MS15-088: Tham số dòng lệnh không an toàn qua có thể cho phép tiết lộ thông tin: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3082458
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ giúp giải quyết một thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật trong Windows, Internet Explorer và Microsoft Office. Khai thác lỗ hổng, kẻ đầu tiên có sử dụng một lỗ hổng bảo mật trong Internet Explorer để chạy mã trong quá trình sandbox. Kẻ tấn công sau đó có thể chạy Notepad, Visio, PowerPoint, Excel hoặc Word bằng cách sử dụng một tham số dòng lệnh không an toàn để có hiệu lực công bố thông tin. Để được bảo vệ khỏi lỗ hổng bảo mật, khách hàng phải áp dụng bản Cập Nhật được cung cấp trong thông báo này và cũng là bản Cập Nhật cho Internet Explorer được cung cấp trongMS15-079. Tương tự, khách hàng đang chạy một sản phẩm Office bị ảnh hưởng cũng phải cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật áp dụng được cung cấp trongMS15-081.

Để biết thêm thông tin về các bản Cập Nhật được yêu cầu để giải quyết lỗ hổng này, hãy xemBài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3080057, Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3080790, và Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3082442.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-088.
Thông tin thêm
Quan trọng
  • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
  • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin.
  • 3079757 MS15-088 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows, Internet Explorer và Office: 11 tháng 8 năm 2015
  • 3046017 MS15-088 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows, Internet Explorer và Office: 11 tháng 8 năm 2015
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này là chỉ thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-088 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3046017-x86.msu
Windows6.0-KB3079757-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3046017-x64.msu
Windows6.0-KB3079757-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3046017
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3079757
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3046017-x86.msu
Windows6.0-KB3079757-x86.msu

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 được hỗ trợ:
Windows6.0-KB3046017-x64.msu
Windows6.0-KB3079757-x64.msu

Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3046017-ia64.msu
Windows6.0-KB3079757-ia64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3046017
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3079757
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3046017-x86.msu
Windows6.1-KB3079757-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3046017-x64.msu
Windows6.1-KB3079757-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3046017
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3079757
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3046017-x64.msu
Windows6.1-KB3079757-x64.msu

Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3046017-ia64.msu
Windows6.1-KB3079757-ia64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3046017
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3079757
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3046017-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3046017-x64.msu

Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3046017-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3046017-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3046017
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3046017-x64.msu

Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3046017-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3046017
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiCác bản Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update chỉ.
Khởi động lại yêu cầuCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3046017

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 86-TSL.msu

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3081436
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Internet Explorer (mọi phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mậtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3082442 thông tin triển khai bản cập nhật Internet Explorer.

Microsoft Office (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mậtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3080790 thông tin triển khai bản cập nhật Internet Explorer.

