MS15-065: Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3076321
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-065.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này là chỉ thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Đi đến Microsoft Security Bulletin MS15-065 để tìm các liên kết tải xuống bản cập nhật này.
Thông tin thêm

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin. Nếu trường hợp này xảy ra, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.
  • 3065822 MS15-065: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 12 năm 2015
  • 3074886 OneNote ứng dụng không thể mở máy tính xách tay và điều khiển ActiveX không được cài đặt chuyên biệt trong Internet Explorer
  • 3075516 MS15-065: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho JScript9.dll trong Internet Explorer: ngày 14 tháng 12 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtTrong Internet Explorer 6 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ENU.exe
Trong Internet Explorer 6 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ENU.exe
Trong Internet Explorer 6 cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3065822-ia64-ENU.exe
Internet Explorer 7 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ENU.exe
Internet Explorer 7 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ENU.exe
Internet Explorer 7 cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-ia64-ENU.exe
Internet Explorer 8 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ENU.exe
Internet Explorer 8 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ENU.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 262841
Tệp nhật ký Cập NhậtTrong Internet Explorer 6 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x 64 và Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
KB3065822.log
Internet Explorer 7 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x 64 và Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
KB3065822-IE7.log
Internet Explorer 8 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003 và phiên bản 32-bit:
KB3065822-IE8.log
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinTrong Internet Explorer 6 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x 64 và Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
Sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình mục trong Panel điều khiển. Hoặc, sử dụng tiện ích Spuninst.exe nằm trong mục tin thư thoại %Windir%\$NTUninstallKB3065822$\Spuninst
Internet Explorer 7 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x 64 và Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
Sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình mục trong Panel điều khiển. Hoặc, sử dụng tiện ích Spuninst.exe nằm trong mục tin thư thoại %Windir%\ie7updates\KB3065822-IE7\spuninst
Internet Explorer 8 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003 và phiên bản 32-bit:
Sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình mục trong Panel điều khiển. Hoặc, sử dụng tiện ích Spuninst.exe nằm trong mục tin thư thoại %Windir%\ie8updates\KB3065822-IE8\spuninst
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpTrong Internet Explorer 6 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x 64 và Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3065822\Filelist
Internet Explorer 7 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x 64 và Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP0\KB3065822-IE7\Filelist
Internet Explorer 8 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003 và phiên bản 32-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP0\KB3065822-IE8\Filelist

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3065822-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiển, sau đó bấm Bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3065822-ia64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 9 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3065822-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiển, sau đó bấm Bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3065822-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt chuyển đổi thiết lập. Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, sau đó bấm Hệ thống và bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3065822-ia64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
