Tháng 12 năm 2015 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.933 Lync Server 2013 (máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3081740
Bản Cập Nhật tích luỹ này giải quyết danh sách các vấn đề trong Microsoft Lync Server 2013 (máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge). Số phiên bản cập nhật này là 5.0.8308.933.
Bản Cập Nhật tích luỹ giải quyết các vấn đề
Bản Cập Nhật tích luỹ này giải quyết các vấn đề đã được liệt kê trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2013, sử dụng một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Tích lũy Server Update cài đặt chuyên biệt

Tích lũy Server Update cài đặt chuyên biệt áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho vai trò máy chủ thích hợp trong một hoạt động. Sử dụng tích lũy Server Update cài đặt chuyên biệt, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý Nếu kiểm soát tài khoản người dùng (UAC) được bật, bạn phải khởi động trình cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy Server bằng cách sử dụng cao mức cấp phép để đảm bảo rằng tất cả các bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt đúng cách.
 1. Tải xuống các cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy Server.
 2. Chạy tích lũy Server Update cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng giao diện người dùng (UI) hoặc bằng cách sử dụng dòng lệnh.

  Lưu ý: Khi bạn bấm vào cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, giao diện người dùng cho biết bản Cập Nhật nào được cài đặt chuyên biệt.

  Để chạy trình cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy Server, chạy lệnh sau:
  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Ghi chú Văn bản sau đây mô tả các tham số mà bạn có thể sử dụng cùng với lệnh LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • Chuyển đổi /silentmode áp dụng cho tất cả các bản Cập Nhật áp dụng trong nền.
  • Chuyển đổi /silentmode /forcereboot áp dụng cho tất cả các bản Cập Nhật áp dụng trong nền. Ngoài ra, chuyển đổi sẽ tự động khởi động lại máy chủ ở cuối quá trình cài đặt chuyên biệt nếu cần thiết.
  • Chuyển đổi /extractall các bản Cập Nhật từ trình cài đặt chuyên biệt và lưu các bản Cập Nhật trong một mục tin thư thoại có tên "Extracted." Con nằm trong mục tin thư thoại mà bạn chạy lệnh.
Sau khi bạn chạy tích lũy Server Update cài đặt chuyên biệt, bạn phải cập nhật tất cả các máy chủ nền phù hợp. Kiểm tra làm thế nào để cập nhật máy chủ nền.

Phương pháp 2: Microsoft Update

Bản Cập Nhật được cung cấp từ các Microsoft Update .

Lưu ý: Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này bằng cách sử dụng Microsoft Update, bạn phải cập nhật bộ máy cơ sở dữ liệu trên máy chủ nền. Kiểm tra làm thế nào để cập nhật bộ máy cơ sở dữ liệu trên máy chủ nền.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin kiểm nhập

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế các Cập Nhật tích luỹ tháng 12 năm 2015 5.0.8308.920 (KB3066655) Đối với Lync Server 2013 (máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge).

Cập nhật thông tin cài đặt chuyên biệt gói

Để áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, hãy chạy Server.msp trên máy tính đang chạy một trong các vai trò máy chủ sau:
 • Lync Server 2013 - Standard Edition Server
 • Lync Server 2013 - Phiên bản doanh nghiệp - máy chủ ngoại vi
 • Lync Server 2013 - máy chủ Edge

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ bản Cập Nhật tích luỹ này, sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình mục trong Panel điều khiển.

Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, nguồn đĩa compact hoặc cung cấp đường dẫn nơi tệp nguồn có thể tìm thấy nếu bạn được nhắc.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
File_abserver.exe5.0.8308.726372,19206 tháng 6 năm 201406:05x 86
File_apiem.dll5.0.8308.7262,672,58406 tháng 6 năm 201406:05x64
File_gac_microsoft.RTC.Server.abcommon.dll5.0.8308.301281,75213 tháng 3 năm 201311:30x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.userpin.dll5.0.8308.4201,432,24031 tháng 5 năm 201312:07x 86
File_iimfilter.exe5.0.8308.884817,42403 tháng 4 năm 201514:07x 86
File_inboundrouting.exe5.0.8308.920451,36006 tháng 6 năm 201504:27x 86
File_inboundroutingteamscript.xmlkhông áp dụng19,31213 tháng 3 năm 201306:55không áp dụng
File_inboundrulesengine.dll5.0.8308.726640,05606 tháng 6 năm 201406:05x 86
File_interclusterrouting.exe5.0.8308.301866,91213 tháng 3 năm 201311:32x 86
File_lbrouting.amkhông áp dụng13,51104 tháng năm 201315:54không áp dụng
File_lbrouting.exe5.0.8308.920817,44006 tháng 6 năm 201504:14x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcufactory.dll5.0.8308.884946,95203 tháng 4 năm 201514:07x 86
File_microsoft.RTC.Server.udcadapters.dll5.0.8308.933903,46423 tháng năm 201520:23x 86
File_outboundrouting.exe5.0.8308.9201,016,10406 tháng 6 năm 201504:27x 86
File_routing.amkhông áp dụng19,58606 tháng 6 năm 201402:23không áp dụng
File_rtcabattributeindexrules.xmlkhông áp dụng40,29723 tháng năm 201516:54không áp dụng
File_rtcdbsyncagent.dll5.0.8308.577299,72003 tháng 12 năm 201318:06x 86
File_rtcmrdrv64.sys5.0.8308.241248,83229 tháng 4 năm 201508:17x64
File_rtc_registrar_1_to_2.SQLkhông áp dụng97,23313 tháng 3 năm 201310:34không áp dụng
File_rtc_registrar_2_to_1.SQLkhông áp dụng96,19813 tháng 3 năm 201310:34không áp dụng
File_rtc_registrar_2_to_3.SQLkhông áp dụng168,01531 tháng 5 năm 201311:32không áp dụng
File_rtc_registrar_3_to_2.SQLkhông áp dụng161,04131 tháng 5 năm 201311:32không áp dụng
File_rtc_registrar_3_to_4.SQLkhông áp dụng212,04506 tháng 6 năm 201405:35không áp dụng
File_rtc_registrar_4_to_3.SQLkhông áp dụng204,01706 tháng 6 năm 201405:35không áp dụng
File_rtc_registrar_4_to_5.SQLkhông áp dụng215,99316 tháng 8 năm 201408:10không áp dụng
File_rtc_registrar_5_to_4.SQLkhông áp dụng206,75516 tháng 8 năm 201408:10không áp dụng
File_rtc_registrar_5_to_6.SQLkhông áp dụng242,46203 tháng 4 năm 201513:14không áp dụng
File_rtc_registrar_6_to_5.SQLkhông áp dụng206,89103 tháng 4 năm 201513:14không áp dụng
File_rtc_registrar_6_to_7.SQLkhông áp dụng249,30706 tháng 6 năm 201503:34không áp dụng
File_rtc_registrar_7_to_6.SQLkhông áp dụng213,71106 tháng 6 năm 201503:34không áp dụng
File_serveragent.dll5.0.8308.933997,16023 tháng năm 201520:24x 86
File_server_microsoft.RTC.Internal.Storage.Lyss.dll5.0.8308.872659,72009 tháng hai năm 201516:17x 86
File_server_rtchost.exe5.0.8308.577334,00003 tháng 12 năm 201318:06x 86
File_server_rtcsrv.exe5.0.8308.556788,56815 tháng năm 201320:35x64
File_sipstack.dll5.0.8308.9335,047,08023 tháng năm 201520:25x64
File_udcagent.exe5.0.8308.301918,57613 tháng 3 năm 201311:08x 86
File_wrtces.dll5.0.8308.9339,601,32823 tháng năm 201520:26x64
Tham khảo
Xem các thông tin chung về thuật ngữ chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Có các Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho Lync Server 2013.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3081740 - Xem lại Lần cuối: 10/02/2015 00:42:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3081740 KbMtvi
Phản hồi