MS15-080: Lỗ hổng trong cấu phần đồ hoạ của Microsoft có thể cho phép thực thi mã từ xa: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3078662
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Khuôn khổ .NET, Microsoft Lync và Microsoft Silverlight. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc tới một web site không đáng tin cậy có nhúng phông chữ TrueType hoặc OpenType. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-080.

Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin.

Windows

 • 3078601 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: 11 tháng 8 năm 2015


Microsoft Office

 • 3054846 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: 11 tháng 8 năm 2015
 • 3054890 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho gói Office 2007 Microsoft: 11 tháng 8 năm 2015


Microsoft Khuôn khổ .NET và Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight 5
 • 3080333 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Silverlight 5: 11 tháng 8 năm 2015

Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC
 • 3072311 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: 11 tháng 8 năm 2015

Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2
 • 3072310 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: 11 tháng 8 năm 2015
Microsoft Khuôn khổ .NET 4
 • 3072309 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4 trên Windows Vista và Windows Server 2008: 11 tháng 8 năm 2015
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1
 • 3072305 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: 11 tháng 8 năm 2015
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5
 • 3072307 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: 11 tháng 8 năm 2015
 • 3072306 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: 11 tháng 8 năm 2015
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0
 • 3072303 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: 11 tháng 8 năm 2015

Microsoft Lync và Live Meeting

 • 3055014 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Lync 2013: 11 tháng 8 năm 2015
 • 3075590 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2010 tham dự (quản trị viên cấp cài đặt): 11 tháng 8 năm 2015
 • 3075592 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2010 tham dự (cấp người dùng cài đặt): 11 tháng 8 năm 2015
 • 3075593 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2010: 11 tháng 8 năm 2015
 • 3075591 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting: 11 tháng 8 năm 2015
 • 3079743 MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho cuộc họp Live Add-in: 11 tháng 8 năm 2015
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3078601-x86.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói bản ghi dịch vụ 2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3072303-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP40-KB3072309-x86.exe
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP45-KB3072310-x86.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP46-KB3072311-x86.exe
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3078601-x64.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói bản ghi dịch vụ 2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3072303-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP40-KB3072309-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP45-KB3072310-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP46-KB3072311-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Windows Vista:
không áp dụng
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ gói 2:
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3072303_ *-msi0.txt
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3072303_*.html
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3072309_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3072309_ * _ * .html
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3072310_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3072310_ * _ * .html
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6:
KB3072311_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3072311_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiĐối với Windows Vista:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐối với Windows Vista:
WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078601
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072303
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072309
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072310
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072311
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Windows Vista:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ gói 2:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này. Gói HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ 2\SP2\KB3072303
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3072309
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3072309
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3072310
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3072311
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3078601-x86.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói bản ghi dịch vụ 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2:
Windows6.0-KB3072303-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3072309-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3072310-x86.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3072311-x86.exe
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 được hỗ trợ:
Windows6.0-KB3078601-x64.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ gói 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x 64 gói bản ghi dịch vụ 2:
Windows6.0-KB3072303-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3072309-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3072310-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3072311-x64.exe
Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3078601-ia64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtWindows Server 2008:
không áp dụng
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ gói 2:
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3072303_ *-msi0.txt
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3072303_*.html
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3072309_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3072309_ * _ * .html
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3048077_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3072310_ * _ * .html
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6:
KB3072311_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3072311_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiWindows Server 2008:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows Server 2008:
WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078601
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072303
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072309
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072310
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072311
Xác minh khóa kiểm nhậpWindows Server 2008:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ gói 2:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này. Gói HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ 2\SP2\KB3048068
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3072309
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3072309
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3072310
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 RC và 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3072311
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3078601-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3072305-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3072309-x86.exe
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3078601-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3072305-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3072309-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Windows 7:
không áp dụng
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3072309_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3072309_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiĐối với Windows 7:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐối với Windows 7:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078601
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072305
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072309
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Windows 7:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:

Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3072309
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3072309
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3078601-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3072305-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3072309-x64.exe
Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3078601-ia64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtWindows Server 2008 R2:
không áp dụng
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB 3072309_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3072309_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiWindows Server 2008 R2:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows Server 2008 R2:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078601
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072305
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072309
Xác minh khóa kiểm nhậpWindows Server 2008 R2:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3072309
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3078601-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3072306-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3078601-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3072306-x64.msu
Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3078601-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3072307-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3078601-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3072307-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiWindows 8 và Windows 8.1:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows 8 và Windows 8.1:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078601
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072306
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072307
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3078601-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3072306-x64.msu
Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3078601-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3072307-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiWindows Server 2012 và Windows Server 2012 R2:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows Server 2012 và Windows Server 2012 R2:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078601
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072306
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3072307
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiCó sẵn thông qua Cập Nhật 3078601 Windows Update chỉ.
Khởi động lại yêu cầuCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078601

