Cập nhật quan trọng về ứng dụng MSN và trang web MSN.com

Ba trong số các ứng dụng MSN của chúng tôi sẽ ngừng hoạt động vào mùa thu này cùng với một số tính năng trên các trang web MSN Food& Drink và MSN Health & Fitness.

Nếu bạn đã lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của bạn trong các ứng dụng hay trên các trang web bị ảnh hưởng, vui lòng đọc hướng dẫn quan trọng dưới đây để truy lục dữ liệu đó trước khi các ứng dụng và tính năng ngừng hoạt động và dữ liệu của bạn không còn truy cập được.

Các ứng dụng MSN Food & Drink, MSN Health & Fitness và MSN Travel sẽ ngừng hoạt động:

 • Ứng dụng MSN Food &Drink trên các thiết bị Windows, iOS và Android sẽ ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 9 năm 2015. 
 • Ứng dụng MSN Health & Fitness trên các thiết bị Windows, iOS và Android sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 11 năm 2015. 
 • Ứng dụng MSN sẽ ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 9 năm 2015. 

Bạn sẽ vẫn tìm thấy nhiều nội dung trong các phần Health & Fitness, Travel và Food & Drink của trang web MSN.com. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tin tức mới nhất và tính năng đặc biệt cho cả ba mối quan tâm này.

Các thay đổi của trang web

MSN Food & Drink và MSN Health & Fitness:

 • Tính này Danh sách Mua sắm và Bộ sưu tập trên trang web MSN Food & Drink sẽ ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 9 năm 2015.
 • Tính năng Theo dõi Chế độ ăn và Theo dõi Tim trên trang web MSN Health & Fitness sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 11 năm 2015.

Cách giữ dữ liệu của bạn:

Sau khi các ứng dụng này và các tính năng trên trang web MSN ngừng hoạt động, thông tin mà bạn đã lưu trữ trong đó sẽ không còn khả dụng.  Nếu bạn muốn giữ dữ liệu của mình, vui lòng dành chút thời gian trước ngày ngừng hoạt động để lưu trữ dữ liệu ở nơi khác. Dữ liệu này bao gồm các mục sau:
 • MSN Health & Fitness: Theo dõi Chế độ ăn, Theo dõi Tim, Đếm bước và Mục ưa thích
 • MSN Travel: Mục ưa thích 
 • MSN Food & Drink: Danh sách Mua sắm, Bộ sưu tập, Kế hoạch Bữa ăn và mọi công thức nấu ăn bạn đã thêm

Cách lưu dữ liệu của bạn từ ứng dụng MSN Health & Fitness: 

Bạn có thể tải xuống dữ liệu Theo dõi Chế độ ăn và Theo dõi Tim tại đây: Tải xuống Dữ liệu Người dùng.


Mẹo lưu dữ liệu ứng dụng MSN Travel: 

Nếu bạn có Mục ưa thích trong Ứng dụng MSN Travel, có thể cách dễ dàng nhất cho bạn là tạo một danh sách mới ở nơi khác với tên của những điểm đến và khách sạn đó. 

Bấm qua Mục ưa thích của bạn sẽ đưa bạn đến kết quả tìm kiếm Bing cho những điểm đến và khách sạn đó. Bạn cũng có thể đánh dấu các trang kết quả tìm kiếm để tham khảo trong tương lai.

Cách lưu dữ liệu MSN Food & Drink : 

Từ ứng dụng của bạn
Đối với người dùng Windows 8.1:

