MS15-092: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC trên Windows 8 và Windows Server 2012: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3083184
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu người dùng chạy một ứng dụng .NET đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-092.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3083184

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 3086251.

Loại bỏ thông tin Cập Nhật

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến nghị bạn loại bỏ bất kỳ Cập Nhật bảo mật.

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng chương trình và tính năng mục trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Mscorlib.dll4.6.96.05,486,75231 tháng 7 năm 201518:42x 86
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34212 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfc.NLPkhông áp dụng47,07612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfd.NLPkhông áp dụng40,56612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfkc.NLPkhông áp dụng67,80812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfkd.NLPkhông áp dụng61,71812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Mscorlib.dll4.6.96.05,486,75231 tháng 7 năm 201518:18x 86
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34202 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfc.NLPkhông áp dụng47,07602 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfd.NLPkhông áp dụng40,56602 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfkc.NLPkhông áp dụng67,80802 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfkd.NLPkhông áp dụng61,71802 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Clrjit.dll4.6.96.0510,11231 tháng 7 năm 201518:42x 86
Clrjit.dll4.6.96.0510,11231 tháng 7 năm 201518:18x 86
CLR.dll4.6.96.06,967,95231 tháng 7 năm 201518:42x 86
CLR.dll4.6.96.06,967,95231 tháng 7 năm 201518:18x 86
Mscordacwks.dll4.6.96.01,263,79231 tháng 7 năm 201518:42x 86
Mscordacwks.dll4.6.96.01,263,79231 tháng 7 năm 201518:18x 86
Mscordbi.dll4.6.96.01,087,14431 tháng 7 năm 201518:42x 86
Mscordbi.dll4.6.96.01,087,14431 tháng 7 năm 201518:18x 86
Msvcp120_clr0400.dll12.0.52512.0484,55212 tháng 5 năm 201517:38x 86
Msvcp120_clr0400.dll12.0.52512.0484,55205 tháng 5 năm 201523:23x 86
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84812 tháng 5 năm 201517:38x 86
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84805 tháng 5 năm 201523:23x 86
Peverify.dll4.6.96.0172,70431 tháng 7 năm 201518:42x 86
Peverify.dll4.6.96.0172,70431 tháng 7 năm 201518:18x 86
SOS.dll4.6.96.0716,43231 tháng 7 năm 201518:42x 86
SOS.dll4.6.96.0716,43231 tháng 7 năm 201518:18x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Mscorlib.dll4.6.96.05,278,88831 tháng 7 năm 201518:42x64
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34212 tháng 5 năm 201517:37không áp dụng
Normnfc.NLPkhông áp dụng47,07612 tháng 5 năm 201517:37không áp dụng
Normnfd.NLPkhông áp dụng40,56612 tháng 5 năm 201517:37không áp dụng
Normnfkc.NLPkhông áp dụng67,80812 tháng 5 năm 201517:37không áp dụng
Normnfkd.NLPkhông áp dụng61,71812 tháng 5 năm 201517:37không áp dụng
Mscorlib.dll4.6.96.05,278,88831 tháng 7 năm 201518:18x64
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34202 tháng 4 năm 201521:06không áp dụng
Normnfc.NLPkhông áp dụng47,07602 tháng 4 năm 201521:06không áp dụng
Normnfd.NLPkhông áp dụng40,56602 tháng 4 năm 201521:06không áp dụng
Normnfkc.NLPkhông áp dụng67,80802 tháng 4 năm 201521:06không áp dụng
Normnfkd.NLPkhông áp dụng61,71802 tháng 4 năm 201521:06không áp dụng
Clrjit.dll4.6.96.01,074,84831 tháng 7 năm 201518:42x64
Clrjit.dll4.6.96.01,074,84831 tháng 7 năm 201518:18x64
CLR.dll4.6.96.09,969,80831 tháng 7 năm 201518:42x64
CLR.dll4.6.96.09,969,80831 tháng 7 năm 201518:18x64
Compatjit.dll4.6.96.01,249,44831 tháng 7 năm 201518:42x64
Compatjit.dll4.6.96.01,249,44831 tháng 7 năm 201518:18x64
Mscordacwks.dll4.6.96.01,733,80831 tháng 7 năm 201518:42x64
Mscordacwks.dll4.6.96.01,733,80831 tháng 7 năm 201518:18x64