IE9-Windows6.1-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3065822-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3065822-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt chuyển đổi thiết lập. Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, sau đó bấm Hệ thống và bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3065822-x86.msu
Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3065822-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3065822-x86.msu
Cho Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3065822-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt chuyển đổi thiết lập. Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, sau đó bấm Windows Update. Trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3065822-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3065822-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt chuyên biệt chuyển đổi thiết lập. Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, sau đó bấm Windows Update. Trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiBản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update.
Khởi động lại yêu cầuCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinBấm vào Panel điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, và sau đó lick Windows Update. Trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpkhông áp dụng

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
IE10-Windows6.1-KB3065822-x64.msuF6C7FF7EACF64A3A75C0F777C472A7273EDCEF008879F745DA53B9386C3568D4141179CA083587E249CE3776F6DDA4BAA0BD7267
IE10-Windows6.1-KB3065822-x86.msu7296D7A409DFCC302B8C1010B3D3A08E9D33C7F235D956165837B1C95D5C94AD7F069FD72CAF6D6A8DDD1A5555DD3D12229EBD9E
IE10-Windows6.1-KB3074886-x64.msuE65DB15B393FE6917A689D03BAA81325BB67A1BBED196D463B5B49511509EDE6BC368CC21306B4A19D0E305A7A46C671532C5598
IE10-Windows6.1-KB3074886-x86.msu847FEBB8AF4C3FF86FD768E6D0D37941CE9E7FAA421B966292586BF3AE242D0B84C182A845A45CF5B7134EAAA03953B6EB48154A
IE10-Windows6.1-KB3075516-x64.msuA893BC50274A9C22C6A612B41C9113E30F35A45FF864ADF66063A93C1B6030198AD6258D7B40C25D3896EA786E86F82CFA233E00
IE10-Windows6.1-KB3075516-x86.msuCD9CD2D1ABB71D0D32CA793CC7E775A0302020E9923EE94F6F1D4265675BDCA68165B7D11840A21055FA46101D52035953BD954F
IE11-Windows6.1-KB3065822-x64.msu23A21BE2947C7F25D95CAB281D7879571537D8A54846440F1586AD8F8C5D68FD499E9F0D71CCF4F4AA7203580C0A75F08C5A45BC
IE11-Windows6.1-KB3065822-x86.msuECFA22D013B54B1E0177B8ED47C68D39DD152E57135455B0F38281E616852497B417E4F9351DC1F86DBF178D97D20AFA7ED43903
IE11-Windows6.1-KB3074886-x64.msu402E27C98BA8EE2909D1269366446C8DA0905CBD1A70FAFAFFEF5F42938AAC8BD334FB96F67141F1B791BEE725197EA36D2C640B
IE11-Windows6.1-KB3074886-x86.msu6593FF8F920F69BE409334CB22449E76400577D448DCB7701BDAD622F70C0D5C5E9E6424DDAAA00C368CE55CFCEBEAC125C8029D
IE11-Windows6.1-KB3075516-x64.msuF64868843DD7CA0AD448AEC6B936A646F819A22F59100C97D878110BA73325A4BD0FEA620F8A718F3D93A9ACE4D653219515873D
IE11-Windows6.1-KB3075516-x86.msuF3FBFE707BD1B74BFAA3A32549254EDCA33ED1C072F6E782B696BC87EEADD9FC8BC0750562CB5EB51D409B505403620AF12875B5
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-ia64-DEU.exeA475B27B528526DA92474C91130B6A485FCA9F8745449214836E1FA6C531A6727DA9A8021EC5A27232A92C0584A557D5B8857618
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-ia64-ENU.exe21A7BEC2C7E10DBCD4A693BA12DCCC283FC7D1BD81A70140C4926DB4BA1ED038F2BB59190F0ACEED9408D7924633138937C0A676
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-ia64-FRA.exe983C5CC31046CA0FD719B28FF1FE7E8D161CF32139834B3EED14AF1DF405C5DFED982730B65DEC87A450B20137B41F11AC4C2F2B
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-ia64-JPN.exe2475A97378B9E834F80E6D3610D1C5763A8C2D7574CB519B42CE25894642AC3B22AD1FD231D1084CE15AA32D8A18C40D13684B92
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-CHS.exeAE2B39840A66417AC80B6603AB7CD959D66C4FAC02D7D1B15CE7F7F3D362015F57E31F7C6ABC2C3CBD7FED2386062372B99B3E07
