MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting Conferencing Add-in: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3079743
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office Live họp 2007 Conferencing Add-in. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc tới một web site không đáng tin cậy có nhúng phông chữ TrueType hoặc OpenType. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-080.


Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.
Thông tin thêm

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3078662.

Loại bỏ thông tin Cập Nhật

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến nghị bạn loại bỏ bất kỳ Cập Nhật bảo mật.

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng chương trình và tính năng mục trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3051468.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x 86

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msikhông áp dụng1,490,94408 tháng 8 năm 201518:18không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2361,736,34415 tháng 7 năm 201520:24x 86
Confapi.dll8.0.6362.2362,281,11215 tháng 7 năm 201520:24x 86
Uccp.dll2.0.6362.2363,320,97615 tháng 7 năm 201520:24x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236230,56015 tháng 7 năm 201520:35x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236245,40815 tháng 7 năm 201520:36x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236226,97615 tháng 7 năm 201520:29x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236242,84815 tháng 7 năm 201520:37x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236233,12015 tháng 7 năm 201520:39x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236246,94415 tháng 7 năm 201520:40x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236241,31215 tháng 7 năm 201520:41x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236198,81615 tháng 7 năm 201520:43x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236196,76815 tháng 7 năm 201520:44x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236240,28815 tháng 7 năm 201520:46x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236238,24015 tháng 7 năm 201520:47x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236229,53615 tháng 7 năm 201520:49x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236186,01615 tháng 7 năm 201520:50x 86
Confapisat.dll8.0.6362.236186,52815 tháng 7 năm 201520:51x 86
Lmintsat.dll8.0.6362.236432,79215 tháng 7 năm 201520:35x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,95825 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236444,05615 tháng 7 năm 201520:36x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,07425 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236433,30415 tháng 7 năm 201520:29x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng311,26625 tháng 5 năm 201415:55không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236440,98415 tháng 7 năm 201520:37x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,53425 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236432,28015 tháng 7 năm 201520:39x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,25925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236444,05615 tháng 7 năm 201520:40x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,25825 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236440,98415 tháng 7 năm 201520:41x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,25325 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236408,21615 tháng 7 năm 201520:43x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng320,53925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236407,19215 tháng 7 năm 201520:44x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,66725 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236438,93615 tháng 7 năm 201520:46x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,01525 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmcapi.exe7.0.4724.3782,21624 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmpapi.dll7.0.4724.3658,31224 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmpreferences.dll7.0.4724.3768,90424 tháng 11 năm 200823:30x 86
Meetnowprefs.exe7.0.4724.3500,61624 tháng 11 năm 200823:30x 86
Preferences.exe7.0.4724.3494,98424 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3240,00824 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,36824 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3237,96024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,88024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3239,49624 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.365,41624 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x 86
Lmintsat.dll8.0.6362.236437,40015 tháng 7 năm 201520:47x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,29925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236432,28015 tháng 7 năm 201520:49x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,47925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402 tháng 12 năm 200605:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802 tháng 12 năm 200605:54x 86
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestkhông áp dụng1.869 người02 tháng 12 năm 200613:23không áp dụng
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestkhông áp dụng1.869 người02 tháng 12 năm 200613:23không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80002 tháng 12 năm 200605:54không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80002 tháng 12 năm 200605:54không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236399,00015 tháng 7 năm 201520:50x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,90025 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236399,51215 tháng 7 năm 201520:51x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,88125 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2361,619,60815 tháng 7 năm 201520:24x 86

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x 64

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msikhông áp dụng1,699,84008 tháng 8 năm 201518:15không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2362,110,10415 tháng 7 năm 201521:29x64
Confapi.dll8.0.6362.2362,841,60014 tháng 7 năm 201522:36x64
Uccp.dll2.0.6362.2365,219,32814 tháng 7 năm 201522:35x64
Confapisat.dll8.0.6362.236223,74414 tháng 7 năm 201522:43x64
Confapisat.dll8.0.6362.236238,59214 tháng 7 năm 201522:43x64
Confapisat.dll8.0.6362.236220,16014 tháng 7 năm 201521:52x64
Confapisat.dll8.0.6362.236236,03214 tháng 7 năm 201522:44x64
Confapisat.dll8.0.6362.236226,30414 tháng 7 năm 201522:44x64
Confapisat.dll8.0.6362.236240,12814 tháng 7 năm 201522:44x64
Confapisat.dll8.0.6362.236234,49614 tháng 7 năm 201522:45x64
Confapisat.dll8.0.6362.236192,00014 tháng 7 năm 201522:45x64
Confapisat.dll8.0.6362.236189,95214 tháng 7 năm 201522:46x64
Confapisat.dll8.0.6362.236233,47214 tháng 7 năm 201522:46x64
Confapisat.dll8.0.6362.236231,42414 tháng 7 năm 201522:46x64
Confapisat.dll8.0.6362.236222,72014 tháng 7 năm 201522:47x64
Confapisat.dll8.0.6362.236179,20014 tháng 7 năm 201522:47x64
Confapisat.dll8.0.6362.236179,71214 tháng 7 năm 201522:47x64
Lmintsat.dll8.0.6362.236432,79215 tháng 7 năm 201521:35x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,95825 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236444,05615 tháng 7 năm 201521:36x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,07425 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236433,30415 tháng 7 năm 201521:31x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng311,26625 tháng 5 năm 201415:55không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236440,98415 tháng 7 năm 201521:37x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,53425 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236432,28015 tháng 7 năm 201521:38x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,25925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236444,05615 tháng 7 năm 201521:39x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,25825 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236440,98415 tháng 7 năm 201521:41x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,25325 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236408,21615 tháng 7 năm 201521:42x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng320,53925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236407,19215 tháng 7 năm 201521:43x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,66725 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236438,93615 tháng 7 năm 201521:44x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,01525 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236437,40015 tháng 7 năm 201521:45x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,29925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236432,28015 tháng 7 năm 201521:46x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,47925 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80402 tháng 12 năm 200605:39không áp dụng
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestkhông áp dụng1,87102 tháng 12 năm 200609:14không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80402 tháng 12 năm 200605:39không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09602 tháng 12 năm 200605:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37602 tháng 12 năm 200605:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67202 tháng 12 năm 200605:36x64
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestkhông áp dụng1,87102 tháng 12 năm 200609:14không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09602 tháng 12 năm 200605:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37602 tháng 12 năm 200605:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67202 tháng 12 năm 200605:36x64
Lmintsat.dll8.0.6362.236399,00015 tháng 7 năm 201521:47x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,90025 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.236399,51215 tháng 7 năm 201521:48x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,88125 tháng 5 năm 201415:51không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2361,982,61615 tháng 7 năm 201521:29x64

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3079743 - Xem lại Lần cuối: 08/15/2015 18:13:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbmt KB3079743 KbMtvi
Phản hồi