Bản Cập Nhật 10 cho hệ thống Trung tâm 2012 máy ảo quản lý gói bản ghi dịch vụ 1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3076889
Giới thiệu
Bài viết này mô tả các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 10 cho Microsoft System Center 2012 máy ảo quản lý gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1). Không có ba bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Bộ quản lí cấu hình SP1. Một máy chủ, một Panel điều khiển quản trị viên và một cho máy tính khách. Ngoài ra, bài viết này chứa hướng dẫn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 10 cho System Center 2012 Bộ quản lí cấu hình SP1.

Vấn đề được khắc phục trong bản cập nhật này

Quản lý máy ảo

  • Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến sản phẩm chung cho tính ổn định của sản phẩm.


Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 10 cho System Center 2012 Bộ quản lí cấu hình SP1

Thông tin tải xuống

Gói Cập Nhật cho trình quản lý máy ảo được cung cấp từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Microsoft Update
Tải xuống và cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước trên máy tính có một cấu phần trình quản lý máy ảo được cài đặt:
  1. Bấm vào Bắt đầu sau đó bấm Panel điều khiển.
  2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.
  3. Trong cửa sổ Windows Update, nhấp vào Kiểm tra trực tuyến cho các bản Cập Nhật từ Microsoft Update.
  4. Bấm vào Bản cập nhật quan trọng có sẵn.
  5. Chọn gói Cập Nhật và bấm OK.
  6. Bấm vào cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật để cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật.
Tải xuống gói Cập Nhật thủ công
Truy cập vào web site sau đây để tải xuống gói Cập Nhật thủ công từ danh mục cập nhật Microsoft:

Hướng dẫn cài đặt chuyên biệt

Để tự cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật, chạy lệnh sau tại dấu kiểm nhắc lệnh nâng cao:

msiexec.exe /update <packagename>
Ví dụ: để cài đặt chuyên biệt các gói Cập Nhật Rollup 10 máy chủ System Center 2012 Bộ quản lí cấu hình SP1 (KB3076889), hãy chạy lệnh sau:

