Cách khắc phục sự cố do sổ đăng ký bị hỏng ngăn Windows XP khởi động

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách phục hồi hệ thống Windows XP không khởi động vì bị hỏng sổ đăng ký. Quy trình này không đảm bảo khả năng khôi phục hoàn toàn của hệ thống về trạng thái trước; tuy nhiên, bạn phải khôi phục dữ liệu khi bạn sử dụng quy trình này. 

Cảnh báo Không sử dụng các thủ tục được mô tả trong bài viết này nếu máy tính của bạn có hệ điều hành do OEM cài đặt. Trung tâm hệ thống trong cài đặt OEM tạo ra mật khẩu và tài khoản người dùng không tồn tại trước đây. Nếu bạn sử dụng quy trình được mô tả trong bài viết này, bạn có thể không đăng nhập trở lại được vào Bàn điều khiển Phục hồi để khôi phục các trung tâm đăng ký gốc.

Bạn có thể sửa chữa sổ đăng ký bị hỏng trong Windows XP. Các tệp trong sổ đăng ký bị hỏng có thể gây ra một loạt thông báo lỗi khác nhau. Xem Cơ sở Kiến thức Microsoft để đọc bài viết về các thông báo lỗi liên quan đến sự cố về sổ đăng ký.

Bài viết này giả định rằng phương pháp phục hồi điển hình không thành công và quyền truy cập vào hệ thống không có sẵn ngoại trừ bằng cách sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi. Nếu sao lưu Phục hồi Hệ thống Tự động (ASR) tồn tại, đây sẽ là phương pháp phục hồi được ưu tiên. Microsoft khuyên bạn nên sử dụng sao lưu ASR trước khi thử quy trình được mô tả trong bài viết này.

Lưu ý Đảm bảo thay thế tất cả năm trung tâm đăng ký. Nếu bạn chỉ thay thế một hoặc hai trung tâm, việc này có thể gây ra sự cố tiềm ẩn do phần mềm và phần cứng có thể có cài đặt ở nhiều vị trí trong sổ đăng ký.
Thông tin thêm
Khi bạn cố gắng khởi động hoặc khởi động lại máy tính chạy Windows XP, bạn có thể nhận được một trong số các thông báo lỗi sau đây:
Windows XP không thể khởi động do tệp sau đây bị thiếu hoặc hỏng: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP không thể khởi động do tệp sau đây bị thiếu hoặc hỏng: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Hỏng Tệp Đăng ký} Sổ đăng ký không thể nạp trung tâm (tệp): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE hoặc nhật ký hoặc phần thay thế của nó
Lỗi hệ thống: Lsass.exe
Khi cố gắng cập nhật mật khẩu, trạng thái trở về cho biết giá trị đã cung cấp là mật khẩu hiện tại không chính xác.

Phục hồi sổ đăng ký bị hỏng ngăn Windows XP khởi động

Thủ tục mà bài viết này mô tả việc sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi và Khôi phục Hệ thống. Bài viết này cũng liệt kê tất cả các bước yêu cầu theo thứ tự cụ thể để đảm bảo quá trình được hoàn thành đầy đủ. Khi bạn hoàn thành thủ tục này, hệ thống trở lại trạng thái gần nhất với trạng thái trước khi xảy ra sự cố. Nếu bạn đã từng chạy Sao lưu NT và hoàn thành sao lưu trạng thái hệ thống, bạn không cần thực hiện các thủ tục trong phần hai và ba. Bạn có thể đi tới phần bốn.

Phần một

Trong phần một, bạn khởi động Bàn điều khiển Phục hồi, tạo thư mục tạm thời, sao lưu tệp đăng ký hiện có sang vị trí mới, xóa tệp trong sổ đăng ký ở vị trí hiện có, rồi sao chép tệp đăng ký từ thư mục sửa chữa sang thư mục System32\Config. Khi bạn hoàn thành thủ tục này, sổ đăng ký được tạo để bạn có thể sử dụng để khởi động Windows XP. Sổ đăng ký này đã được tạo và lưu trong quá trình thiết lập ban đầu Windows XP. Do đó, mọi thay đổi và cài đặt đã xảy ra sau khi chương trình Thiết lập hoàn thành sẽ bị mất.

