MS15-086: Lỗ hổng bảo mật trong hệ thống Trung tâm Operations Manager có thể cho phép nâng cao đặc quyền: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3075158
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một lỗ hổng trong Microsoft System Center 2012 Operations Manager và Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu người dùng truy cập một web site bị ảnh hưởng bằng cách đặc biệt crafted URL. Kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng truy cập một web site. Thay vào đó, kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng truy cập web site, thường bằng cách họ nhấp vào liên kết trong thư email hoặc thư tin thư thoại tức thời có người dùng trên các web site bị ảnh hưởng. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-086.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin.
  • 3064919 MS15-086: Cập Nhật bảo mật cho bản Cập Nhật 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 Operations Manager: 11 tháng 8 năm 2015
  • 3071088 MS15-086: Cập Nhật bảo mật 10 Cập Nhật Cập nhật hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói bản ghi dịch vụ 1: 11 tháng 8 năm 2015
  • 3071089 MS15-086: Cập Nhật bảo mật cho bản Cập Nhật 8 cho hệ thống quản lí hoạt động Trung tâm 2012: 11 tháng 8 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Microsoft System Center 2012 Operations Manager (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft System Center 2012 Operations Manager (cài đặt các bản Cập Nhật Rollup 8):
KB3071089 AMD64 WebConsole.msp

Microsoft System Center 2012 hoạt động quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (cài đặt các bản Cập Nhật Rollup 10):
KB3071088-AMD64-ENU-WebConsole.msp
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Tệp nhật ký Cập NhậtNhật ký MSI được tạo ra nếu khách hàng cho phép ghi.
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Loại bỏ thông tinXem các Dỡ cài đặt chuyên biệt thông tin trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 30710893071088.
Thông tin về tệpXem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 30710893071088.
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Microsoft System Center 2012 Operations Manager R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft System Center 2012 Operations Manager R2 (cài đặt các bản Cập Nhật Rollup 7):
KB3064919-AMD64-ENU-WebConsole.msp
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Tệp nhật ký Cập NhậtNhật ký MSI được tạo ra nếu khách hàng cho phép ghi.
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Loại bỏ thông tinXem các Dỡ cài đặt chuyên biệt thông tin trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3064919
Thông tin về tệpXem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3064919
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3075158 - Xem lại Lần cuối: 08/14/2015 22:05:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 Operations Manager

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3075158 KbMtvi
Phản hồi