Mscordbi.dll4.6.96.01,516,19231 tháng 7 năm 201518:42x64
Mscordbi.dll4.6.96.01,516,19231 tháng 7 năm 201518:18x64
Msvcp120_clr0400.dll12.0.52512.0690,01612 tháng 5 năm 201517:37x64
Msvcp120_clr0400.dll12.0.52512.0690,01605 tháng 5 năm 201523:22x64
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0993,63212 tháng 5 năm 201517:37x64
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0993,63205 tháng 5 năm 201523:22x64
Peverify.dll4.6.96.0219,81631 tháng 7 năm 201518:42x64
Peverify.dll4.6.96.0219,81631 tháng 7 năm 201518:18x64
SOS.dll4.6.96.0825,48831 tháng 7 năm 201518:42x64
SOS.dll4.6.96.0825,48831 tháng 7 năm 201518:18x64
Mscorlib.dll4.6.96.05,486,75231 tháng 7 năm 201518:42x 86
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34212 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfc.NLPkhông áp dụng47,07612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfd.NLPkhông áp dụng40,56612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfkc.NLPkhông áp dụng67,80812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfkd.NLPkhông áp dụng61,71812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Mscorlib.dll4.6.96.05,486,75231 tháng 7 năm 201518:18x 86
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34202 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfc.NLPkhông áp dụng47,07602 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfd.NLPkhông áp dụng40,56602 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfkc.NLPkhông áp dụng67,80802 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Normnfkd.NLPkhông áp dụng61,71802 tháng 4 năm 201521:07không áp dụng
Clrjit.dll4.6.96.0510,11231 tháng 7 năm 201518:42x 86
Clrjit.dll4.6.96.0510,11231 tháng 7 năm 201518:18x 86
CLR.dll4.6.96.06,967,95231 tháng 7 năm 201518:42x 86
CLR.dll4.6.96.06,967,95231 tháng 7 năm 201518:18x 86
Mscordacwks.dll4.6.96.01,263,79231 tháng 7 năm 201518:42x 86
Mscordacwks.dll4.6.96.01,263,79231 tháng 7 năm 201518:18x 86
Mscordbi.dll4.6.96.01,087,14431 tháng 7 năm 201518:42x 86
Mscordbi.dll4.6.96.01,087,14431 tháng 7 năm 201518:18x 86
Msvcp120_clr0400.dll12.0.52512.0484,55212 tháng 5 năm 201517:38x 86
Msvcp120_clr0400.dll12.0.52512.0484,55205 tháng 5 năm 201523:23x 86
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84812 tháng 5 năm 201517:38x 86
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52512.0987,84805 tháng 5 năm 201523:23x 86
Peverify.dll4.6.96.0172,70431 tháng 7 năm 201518:42x 86
Peverify.dll4.6.96.0172,70431 tháng 7 năm 201518:18x 86
SOS.dll4.6.96.0716,43231 tháng 7 năm 201518:42x 86
SOS.dll4.6.96.0716,43231 tháng 7 năm 201518:18x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Mscorlib.dll4.6.96.05,489,13631 tháng 7 năm 201518:42không áp dụng
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34212 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfc.NLPkhông áp dụng47,07612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfd.NLPkhông áp dụng40,56612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfkc.NLPkhông áp dụng67,80812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Normnfkd.NLPkhông áp dụng61,71812 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Clrjit.dll4.6.96.0681,44831 tháng 7 năm 201518:42không áp dụng
CLR.dll4.6.96.06,687,20031 tháng 7 năm 201518:42không áp dụng
Mscordacwks.dll4.6.96.01,287,68031 tháng 7 năm 201518:42không áp dụng
Mscordbi.dll4.6.96.01,114,60831 tháng 7 năm 201518:42không áp dụng
Msvcp120_clr0400.dll12.0.52242.36242602,08012 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52242.36242634,33612 tháng 5 năm 201517:38không áp dụng
SOS.dll4.6.96.0641,50431 tháng 7 năm 201518:42không áp dụng

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC khi sử dụng:
    • Windows Server 2012
    • Windows 8

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3083184 - Xem lại Lần cuối: 08/15/2015 09:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6 RC

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3083184 KbMtvi
Phản hồi