Để hoàn tất phần một, hãy làm theo các bước sau:
 1. Cho đĩa khởi động Windows XP vào ổ đĩa mềm hoặc cho CD-ROM Windows XP vào ổ đĩa CD-ROM, rồi khởi động lại máy tính.
  Bấm để chọn bất kỳ tùy chọn nào cần thiết để khởi động máy tính từ ổ đĩa CD-ROM nếu bạn được nhắc.
 2. Khi màn hình "Chào mừng bạn đến với Thiết lập" xuất hiện, nhấn R để khởi động Bàn điều khiển Phục hồi.
 3. Nếu bạn có máy tính khởi động kép hay đa khởi động, chọn cài đặt bạn muốn để truy cập từ Bàn điều khiển Phục hồi.
 4. Khi bạn được nhắc làm như vậy, hãy gõ mật khẩu Quản trị viên. Nếu mật khẩu quản trị viên trống, chỉ cần nhấn ENTER.
 5. Tại dấu nhắc lệnh Bàn điều khiển Phục hồi, nhập các dòng sau đây, nhấn ENTER sau khi bạn nhập từng dòng:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Gõ thoát để thoát khỏi Bàn điều khiển Phục hồi. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại.
Lưu ý Thủ tục này giả sử rằng Windows XP được cài đặt vào thư mục C:\Windows. Đảm bảo thay đổi C:\Windows thành windows_folder thích hợp nếu đó là vị trí khác.

Nếu bạn có quyền truy cập vào máy tính khác, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể sao chép văn bản trong bước năm, rồi tạo tệp văn bản có tên "Regcopy1.txt" (ví dụ). Để sử dụng tệp này, hãy chạy lệnh sau đây khi bạn khởi động trong Bàn điều khiển Phục hồi:
batch regcopy1.txt
Với lệnh batch trong Bàn điều khiển Phục hồi, bạn có thể xử lý tất cả lệnh trong tệp văn bản tuần tự. Khi bạn sử dụng lệnh batch, bạn không phải nhập nhiều lệnh theo cách thủ công.

Phần hai

Để hoàn thành thủ tục được mô tả trong phần này, bạn phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên hoặc người dùng quản trị (người dùng có tài khoản trong nhóm Quản trị viên). Nếu bạn đang sử dụng Windows XP Home Edition, bạn có thể đăng nhập với tư cách người dùng quản trị. Nếu bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên, trước tiên, bạn phải khởi động Windows XP Home Edition ở chế độ An toàn. Để khởi động máy tính chạy Windows XP Home Edition ở chế độ An toàn, hãy làm theo các bước sau.

Lưu ý In các hướng dẫn này trước khi bạn tiếp tục. Bạn không thể xem những hướng dẫn này sau khi khởi động lại máy tính ở Chế độ An toàn. Nếu sử dụng hệ thống tệp NTFS, bạn cũng cần in những hướng dẫn từ bài viết KB309531 trong Cơ sở Kiến thức. Bước 7 chứa thông tin tham khảo cho bài viết này.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Tắt (hoặc bấm Tắt Máy tính), bấm Khởi động lại, rồi bấm OK (hoặc bấm Khởi động lại).
 2. Nhấn phím F8.

  Trên máy tính đã được cấu hình để khởi động nhiều hệ điều hành, bạn có thể nhấn phím F8 khi thấy menu Khởi động.
 3. Sử dụng các phím mũi tên để chọn tùy chọn chế độ An toàn thích hợp, sau đó nhấn ENTER.
 4. Nếu bạn có hệ thống máy tính khởi động kép hoặc đa khởi động, hãy sử dụng các phím mũi tên để chọn cài đặt mà bạn muốn truy cập, rồi nhấn ENTER.
Trong phần hai, bạn sao chép tệp đăng ký từ vị trí đã sao lưu bằng cách sử dụng Khôi phục Hệ thống. Thư mục này không có sẵn trong Bàn điều khiển Phục hồi và thường không hiển thị trong quá trình sử dụng thông thường. Trước khi bắt đầu thủ tục này, bạn phải thay đổi nhiều cài đặt để hiển thị thư mục đó:
 1. Khởi động Windows Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn thư mục.
 3. Bấm vào tab Xem.
 4. Trong Tệp và thư mục bị ẩn, bấm để chọn Hiển thị tệp và thư mục bị ẩn, rồi bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Được đề xuất).
 5. Bấm khi hộp kiểm xác nhận rằng bạn muốn hiển thị các tệp này xuất hiện.
 6. Bấm đúp vào ổ nơi bạn đã cài đặt Windows XP để hiển thị danh sách các thư mục. Bấm vào đúng ổ là điều rất quan trọng.
 7. Mở thư mục Thông tin Ở đĩa Hệ thống. Thư mục này không có sẵn và xuất hiện bị mờ vì thư mục được đặt là thư mục siêu ẩn.

