Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3077012
Giới thiệu
Ngày thứ ba 14 ngày, năm 2015, Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau. Các bản cập nhật hàng tháng này nhằm giúp khách hàng giữ máy tính an toàn và luôn Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.
Thông tin thêm
Các bản Cập Nhật trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau đây được bao gồm trong các ngày 14 tháng 12 năm 2015, Cập Nhật.

Office 2013

Sản phẩmSố tiêu đề và bài viết trong cơ sở kiến thức
Access 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Access 2013 (KB3054950)
Excel 2013MS15-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2013: ngày 14 tháng 12 năm 2015 (KB3054949)
Lync 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Cập Nhật cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) (KB3054946)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3023052)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3023069)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3039762)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3054828)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3054925)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3054935)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3054938)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3054939)
Office 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office 2013 (KB3054951)
OneDrive dành cho doanh nghiệpNgày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho OneDrive dành cho doanh nghiệp (KB3054954)
OneNote 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho OneNote 2013 (KB3054936)
Outlook 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Outlook 2013 (KB3054940)
Bộ lọc Email rác Outlook 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho bộ lọc Email rác Outlook 2013 (KB3054944)
PowerPoint 2013MS15-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho PowerPoint 2013: ngày 14 tháng 12 năm 2015 (KB3054999)
Dự án 2013Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho dự án 2013 (KB3054956)
Word 2013MS15-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2013: ngày 14 tháng 12 năm 2015 (KB3054990)

Office 2010

Office cho Mac 2011

2007 Microsoft Office

Office 2003

Sản phẩmSố tiêu đề và bài viết trong cơ sở kiến thức
Word ViewerMS15-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật dành cho Word Viewer: ngày 14 tháng 12 năm 2015 (KB3054958)

SharePoint Server 2013, Project Server 2013, SharePoint Foundation 2013, và Office Web Apps Server 2013

SharePoint Server 2010, Project Server 2010 và SharePoint Foundation 2010

SharePoint Server 2007

Sản phẩmSố tiêu đề và bài viết trong cơ sở kiến thức
bản ghi dịch vụ Excel trong SharePoint Server 2007MS15-070: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Excel Services trong SharePoint Server 2007: ngày 14 tháng 12 năm 2015 (KB2837612)

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3077012 - Xem lại Lần cuối: 07/15/2015 04:44:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Project 2013 Service Pack 1, Excel Services in SharePoint Server 2013, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Project 2010 Service Pack 2, Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Excel Services in Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Outlook 2007, Word Viewer, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB3077012 KbMtvi
Phản hồi