Danh sách được hỗ trợ hiển thị adapter cho nhiều màn hình và Tl225 trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:307397
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bộ điều hợp mạng sau đây được hỗ trợ hữu trong Windows XP như màn hình phụ adapter hoặc Tl225 bộ điều hợp mạng:

Máy tính để bàn máy tính hiển thị adapter để sử dụng với tính năng màn hình nhiều

 • 3DFX Banshee
 • 3DFX Voodoo3, Voodoo4, Voodoo5
 • 3DLabs Permedia2, Permedia3
 • ATI Rage128, Rage128 AIW, Radeon
 • Intel i261 PINK
 • Matrox Thiên niên kỷ, Thiên niên kỷ thứ hai, Mystique, G100, G200, Productiva, G400, G450
 • Số chín Imagine 128, Imagine128 v2, cách mạng 3D, cách mạng 4
 • NVIDIA NV3 (Riva128)
 • NVIDIA NV4, NV5 (TNT, TNT2, TNT2, TNT2 siêu, TNT2 Vanta, TNT2 M64, Geforce, Geforce3)
 • SIS315

Máy tính để bàn máy tính hiển thị adapter để sử dụng với tính năng Tl225

 • Matrox G200, G400, G450
 • SIS300i

Máy tính xách tay máy tính hiển thị adapter để sử dụng với tính năng Tl225

 • S3 Savage MX
 • Chia ba 3D, Trident XP
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về nhiều hỗ trợ màn hình và Tl225, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
283674 Mô tả của Tl225 trong Windows XP
Video multimon

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 307397 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:25:54 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbdriver kbdisplay kbinfo kbmt KB307397 KbMtvi
Phản hồi