Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục lỗi tập lệnh trong Internet Explorer

Tóm tắt
Khi bạn nhận được lỗi tập lệnh, trang web có thể không được hiển thị hoặc hoạt động bình thường trong Internet Explorer. Lỗi tập lệnh có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Xem Thêm thông tin về nguyên nhân của sự cố này.
Các phương pháp được liệt kê trong bài viết này có thể giúp bạn khắc phục sự cố lỗi tập lệnh do tên hoặc cài đặt trên máy tính của bạn gây ra.

Ngoài ra, để giải quyết lỗi tập lệnh xảy ra khi bạn cố gắng in từ Internet Explorer, hãy nhấp vào đây.
Giải pháp
Trước khi bạn bắt đầu
Bước 1: Đảm bảo rằng lỗi tập lệnh xảy ra trên nhiều trang web
Nếu dấu hiệu duy nhất của sự cố là thông báo lỗi và nếu các trang web đang hoạt động, bạn có thể bỏ qua lỗi đó. Ngoài ra, nếu sự cố xảy ra trên một hoặc hai trang web, sự cố có thể xảy ra do các trang đó. Nếu bạn quyết định bỏ qua các lỗi này, bạn có thể vô hiệu hóa gỡ lỗi tập lệnh.

Chú ý Nếu sự cố này xảy ra trên hai trang trở lên, không vô hiệu hoá gỡ lỗi tập lệnh.
Bước 2: Đảm bảo rằng sự cố do tệp hoặc cài đặt trên máy tính của bạn gây ra
Để thu hẹp nguồn gây ra sự cố, hãy sử dụng tài khoản người dùng khác, trình duyệt khác hoặc máy tính khác để xem trang web đã gây ra lỗi tập lệnh.

Nếu lỗi tập lệnh không xảy ra khi bạn xem trang web thông qua tài khoản người dùng khác, trong trình duyệt khác hoặc trên máy tính khác thì sự cố có thể do các tệp hoặc thiết đặt trên máy tính của bạn gây ra. Trong trường hợp này, hãy làm theo các phương pháp trong bài viết này để giải quyết sự cố này:
Các phương pháp phổ biến
Sau khi hoàn tất mỗi phương pháp, hãy cố gắng mở trang web mà bạn đã nhận được lỗi tập lệnh trước đây. Nếu bạn không nhận được thông báo lỗi thì sự cố đã được giải quyết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo Video: Cách khắc phục các lỗi tập lệnh trong Internet Explorer (Video bằng tiếng Anh) .

Phương pháp 1: Xác minh rằng Active Scripting, ActiveX và Java không bị chặn bởi Internet Explorer

Active scripting, ActiveX và Java tất cả đều tham gia vào việc hình thành cách thức thông tin hiển thị trên trang web. Nếu những tính năng này bị chặn trên máy tính của bạn, nó có thể làm gián đoạn việc hiển thị trang web. Bạn có thể đặt lại các thiết đặt bảo mật Internet Explorer để đảm bảo những tính năng này không bị chặn. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet. Nếu bạn không thể thấy menu Công cụ, bấm Alt để hiển thị menu.
 3. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Internet, bấm vào tab Bảo mật.
 4. Bấm Mức Mặc định.
 5. Bấm OK.
Chú ý Điều khiển ActiveX và các chương trình Java đều được tắt ở mức bảo mật Cao trong Internet Explorer.

Ảnh chụp màn hình cho bước 3, 4 và 5.

Phương pháp 2: Loại bỏ tất cả tệp Internet tạm thời


Mỗi khi bạn mở trình duyệt để xem trang web, máy tính của bạn sẽ lưu trữ bản sao cục bộ của trang web đó vào tệp tạm thời. Nếu kích thước của cặp tệp Internet tạm thời trở nên quá lớn, một số sự cố hiển thị có thể xảy ra khi bạn mở các trang web. Định kỳ xoá thư mục có thể giúp giải quyết sự cố.
Để xóa tất cả tệp tạm thời liên quan đến Internet cho Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 hoặc Internet Explorer 8
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet. Nếu bạn không thể thấy menu Công cụ, bấm Alt để hiển thị menu.
 3. Bấm tab Chung.
 4. Trong Lịch sử Duyệt, bấm Xoá.
  Ảnh chụp màn hình cho bước 3 và 4.
 5. Trong hộp thoại Xoá Lịch sử Duyệt, bấm để chọn hộp kiểm sau, rồi bấm Xoá:
  1. Tệp Internet Tạm thời
  2. Cookie
  3. Lịch sử
  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 6. Bấm Đóng, rồi bấm OK để đóng hộp thoại Tuỳ chọn Internet.
Để xóa tất cả các tệp tạm thời liên quan đến Internet cho Internet Explorer 7
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menuCông cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 3. Bấm tab Chung.
 4. Trong Lịch sử Duyệt, bấm Xoá, rồi bấm Có để xác nhận khi bạn được nhắc.
 5. Trong hộp thoại Xoá Lịch sử Duyệt, trong Tệp Internet Tạm thời, bấm Xoá Tệp, rồi bấm Có để xác nhận khi bạn được nhắc.
 6. Trong Cookie, bấm Xoá Cookie, rồi bấm Có để xác nhận khi bạn được nhắc.
 7. Trong Lịch sử, bấm Xoá Lịch sử, rồi bấm Có để xác nhận khi bạn được nhắc.
 8. Bấm Đóng, rồi bấm OK để đóng hộp thoại Tuỳ chọn Internet.
Để xóa tất cả các tệp tạm thời liên quan đến Internet cho Internet Explorer 6
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet. Nếu bạn không thể thấy menu Công cụ, bấm Alt để hiển thị menu.
 3. Bấm tab Chung.
 4. Trong Tệp Internet tạm thời, bấm Cài đặt.
 5. Bấm Xoá Tệp, rồi bấm OK.
 6. Bấm Xoá Cookie, rồi bấm OK.
 7. Trong Lịch sử, bấm Xoá Lịch sử rồi bấm Có.
 8. Bấm OK.

