Ứng dụng không hiển thị cho người dùng Windows Phone ConfigMgr cấu hình kết hợp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3077617
Triệu chứng
Đối với Windows Phone 8.0 và 8,1 người dùng quản lý cấu hình kết hợp hệ thống Trung tâm quản lý cấu hình R2, ứng dụng không có sẵn trong cổng công ty.
Nguyên nhân
Nền tảng Windows Phone 8.1 không được hỗ trợ trong hệ thống Trung tâm quản lý cấu hình R2 cho đến khi phần weaveable cho Windows Phone 8.1 được phát hành. Do đó, không có các cửa sổ điện thoại 8.1 weaveable thành phần cài đặt chuyên biệt, Windows Phone 8.1 người dùng không thể Ứng dụng Access thông qua cổng công ty.
Giải pháp
Phần weaveable cho Windows Phone 8.1 phải được cài đặt chuyên biệt cho hệ thống Trung tâm quản lý cấu hình R2 cho ứng dụng có cửa sổ điện thoại 8.0 và 8.1 thiết bị.
Thông tin thêm
Sự cố này không áp dụng cho cấu hình quản lý R2 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1), hỗ trợ Windows Phone 8.0 và 8.1 ra khỏi hộp.
Windows Phone 8.0 8.1 SCCM R2 kết lượn không có ứng dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3077617 - Xem lại Lần cuối: 07/07/2015 02:12:00 - Bản sửa đổi: 1.0

BETA – SCCM 2007 R2

  • kbmt KB3077617 KbMtvi
Phản hồi