msiexec.exe /update kb3076889_vmmserver_amd64.msp

Tệp được Cập Nhật trong bản cập nhật này

Quản trị viên điều khiển KB3076887
Tệp được thay đổiKích thướcPhiên bảnID ngôn ngữKiến trúc
AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll314885.1.0.0
ClusterUtil.dll1774483.1.6032.0
Engine.Common.dll2097923.1.6108.0
Engine.Deployment.dll5491603.1.6032.0
Errors.dll38490883.1.6108.0
Errors.Resources.dll13274003.1.6032.02052
Errors.Resources.dll16468883.1.6032.01036
Errors.Resources.dll16745363.1.6032.01031
Errors.Resources.dll15542163.1.6032.01040
Errors.Resources.dll18414483.1.6032.01041
Errors.Resources.dll15613843.1.6032.01046
Errors.Resources.dll22024083.1.6032.01049
Errors.Resources.dll16033683.1.6032.03082
Errors.Resources.dll13458323.1.6032.01028
Errors.Resources.dll16346003.1.6032.01042
Errors.Resources.dll13458323.1.6032.03076
Errors.Resources.dll15557523.1.6032.01029
Errors.Resources.dll15265683.1.6032.01043
Errors.Resources.dll16858003.1.6032.01038
Errors.Resources.dll16105363.1.6032.01045
Errors.Resources.dll15787923.1.6032.02070
Errors.Resources.dll14943123.1.6032.01053
Errors.Resources.dll15132563.1.6032.01055
ImgLibEngine.dll31502083.1.6108.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll17964803.1.6038.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll14947203.1.6018.0x64
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll14946963.1.6018.0x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll970643.1.6032.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll29442963.1.6032.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9638803.1.6032.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9956243.1.6032.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9894803.1.6032.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9858963.1.6032.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll10063763.1.6032.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9864083.1.6032.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll10534803.1.6032.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9899923.1.6032.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9654163.1.6032.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9874323.1.6032.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9654163.1.6032.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9879443.1.6032.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9833363.1.6032.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9951123.1.6032.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9869203.1.6032.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9884563.1.6032.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9792403.1.6032.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll9823123.1.6032.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll7073683.1.6027.0
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4529043.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4564883.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4595603.1.6027.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4570003.1.6027.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4570003.1.6027.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4605843.1.6027.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4677523.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4570003.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4534163.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4549523.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4534163.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4554643.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4595603.1.6027.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4559763.1.6027.01038x64
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4549523.1.6027.01045x64
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4554643.1.6027.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4590483.1.6027.01053x64
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4595603.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4559843.1.6027.01038x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4549603.1.6027.01045x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll4590563.1.6027.01053x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll3325843.1.6032.0
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll8179603.1.6032.0
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5512083.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5599123.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5614563.1.6027.01031x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5594003.1.6027.01040x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5599123.1.6027.01041x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5629843.1.6027.01046x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5732243.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5594003.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5527443.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5553043.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5527443.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5558163.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5629843.1.6027.01043x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5563283.1.6027.01038x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5553043.1.6027.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5553123.1.6027.02070x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5619603.1.6027.01053x64
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5619603.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5614483.1.6027.01031x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5594083.1.6027.01040x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5599203.1.6027.01041x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5629923.1.6027.01046x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5629923.1.6027.01043x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5563363.1.6027.01038x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5553043.1.6027.02070x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll5619683.1.6027.01053x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll29299603.1.6032.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10760083.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll11046803.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10980323.1.6027.01031x64
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10949523.1.6027.01040x64
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll11128723.1.6027.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10954643.1.6027.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll11548563.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10985363.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10785683.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10954643.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10785683.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10980243.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10923923.1.6027.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll11021203.1.6027.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10959763.1.6027.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10980243.1.6027.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10903443.1.6027.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10934163.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10980243.1.6027.01031x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll10949603.1.6027.01040x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll1682323.1.6027.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll847763.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll868243.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863123.1.6027.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863123.1.6027.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll868243.1.6027.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863123.1.6027.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll888723.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863123.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll847763.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll858003.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll847763.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863123.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863123.1.6027.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863123.1.6027.01038x64
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll858003.1.6027.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll858003.1.6027.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll858003.1.6027.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll858003.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll863203.1.6027.01038x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll3658643.1.6032.0
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll2131603.1.6018.0
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll657203.1.6018.02052x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll677763.1.6018.01036x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672643.1.6018.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll677763.1.6018.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll682643.1.6018.01041x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672643.1.6018.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll713363.1.6018.01049x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672403.1.6018.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll657043.1.6018.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672403.1.6018.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll657043.1.6018.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll677523.1.6018.01029x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672403.1.6018.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll677523.1.6018.01038x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672643.1.6018.01045x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672403.1.6018.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll667283.1.6018.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll667283.1.6018.01055x64
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll657283.1.6018.02052x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll677523.1.6018.01036x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll682883.1.6018.01041x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll713523.1.6018.01049x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll677763.1.6018.01029x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll677763.1.6018.01038x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672403.1.6018.01045x 86
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll667523.1.6018.01055x 86
Remoting.dll8323843.1.6108.0
SetupVM.exe55386003.1.6032.0
SQMWrapper.dll408323.1.6108.0
Các thông báo bổ sung cho SC 2012 SP1 - quản lý máy ảo Update Rollup 9 docx31372
TraceWrapper.dll679683.1.6108.0x64
Utils.dll7525123.1.6108.0x64
Utils.Resources.dll883603.1.6027.02052
Utils.Resources.dll914323.1.6027.01036
Utils.Resources.dll909203.1.6027.01031
Utils.Resources.dll919443.1.6027.01040
Utils.Resources.dll955283.1.6027.01041
Utils.Resources.dll924563.1.6027.01046
Utils.Resources.dll1067923.1.6027.01049
Utils.Resources.dll929683.1.6027.03082
Utils.Resources.dll883603.1.6027.01028
Utils.Resources.dll914323.1.6027.01042
Utils.Resources.dll883603.1.6027.03076
Utils.Resources.dll929683.1.6027.01029
Utils.Resources.dll904083.1.6027.01043
Utils.Resources.dll924563.1.6027.01038
Utils.Resources.dll924563.1.6027.01045
Utils.Resources.dll924563.1.6027.02070
Utils.Resources.dll898963.1.6027.01053
Utils.Resources.dll914323.1.6027.01055
VirtualizationInterfaces.dll866963.1.6018.0
VMConsoleLib.dll586403.1.6020.0x64
VMConsoleLib.dll586243.1.6020.0x 86
VMWareImplementation.dll20555523.1.6046.0
VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll488965.1.0.0
VMwareViewer.exe268803.1.6020.0
VSImplementation.dll995203.1.6018.0x64
VSImplementation.dll994963.1.6018.0x 86
WSManAutomation.dll352003.1.6108.0
WsManWrappers.dll32090883.1.6108.0