Phương pháp 3: Cài đặt gói dịch vụ và các bản cập nhật phần mềm mới nhất cho Internet Explorer

Nếu bạn không có gói dịch vụ hoặc các bản nâng cấp phần mềm mới nhất cho Internet Explorer, hãy tải xuống và cài đặt. Chúng có thể bao gồm những bản cập nhật có thể giúp khắc phục sự cố.
Để cài đặt các bản cập nhật phần mềm cập nhật nhất cho tất cả phiên bản của Internet Explorer, hãy truy cập Windows Update.

Ngoài ra, để cài đặt Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1, bấm Tải xuống Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1.
Chú ý Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1 được khuyến nghị cho các hệ thống đang chạy các phiên bản Windows cũ hơn Windows XP.
Phương pháp nâng cao
Phần này dành cho người dùng máy tính nâng cao. Phần này bao gồm năm phương pháp để giúp giải quyết sự cố.

Phương pháp 1: Xác minh rằng Active Scripting, ActiveX và Java không bị chương trình chống vi-rút hoặc tường lửa chặn

Tập lệnh, điều khiển ActiveX và các chương trình Java giúp tạo cách thức trang web được hiển thị. Nếu các tính năng này bị chặn, chúng có thể làm gián đoạn hiển thị các trang web.

Để xác định cách đảm bảo rằng tập lệnh, điều khiển ActiveX và chương trình Java không bị chặn, hãy xem tài liệu về chương trình chống vi-rút hoặc tường lửa mà bạn sử dụng. Sau đó, thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào. 

Phương pháp 2: Xác minh rằng chương trình chống vi rút của bạn không được đặt để quét các thư mục Tệp Internet Tạm thời hoặc Tệp Chương trình Được tải xuống

Nếu một chương trình chống vi rút xem một tập lệnh là vi rút và ngăn không cho tập lệnh đó chạy thì lỗi tập lệnh có thể xảy ra. Để ngăn điều này, đảm bảo rằng chương trình chống vi rút không quét cặp Tệp Internet Tạm thời hoặc cặp Tệp Chương trình đã Tải xuống.

Để xác định cách ngăn chương trình quét những thư mục này, hãy xem tài liệu về chương trình chống vi-rút mà bạn sử dụng. Sau đó, thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào. 

Phương pháp 3: Tắt tính năng Cuộn mịn

Nếu bạn gặp phải sự cố hiển thị video, tính năng Cuộn mịn có thể làm cho tập lệnh bị định thời gian không đúng. Điều này có thể tạo lỗi tập lệnh.

Để tắt tính năng Cuộn mịn trong Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet. Nếu bạn không thể thấy trình đơn Công cụ, hãy nhấn Alt để hiển thị trình đơn.
 3. Trên tab Nâng cao, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng Cuộn Mịn.
 4. Bấm OK rồi thoát Internet Explorer.
Chú ý Nếu thao tác này khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra xem có trình điều khiển được cập nhật nào cho bộ điều hợp video của bạn hay không. Để có trình điều khiển được cập nhật, hãy liên hệ nhà sản xuất bộ điều hợp video hoặc nhà sản xuất máy tính của bạn.

