Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tài nguyên khắc phục sự cố máy in trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Giới thiệu
Bài viết này chứa liên kết tới nội dung mô tả cách khắc phục các sự cố phổ biến nhất về máy in. Hãy xem các liên kết này có giải quyết các sự cố về máy in của bạn không.

Bài viết này cũng liệt kê các tài nguyên hệ thống và tài nguyên trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để giải quyết sự cố in. Ví dụ, bài viết này mô tả cách sử dụng Trình khắc phục sự cố In, tài nguyên này được bao gồm trong Windows XP và cung cấp trợ giúp có hướng dẫn để giúp bạn chẩn đoán và giải quyết sự cố máy in của mình.
Cách khắc phục các sự cố phổ biến nhất về máy in
Để giải quyết các sự cố phổ biến nhất về máy in trong Windows XP, hãy truy cập các Web site sau của Microsoft:
Cách tải xuống và cài đặt trình điều khiển máy in mới nhất từ Web site nhà sản xuất máy in của bạn
http://support.microsoft.com/gp/pc_print_introduction

Thông tin về nơi mua và cách đổi hộp mực máy in
http://support.microsoft.com/gp/pc_print_cartridge

Cách huỷ lệnh in hoặc xoá lệnh in bị kẹt trong hàng đợi in trong Windows XP
http://support.microsoft.com/gp/pc_print_introductiontocanc

Để giải quyết hầu hết các sự cố về máy tin, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
Trợ giúp và hỗ trợ in trong Windows XP
http://support.microsoft.com/gp/printxp
Hỗ trợ máy in trong Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ Windows XP

Tìm trợ giúp về máy in trong Windows XP

Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ Windows XP chứa nhiều chủ đề trợ giúp để giúp bạn giải quyết các sự cố về máy in.

Để tìm trợ giúp về máy in trong Windows XP, hãy làm như sau:
 1. Bấm vào Bắt đầu, rồi bấm vào Máy in và Fax.
 2. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ.
 3. Trong Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ, bấm vào Khắc phục sự cố in.

  Bạn cũng có thể nhập cụm từ tìm kiếm vào trường Tìm kiếm trong Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ, rồi nhấn ENTER.
 4. Chọn một chủ đề giải quyết sự cố máy in của bạn.

Cách sử dụng Trình khắc phục sự cố In

Trình khắc phục sự cố In được bao gồm trong Windows XP và có hướng dẫn từng bước về khắc phục sự cố in sau đây trong Windows XP:
 • Bạn không thể cài đặt máy in cục bộ.
 • Chất lượng ảnh in ra kém.
 • Tài liệu của bạn không in ra.
 • Một số tính năng của máy in không hoạt động.
 • Văn bản hoặc hình ảnh được in không hoàn chỉnh.
 • Phông chữ bị mất hoặc trông không giống như trên màn hình.
 • In chậm một cách bất thường.
 • Bạn không thể in từ chương trình chạy MS-DOS hoặc từ dấu nhắc lệnh MS-DOS.
 • Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Trình điều khiển máy in không tương thích với chính sách được kích hoạt trên máy tính, trình điều khiển này chặn trình điều khiển chế độ nhân của Windows NT 4.0 hoặc Windows 2000.

Cách khởi động Trình khắc phục sự cố In

Nếu bạn đã quen với Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ Windows XP, hãy bấm vào đây để tự động khởi động Trình khắc phục sự cố In.

Nếu bạn chưa quen với Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ Windows XP hoặc nếu liên kết không hoạt động, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các bước này để khởi động Trình khắc phục sự cố In:
 1. Bấm vào Bắt đầu, rồi bấm vào Máy in và Fax.
 2. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ.
 3. Trong Trung tâm Trợ giúp và Hỗ trợ, bấm vào Khắc phục sự cố in.
 4. Trong ngăn bên phải, bấm vào Trình khắc phục sự cố In.

Cách sử dụng Trình khắc phục sự cố In

 1. Bấm vào tuỳ chọn mô tả sự cố đang xảy ra, rồi bấm vào Tiếp theo.
 2. Lặp lại bước 1 cho đến khi sự cố của bạn được giải quyết hoặc bạn đã thực hiện bước khắc phục sự cố cuối cùng. Xin lưu ý rằng bạn có thể bấm vào Quay lại bất kỳ lúc nào để lặp lại bước cuối cùng hoặc bấm vào Bắt đầu Lại để khởi động lại Trình khắc phục sự cố In.
Hỗ trợ trực tuyến về máy in
Bạn có thể giải quyết được hầu hết các sự cố về máy in trong Windows XP bằng cách truy cập Web site sau của Microsoft:
Trợ giúp và hỗ trợ in trong Windows XP
http://support.microsoft.com/gp/printxp
Các bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft giải quyết các sự cố phổ biến về máy in.
302903 Thuật sĩ in ảnh không in các tệp .ico, .emf hoặc .wmf
282833 Thông báo lỗi xuất hiện sau khi in sang máy in qua mạng
282120 Máy in Epson có thể không in được khi tuỳ chọn "Xem trước Bản in" được bật
282897 Màu bản in có thể không khớp với màu trên màn hình
810894 Thông báo lỗi: Ứng dụng hệ thống con bộ đệm gặp sự cố và cần đóng lại
314085 Khắc phục sự cố nâng cao khi bạn không thể in trong Windows XP
314073 Khắc phục sự cố nâng cao dành cho các sự cố in qua mạng trong Windows XP
315325 Bạn không thể in tài liệu sau khi nâng cấp lên Windows XP
Các dịch vụ hỗ trợ
Nếu bạn không thể giải quyết sự cố bằng cách sử dụng các tài nguyên của Windows XP hoặc các tài nguyên trực tuyến được liệt kê trong bài viết này, bạn có thể sử dụng Web site Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsot để tìm giải pháp cho sự cố của mình. Một số dịch vụ mà Web site Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft cung cấp bao gồm: Nếu các tài nguyên được liệt kê ở đây không giúp bạn giải quyết được sự cố hoặc nếu bạn gặp phải các hiện tượng khác với những hiện tượng mà bài viết này mô tả, hãy tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin. Để tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức Microsoft, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Tiếp theo, nhập nội dung thông báo lỗi mà bạn nhận được hoặc mô tả sự cố vào trường tìm kiếm.

Chú ý Nếu sự cố không được giải quyết thì thật đáng tiếc, nội dung này không thể giúp gì thêm cho bạn. Vì vậy, bạn có thể nhờ người nào đó trợ giúp hoặc bạn cũng có thể truy cập Web site sau của Microsoft:

Để biết các bước khắc phục sự cố và giải pháp khắc phục tự động cho các sự cố phổ biến về máy in trong Windows, hãy xem trang web sau đây của Microsoft:


Trình khắc phục sự cố: Các sự cố máy in trong Windows
Thuộc tính

ID Bài viết: 308028 - Xem lại Lần cuối: 06/06/2013 11:07:00 - Bản sửa đổi: 2.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbresolve kbenv kbinfo kbprint kbtshoot KB308028
Phản hồi