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-CHT.exeEA53B8D8AC24AFACC77E5A17EF92E530C5F075ADAD03548EF2EE51ACE462B888B0B19DF8F629C4A39449C099A5109ED431688EA6
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-DEU.exeE0209187EE13D032E4999C412147AFD2839F14966036873F93FAA3CA7FC350D85792E6E35EFCCB7EAF544A42117CD3EB7F4E002B
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ENU.exe47B4C49D4D7A07A83635B9E312FA8F79327B69B5376F455C05EE67F2E0980F794B333FE680CC4817B8DF6712FA1D11CA8613A7D9
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ESN.exe0E21B35EF10505E469D7DB01F807EA9CC2D8524523355783E23E860B02B1790927ECDDFBC077F2AFFB108FFECE58739B771B9374
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-FRA.exe6070291A493205BB71095DA971D7221A1BDD4B0469DEF29B4C0B4F3EBF7DCF33E034D8014345060ABC0E3ECA87A354368316731B
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ITA.exe9B1033CD20A78EA3EA8110ED343A10C7B8E13169E0272618B12F68A0E6D009632AA1DB4498D1BC7F38C69EA1C042512766F372EE
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-JPN.exe0A46BD10B52FBB5B1DC27C92E959E6521E9D1B70EC64072238882B9A53C3371BDAA1D1810243FD05DFB339835AC53B4A00454401
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-KOR.exeD0396A83BF96586E09A5AB47DCCFF36C97499C683F75CE4C4D46184026D860FC21E82F373E80598B7244F880E8F4017DD340952D
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CHS.exeC1A9811DAC0229D74CB561BE70598438CA557F8D0664DEC8D41B14962E3A062A787D290019C803F9A886BF12993A3C0EBFA8B5BE
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CHT.exe4E15B377F13DB3362D15026447E2CF7710A1679FA0DBDE4F4CC3C12FAF6C651C1886E2BF37C3ED17527BDB38165F1574CCF0CCC8
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CSY.exeDD047D208BBBD3439B9FCAD17605224456D6A6B1959497A5FE89B9516DF452A9E82283086CAF642EFC55DC65711FF4A66532D37D
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-DEU.exeF3AAC6B2C88F94956A1990DF2926FC830605EDD56F1380988E5013B3872E26EAE338F1E948292B2DD723270FBF5D8B0173C21C3E
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ENU.exe3F0B3BBF8AC59287D7FBD5ADBAA0D3C60586CE4E2B47C8A50D3C6EE089F663D544E3EDBA0698FFB5DDE7952B277089EBD0ED742C
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ESN.exeE8F3950CB4222B0AADDB7D717DE168C8707066B687AB81D9EAEDB1571E0D27586FE5D6FF06E95D5FA7982D869DF585AFD41D43E5
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-FRA.exe5062B612871A9E5EC4D3E768D7C855D74F835589D839C12356CE7CF3928862FA19ABDE0ABFBB737340EDD42F3476230773363658
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-HUN.exeABA53EB8A61A9C252152EA4B6DEA0E89C46E4CBFA1C794FA5BA863B57A37F08E7621486F8D1B436A1BC22C80AEDF2B22A485EBC6
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ITA.exeD2A43D7C4179DF166FC005B86EF7FCCB3C94B18A9FB5CFA85CD8B811B4F916136F4FCECD9C07A59A006E648D5A56AC0867B9B74E
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-JPN.exe80A901D774D72ADDEB8915FCEC86E3C68760FD3276135BC4328C963159DB5F219035A385049D8EB3E9BABD9BB4E7EC07DC53EF96
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-NLD.exe5B5322C656F3DCBB9D0FF29AA7432C8402ECB7FF02EED60A824D336D98CB2E6631B2037B1F6ADEE3F99C78DBA039BDA88913F636
IE7-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-SVE.exeE4C620F77A2ED825D86C27F3E38D9FBD4B05E23DF13CDC3E06655EB43054055F8FD7F305D2B3970A8EBA08955F43EB99686A81D7
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-ia64-DEU.exe4959CBBB607CF9CFF66E06805AA8D243FE049CAA558F4673836021897912439B912DD35166083A33A610A3BDEC9720D1C36A87D9
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-ia64-ENU.exe17CD0B4FE29D31047ED25DEAC43D5E8CBC5AAA3451FB9F61E86D7417988F18561DF41EB4B81152679DF225821D44A2CF043AFD9E
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-ia64-FRA.exe322833CF5938B9A84ED805C7216E3275A098CD68CF4B02CF68465A3CA2E0203DE88B00E02AF0E9F447D4D4D126F8031703C52177
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-ia64-JPN.exe06D22364A04E637CAC2FB8A0DBDD4D8C52C30CAB35620781B1A8C80E741D4DAC6453C5A0DD5B1F6E81256FA9326E5D63E4AD1213