Microsoft Office 2007 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Office 2007:
ogl2007-kb3054890-fullfile-x 86-glb.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3054890
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Microsoft Office 2010 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Office 2010 (Phiên bản 32-bit):
ogl2010-kb3054846-fullfile-x 86-glb.exe
Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Office 2010 (Phiên bản 64-bit):
ogl2010-kb3054846-fullfile-x 64-glb.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3054846
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Microsoft Live họp 2007, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync 2010 tham dự, Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) và Microsoft Lync cơ bản 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp cơ bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Live họp 2007 bàn điều khiển (3075591):
LMSetup.exe
Microsoft Lync 2010 (32-bit) (3075593):
Lync.MSP
Microsoft Lync 2010 (64-bit) (3075593):
Lync.MSP
Cho Microsoft Lync 2010 người tham gia (người dùng cài đặt chuyên biệt mức) (3075592):
AttendeeUser.msp
Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (cài đặt cấp quản trị) (3075590):
AttendeeAdmin.msp
Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) (32-bit) và Microsoft Lync Basic 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp cơ bản) (32-bit):
lync2013-kb3055014-fullfile-x 86-glb.exe
Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) (64-bit) và Microsoft Lync Basic 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp cơ bản) (64-bit):
lync2013-kb3055014-fullfile-x 64-glb.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpMicrosoft Live họp 2007 bàn điều khiển:
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3075591
Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Lync 2010:
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3075593
Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (người dùng cấp cài đặt):
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3075592
Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (quản trị cấp cài đặt):
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3075590
Microsoft liên kết 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) và Microsoft liên kết cơ sở 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp Basic):
Hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3039779
Xác minh khóa kiểm nhậpMicrosoft Live họp 2007 bàn điều khiển:
không áp dụng
Microsoft Lync 2010 (32-bit):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {0EEB34F6-991D-4a1b-8EEB-772DA0EADB22}
Phiên bản = 7577.4476
Microsoft Lync 2010 (64-bit):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {0EEB34F6-991D-4a1b-8EEB-772DA0EADB22}
Phiên bản = 7577.4476
Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (quản trị cấp cài đặt):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\94E53390F8C13794999249B19E6CFE33\InstallProperties\DisplayVersion = 4.0. 7577.4476
Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (người dùng cấp cài đặt):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {0EEB34F6-991D-4a1b-8EEB-772DA0EADB22}
Phiên bản = 7577.4476
Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) và Microsoft Lync Basic 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp Basic):
không áp dụng

Silverlight 5 cho Mac (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Silverlight 5 khi cài đặt chuyên biệt trên máy Mac:
Silverlight.dmg
Đối với Microsoft Silverlight 5 nhà phát triển chạy khi cài đặt chuyên biệt trên máy Mac:
silverlight_developer.dmg
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Loại bỏ thông tinMở trình tra cứu, chọn ổ đĩa hệ thống, mục tin thư thoại Internet cắm - thư việnvà xoá tệp Silverlight.Plugin. (Chú ý rằng bản Cập Nhật không thể loại bỏ mà không loại bỏ trình bổ sung Silverlight).
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3080333
Xác minh cài đặt chuyên biệtXem phần Cập Nhật câu hỏi thường gặp trong bản tin này giải quyết vấn đề, "làm thế nào để biết phiên bản và xây dựng Microsoft Silverlight hiện được cài đặt chuyên biệt không?"

