Alps trỏ-thiết bị được liệt kê như Alps Touchpad trong Device Manager

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:308285
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn truy cập để quản lý thiết bị để tìm kiếm "Alps trỏ-thiết bị" như một tên trình điều khiển, tên trình điều khiển sẽ xuất hiện như là "Alps Touchpad."
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Làm thế nào để có được Windows XP Service Pack mới nhất
Bản cập nhật này có sẵn trên Microsoft Windows cập nhật trang web.Ngày phát hành: 25 tháng 10 năm 2001

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version   Size    File name   Platform  ------------------------------------------------------------------   24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14 1,229,824 Acgenral.dll i386   24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  370,688 Aclayers.dll i386   24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14   45,568 Aclua.dll   i386   24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  204,288 Acspecfc.dll i386   24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  148,480 Acverfyr.dll i386   24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  105,472 Acxtrnal.dll i386   12-Oct-2001 21:56         189,750 Apphelp.sdb  i386   24-Sep-2001 16:11         81,408 Apps.chm   i386   10-Oct-2001 11:22 5.1.2600.15 1,181,184 D3d8.dll   i386   12-Oct-2001 21:56          8,140 Drvmain.sdb  i386   12-Oct-2001 21:56         134,388 Msimain.sdb  i386   12-Oct-2001 16:08 6.4.2600.0   356,352 Qdvd.dll   i386   12-Oct-2001 21:56        1,032,922 Sysmain.sdb  i386   12-Oct-2001 19:04 5.6.0.6914   483,379 Vbscript.dll i386				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 1.
sai tên danh tính khác nhau

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 308285 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:48:41 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbmt KB308285 KbMtvi
Phản hồi