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Excel2007-kb3054992-fullfile-x 86-glb.exe08BC281E951AFA3561F5D64EB8733DAED0B336AFE272B986A11DF9376F79C305BA90136D5337BB7D690222AA703C128D0C6023F6
excel2010-kb3055044-fullfile-x 64-glb.exeED5F67A6E172E200A90B2DC569E679D9B0DDE068E62C3DF6A23683F1DA11C50A719A68840D831363C59F0A212932FF4EC04F55E6
excel2010-kb3055044-fullfile-x 86-glb.exe5EC9403B04A8649D78D6D435A6160AA282B8F7388DF7AFBC55CABC1F5E6599795D25B0E37E6C909714FA0DBB31C6E2139053AB32
excel2013-kb3054991-fullfile-x 64-glb.exe03AB2F6B6339343E52549929D6654C9C593C7E70AA82829F29DDCD3766B7B1CEE76B095E989A2D66A75FDEC2F0C177BE23FB6557
excel2013-kb3054991-fullfile-x 86-glb.exeAF94AC2E7EB5D4089166CAA263E24683EF7E79B25ADE1C1AD405772AD97F1DE995B354AA7F8277647FB191A64F4940885E2E607D
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x 64-glb.exe60DF86CD6967286A40C841EE29C14E76C8653F68E0EA25F2ACF53EF5D2944100F3A730F24108FAD7D55DF441D970FF30B00586A2
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x 86-glb.exe4C14190615DAB6AF9CE79B54355492E06BC32CCAAD24D9C8821500A811CFA66307FBCAB121A47619B2D066D8B7C5A23B766CF525
powerpoint2007-kb3055051-fullfile-x 86-glb.exe3F31E4F34225E95F918C237199D515203436B1CCDA7B2B559CA64EEA41393FB712C66D27E57754AC7AB5BA556E45A6BC2EF5DABD
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x 64-glb.exeB0C78459C37259B373F73B2FF9E95D323EC3A969C0B12877FBF2826FB4153995A6485ABC8FDBFB28BA7A56EA4877587BA44BCDC8
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x 86-glb.exe861DF0D62D0C57C96308A5350F1673AB01BA01DE9263AFEDA54D682496B510B2F0FC3677F26D72B86D377B45274AF747BC908E84
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x 64-glb.exeEED6D3722BC47C58585018F29212B5FA897A196E3995A289CE50CF15E0FBD5E6212E9316FF0ACDC2EA1E6FDAC84E4DCAC645DDAD
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x 86-glb.exeABB8BD2CE24A1E4B93420454CDA83F7323C69FB8B7F55EBE9C6B726D38564FA75F8693458A3DD85D0539703D60B0FB933BF3318B
visio2007-kb2965280-fullfile-x 86-glb.exe21C0FD0A1EDEDEDD56D62F1DF56922EE1BCA6CA04FE61FB56F509F15102555BF040C4BBDC910A3B8A59EE99F334297D7FE0302B2
visio2010-kb3054876-fullfile-x 64-glb.exe5C7D77E6CA4D4AB1082E0C1394D15CA0EEDD6B258CDDEC9382E39D2ABF164EB5DC38EB8FE644537BE8F99238AED88029774E7A8A
visio2010-kb3054876-fullfile-x 86-glb.exe7550BAEC3E0A6AA6B41016BC48D0809C7B391FF516280B69B7FA34B4B2779F29BCA6545B5200A068264689784F258FBB83E2F2E6
visio2013-kb3054929-fullfile-x 64-glb.exeCDC4918C731C6F8E230A2F4D3CB17A96ADFAFC542320E9AA082D43C2DA20999D91534C8C97D008BAE096EB7BDFF54D4C6AEC8FCA
visio2013-kb3054929-fullfile-x 86-glb.exe7EDEAC9C9A686A465FE9ABB71101F2C6889116B6D71DF885732D9D7A45F6FE469990F6AB79DE5BCCCF6F6257161E49C66FBE4497
Windows10.0-KB3046017-x64.msu77275A5632459C2FB2D3E9EE9FB52F8CC9C4AF86B8A0B907C0500222F4F47DC13AABEC702AF6AF3A4F6C3202B9894BC850872042
Windows6.0-KB3046017-ia64.msu6DD3974AB32EC879DEFCE670C6ED44792E61FB73C71F3023DE25DDF0CE915714CFDE3A2829C3FEEA74F3DED72DCD5AF666424738
Windows6.0-KB3046017-x64.msu61160D19679324B263648F56F35AEC5CCD873B43934312FDB19A4E74782C0BFA88B3AC265D2CDB40EB5F71881C46F7FC163AA654