Silverlight 5 cho Windows (hỗ trợ tất cả phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Silverlight 5 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
Silverlight.exe
Đối với Microsoft Silverlight 5 nhà phát triển chạy khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer.exe
Microsoft Silverlight 5 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_x64.exe
Đối với Microsoft Silverlight 5 nhà phát triển chạy khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer_x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem các Hướng dẫn triển khai doanh nghiệp Silverlight
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. (Chú ý rằng bản Cập Nhật không thể loại bỏ mà không loại bỏ Silverlight).
Thông tin về tệpHãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3080333
Xác minh khóa kiểm nhậpĐể cài đặt chuyên biệt 32-bit của Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.40714.0"
Để cài đặt chuyên biệt 64-bit Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.40714.0"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.40714.0"

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 86-TSL.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 86-TSL.msu
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiĐối với Windows 10:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐối với Windows 10:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3081436
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.1-KB3072305-x86.msu6B644311BBB9A149B56BF9627D3C81C49F15D3AD413C9588E717FD6C3F44882CEFA4712C30A7381E74F2ADD17B0053B36F24EA06
Windows8-RT-KB3072306-x64.msuB3AEC59329A262898CAEDD2C89B91910D42FFADC9DA1323300FEBB3597E9752C866E87CECF98376F3EE5D66DE29D1E6011A673C3
NDP45-KB3072310-x64.exeEFD601C2832974E3DD4C9621E73626B468FECA67A9A9CD473B2059D43B5C40DFD34DAD437E00C5B495B075725AADB639F4F08540
Windows8.1-KB3072307-x86.msuF97425B4CCDF7A771A1BCDCED6E4EE3AC0342468CBC2A1D3B026C0927BE87D693C7E3A346A418984A66FB365B083408160376115
NDP30SP2-KB3072308-x86.exe75A0782CEE3AC5EC0F81CB7427585F09B9593029917EEF8F2560EC45BFCF2459BC2B0B732FC35899F7B7B3C0633730AA4EB13220
Windows6.1-KB3072305-x64.msuED204EB0A76EE10B1E2CA4E025F574AB12782F424B8B90FFF399F086DF4C99028E8C8F6CFCA52065D97311E9319322AF576A4DF4
NDP46-KB3072311-x64.exe02A63966DCDB747932D74C0621BE7AAB66DA6FF1D5EDE205951DDAAC9F04F60B65A22C1ED3425140694FDA08F39CBF66EBB141CD
NDP46-KB3072311-x86.exe5783CEF69FDBC634BDF6868CC6BBE57A7E7F08AE49043D7AAD7E4698A82B96028ABE80A4BEAE028A8642B121ED0CFA85B05633BF
Windows6.0-KB3072303-x86.msuC0855B492B4FBBF39DC63F2F998B7D6331F9D0D8205A148ACE6F66959C166B00C8C8CE4B61669AD2EE42AE3DCD81F44E676C5119
Windows6.1-KB3072305-x64.msuE1B0DCF4FFCD8101E2D191EFF934B087EF1AF8061495902BD039583A625CE25D712FF677854EC9391DF9712182BAB28C289360F7
Windows8-RT-KB3072306-x64.msuE653DF3744CE0E7C3100AD5E69958F22539E8617293E2368F540EF5D39701B33705F7987B8C3F24FDEC8FAEB67FC5B06E8D969B3
Windows8-RT-KB3072306-x86.msuE07BD83BDA0808A25EB2DD4085B3A8A91921E97C99F341551387E5C0153B014C2E4D67252A957BA495D14E7C8797F720A5B50465
Windows8.1-KB3072307-x64.msu75366E877EFECA1558303314FE5C84A2D45A106E0A551B9C79D49467E682A8D150BEF33DE440C64F06EAE7EFAB94C73EE2752795
Windows8.1-KB3072307-x86.msu72DF02B43379A352EDB050F6566F830D91A01EBDF4309157670453B88E40C768CB611689A1F49B17CBAD723725BC593F6220E741
