Làm thế nào để có được văn phòng XP service pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 307841
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Bài viết này mô tả làm thế nào để có được Microsoft Office XP service pack mới nhất.
GIỚI THIỆU
Văn phòng XP service pack cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Office XP. bản ghi dịch vụ gói chứa cải tiến bảo mật và cải thiện sự ổn định và hiệu suất. Ngoài ra, bản ghi dịch vụ gói bao gồm các bản sửa lỗi đã được phát hành trước đó trong bản Cập Nhật riêng biệt.

Bài viết này mô tả các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để có được văn phòng XP service pack mới nhất.
Thông tin thêm

Phương pháp cho việc thu thập Office XP service pack mới nhất

Sau này là một danh sách các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để có được văn phòng XP service pack mới nhất:
 • Microsoft Update (khuyến cáo) hoặc văn phòng Cập Nhật
 • Microsoft tải về Trung tâm
 • ĐĨA CD-ROM

Làm thế nào để có được văn phòng XP service pack mới nhất từ Microsoft Update (khuyến cáo) hoặc từ văn phòng Cập Nhật

Chúng tôi khuyên bạn nên các phương pháp sau đây nếu bạn có truy cập Internet trên máy tính mà bạn muốn Cập Nhật. Microsoft Update và văn phòng Cập nhật web site nhắc bạn tự động cài đặt chuyên biệt các gói Office XP bản ghi dịch vụ thích hợp cho máy tính.
 • Microsoft Update (khuyến cáo)

  Để có được văn phòng XP service pack mới nhất từ Microsoft Update Office, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ý Nếu bạn gặp vấn đề khi bạn cài đặt chuyên biệt Office XP service pack mới nhất từ Microsoft Update Office, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 • Văn phòng Cập Nhật

  Để có được văn phòng XP service pack mới nhất từ Cập Nhật Office, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ý Nếu bạn gặp vấn đề khi bạn cài đặt chuyên biệt Office XP service pack mới nhất từ Microsoft Update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  304498 Làm thế nào để khắc phục sự cố thất bại Cập Nhật của bạn cài đặt chuyên biệt văn phòng từ văn phòng Cập nhật web site

Làm thế nào để có được văn phòng XP service pack mới nhất từ Microsoft Download Center

Chúng tôi khuyên bạn nên phương pháp này khi bạn muốn tải về các gói bản ghi dịch vụ nhưng không cài đặt chuyên biệt nó ngay lập tức. Sử dụng phương pháp này khi bạn muốn tải xuống các gói bản ghi dịch vụ và sau đó chuyển giao các gói bản ghi dịch vụ cho một máy tính không được kết nối đến mạng nội bộ hoặc một máy tính có một chương trình kết nối Internet.

Làm thế nào để có được văn phòng XP service pack mới nhất trên đĩa CD-ROM

Để có được văn phòng XP service pack mới nhất trên đĩa CD-ROM, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để có được các thông tin thêm về văn phòng XP service pack mới nhất

Các bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau mô tả làm thế nào để có được một danh sách các vấn đề được cố định bởi Office XP service pack mới nhất. Ngoài ra, các bài viết chứa thông tin về các vấn đề với văn phòng XP service pack mới nhất.
 • Văn phòng XP SP3 - ngày phát hành: 9 tháng 3 năm 2004 Để biết thêm chi tiết về văn phòng XP SP3, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  832671 Mô tả về văn phòng Microsoft XP Service Pack 3
 • Văn phòng XP SP2 - ngày phát hành: 20 tháng 8 năm 2002 Để biết thêm chi tiết về văn phòng XP SP2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  325671 Mô tả của Office XP Service Pack 2 (S)
 • Văn phòng XP SP1 - ngày phát hành: 13 tháng 12 năm 2001 Để biết thêm chi tiết về Office XP SP1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  307843 Mô tả của Office XP Service Pack 1
INF OFFXP kbGetOfficeXPsp1 kbGetOfficeXPsp2 sp-1 sp-2 sp1 sp2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 307841 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:34:36 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbgetsp kbdownload atdownload kbinfo kbmt KB307841 KbMtvi
Phản hồi