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-CHS.exe5CC64B9A4052FDA57EF21D3E2AF1F3B4F771555946BE969964BB15FA80A5F07104131FDDDA9389D3AE29D53A55513B44B6088FC4
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-CHT.exeF97CD874CD185341C431D6ED37346CD76CFFD68D9137630032DB3031B75FB539D620BF9FAE1ED727B7F459F84394945604BABBC3
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-DEU.exeA793D649602C6E78EF4ABAAE49E03E06181C933666A323E27654CB4A64867C8417F4FD2B37C33A307F3859EA6189DF8B3DDFD9C1
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-ENU.exe5A8740664026293DB6BD82682930347D23F7552CFDFA9D030101E6F8597ADCE744A79EAC11AA5F7F2B38BDAC6849784FB5C2EBFD
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-ESN.exe5AE1733F2DD6C53A3B173F23AB2534A58DD014D099F3B00FF2A5F999997013C6185427B30F2B8D0A88D0786AA83EBFE2CE899CF5
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-FRA.exeFEF451918471C4D413E7C5227070DE6C26A37909B8C4DC8C1115194D0044933E90FF4E81DC3E6BFEEF08BF1901DE2E20808D1264
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-ITA.exeB5A71E74F9FDDCBBD3F931855330AB1C228FC22FBC6FE88DD1466E183A7813251A3313EAD21E1D5215E620171277A34C6A42A4C0
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-JPN.exeC6622EFB49FCD3B3745F9FC4D42FBFABF4407EDFFA34D34B98BC75ACF9968191812B5C1B6BAEA2573D24DAB87469E3FCB5C138B1
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-KOR.exe4CCD0FE93A65F0E10C7D8AC15A0B4ABC00F916787578588903076F0352CF9C62C53FF5680C54CCB711E9F4BB8863220A7B6FF3D3
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-CHS.exeD1C9153280BC190936A58834ECC290DB3652D76D11A59CCE2FC3D3346B99131EBE275B6F0675C73C12EE5406687C8B2CFF03B9C5
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-CHT.exe839E76E43BEB9DC3692E821DBEC2BDFE73CC1FA48D5B41ED13ABB5DBAFFFA5E5C5D46251D2129AB918853E21176880808E724D1E
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-CSY.exe264D068928FF2D2BE764266BAA8FD06524521BE23864D5282793D66E1492226D435BAA880596AB00451919CA9583123505DC9B2A
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-DEU.exe8E30E6D02654DA69178E5B7A40DE81A49CB8A29D4E8DDE21C2200C2F9FC2CF3CCA5475A22623D7678E77F91190B7C502313CD47B
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-ENU.exe905091BB41D6962578DAB9DC4E7FB1F74A302743A9F17BA2682329FD3F478A8459ED63FAB80EA7450C4D083B4693947F4A07ED31
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-ESN.exeFE0C115A8862FE585E626E9A9D6B6373D9177F989A33377B87F0786E206A9C93A11F8BE7D94D3F716125FD1EE3673F2F1636AD8B
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-FRA.exeCA0DDF05D37EA3E8D60A186B962DE74E7BDE776A84E2EE79597B6EEA634668D35E551AA7856474E91CD5209934ECF74A5254D2A8
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-HUN.exe17D7A4D4559DCF9594734E0643C4FA60982206EF8A1043C25BECA6AB1B9874B1CA26EF35737EDA5151495518926468F1A7E41579
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-ITA.exeE04ED663A89FC2E9BFA73DA8128DDE10E71A3647CEB6F02E5E9D32E88251833E06427F0631C6D074412F7C92048718A5DA26B6AB
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-JPN.exeB7DA9943EEEF7D9FC482300762C2A5D0F77E76C3B1A21AC3FF3FDC8FE48373D33F03C88AA779E57093E544DD345CB108C400B746
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-KOR.exe7CB5351C3BFDB8FA78648C69B11B0C59E55C732A9E26241E23014609D4474FA6D1CCAC3B9A9CD8FEF602378DE73177DF62F56997
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-NLD.exe7DB411433BC1855546154C759FE91F19A982973F0228420DDEE3555E465965767FEA86DD4F5A91F7381B2394A97DCA1E4886FC6C
IE7-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-SVE.exe380A0DAF3687615C8F2790771FC5D6A9509C4F8533FD2B98E81D39503204C0A2D6831BEF550A1514913059F7D1375F57F471B1C3
IE8-Windows6.0-KB3065822-x64.msuD55EC336DE92A2042F7D54D534AEDB0CE11DC9DD65AC3AAFB826E0A8CE9F8EBA8E5CC6DD26122E1DFED0D96686C1CBBC4DD489AC
IE8-Windows6.0-KB3065822-x86.msu925BFCE425E36E3AFE2AABE827BDD604540A548E81135916F1705A02C07335D22F1BED204324E5EE779BDA09AFD05D11321F2B22
IE8-Windows6.0-KB3074886-x64.msu2DB8883A27BE57F0CC8D53D3AB77119C48EE17E5AE0BFCCC697B2A8378BB6046DB75CA90BAC2663990B4B10889E2007BC5568916
IE8-Windows6.0-KB3074886-x86.msu8D344BE0870CBEF1A8E81274CE2AEC32232C49BBB10E8D7A84D9273510D3FE5FB72154A93477444483413105C13F0809CE69D5EF