NDP46-KB3072311-x86.exeA057FED86F8C842BE32108537FDB0F3BFD42D1475086F4B72A92C8412FB05F2C226B5CB8EC34D795D9FBE99FFCAEF8D6A57FB84E
Windows10.0-KB3078990-x64.msuFC8454A10F651CC87D5B74C7893A17077A94E9CABA0576B04AE7C7B68C2982B53C40EB1CAE9FDA5FF15465A5039368DE697C2971
Windows6.1-KB3072305-x86.msu8514A610FC87BF01CF239C8472A13F32BB63A894E6163E531C20A5205915D50D544F6FA5AA5582E140BC73FD6CC9DCA26A73AB1B
NDP30SP2-KB3072308-x64.exeFDC4B992B69369867942709484A6C1BE9D6E5F4018F8D1429D02754A390C6140BB209DA3E8AA364F339454C310219276CF564BF0
NDP30SP2-KB3072308-x86.exeDF948B25BC71432E5CADE81A55E0840A833B8BDCF267142D9865926E473D454E5417E6F665EF92700607941D680CB855194C5E49
NDP45-KB3072310-x86.exe9AE0D32A23B5C7A0ED86E0D87AC64EB63A6A98E2CDEA53F6BC5F17905A449B66B0F46E814A67E06B423F85AE31A90CE7E624302C
NDP45-KB3072310-x86.exe3CAB0DC5830DA493FFB568116DBC3D299E5C3B18FAC094F4D8C06CE01FDEE9B325B4325701D763690E966F44033A4134FFB9CA68
Windows10.0-KB3078990-x86.msu154B8DCE36CF6119A8FDFA33B89956122733A23CD85C40A48EEB6F9FCA8347F95B17CF317AFEE8E53DA7D7DBC7E5B6B7AF60ACE9
Windows8-RT-KB3072306-x86.msuC6BA0D67D207B5C35E25A8E1CB413978BF72424DA03D9E6221DE4762D76A79E426841D98990C5CE86AB4A98A4B100AF821A66072
Windows8.1-KB3072307-x64.msu6A59966AA83175FC6C29695C223DE8A2F2AE7FF9409AAF149E3BC609CFBD26F84C8EAD94EAEFF764BE2C7A0CBE065BCC0FBA5EC6
NDP30SP2-KB3072308-x64.exe162AC0620EE0E178859C2ABDC1266E3FCDAE9DE697F90C17D91E23F4F7638365BDEC0E0B24C5B5398B3D083479BF859A91B73C08
NDP40-KB3072309-x86.exe7BDA28D4C145E095924BD8C54E3542B46F36CCDE460EB2F8AA74E8F5E2936F5F361CCD691FAE50462F812E4318F0658644F316E0
Windows6.0-KB3072303-x64.msu6042883A9AB2D94DF29633A865CA23F72F4CC4FA8979D6FDD3F4354101C465E4EB456F1507BD5426B9E3CAC6E05562BE32BA3AEF
NDP40-KB3072309-x64.exe9466B714A6215E9A4A0428D2FB188EAACCC6C36AE442F0FDD7259A4CA8A2839D1F58FCADC4D1C257F58D6CD22B8EA0B64ACBFE60
NDP40-KB3072309-x86.exeE0B42DE69B59E0437B4AD5C8BF9F6D197510A6EFB1002BAB053C42997E5F9631DB9567C3BDB4811A7C48E18C7AAACAB64CF7F46C
NDP46-KB3072311-x64.exe95936F09E4AB0CEBA8B78E12EC311C2F475B99552ACAFD52A8421665AF635C7862FF41FA6BF1B922365A2B5BF373CAD3142E86F7
NDP40-KB3072309-x64.exe346F3DAAD482494DB68BBD8935B0764DC8235174953D044F2D156C15C3A2DBE0F115994F6C6CF34F0F9D85900A3470EC32E9402A
NDP45-KB3072310-x64.exe4665CD57B9820F440BE31FE187969C2B000F3CFEB5E3FAD72838D5C270F455D5646FB145C55180A06791CE07AE0892394E52EEA5
lync2013-kb3055014-fullfile-x 86-glb.exeF0735CE917F9E51E76367D6553BDA712FE1CEE811BE5FF8DB1ACCC33D5C38CCEA478A22972ECADF0185134AB4B6A0DBB4D670710
lync2013-kb3055014-fullfile-x 64-glb.exe4C40C26CC72A98691B93D9F532417D2CF40D8CECE2BF49BCF17C8B5220C4BC011C362CC19122B8C7AC6A827B09DD144A648D486D
ogl2007-kb3054890-fullfile-x 86-glb.exe5AC862F5E20A9928B2D1983BFB1B5A85BA8F3D41BA824DCF6A1AEE213B1921DFEEC55C4D71EC71820FF0BB415E96986FC1E7023D
ogl2010-kb3054846-fullfile-x 86-glb.exe9E50ED7900D462495BCDD6319F99BEBCC3AE16A3CF602DDD145FC96D5A4FE5A5087520A07D498B0F96B031BCD08C0BA1BFA2A65A
ogl2010-kb3054846-fullfile-x 64-glb.exe95C6E057DF876F418420DA6BF0B870523662A509771B42846D74D29B6373EB48D6C0B47A1D5880B66D09FC8DF46CBB71FE51716F

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3078662 - Xem lại Lần cuối: 08/16/2015 23:36:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Silverlight 5, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6 RC, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3078662 KbMtvi
Phản hồi