Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

POSIX và OS/2 không được hỗ trợ trong Windows XP hoặc Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:308259
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Đó là không có hỗ trợ cho các chương trình POSIX hay OS/2 trong Microsoft Windows XP dựa trên hoặc trong Microsoft Windows Server 2003 dựa trên hoạt động hệ thống.
THÔNG TIN THÊM

POSIX hỗ trợ

Hệ điều hành di động cho hệ thống phụ UNIX (POSIX) không phải là bao gồm với Windows XP hoặc Windows Server 2003. Hệ thống con POSIX có được thay thế bằng một môi trường hơn giống UNIX được đặt tên theo dịch vụ Windows cho UNIX. Dịch vụ Windows cho UNIX là một superset của POSIX gốc hệ thống phụ và cung cấp chức năng lớn hơn cho các chương trình UNIX. Windows Dịch vụ cho UNIX yêu Windows XP Professional Service Pack 1 (SP1) hoặc sau này.

Để thêm thông tin về các dịch vụ Windows cho UNIX, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Hỗ trợ OS/2

Các hệ thống phụ OS/2 là không kèm với Windows XP hoặc Windows Server 2003. Một giải pháp thay thế cho các chương trình OS/2 là Microsoft Virtual PC 2004. Virtual PC 2004 hỗ trợ hầu hết OS/2 chương trình bao gồm OS/2 chương trình mà có một giao diện người dùng đồ họa (GUI).

Để biết thêm thông tin về Virtual PC, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 308259 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:48:06 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Virtual PC 2004, Microsoft Windows Services for UNIX 3.5, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB308259 KbMtvi
Phản hồi