EWS trả về mã trả lời thành công ngay cả khi một yêu cầu xoá lô chưa hoàn tất trong Exchange Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3076257
Triệu chứng
Khi bạn phát hành một yêu cầu lô từ Các bản ghi Dịch vụ Web Truy cập Microsoft Exchange để xóa một số mục, việc xoá không thể hoàn tất trong vòng một phút trong Microsoft Exchange Server 2013 và bạn nhận được một mã trả lời thành công thay vì một mã hết thời gian mặc dù operationisn't hoàn thành. Mã trả lời chính xác cho biết thành công giống như:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Header> <h:ServerVersionInfo MajorVersion="15" MinorVersion="1" MajorBuildNumber="184" MinorBuildNumber="17" Version="V2_43" xmlns:h="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> </s:Header> <s:Body> <m:DeleteItemResponse xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"> <m:ResponseMessages> <m:DeleteItemResponseMessage ResponseClass="Success"> <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode> </m:DeleteItemResponseMessage> <m:DeleteItemResponseMessage ResponseClass="Success"> <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode> </m:DeleteItemResponseMessage>[...] <m:DeleteItemResponseMessage ResponseClass="Success"> <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode> </m:DeleteItemResponseMessage> <m:DeleteItemResponseMessage ResponseClass="Success"> <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode> </m:DeleteItemResponseMessage> </m:ResponseMessages> </m:DeleteItemResponse> </s:Body></s:Envelope>
Tuy nhiên, mã phản hồi dự kiến sẽ như sau:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Header> <h:ServerVersionInfo MajorVersion="15" MinorVersion="1" MajorBuildNumber="184" MinorBuildNumber="17" Version="V2_43" xmlns:h="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> </s:Header> <s:Body> <m:DeleteItemResponseMessage ResponseClass="Error"> <m:MessageText>The request timed out.</m:MessageText> <m:ResponseCode>ErrorTimeoutExpired</m:ResponseCode> <m:DescriptiveLinkKey>0</m:DescriptiveLinkKey> </m:DeleteItemResponseMessage> </s:Body></s:Envelope>
Lưu ý: Khi việc xoá được tính từ khi yêu cầu được gửi và nhận được phản hồi.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do một hồi quy được đưa vào Cập Nhật tích lũy 4 hoặc Cập Nhật tích luỹ 5 cho Exchange Server 2013.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệtCập Nhật tích luỹ 10 cho Exchange Server 2013.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3076257 - Xem lại Lần cuối: 09/15/2015 16:00:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3076257 KbMtvi
Phản hồi