Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Cập Nhật để khắc phục sự cố trong đó tệp Getcache.dll làm gián đoạn trong Windows 7 Compact nhúng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3080537
Giới thiệu
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật để giải quyết tình huống gián đoạn trong Windows Embedded Compact 7. Gián đoạn này là do tệp Getcache.dll. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này phải được cài đặt.
Tóm tắt
Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố trong đó các tập tin Getcache.dll gây ra tình huống gián đoạn trong Windows Embedded Compact 7.

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (tháng 12 năm 2015).

Lưu ý: Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:
  • Xây dựng menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Trên menu xây dựng , nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.
Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này
Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Cacheapis.cpp11,53216 tháng 7 năm 201509:13Private\Winceos\Coreos\Storage\Diskcache
Diskcache.rel19,51624 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Diskcache.dll32,76824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Diskcache.Map18,98324 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Diskcache.rel13,25224 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Diskcache.dll28,67224 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Diskcache.Map11,62024 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Diskcache.rel23,08324 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Diskcache.dll40,96024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Diskcache.Map19,73824 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Diskcache.rel6,14724 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Diskcache.dll32,76824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Diskcache.Map19,80424 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Diskcache.rel4,23324 tháng 7 năm 201513:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Diskcache.dll28,67224 tháng 7 năm 201513:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Diskcache.Map12,35924 tháng 7 năm 201513:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Diskcache.rel6,52424 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Diskcache.dll40,96024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Diskcache.Map20,55924 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Diskcache.rel5,45124 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Diskcache.dll24,57624 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Diskcache.Map19,74024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Diskcache.rel3,10224 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Diskcache.dll20,48024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Diskcache.Map12,37724 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Diskcache.rel6.379 người24 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Diskcache.dll28,67224 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Diskcache.Map20,17624 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Diskcache.rel9,88824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Diskcache.dll28,67224 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Diskcache.Map20,06324 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Diskcache.rel8,06124 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Diskcache.dll24,57624 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Diskcache.Map12.618 người24 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Diskcache.rel11,13524 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Diskcache.dll32,76824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Diskcache.Map20,81824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Diskcache.rel19,51624 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Diskcache.dll32,76824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Diskcache.Map18,98324 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Diskcache.rel13,25224 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Diskcache.dll28,67224 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Diskcache.Map11,62024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Diskcache.rel23,08324 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Diskcache.dll40,96024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Diskcache.Map19,73724 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Diskcache.rel6,14724 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Diskcache.dll32,76824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Diskcache.Map19,80424 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Diskcache.rel4,23324 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Diskcache.dll28,67224 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Diskcache.Map12,35924 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Diskcache.rel6,52424 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Diskcache.dll40,96024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Diskcache.Map20,55924 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Diskcache.rel6,14724 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Diskcache.dll32,76824 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Diskcache.Map19,80424 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Diskcache.rel4,23324 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Diskcache.dll28,67224 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Diskcache.Map12,35924 tháng 7 năm 201513:54Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Diskcache.rel6,52424 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Diskcache.dll40,96024 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Diskcache.Map20,55924 tháng 7 năm 201513:53Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3080537 - Xem lại Lần cuối: 08/19/2015 22:16:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3080537 KbMtvi
Phản hồi