Phương pháp 4: Tắt tăng tốc phần cứng

Nhiều ứng dụng sử dụng tăng tốc phần cứng để tăng tốc độ xử lý máy tính. Tuy nhiên, nếu cài đặt tăng tốc phần cứng được đặt không đúng, chúng có thể gây ra các sự cố hiển thị khi bạn xem các trang web. Bạn có thể tắt tăng tốc phần cứng để xem thao tác này có giúp giải quyết lỗi tập lệnh hay không. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước thích hợp cho hệ điều hành của bạn.
Windows 8.1 và Windows 8
 1. Vuốt vào từ mép phải của màn hình, rồi chạm Tìm kiếm. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm.
 2. Nhập desk.cpl vào hộp tìm kiếm rồi bấm desk.cpl.
 3. Bấm Thiết đặt nâng cao.
 4. Bấm tab Khắc phục sự cố rồi di chuyển thanh trượt Tăng tốc Phần cứng sang Không.
  Chú ý Nếu tab Khắc phục sự cố không hiển thị, thẻ đồ họa không hỗ trợ tăng tốc phần cứng. Bỏ qua phương pháp này.
 5. Bấm OK hai lần.
 6. Khởi động lại máy tính.
Windows 7
 1. Bấm Bắt đầu, gõ desk.cpl vào ô Mở, rồi nhấn ENTER.
 2. Bấm Thiết đặt nâng cao.
 3. Bấm tab Khắc phục sự cố, rồi di chuyển thanh trượt Tăng tốc Phần cứng sang Không.
  Chú ý Nếu tab Khắc phục sự cố không hiển thị, thẻ đồ họa không hỗ trợ tăng tốc phần cứng. Bỏ qua phương pháp này.
 4. Bấm OK hai lần.
Windows Vista
 1. Mở mục Hiển thị trong Pa-nen Điều khiển. Để thực hiện việc này, bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ desk.cpl vào ô Bắt đầu Tìm kiếm rồi bấm desk.cpl trong danh sách Chương trình.
 2. Bấm Cài đặt Hiển thị rồi bấm Cài đặt Nâng cao.

  Quyền Kiểm soát Truy nhập Người dùng Nếu bạn được nhắc mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, gõ mật khẩu hoặc bấm Cho phép.
 3. Bấm tab Khắc phục sự cố rồi di chuyển thanh trượt Tăng tốc Phần cứng sang Không.
  Chú ý Nếu tab Khắc phục sự cố không hiển thị, thẻ đồ họa không hỗ trợ tăng tốc phần cứng. Bỏ qua phương pháp này.
 4. Bấm OK hai lần.
Windows XP và Windows Server 2003
 1. Bấm Bắt đầu, gõ desk.cpl vào ô Mở, rồi nhấn ENTER.
 2. Bấm tab Cài đặt rồi bấm Nâng cao.
 3. Bấm tab Khắc phục sự cố rồi di chuyển thanh trượt Tăng tốc Phần cứng sang Không.
  Chú ý Nếu tab Khắc phục sự cố không hiển thị, thẻ đồ họa không hỗ trợ tăng tốc phần cứng. Bỏ qua phương pháp này.
 4. Bấm OK hai lần.
Chú ý Nếu thao tác này khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra xem có trình điều khiển được cập nhật nào cho bộ điều hợp video của bạn hay không. Để có trình điều khiển được cập nhật, hãy liên hệ nhà sản xuất bộ điều hợp video hoặc nhà sản xuất máy tính của bạn.

Phương pháp 5: Cài đặt phiên bản hiện tại của Microsoft DirectX

DirectX có thể cải thiện hiển thị của trang web. Để biết thông tin về cách cài đặt phiên bản hiện tại của Microsoft DirectX, xem Cách cài đặt phiên bản mới nhất của DirectX.

Thông tin thêm
Vô hiệu hóa tính năng gỡ lỗi tập lệnh
Tắt thông báo về mỗi lỗi tập lệnh trong Internet Explorer (dành cho Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 và Internet Explorer 7)
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn Internet. Nếu bạn không thể thấy menu Công cụ, bấm Alt để hiển thị menu.
 3. Trên tab Nâng cao, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị thông báo về mọi lỗi tập lệnh, rồi bấm OK. Ảnh chụp màn hình cho bước này
Tắt Gỡ lỗi Tập lệnh (dành cho Internet Explorer 6)
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet. Nếu bạn không thể thấy trình đơn Công cụ, hãy nhấn Alt để hiển thị trình đơn.
 3. Trên tab Nâng cao, bấm để chọn ô Vô hiệu hoá gỡ lỗi tập lệnh, rồi bấm OK.
Triệu chứng khi xảy ra lỗi tập lệnh
Khi lỗi tập lệnh xảy ra trong Internet Explorer, bạn có thể nhận được thông báo lỗi giống như sau:
Các sự cố với trang Web này có thể khiến trang web không hiển thị hoặc hoạt động đúng cách. Trong tương lai, bạn có thể hiển thị thông báo này bằng cách bấm đúp vào biểu tượng cảnh báo được hiển thị trong thanh trạng thái.
Nếu bạn bấm Hiển thị Chi tiết, bạn có thể thấy chi tiết về lỗi giống như sau:
Dòng: <Dòng_Số>
Ký tự: <Ký tự_Số>
Lỗi: <Lỗi_Thông báo>
Mã: 0
URL: http://Webserver/page.htm
Đã xảy ra Lỗi Thời gian chạy.
Bạn có muốn Gỡ lỗi không?
Dòng: <Dòng_Số>
Lỗi: <Lỗi_Thông báo>

