MS15-097: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting Conferencing Add-in: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3081091
Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office Live họp 2007 Conferencing Add-in. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc tới một web site không đáng tin cậy chứa các phông chữ OpenType nhúng. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-097.


Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.
Thông tin thêm

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 3089656.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3079743.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x 86

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msikhông áp dụng1,495,04002 tháng năm 201506:22không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2391,737,78404 tháng 8 năm 201521:38x 86
Confapi.dll8.0.6362.2392,282,55204 tháng 8 năm 201521:38x 86
Uccp.dll2.0.6362.2393,322,41604 tháng 8 năm 201521:38x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239232,00004 tháng 8 năm 201522:31x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239245,40804 tháng 8 năm 201522:33x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239228,41604 tháng 8 năm 201521:48x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239242,84804 tháng 8 năm 201522:34x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239234,56004 tháng 8 năm 201522:35x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239246,94404 tháng 8 năm 201522:37x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239241,31204 tháng 8 năm 201522:38x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239200,25604 tháng 8 năm 201522:40x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239198,20804 tháng 8 năm 201522:41x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239241,72804 tháng 8 năm 201522:42x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239239,68004 tháng 8 năm 201522:44x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239229,53604 tháng 8 năm 201522:45x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239186,01604 tháng 8 năm 201522:47x 86
Confapisat.dll8.0.6362.239187,96804 tháng 8 năm 201522:49x 86
Lmintsat.dll8.0.6362.239432,79204 tháng 8 năm 201522:31x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,95827 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239445,49604 tháng 8 năm 201522:33x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,07427 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,30404 tháng 8 năm 201521:48x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng311,26627 tháng 5 năm 201421:52không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,98404 tháng 8 năm 201522:34x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,53427 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,72004 tháng 8 năm 201522:35x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,25927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239445,49604 tháng 8 năm 201522:37x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,25827 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,98404 tháng 8 năm 201522:38x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,25327 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239409,65604 tháng 8 năm 201522:40x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng320,53927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239408,63204 tháng 8 năm 201522:41x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,66727 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239438,93604 tháng 8 năm 201522:42x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,01527 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmcapi.exe7.0.4724.3782,21624 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmpapi.dll7.0.4724.3658,31224 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmpreferences.dll7.0.4724.3768,90424 tháng 11 năm 200808:30x 86
Meetnowprefs.exe7.0.4724.3500,61624 tháng 11 năm 200808:30x 86
Preferences.exe7.0.4724.3494,98424 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3240,00824 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,36824 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3237,96024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,88024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3239,49624 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.365,41624 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x 86
Lmintsat.dll8.0.6362.239437,40004 tháng 8 năm 201522:44x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,29927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,72004 tháng 8 năm 201522:45x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,47927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401 tháng 12 năm 200614:54x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801 tháng 12 năm 200614:54x 86
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestkhông áp dụng1.869 người01 tháng 12 năm 200622:23không áp dụng
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestkhông áp dụng1.869 người01 tháng 12 năm 200622:23không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80001 tháng 12 năm 200614:54không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80001 tháng 12 năm 200614:54không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239400,44004 tháng 8 năm 201522:47x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,90027 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239399,51204 tháng 8 năm 201522:49x 86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,88127 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2391,621,04804 tháng 8 năm 201521:38x 86

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x 64

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msikhông áp dụng1,699,84002 tháng năm 201506:23không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2392,111,54405 tháng 8 năm 201500:45x64
Confapi.dll8.0.6362.2392,841,60004 tháng 8 năm 201519:56x64
Uccp.dll2.0.6362.2395,219,32804 tháng 8 năm 201519:55x64
Confapisat.dll8.0.6362.239223,74404 tháng 8 năm 201520:01x64
Confapisat.dll8.0.6362.239238,59204 tháng 8 năm 201520:01x64
Confapisat.dll8.0.6362.239220,16004 tháng 8 năm 201519:09x64
Confapisat.dll8.0.6362.239236,03204 tháng 8 năm 201520:02x64
Confapisat.dll8.0.6362.239226,30404 tháng 8 năm 201520:02x64
Confapisat.dll8.0.6362.239240,12804 tháng 8 năm 201520:02x64
Confapisat.dll8.0.6362.239234,49604 tháng 8 năm 201520:03x64
Confapisat.dll8.0.6362.239192,00004 tháng 8 năm 201520:03x64
Confapisat.dll8.0.6362.239189,95204 tháng 8 năm 201520:03x64
Confapisat.dll8.0.6362.239233,47204 tháng 8 năm 201520:04x64
Confapisat.dll8.0.6362.239231,42404 tháng 8 năm 201520:04x64
Confapisat.dll8.0.6362.239222,72004 tháng 8 năm 201520:04x64
Confapisat.dll8.0.6362.239179,20004 tháng 8 năm 201520:05x64
Confapisat.dll8.0.6362.239179,71204 tháng 8 năm 201520:05x64
Lmintsat.dll8.0.6362.239434,23205 tháng 8 năm 201501:21x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,95827 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239445,49605 tháng 8 năm 201501:22x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,07427 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239434,74405 tháng 8 năm 201500:51x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng311,26627 tháng 5 năm 201421:52không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239442,42405 tháng 8 năm 201501:23x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,53427 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239432,28005 tháng 8 năm 201501:24x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,25927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239444,05605 tháng 8 năm 201501:25x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,25827 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,98405 tháng 8 năm 201501:27x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,25327 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239408,21605 tháng 8 năm 201501:28x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng320,53927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239408,63205 tháng 8 năm 201501:29x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,66727 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239440,37605 tháng 8 năm 201501:30x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,01527 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239438,84005 tháng 8 năm 201501:31x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,29927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239433,72005 tháng 8 năm 201501:32x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,47927 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80401 tháng 12 năm 200614:39không áp dụng
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestkhông áp dụng1,87101 tháng 12 năm 200618:14không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80401 tháng 12 năm 200614:39không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09601 tháng 12 năm 200614:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37601 tháng 12 năm 200614:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67201 tháng 12 năm 200614:36x64
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestkhông áp dụng1,87101 tháng 12 năm 200618:14không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09601 tháng 12 năm 200614:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37601 tháng 12 năm 200614:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67201 tháng 12 năm 200614:36x64
Lmintsat.dll8.0.6362.239400,44005 tháng 8 năm 201501:33x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,90027 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.239400,95205 tháng 8 năm 201501:35x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,88127 tháng 5 năm 201421:48không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2391,984,05605 tháng 8 năm 201500:45x64

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3081091 - Xem lại Lần cuối: 09/13/2015 10:06:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3081091 KbMtvi
Phản hồi