Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Từ xa tắt máy kết quả trong đăng xuất khi mở khóa máy tính hộp thoại sẽ được hiển thị

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:307635
TRIỆU CHỨNG
Nếu hộp thoại mở khóa máy tính đang được hiển thị, một máy tính đang chạy Windows 2000 có thể không đáp ứng một cách chính xác với một yêu cầu tắt máy tính như là một yêu cầu từ xa bằng cách sử dụng Shutdown.exe. Thay vào đó, người dùng đã đăng nhập vào có thể được đăng xuất, và máy tính sẽ xuất hiện ở lại hoạt động. Tuy nhiên, tiếp tục yêu cầu tắt máy có thể tạo ra một thông báo lỗi "Shutdown đã có trong tiến bộ". Lưu ý rằng triệu chứng này không xảy ra nếu thư "Máy tính khóa" đang được hiển thị.
NGUYÊN NHÂN
Các chức năng tắt máy đặt nhận dạng đồ họa và xác thực (GINA) đăng xuất/tắt cờ, nhưng họ được ghi đè bằng kết quả của hộp thoại mở khóa máy tính.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4572  222,480 Gdi32.dll  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4272  731,920 Kernel32.dll  25-Jun-2001 18:17 3.10.0.103    47,808 User.exe  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4314  402,192 User32.dll  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4345  371,984 Userenv.dll  27-Sep-2001 15:00 5.0.2195.4426 1,731,536 Win32k.sys  30-Oct-2001 18:17 5.0.2195.4575  178,960 Winlogon.exe  30-Oct-2001 18:20 5.0.2195.4553  243,472 Winsrv.dll				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Vấn đề này là điều hiển nhiên nhất khi CTRL + ALT + DELETE (CAD) quan tâm an toàn sequence (SAS) đã bị vô hiệu bởi chính sách nhóm. Trong trường hợp này, khi máy tính bị khóa, hộp thoại mở khóa máy tính được hiển thị ngay lập tức. Với CAD được kích hoạt, thông báo "Máy tính khóa" được hiển thị đầu tiên, cho đến khi nhấn CTRL + ALT + DELETE (SAS).

Đây cũng là trường hợp khi mật khẩu bảo vệ một bảo vệ màn hình bị gián đoạn hiển thị hộp thoại mở khóa máy tính, nhưng nếu không bảo vệ màn hình chính nó đang chạy (trong trường hợp xảy tắt máy ra bình thường).

Nếu CAD SAS không bị vô hiệu hoá, có rất ít cơ hội của một trạm làm việc bị khóa trong giai đoạn "Mở khóa máy tính", vì nó lần sau khi hai phút.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149 Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 307635 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 17:56:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbsecurity kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB307635 KbMtvi
Phản hồi
ipt> /html>