  Lưu ý Thư mục này chứa một hoặc nhiều thư mục _restore {GUID} như "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  Lưu ý Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Không thể truy cập thông tin Ổ đĩa C:\System. Truy cập bị từ chối.
  Nếu bạn nhận được thông báo này, hãy xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft sau đây để có quyền truy cập vào thư mục này và tiếp tục với thủ tục:
  309531 Cách thức để có quyền truy cập vào thư mục Thông tin Ổ đĩa Hệ thống
 8. Mở thư mục chưa được tạo ở thời điểm hiện tại. Bạn có thể phải bấm vào Chi tiết trên menu Xem để xem thời điểm các thư mục này được tạo. Có thể có một hoặc nhiều thư mục bắt đầu bằng "RPx trong thư mục này. Đây là các điểm khôi phục.
 9. Mở một trong những thư mục sau để xác định thư mục con Snapshot. Đường dẫn sau là ví dụ về đường dẫn thư mục tới thư mục Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Từ thư mục Snapshot, sao chép các tệp sau vào thư mục C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Đổi tên các tệp trong thư mục C:\Windows\Tmp như sau:
  • Đổi tên _REGISTRY_USER_.DEFAULT thành DEFAULT
  • Đổi tên _REGISTRY_MACHINE_SECURITY thành SECURITY
  • Đổi tên _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE thành SOFTWARE
  • Đổi tên _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM thành SYSTEM
  • Đổi tên _REGISTRY_MACHINE_SAM thành SAM
Những tệp này là tệp đăng ký được sao lưu từ Khôi phục Hệ thống. Vì bạn đã sử dụng tệp đăng ký mà chương trình Thiết lập tạo, sổ đăng ký này không hiểu rằng những điểm khôi phục này đã tồn tại và có sẵn. Thư mục mới được tạo với GUID mới trong Thông tin Ổ đĩa Hệ thống và điểm khôi phục được tạo ra bao gồm bản sao của các tệp đăng ký đã được sao chép trong phần một. Do đó, điều quan trọng là không sử dụng thư mục gần đây nhất, đặc biệt là nếu dấu thời gian trên thư mục tương tự với thời gian hiện tại.

Cấu hình hệ thống hiện tại sẽ không biết các điểm khôi phục trước đó. Bạn phải có bản sao số đăng ký trước đó từ điểm khôi phục trước đó để khôi phục lại các điểm khôi phục trước đó.

Tệp đăng ký đã được sao chép vào thư mục Tmp trong thư mục C:\Windows sẽ được di chuyển để đảm bảo các tệp có sẵn trong Bàn điều khiển Phục hồi. Bạn phải sử dụng các tệp này để thay thế những tệp đăng ký hiện có trong thư mục C:\Windows\System32\Config. Theo mặc định, Bàn điều khiển Phục hồi đã giới hạn quyền truy cập vào thư mục và không thể sao chép các tệp từ thư mục Ổ đĩa Hệ thống.

Lưu ý Thủ tục được mô tả trong phần này giả định rằng bạn đang chạy máy tính bằng hệ thống tệp FAT32.Để biết thêm thông tin về cách truy cập vào Thư mục Thông tin Ổ đĩa Hệ thống bằng hệ thống tệp NTFS, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
309531 Cách thức để có quyền truy cập vào thư mục Thông tin Ổ đĩa Hệ thống

Phần Ba

Trong phần ba, bạn xóa tệp đăng ký hiện có, rồi sao chép các tệp Sổ đăng ký Khôi phục Hệ thống vào thư mục C:\Windows\System32\Config:
 1. Khởi động Bàn điều khiển Phục hồi.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập các dòng sau đây, nhấn ENTER sau khi bạn nhập từng dòng:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Lưu ý Một vài trong số các dòng lệnh này có thể bị gói để có thể đọc được.
 3. Gõ thoát để thoát khỏi Bàn điều khiển Phục hồi. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại.
Lưu ý Thủ tục này giả sử rằng Windows XP được cài đặt vào thư mục C:\Windows. Đảm bảo thay đổi C:\Windows thành windows_folder thích hợp nếu đó là vị trí khác.

Nếu bạn có quyền truy cập vào máy tính khác, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể sao chép văn bản trong bước hai, rồi tạo tệp văn bản có tên "Regcopy2.txt" (ví dụ). Để sử dụng tệp này, hãy chạy lệnh sau đây khi bạn khởi động trong Bàn điều khiển Phục hồi:
batch regcopy2.txt

Phần Bốn

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Tất cả Chương trình.
 2. Bấm Các tiện ích, sau đó bấm Công cụ Hệ thống.
 3. Bấm Khôi phục Hệ thống, rồi bấm Khôi phục về Điểm Khôi phục trước đó.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi, bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307654 Cách cài đặt và sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi trong Windows XP
216417 Cách cài đặt Bàn điều khiển Phục hồi của Windows
240831 Cách sao chép tệp từ Bàn điều khiển Phục hồi sang phương tiện có thể tháo được
314058 Mô tả Bàn điều khiển Phục hồi của Windows XP
Để biết thêm thông tin về tính năng Khôi phục Hệ thống, bấm các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306084 Cách khôi phục hệ điều hành trở lại trạng thái trước đó trong Windows XP
261716 Khôi phục Hệ thống xóa các tệp trong thủ tục khôi phục
Để biết thêm thông tin ba nguyên nhân có thể gây ra hỏng sổ đăng ký và cách xác định sự cố, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822705 Các bước khắc phục sự cố về sổ đăng ký cho người dùng nâng cao
WinXP
Thuộc tính

ID Bài viết: 307545 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2014 15:27:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Phản hồi