Windows6.0-KB3046017-x86.msu5861893A0C17321E1C364BF09CF1E74FFA56E9167D93E248938C8E08AFF8450EEBF076322128EFB89B0842E48D576D4CF0CA850D
Windows6.0-KB3079757-ia64.msuF8489173A5314523D31B0FDE5EF33798252B40717AE792B21F46E3F03D9F723938DD30DED5304689E2A9091DDBC06B65226F51A3
Windows6.0-KB3079757-x64.msu1E9C4F9415F0ABBEED7EF729F1FC98D30BB82C0B3734D1046F9D47C8EF1EFCB0060F94A405627B089465F3E9D7E66C1F8FE1E6B8
Windows6.0-KB3079757-x86.msuA319066249C7321BAC1DD26B00478C0975F4AD5E9CA044F5287D897E8DE01FCABD2238ED2E8D3E2C3A22CA7F23092F32BE4BD065
Windows6.1-KB3046017-ia64.msu5BEE66E0CA2AD3B703AF1C384FF533E3C3EE8AFE3FAFDC3C10F6A1EE90C53BCC9B97C1C79346CCF360224F784133A3BFC228145A
Windows6.1-KB3046017-x64.msu5451208CCC96F656F55F35FCA5997801E1676BCB2178021D5B68584F77279FFF54DFBFFECC352A29C042B53D777F264BB17EDD57
Windows6.1-KB3046017-x86.msu3488CDF522E5EFAB03C0F9325BFD40D4F1C8B0E66A00886B9030F22AC2F8828C2BCACB74CA10436F1FC6F18869788DD97888F655
Windows6.1-KB3079757-ia64.msuFCFF5D1D92C3A253E462F78B8D93A1B14C0A7B302542CA3B02774FD4F9011FCDCB12C5A0580167F746A62C58C06E68F9707832FF
Windows6.1-KB3079757-x64.msuD236C9931D55ADB2AE73F39D19E809C02718E140D3C3DD3212314A7CB40D0BFA14540912D338B9FEA7598504AB6336454B544552
Windows6.1-KB3079757-x86.msuE4663807A213882B72C55276F4542678BE797AA360DE123D1F028330604010FF4F207B1922D8DCD2ACB0F20260A7712BA3B66DF0
Windows8.1-KB3046017-arm.msu4CF2B84D16A754A88EDFE13C77609585721165C8BD6C0624BA27624A75FAC964D1EECDF67BF7770DF3F1325E81DF26AD5FF93CF2
Windows8.1-KB3046017-x64.msuCFD784AE9E40BCD30ADF46D822BF48A601B218CB35E5CF31A089EA45738331F68EF77C6AA7D3DF1FB7C7121C9D469B9F62E4C09F
Windows8.1-KB3046017-x86.msuA9F1C0E3B41898BC3BE41DFEB313725CD7386D2A03F65A42C2268721A01EC4378584DDB796CF06186D4181C34D9A6F35EEAA7009
Windows8-RT-KB3046017-arm.msuC7109615EB83E75C25008DBF324A2513CBAF64AA65F26744F944550BDF8319A1FEECEDCE3D91D0C770826629B5D00EB80F9B3AEB
Windows8-RT-KB3046017-x64.msu07875D4B4B52A1DE1BCF00497FE952E811DE289C60ADBF15BB00255A142638D51CEA187B773436654C5EFDC9E8CF5E664536C687
Windows8-RT-KB3046017-x86.msu624A1EC2D60F36201C740ED7CE43AF1E1DCB23F084E50A9022DC5EF36187415E329693A98659B71A9F701A1850F29F39E6C2D1FE
Word2007-kb3055052-fullfile-x 86-glb.exeCEA6A24F76A0E6B625D9C4C1279B41DC52E99CD23DFB2975B2E0F1697B7052D8E258F4AD484A50A53A097D26D9B29EDECB3E87F3
word2010-kb3055039-fullfile-x 64-glb.exeD0EEE3B6AB235929F9B84698D80BA81FE6861A57A3A9ABAC6B2AC2A9C4555A83133C355D2FB1ECF9261B9D74488759501D05DF10
word2010-kb3055039-fullfile-x 86-glb.exe3FE60D1C245EBB81849F928BC26EE82B36CD97BAB4B5AD42E9160C979FAAD96BCF47E524C6122EDC1C5130CAE519DF6CC119F518
word2013-kb3055030-fullfile-x 64-glb.exe301864D002B730FA3E29940A38B30C1A57AC5E738ADF612175B69AC0854EFBE9A2D895F72404A3DB56FAC474F45682A032B0BF15
word2013-kb3055030-fullfile-x 86-glb.exe7C0891EC48BF604F7F5005FA45C247358929C46B5E1A6209A784E5921DF9E4B8177FFD0B7B51CDAE16947836F40E29D645872E08

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3082458 - Xem lại Lần cuối: 08/15/2015 09:43:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2013 Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3082458 KbMtvi
Phản hồi