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-CHS.exeA64CCFBEBD79119530876B903D0C1963AA305CB9AAB9266CF64CB7830EFC5AC1CD127332CDD059EC0FE5E8C3D7CB2332BB053A97
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-CHT.exeE7F88DE3E25AD3E6BBA657521F01B8894795CA7184B7F0FA3653634A334BCD672FD45132FC19655086467371B7EACDDA28B1BCE9
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-DEU.exeEDBEE28DE34E2A2F2784EDDFC6AFD4D054F2878AD34FB546BB2EC4409BE8D3D66E2196EC1A24BF4B784F04A34ADBCEC366F5A5C4
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ENU.exe9B3204D5DB8CAF6DB7EA710A69A9AB2958A0C2D31A0EDCA601383AE44DD558833A222A2B1BAB83E3730FDB4B7C3FA94B49125DA2
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ESN.exeCDD74AC81E1C4BF02E971FD590F9811C463C3D9E7D4005935560F2C9D9F2DEC572D1CF2E2073FE0C84812A28B645F9149B5AC0A1
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-FRA.exe5A47ABCD86D61E4858A43282D9317D1D48B30A9FAA8707ABB300717A470B50E80D4EB54CD6333EF14792A509BCC8F608FF0C2E7C
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ITA.exe18E5E5D14EF42F1E7C2456AA4F2A7613F7F63EF92786DD86BE41A9506D29F111975E122ECEA251640321F47A0DEEB5D465F818BB
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-JPN.exeE3649864A2085EB879497DA3EF0C164528789AF6D9DCE006EC1C74682F888351939BB157891F62F21A703D1F884ED6DD4FD5B01B
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 64-KOR.exeDD3B06B5B2765D5B074672DE46D6C629071CD9E138F26B1174BB98FFE06B9135EF80D01818385A7E1B0756FA0ACF9B1A60503498
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CHS.exe2D5DB313102F4BBB6FD345AB829C0FD412347CBF213209D1300974FD14620BE5DE3DF064E1FCE7BC70F919B7C2DA2726E50383F0
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CHT.exe38FD5439A883C71D2FBC188FFFC2023D0375EDB6AA7E1269BDF730213BFE415EB696E1BFD976A935BE8EF250BA5C042414E5258B
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CSY.exe7104E8489748CDE15717C61F49C44723F6D68FC2C23C31C5C40F2476ECEFF6DDD129A943C1A7E121D4862308FC8677162A52D7BD
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-DEU.exe214C93BC96C9E13B73024A78581B669087D1A65EAB71DB50A03668C2883F15E89CDD8539B0EC9758DCA20BC357E90AC1E6F2D7C0
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ENU.exe42918CA39E66F746DDB00077958D58F44A1295DBAEF17118B2FB9A1F6A8F2E026B8555A082A1D2C4607A0E7BD2ABFAD8982DB199
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ESN.exeD316DA1D6FB89925A27B3C8B20E63D83B54AA5B75C92CA06F1BAAC513510B49FA0F0FEB6E42E1E7E9027D6A91B1F50F1D426BD2C
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-FRA.exe7F04E77CA3E06EC6B41A4A3D35E25D8EC2730A8654D94BB2A153912C41B624D2E77A7448132695737D3B1594F593CCE6849929B3
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-HUN.exe858A728D50263BB0E2415F189E3BE7EC008B776DC085719B0992B50E591F3D06CE25CD0003345CE1BFACBBC7ECCBB8A82C44C56C
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ITA.exe180E0AAEE408F70D115D048FCE5FAD0313EA820E3A52C9F94281A5B41C7C01DAEA70617C26C4147BC5006BB610856B3BDB18DB20
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-JPN.exe2D6F9853D2CB3C945F79FEA0343A72EEF3592A07798051F67B6C693DAC19DE85F9B8136673CC206A655E5DEC772B3F80A694B0C3
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-KOR.exe11C12CD67D3AD7FF8799D14FBE7F92AAA4C723010097C2A0E77836F3D07E66EAA495F272EB1682964E51D8C353A742E5B4FA2706
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-NLD.exeD9FF4934A37E9EBF061495072228BC0F776B7DA7E072DB2842B8329D32C246AF23CDDD34EC1E4313DE492B252BFBC168BAC752AA
IE8-WindowsServer2003-KB3065822-x 86-SVE.exe6443171DAFBDA57F4E8DB83CF1172A41E9AEE1BE61795E2A5BE07FBADDCF22D9066EE62298A2B6A550C76B606CFE50E543AFA505
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-CHS.exeD14CDDD05F1BC0BBC4AE119163A49109170632C27414A44CCE0837B1660D3DD1B9AFF243F31E1EB8EA504F796849CFF750AAA950
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-CHT.exe34802BA8115C2096E842AEA940E53CA0271CE284CEF13569A5D96F70783615361D5AFC656B271D443CA6F4156D306CD0D334F51F
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-DEU.exeEF61E1F5BEF0EC2493CE72A777953242EAA7523E21DF56948A3E400FD151979E7D7E2F4E34F98E2EF2379451F2F90423470FB571