Bạn có thể lưu bộ sưu tập công thức nấu ăn (bao gồm cả công thức nấu ăn mà bạn đã thêm cho mình), danh sách mua sắm và kế hoạch bữa ăn từ ứng dụng F&D. Bắt đầu với bất kỳ công thức nấu ăn, danh sách mua sắm hoặc kế hoạch bữa ăn nào mà bạn muốn giữ và làm theo các bước dưới đây.
Cách lưu công thức nấu ăn, bộ sưu tập, danh sách mua sắm và các mục kế hoạch bữa ăn do người dùng thêm vào tài liệu XPS
Bạn có thể xuất theo cách thủ công các mục của bạn sang tài liệu XPS. Có thể xem tài liệu XPS trên bất kỳ máy tính Windows nào. Bạn sẽ phải làm điều này cho từng mục của bạn. 
  1. Điều hướng đến mục bạn muốn xuất.
  2. Chọn nút in từ thanh tác vụ cuối màn hình. Nếu không có thanh, nhấn nút chuột phải để thanh xuất hiện.
  3. Chọn Microsoft XPS Document Writer.
  4. Nhấn nút in trong bảng điều khiển xem trước khi in.
Mục của bạn sẽ được lưu vào thư mục Tài liệu của bạn.
 Cách lưu các liên kết đến mọi công thức nấu ăn khác 
Tính năng Bộ sưu tập đặc cung cấp một tập hợp dấu trang cho công thức nấu ăn yêu thích. Các trang đích cho những dấu trang này sẽ bị xóa vào tháng 9 năm 2015 nhưng một số nội dung vẫn có thể truy cập được từ các trang web của đối tác chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến công thức nấu ăn và danh sách rượu vang bằng các bước sau đây.
 1. Điều hướng đến công thức hoặc danh sách rượu vang bạn muốn giữ lại.
 2. Nhấn phím biểu tượng Windows + C để mở Thanh Charms và chọn chiasẻ.
 3. Chọn Thư từ các tùy chọn có sẵn và làm theo các hướng dẫn để soạn và gửi email của bạn.
 4. Bấm vào liên kết trong email.
Nếu liên kết đưa bạn đến một trang web khác ngoài MSN, bạn có thể đánh dấu trang địa chỉ web bằng cách sử dụng tính năng đánh dấu trang của trình duyệt web.

Bạn cũng có thể in công thức nấu ăn mà bạn muốn giữ lại bằng cách làm theo các bước được liệt kê trong ‘cách lưu công thức nấu ăn, danh sách mua sắm và các mục kế hoạch bữa ăn vào tài liệu XPS’

Đối với người dùng Windows Phone, iOS và Android: 

Bạn có thể lưu bộ sưu tập công thức nấu ăn và danh sách mua sắm bằng các bước dưới đây. Đi tới bộ sưu tập công thức hay danh sách mua sắm bạn muốn lưu và làm theo các bước dưới đây.
 1. Chọn nút Chia sẻ từ thanh tác vụ cuối màn hình.
 2. Chọn thư từ các tùy chọn có sẵn và làm theo các bước hiển thị trên ngăn email.

Từ MSN.com
Bạn có thể lưu các danh sách mua sắm và bộ sưu tập công thức nấu ăn từ ứng dụng F&D bằng cách truy cập vào mục bạn muốn giữ và làm theo các bước dưới đây. 

Cách lưu một bản sao trên giấy các mục của bạn
 1. Điều hướng đến mục bạn muốn in.
 2. Chọn In.
Cách gửi email các mục của bạn
 1. Điều hướng đến mục bạn muốn gửi email.
 2. Chọn Email để gửi bản sao đến tài khoản email của bạn.

Cách lưu các bộ sưu tập của bạn: 

Tính năng Bộ sưu tập cung cấp một tập hợp dấu trang cho công thức nấu ăn yêu thích. Các trang đích cho những dấu trang này sẽ bị xóa vào tháng 9 năm 2015 nhưng một số nội dung vẫn có thể truy cập được từ các trang web của đối tác chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến công thức nấu ăn và danh sách rượu vang bằng các bước sau đây.
 1. Điều hướng đến công thức hoặc danh sách rượu vang bạn muốn giữ lại.
 2. Chọn Thư từ các tùy chọn có sẵn và làm theo các hướng dẫn để soạn và gửi email của bạn.
 3. Bấm vào liên kết trong email.
Nếu liên kết đưa bạn đến một trang web khác ngoài MSN, bạn có thể đánh dấu trang địa chỉ web bằng cách sử dụng tính năng đánh dấu trang của trình duyệt web. Lưu các URL này trong mục ưa thích của trình duyệt.

Bạn cũng có thể in công thức nấu ăn bạn muốn giữ bằng cách bấm vào biểu tượng In trong các lựa chọn có sẵn và chọn tài liệu Microsoft XPS.

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 3073273 - Xem lại Lần cuối: 07/13/2015 12:06:00 - Bản sửa đổi: 1.0

 • kbinfo kbconsumer KB3073273
Phản hồi