Quản lý máy ảo bàn điều khiển KB3076889
Tệp đã được thay đổiKích thước tệpPhiên bảnID ngôn ngữNền tảng
AnalysisStoredProc.dll289683.1.6032.0
ClusterUtil.dll1774483.1.6032.0
Engine.Adhc.Operations.dll10684163.1.6108.0
Engine.BitBos.dll2364163.1.6108.0
Engine.Common.dll2097923.1.6108.0
Engine.Deployment.dll5491603.1.6032.0
Engine.ImgLibOperation.dll5245843.1.6032.0
Engine.IndigoAccessLayer.dll3842963.1.6032.0
Engine.MomDal.dll6177683.1.6032.0
Engine.Placement.dll2609043.1.6027.0
Engine.Placement.ResourceModel.dll3090323.1.6032.0
Engine.ServiceOperations.dll2036483.1.6108.0
Engine.UpdateManagement.dll1411843.1.6108.0
Engine.VmOperations.dll11395843.1.6108.0
Errors.dll38490883.1.6108.0
Errors.Resources.dll13458323.1.6032.01028
Errors.Resources.dll15557523.1.6032.01029
Errors.Resources.dll16745363.1.6032.01031
Errors.Resources.dll16468883.1.6032.01036
Errors.Resources.dll16858003.1.6032.01038
Errors.Resources.dll15542163.1.6032.01040
Errors.Resources.dll18414483.1.6032.01041
Errors.Resources.dll16346003.1.6032.01042
Errors.Resources.dll15265683.1.6032.01043
Errors.Resources.dll16105363.1.6032.01045
Errors.Resources.dll15613843.1.6032.01046
Errors.Resources.dll22024083.1.6032.01049
Errors.Resources.dll14943123.1.6032.01053
Errors.Resources.dll15132563.1.6032.01055
Errors.Resources.dll13274003.1.6032.02052
Errors.Resources.dll15787923.1.6032.02070
Errors.Resources.dll13458323.1.6032.03076
Errors.Resources.dll16033683.1.6032.03082
GoalState.dll587523.1.6108.0
ImgLibEngine.dll31502083.1.6108.0
msiInstaller.dat12
msiInstaller.exe2751123.1.6011.0x 86
msiInstaller.exe3278563.1.6011.0x64
PTStorageWrapper.dll674563.1.6108.0
Remoting.dll8323843.1.6108.0
SCPerfProvider.dll2711443.1.6032.0
SetupVM.exe55386003.1.6032.0
SqmWrapper.dll408323.1.6108.0
Các thông báo bổ sung cho SC 2012 SP1 - quản lý máy ảo Update Rollup 9 docx31372
TraceWrapper.dll679683.1.6108.0
Utils.dll7525123.1.6108.0
Utils.Resources.dll883603.1.6027.01028
Utils.Resources.dll929683.1.6027.01029
Utils.Resources.dll909203.1.6027.01031
Utils.Resources.dll914323.1.6027.01036
Utils.Resources.dll924563.1.6027.01038
Utils.Resources.dll919443.1.6027.01040
Utils.Resources.dll955283.1.6027.01041
Utils.Resources.dll914323.1.6027.01042
Utils.Resources.dll904083.1.6027.01043
Utils.Resources.dll924563.1.6027.01045
Utils.Resources.dll924563.1.6027.01046
Utils.Resources.dll1067923.1.6027.01049
Utils.Resources.dll898963.1.6027.01053
Utils.Resources.dll914323.1.6027.01055
Utils.Resources.dll883603.1.6027.02052
Utils.Resources.dll924563.1.6027.02070
Utils.Resources.dll883603.1.6027.03076
Utils.Resources.dll929683.1.6027.03082
ViridianImplementation.dll2195203.1.6108.0
ViridianImplementationV2.dll3608323.1.6108.0
VirtualizationInterfaces.dll866963.1.6018.0
VMGuestAgent.iso126877696
vmmAgent.exe61131523.1.6038.0
vmmAgent.msi6983680x 86
vmmAgent.msi7950336x64
vmmGuestAgent.msi2691072x 86
vmmGuestAgent.msi2760704x64
vmmservice.exe463763.1.6027.0
VMWareImplementation.dll20555523.1.6046.0
VSImplementation.dll995203.1.6018.0
WSManAutomation.dll352003.1.6108.0
WsManMIWrappers.dll1340163.1.6108.0
WsManWrappers.dll32090883.1.6108.0
XenImplementation.dll1732483.1.6018.0
8323843.1.6108.0


Bàn điều khiển quản lý máy ảo khách KB2992004
Tệp đã được thay đổiKích thước tệpPhiên bảnNền tảng
Errors.dll38490883.1.6108.0
gceManagement.dll2149123.1.6108.0x64
gceManagement.dll1719043.1.6108.0x 86
GoalState.dll587523.1.6108.0
GuestAgent.AIFactory.dll485123.1.6108.0
GuestAgent.AppDownloader.dll444163.1.6108.0
GuestAgent.Common.dll643843.1.6108.0
GuestAgent.Fetcher.dll413443.1.6108.0
GuestAgent.GCEProcessor.dll316163.1.6108.0
GuestAgent.GSC.dll746243.1.6108.0
GuestAgent.GSM.dll346883.1.6108.0
GuestAgent.QueueManager.dll392963.1.6108.0
GuestAgent.SqlProfileProcessor.dll316163.1.6108.0
GuestAgent.StateManager.dll234243.1.6108.0
GuestAgent.Upgrade.dll449283.1.6108.0
savcfg_crypt.dll4082964.9.37.2003x64
savcfg_crypt.dll3094804.9.37.2003x 86
ScvmmGuestService.exe264963.1.6108.0
ScvmmGuestService.exe.config610
Các thông báo bổ sung cho SC 2012 SP1 - quản lý máy ảo Update Rollup 9 docx31372
TraceWrapper.dll679683.1.6108.0
vmmApplicationManager.Common.dll311043.1.6108.0
vmmApplicationManager.dll592643.1.6108.0
WebDeployV2.dll300803.1.6108.0
WebDeployV3.dll300803.1.6108.0


Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3076889 - Xem lại Lần cuối: 07/29/2015 22:09:00 - Bản sửa đổi: 1.0

  • kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB3076889 KbMtvi
Phản hồi