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-ENU.exe5FCCE26726EF29F5C82E212048D4E1073A996A3787BC95462B216485FE85C9375C6776F0624830D35668FF73C9C6C91F1BCFBD5B
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-ESN.exeAFED8AC6B5ED7E25363FD7D5559D892A65C13D55F971AA6CC76E95A03E573FE1EC1B5CC5C65D7CE72216EB1D59A38A3E917DD521
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-FRA.exe618E4B822AD5A3DF2CB49BF97DB1ACDB1C9BB86A687249A52525B17BCE6F350A3699804AC059F101C6F3891D1E9A0FB8F50DB5E1
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-ITA.exe53B5891627502F54BCE5D10995F1032B02ECBCB12B6D84BB9E59009D488959AA68902D9389CBC480794C95F54CFEA375B4E9E8F5
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-JPN.exeF656210E05735A7EA8C9F4220EB85243251C6FEB67CF3D95B10052A0E71288425466F53E6C09E3EDC4AF887678F93E81F0BCCA80
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 64-KOR.exeCAEACF7616D136B554A7C8C6A48106DE13BF39303F11E2B0917851A23522D2DED812F5441C3D3EFB9D32C315684FA1D829C20698
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-CHS.exeDC3F49E8603E6B6A2D76E6E7C9F855729E04D4F1D880A64D6C7D6D80675605AF077D27C7EDA83257FDDC13191DF3F60D50DA7E52
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-CHT.exe1E53CA0FBB9F52B1A8D7ABBFCCE0F341FDEC573F7258F656B931EAF948348828288B1357D5565F046FCE80AF7E4ED8493571FB7C
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-CSY.exe8BF1D7D713B64A6DCF827C212072C289FF2CFC4AF0F5EC6BD549C7C0842960986A5462546DDD94B5B07976835E50825A6E8A3E1A
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-DEU.exeE0F6073C8C32B111175C65662D0028A2731515853847794BB39AB4EC4FDBE6AC00A3CC491F98D2546BB74D5B432089A6ECCADA24
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-ENU.exe43F0E5BD95B35821E396FC30540C0DA4DC21FC93D743B9216494CFCBD2FD24ABBF96A97631610F8103BEE307ACDF2CADD6F6C636
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-ESN.exeDAD941840B57EE485333DED3C28732D8D7FD335743AAF290F18FAC093AF6D2F8BB39B99509C785D0E71CDD643C542FBBA303E43B
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-FRA.exe106BE4B3B4BC5DB94800E1C897BC51835DE23A9D2165ADBDBB5347CC6AF7F7E7DCC7287674F328B9148EF71A22E0509BF8413A93
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-HUN.exeDAC9623090CC5C5D6FE8DC96C2A8224701F7CC336DAAD479CAC9304DE06C1804608F8AD1DE4259F5F3C3DC89DE907339DDEFA375
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-ITA.exeD936E8F51C08D33CC56475550D7EDA173F2DD6CD32EEC88444C0D552391F99FAFCAD20B00A61E19855BEDCEB421B5CABF496681D
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-JPN.exeD68183142D4F0BA712E3938B5244F5B39FD2110AA1A4BF553614A369BF680D127DC33F45B81AF9AC35CC7F191789D90DE9446113
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-KOR.exe0E9545B01964ACB4B30A7228336E9622BD87D5D3462B7367B5935E9922BE5E71FE035FDEE0B6903EB80AA40248D067D1C34E9027
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-NLD.exeCCDC90AA17669E6E38ABD780A22EA9C7E3017276C5AEB83CCDFF5CCB587A45D6899EAAB5657C65D89A796678F55BA1B5BF7AF754
IE8-WindowsServer2003-KB3074886-x 86-SVE.exe579F7168B539590E4C758450E32229EFB5A6E962EB36258F053624B967E66F74023AB5E884193972F50B12AB377CD2B1C0F42161
IE9-Windows6.0-KB3065822-x64.msu9E1F25005BF7509AED0C432572325645948911CCA242013787F51E5CB6F12CE1F0A9C5BAD1402A91825253F2F608DB5EB038BC4E
IE9-Windows6.0-KB3065822-x86.msuDE0A67FC94409D4DAE386B31338A0D1A13E557030C92FAA8CE4FE258C6221F1CCAD3C3A8696BB366A35D27A75BA773BABBE43C96
IE9-Windows6.0-KB3074886-x64.msu8EE9EA732B7DA017F6B6A2277C826F677BDDA3565F3245F27467ABF984918518E65C5CB823CCB80237B8FBEE6EC5B6CB9458985B
IE9-Windows6.0-KB3074886-x86.msuBA82F99EA2DDD51492A552BD8CC6E3DDE4434A216D6CB431A4263AB79DCFAD359E6E2F5F1BCE173881952E88C823076787E24D29
IE9-Windows6.1-KB3065822-x64.msuE3F5BCE38F1C2C5CB4B7090A6BF33FAC9AA39BCD428F1DAAA19148546C8E07F2741D3C1DEE510A1FF48056E2E71017BD4678E946
IE9-Windows6.1-KB3065822-x86.msuF92AFF29AB85E86C4A9D6FCEB53C8D71134F20DCDC1EA600DF30456FD10776C3EE2A8BEF4717670B3A3DF4C07BBDB8F18CCECB51
IE9-Windows6.1-KB3074886-x64.msu178D03D8815ED5068038C169AB936809073BB47EA647AED863CA47A0EA953CDFE16E98BA118EF886CEA6606D8242AE742BDB6D6A
