Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả Windows XP cố vấn nâng cấp

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 307726
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Bài viết này cung cấp một mô tả về công cụ cố vấn nâng cấp Windows XP.

Lưu ý: Cài đặt Windows XP tự động chạy cố vấn nâng cấp công cụ khi bạn nâng cấp từ một hệ thống điều hành Windows trước đó cho Windows XP. Bạn cũng có thể chạy cố vấn nâng cấp công cụ thủ công bằng cách nhấp vào Kiểm tra khả năng tương hợp về sau hệ thống trên Chào mừng đến với Microsoft Windows XP trang xuất hiện sau khi bạn chèn của bạn đĩa compact Windows XP vào ổ CD-ROM hoặc DVD-ROM. Bạn cũng có thể tải về công cụ cố vấn nâng cấp từ Web site của Microsoft được liệt kê trong phần "Thông tin thêm" của bài viết này.
Thông tin thêm
Cố vấn nâng cấp Windows XP cung cấp thông tin về vấn đề tiềm năng máy tính của bạn có thể gặp phải nếu bạn nâng cấp lên Windows XP. Cố vấn nâng cấp Windows XP kiểm tra hệ thống thiết bị ngoại vi và các chương trình và tạo ra một danh sách các mục mà có thể không hoạt động tốt với Windows XP.

Báo cáo cố vấn nâng cấp Windows XP liệt kê các vấn đề tương hợp về sau đã được tìm thấy trong hai loại chính sau đây:

Ngăn chặn vấn đề

Chặn vấn đề ngăn chặn (hoặc chặn) một nâng cấp Windows XP.

Cảnh báo

Cảnh báo thông báo cho bạn về phần cứng và phần mềm có thể không hoạt động đúng sau khi nâng cấp Windows XP. Tuy nhiên, không giống như chặn vấn đề, bạn vẫn có thể thành công nâng cấp lên Windows XP.

Cố vấn nâng cấp Windows XP là một công cụ năng động. Nếu bạn đang online, cố vấn nâng cấp Windows XP kiểm tra web site Cập Nhật Microsoft Windows trình điều khiển mới cho các thành phần, thiết bị ngoại vi, hoặc chương trình cho máy tính của bạn. Cố vấn nâng cấp Windows XP cũng cung cấp các thông tin như là một tập tin mà bạn có thể lưu và lưu trữ trên đĩa cứng.

Cố vấn nâng cấp Windows XP có sẵn tại các Microsoft Web site sau: Để biết thêm chi tiết về khả năng tương hợp về sau với Windows XP, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
286575 "Được thiết kế cho Microsoft Windows XP" khuôn khổ kiểm tra ứng dụng 1.1
295322 Làm thế nào để xác định nếu phần cứng hoặc phần mềm là tương hợp về sau với Windows XP
292607 Windows XP hỗ trợ nâng cấp đường dẫn

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 307726 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:30:34 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB307726 KbMtvi
Phản hồi