Thông báo cảnh báo sau cũng có thể xuất hiện trong thanh Trạng thái của Internet Explorer:
Đã xong, nhưng có lỗi trên trang.
Thêm thông tin về nguy nhân gây ra sự cố
Sự cố này xảy ra do mã nguồn HTML dành cho trang web không hoạt động bình thường với tập lệnh phía máy khách chẳng hạn như Microsoft JScript hoặc tập lệnh Microsoft Visual Basic. Sự cố này có thể xảy ra do một hoặc nhiều nguyên nhân sau:
 • Sự cố trong mã nguồn HTML của trang web.
 • Active scripting, điều khiển ActiveX hoặc các chương trình Java bị chặn trên máy tính của bạn hoặc trên mạng. Internet Explorer hoặc chương trình khác, chẳng hạn như chương trình chống vi rút hoặc tường lửa, có thể được định cấu hình để chặn Active scripting, điều khiển ActiveX hoặc các chương trình Java.
 • Phần mềm chống vi rút được định cấu hình để quét các thư mục "Tệp Internet Tạm thời" hoặc "Tệp Chương trình Được tải xuống".
 • Chương trình xử lý tập lệnh trên máy tính của bạn bị hỏng hoặc đã lỗi thời.
 • Các thư mục liên quan đến Internet trên máy tính của bạn bị hỏng.
 • Trình điều khiển đồ hoạ của bạn bị hỏng hoặc đã lỗi thời.
 • Cấu phần DirectX trên máy tính của bạn bị hỏng hoặc đã lỗi thời.
Chú ý Các tập lệnh phía máy chủ chẳng hạn như tập lệnh Visual Basic trong Trang Máy chủ Hiện hoạt (ASP) sẽ chạy trên máy chủ web. Lỗi tập lệnh xảy ra do các lỗi tập lệnh phía máy chủ không đưa ra thông báo lỗi trong Internet Explorer nhưng chúng có thể tạo ra trang web không hiển thị hoặc không hoạt động đúng. Thông tin khắc phục sự cố trong bài viết này áp dụng cho các lỗi tập lệnh phía máy khách. Liên hệ với quản trị viên của máy chủ web nếu bạn nghi ngờ sự cố ảnh hưởng đến tập lệnh phía máy chủ.
Khắc phục lỗi tập lệnh khi bạn cố gắng in từ Internet Explorer
Nói chung, các trình điều khiển máy in lỗi thời có thể gây ra sự cố khi bạn in từ Internet Explorer. Để giải quyết các sự cố này, hãy thử cập nhật trình điều khiển máy in mới nhất cho máy in của bạn.

Để giải quyết sự cố này, hãy thực hiện theo các bước trong Khắc phục sự cố máy in trong Windows để kiểm tra máy in của bạn và cập nhật trình điều khiển máy in.
Quan trọng Trong một số trường hợp, phiên bản trình điều khiển đã cập nhật có thể không có sẵn thông qua Windows Update. Bạn có thể phải truy cập trang web của nhà sản xuất để xác định và tải xuống trình điều khiển máy in mới nhất cho máy in của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn gặp phải sự cố này trong Internet Explorer 9, hãy thử các phương pháp trong Bạn nhận được lỗi tập lệnh và không thể in từ Internet Explorer 9.

Ngoài ra, nếu bạn không thể in hoặc xem trước trang web trong Internet Explorer, hãy xem Không thể in hoặc xem trước khi in của một trang web bằng Internet Explorer.
Thông báo lỗi tập lệnh khi bạn in từ Internet Explorer
Nếu bạn cố gắng in trang web trong Internet Explorer, bạn có thể nhận được lỗi tập lệnh giống như sau:
Đã xảy ra lỗi trong tập lệnh trên trang này.
Dòng: <Dòng_Số>
Ký tự: <Ký tự_Số>
Lỗi: <Lỗi_Thông báo>
Mã: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.
Video: Cách khắc phục lỗi tập lệnh trong Internet Explorer (Video bằng tiếng Anh)
Tham khảo
810395 Lỗi tập lệnh khi bạn đang sử dụng Internet Explorer 6

933873 KHẮC PHỤC: Bạn có thể nhận được lỗi tập lệnh khi cố chạy tập lệnh trên máy tính đã cài đặt Internet Explorer 7
vb scripting error tshoot 181698 q181698 kb181698
Thuộc tính

ID Bài viết: 308260 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2014 15:46:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260
Phản hồi