IE9-Windows6.1-KB3074886-x86.msuDFD43FF15520E39DDAC8CD089AF0C7237B0824CBB93221A554336B84C9691E652E96A7C65AE66F224C9FCEA915753160593A98AA
Windows6.0-KB3065822-ia64.msu572BA8B5CA27AFF32D0E807F815E2849642922770234BFCFD32DCE26E5ED29B496696B912A8214D2D57DD2A41C8631969AA64F9D
Windows6.0-KB3065822-x64.msu332F17ADFA8F0E1FB12DD69D408F8E49BF3C400847FB64D5286125806EE96A384BC184AABE088FDC303F93E86E549CFA38302483
Windows6.0-KB3065822-x86.msu5B08AFF063C52CB6D4074BD99203F2C8FBF02E08F786093C1D5A511B1D48A314E2100EAEDE8DFF6FEB42E8A1F72D424F0AAB1E41
Windows6.0-KB3074886-ia64.msu2F2DB1A04E7C4B54D664544CAAA24252B3D7C442F8B04F7788D6CE69EB993E1FA9D51387C3F85E50F15860D63D8F122CA5068513
Windows6.0-KB3074886-x64.msuAB69805AB9D03651F935A7FCF8E57CF195390C98E0BA7E612000341E149C27815FF9A01AA892C44512F6FBD2132D603662D9C8ED
Windows6.0-KB3074886-x86.msuF88BE7C386E38C42D7FFB0C3128345BFC10E5F2CA81DA65462BFE6DC856BB5CB72F79A095D7477DA0E816BC0F120874F1F591DE9
Windows6.1-KB3065822-ia64.msu0A6F616C25B8D58F9E740386DCFB92017B7419398ED60F88AB519A619F773DD16D0DF628DDA282A15224BE98360677623C4C76EB
Windows6.1-KB3065822-x64.msuE66D4720DFDB95EFD76E6E65E80061A9C9858DBCFDA887B4416055264FC0D73D973516C43E8D2F339D5A48EF4145CB44BB5FC862
Windows6.1-KB3065822-x86.msu73B19A44858849458C46CD6B4F855B64ED2C2A87130018D516F6A0C95B8B9BE8C525E002EA0298A2FA5D9877BA55D2522471D9F1
Windows6.1-KB3074886-ia64.msuAC3A52CB46D3BB289E8457A46634C4C0FCBE77423FB63DD59C5DA603602CE12F2073EEA902AF79EC6BC24290FCEBED5605B3CD59
Windows6.1-KB3074886-x64.msu793A91431F1265E9340A0B06E0DBC6BDE171A881486BE9FBC6BD8FD260C0A0600F685FF49F59601E2CE4E29C29BA2F18598B16B1
Windows6.1-KB3074886-x86.msu3EB2D31EA0B4E8431C9DAE4B8C37053CDB4ED164DA6F99ED9B2D6A12F694B431693B927E3321585F5C4548344BB14269541448B9
Windows8.1-KB3065822-arm.msu64E2E197D1F9F09A5DC0980F49393DA90FE2DD4E44877184D24D64163A79385F0D62DD75047FFBF28B7EFBD4757188746A4F48B8
Windows8.1-KB3065822-x64.msuD79A1B9DBA024F1AB48E64670007F257A2750AC54FECF49F18EE040B88C86F5A5FAD5E157568D46C709E6587A162B5BF8F302715
Windows8.1-KB3065822-x86.msuDE753CE2AC77733A6AB76A7ECE224480F4D666EFD1235697F11BBE2ACF2271A02DD9A5034F61C8760E18EDE3C22A1D7F2D108360
Windows8.1-KB3074886-arm.msuDAE6B366040A37F55E2B4F6C5A5806514A9930E6E96E993D159814554DC2898F2F9C6E11C6D96786D628C6FD01A1F06FAC8EA1E1
Windows8.1-KB3074886-x64.msuC527592F4B766CFAD3BCAE0FAF8187B382EB6A6162970F0346A1BCAC3BB2A67CA3AAEB73727F6CA71FDC7BEBEFCD03011F9E3F58
Windows8.1-KB3074886-x86.msu29CE8038B155D584E53E958007FBCA12A5DEF16C6844635BB6F00147F9E987E4E59E5AFF40D2077E5A43794CB0F4A6B5954B9995
Windows8.1-KB3075516-arm.msu5147E2A16DCEABA21ECC61C1277BBE215C69D7B9CD58B5EA601E2CE8DB9FB992A38C2BD0D391AFAD10BD532925A106E291E012D2
Windows8.1-KB3075516-x64.msuB5E73DE11540EFAF9658C5FF7A012EA1D32D19BBB97FFF24EDD539CAB4782D9A5881908E10A6D2357102C426A7A5550EA726C4B4
Windows8.1-KB3075516-x86.msu3E2EE38ADE78063B577B9EEA1BB41A8188475BA3A7CDD8534D4880C412C99C1257CF3DEBDBDE49A752E1AE23D1D43D02630789B6
Windows8-RT-KB3065822-arm.msu9B2C14291D8731FD20004E3281A93FF126CD73AA40F2790BFAA4A0348AE73203F579EE0D4F3CAB7CBCB997B60AA8EE1CA178338A
Windows8-RT-KB3065822-x64.msuEB7F8227A29892D0A45AFAD4699AD521C99FF7EF58ACA8385FF05DCA08809908CAF7AE232426875742DB4A4A9152BD4D70EDCEA8
Windows8-RT-KB3065822-x86.msu65A8ED18C33D937F3AAD9654FD3030A8B03E791E12E206197641F13E2CBFE01ABB0A16299879F164E7E15CA4E04FE4F086AED33D
Windows8-RT-KB3074886-arm.msu5177EF0DDC6781447CC4877FBF1198092A2C636B3FE9D14C81A8F34B4E45890683C84E30E5743B97943576F582BA01ED6BD48ABB
Windows8-RT-KB3074886-x64.msu3887B71F52B644374ECA5C86E4DC82BA9F39F85071BAAA581140C1B14794F66A0A336AF0019F50026397A107BB318CD654D92A61
Windows8-RT-KB3074886-x86.msuBA68CD88B34285B8ABEA28392DE01F2074ACB0DC008D9C4A3FD7F6C5FD5DE88E70B3832BFCD0D576ED94D46C5CA4B2A70ECDA58C
Windows8-RT-KB3075516-arm.msu773A8C5CB02304FF7B08231671C46B4257E271258DECF6843A139F01CFA8DA444435B03A36016CCB88CFAE6C1477D00F600D72AA
Windows8-RT-KB3075516-x64.msuC5853C372E17498FC7C8278BFC670530244BFD8E097C81220D9155DFC617E00E178B6832A33F0F15CAD92F293EF367B44AE2EE19
