Khắc phục: Kiểm soát ListBox là chậm Cập Nhật giao diện người dùng trong ứng dụng Silverlight cho Windows Embedded

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3076981
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn có một ứng dụng Silverlight cho Windows Embedded (SWE) có haiListBox quản lý thiết bị Windows Embedded Compact 7 (WEC 7). Khi bạn chạy ứng dụng này không về độ trễ một giây giữa khi bạn vòi một mục mới ở dưới cùng ListBox và giao diện người dùng Cập Nhật.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra như là một side effect thiết kế và thực hiện thời gian Silverlight cho Windows Embedded.
Giải pháp

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (tháng 9 năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy xem Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7 web site Microsoft Download Center.

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".
Thông tin thêm

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:
  • Trên máyXây dựngMenu, bấmLàm sạch giải pháp, sau đó bấmXây dựng giải pháp.
  • Trên máyXây dựngMenu, bấmXây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này


Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Xamlruntime.Map1,840,84510 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntimecore.Map4,698,31210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntimecore.rel7,510,53510 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.rel2,848,69810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntimecore.dll8,126,46410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.dll1,712,12810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.Map1,436,19710 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntimecore.Map1,640,59410 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntimecore.rel3,483,01510 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.rel2,322,60910 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntimecore.dll4,251,64810 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99210 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.Map2,462,69110 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntimecore.Map5,202,54110 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntimecore.rel10,296,97110 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.rel3,905,92210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntimecore.dll10,833,92010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.dll2,523,13610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.Map1,833,76710 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntimecore.Map4,656,91110 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntimecore.rel3,031,71710 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.rel1,763,66310 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntimecore.dll7,610,36810 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.dll1,359,87210 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.Map1,264,46510 tháng năm 201506:07Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntimecore.Map1,626,64010 tháng năm 201506:07Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntimecore.rel1,991,60310 tháng năm 201506:07Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.rel1,577,91810 tháng năm 201506:07Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntimecore.dll3,575,80810 tháng năm 201506:07Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.dll970,75210 tháng năm 201506:07Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.Map2,485,40210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntimecore.Map5,206,27510 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntimecore.rel3,050,53810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.rel2,317,38910 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntimecore.dll10,129,40810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.dll2,232,32010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.Map1,787,87010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.Map4,850,82410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.rel3,023,36510 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.rel1,731,15410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.dll5,410,81610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.dll1,060,86410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.Map1,429,03610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.Map1,795,19210 tháng năm 201506:04Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.rel1,877,14010 tháng năm 201506:04Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.rel1,626,05810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.dll2,850,81610 tháng năm 201506:04Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.dll778,24010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.Map2,282,55110 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.Map5,209,79210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.rel4,019,05110 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.rel2,140,46010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.dll7,286,78410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.dll1,601,53610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.Map1,803,80210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntimecore.Map4,654,28010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntimecore.rel3,747,84310 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.rel2,186,59910 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntimecore.dll6,455,29610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.dll1,265,66410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.Map1,426,09310 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntimecore.Map1,633,30010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntimecore.rel2,367,67510 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.rel1,955,49810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntimecore.dll3,223,55210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.dll925,69610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.Map2,461,84910 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntimecore.Map5,198,24610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntimecore.rel4,411,24710 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.rel2,928,33210 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntimecore.dll8,359,93610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.dll2,019,32810 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.Map1,839,32810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntimecore.Map4,702,78510 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntimecore.rel7,385,98010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.rel2,820,36510 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntimecore.dll8,089,60010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.dll1,703,93610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.Map1,434,96110 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntimecore.Map1,644,53710 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntimecore.rel3,359,24310 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.rel2,302,01910 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntimecore.dll4,202,49610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.Map2,460,85610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntimecore.Map5,207,13310 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntimecore.rel10,223,07910 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.rel3,879,53210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntimecore.dll10,825,72810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.dll2,519,04010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.Map1,833,76110 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.Map4,655,48610 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.rel3,031,92010 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.rel1,763,66310 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.dll7,548,92810 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.dll1,355,77610 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.Map1,264,41710 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.Map1,625,44110 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.rel1,991,60310 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.rel1,577,88910 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.dll3,567,61610 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.dll966,65610 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.Map2,485,41110 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.Map5,206,27610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.rel3,050,10310 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.rel2,317,36010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.dll10,055,68010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.dll2,228,22410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.Map1,834,22110 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntimecore.Map4,650,04310 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntimecore.rel3,053,40910 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.rel1,769,26010 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntimecore.dll7,684,09610 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.dll1,372,16010 tháng năm 201506:06Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.Map1,264,84810 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntimecore.Map1,620,59710 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntimecore.rel2,009,78610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.rel1,582,52910 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntimecore.dll3,665,92010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.dll983,04010 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.Map2,485,06610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntimecore.Map5,199,76410 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntimecore.rel3,072,89710 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.rel2,325,01610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntimecore.dll10,182,65610 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.dll2,240,51210 tháng năm 201506:05Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3076981 - Xem lại Lần cuối: 10/15/2015 04:48:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3076981 KbMtvi
Phản hồi