Windows8-RT-KB3075516-x86.msuFA56F0B7A23B5119E90F9F1897C943D9D205CC73468E79C6F73F3709B0DCA59D2AA8B360C4E7BEC00D45566B8A2370906B15FE8E
WindowsServer2003-KB3065822-ia64-DEU.exeF26628CAEAF0BDEE267407D26A6765B6ED2ABBA8A46511424AF1365FD80916C6183C7919C86D1B1504D4A2E1E24B74EB15335E42
WindowsServer2003-KB3065822-ia64-ENU.exe803E9AB7D9CD71B161935EC033CE71F297A1BF28E7DD0D83852737AD8BB6A21B14D9E6B044730003E0430EA3195C34AFBB24D08E
WindowsServer2003-KB3065822-ia64-FRA.exeFD38C6A1668C78B04B3A146F2C22473F89C959A7EDB995BC4FDEDC5E132B055C3AAADC599667A6496F9C6881213261D662D92C18
WindowsServer2003-KB3065822-ia64-JPN.exeAB28E517CE7780D7FB2BE27C8E17A6A1E301041D29E56F436A50D41E9B3AE3D7E358E202084DB92C9A3A027F20668729FF00D115
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-CHS.exeCE90681715DAB8BD7C1D37089C41C6E45C9F976962A5B762943B10A5ED817BA704A81711038FA6DA95D1495D7164D3E787BA840A
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-CHT.exeE656DBC5E8C389148C53C2E589DC36A2F70882BEC5E9236B9352B26539B27078C08CD3807FD7C1C77FF7929908414F7D2C0F5B49
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-DEU.exe5E8ED75C81CC49FDA4358313E2ADF8785091ADACBE0741C53B25E53D62F82740DA6EA163B6CA5C0E0CABD22DFFBE19E8E5CBD5DB
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-FRA.exe5744B84CFE249CAB9762CCDB584B7640D73CC54B002B845C728F0117117FAE8466576F01A64F0861F68339654F2D34914D94AF9C
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-ITA.exeF67C562E7BC21DFBDE62B8516EDFAA27DFBB965D30FAA47D6088B85A4E04E28C383685EE0A11B8018E280466F0D4330718333F1E
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-JPN.exe98BE916457D5985D5896FCA20E9EF4339067E330C6168C2E3501E2671CB70E8F6A94F05568588CF9D8A9FFBACDC53B4054B1EEE8
WindowsServer2003-KB3065822-x 64-KOR.exeB43521FC804C6E449DC4F229F5F01BCA35139FA66A56CD2B0E59F837ADAEF743CF554501F6257F1FA9758180D9E75C80931AB4AA
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CHS.exe7DFC34457FBA5D7053DD6C101829D82909DF4A69B450D418E3E3FFE6AEFF76172F1A5CC3E83246748B85228620708CF4710EE18A
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CHT.exeB280C0AB3ACE343F0F15C874ED2F60EFB565AE2239F26910598C0294F238AA90B748E250D55DAC5322759CCAB09558B3E71CF543
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-CSY.exe36226E198568E72DA8E470DC752965C805EA5693D6808A8B9F7486DE9384C8C115B7ED8131A6471D7CDADDC418B277FA359F879A
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-DEU.exe32641CACE9561A510E8852AF9C38556FC9C4CE81FD13B4AC3D05814E2E670100EE07E0CDD3A24F5E538A0013AF334EB1CEA68418
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ENU.exe0BF660F5824DF5965A24DCD31705EAE1A7028360AF143C17DC34D2B22F7AF1245BD2A6CBFECABA2F4AE3676D7BC504F5E5F300D8
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ESN.exeE2D9FC2B23783D57A1EF2AEA4CF9F760E81BFCBFD4B141ECE8048EB02985FE631153419F63D1B9EA035C18D9B33EE2EB65837DA1
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-FRA.exe67AACA441A27FC6A2B8ED56F4391B889D19FAAB0ECB02D586482B74A051C8BA96AED8AFB456D1E2D2C5AEFC198DB5A52286C0FCD
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-HUN.exe99CC91B6596E4E25B5425F779CF71DAEFC2EEC2D50CE0A40E88655304AB3BF4DB695C2478D1184BDC503EAE36DC46F27B4E462B2
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-ITA.exe0457031115E37836024A5C01C0DEB6C76EC54CC751A2F3BB848F0D157427F0087949ADC5F6B0B1C14040EC12145EBE053C4DFD8C
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-JPN.exe2BD6557BD15D5E9C1C0019256DC0D4F76C3E9E96ACED3861499889CF158F2697E71A19F9285FA8484F4B85DAE2BEADAA28D0D0A5
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-KOR.exeA86D5D271DE48EE03817E0034266EC805085F7516CD47ADC1614B1478D337A702EED4364148D6B8435CF68E112E90B878A540646
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-NLD.exe1B27373C97F6461C27A0A91BD1B391FCA26A74FC7CA54AA578DE2FDAF83FA6124EDC4C54333FCD373BA3724612FD19E6A2396E3C
WindowsServer2003-KB3065822-x 86-SVE.exe0871C9CCFCD6CA06368C6ADD8F8D7C68DBC17515983D8D1C1F2063532E15E6D45B62444A9F52D5224B965EC3CD160A18BA9BA33E

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3076321 - Xem lại Lần cuối: 11/09/2015 09:13:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3076321 KbMtvi
Phản hồi