"Hệ thống lỗi 85 đã xuất hiện. Tên địa phương thiết bị đang được sử dụng"thông báo lỗi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:308337
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn thử kết nối một ổ đĩa trước đây đã được kết nối đến một nguồn tài nguyên hệ thống tệp phân phối (DFS), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Xuất hiện lỗi hệ thống 85. Tên thiết bị địa phương đang được sử dụng.
Điều này thông báo lỗi vẫn tồn tại cho tên ổ đĩa đặc biệt mà đặc biệt Phiên dịch vụ thiết bị đầu cuối. Cùng một ký tự ổ đĩa cho các dịch vụ thiết bị đầu cuối khác Phiên làm việc có thể làm việc như mong đợi. Một ký tự ổ đĩa khác nhau mà không phải là điển hình sử dụng công trình như mong đợi. Cách duy nhất để sửa vấn đề là để khởi động lại hệ thống dựa trên dịch vụ đầu cuối.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để thêm thông tin, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6069   124,176 Adsldp.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5781   131,344 Adsldpc.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6052   358,160 Advapi32.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6058   49,424 Browser.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6012   135,952 Dnsapi.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6012   96,016 Dnsrslvr.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5722   45,328 Eventlog.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5907   222,992 Gdi32.dll      27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6059   146,704 Kdcsvc.dll     06-Sep-2002 02:18 5.0.2195.6048   200,976 Kerberos.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6011   708,880 Kernel32.dll    21-Aug-2002 17:27 5.0.2195.6023   71,248 Ksecdd.sys  26-Sep-2002 03:01 5.0.2195.6072   507,664 Lsasrv.dll     26-Sep-2002 03:01 5.0.2195.6072   33,552 Lsass.exe      27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.4733   332,560 Msgina.dll     27-Aug-2002 23:53 5.0.2195.6034   108,816 Msv1_0.dll     25-Jun-2002 20:15 5.0.2195.5913   87,824 Mup.sys  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5979   307,472 Netapi32.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5966   360,720 Netlogon.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6048   918,800 Ntdsa.dll      27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6025   389,392 Samsrv.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5951   129,296 Scecli.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5951   302,864 Scesrv.dll     10-Sep-2002 16:50 5.0.2195.6053   123,392 Sp3res.dll     13-Jun-2001 06:05 5.0.2195.3727    3,856 Svcpack1.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6063   380,176 User32.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5968   369,936 Userenv.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5859   48,912 W32time.dll     04-Jun-2002 22:32 5.0.2195.5859   57,104 W32tm.exe      25-Sep-2002 19:04 5.0.2195.6070  1,642,512 Win32k.sys  12-Sep-2002 20:50 5.0.2195.6056   179,472 Winlogon.exe    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6052   126,224 Wldap32.dll     26-Sep-2002 03:01 5.0.2195.6072   507,664 Lsasrv.dll     27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6011   708,880 Kernel32.dll    27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6070  1,642,512 Win32k.sys  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll    
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  Date     Time  Version     Size   File name  -------------------------------------------------------  28-May-2003 18:48  5.0.2195.6749  88,624  Mup.sys  

Thay đổi Windows registry

Cài đặt hotfix sẽ tạo sau Windows registry lối vào. Nếu một phiên bản mới hơn của các tập tin Mup.sys được cài đặt từ một hotfix khác nhau gói, bạn phải tự thay đổi với cụm từ này.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mup

Mục: EnableDeviceNameCreateRetry
Loại: DWORD
Giá trị: 1 (giá trị này tập hợp các hệ thống tự động phục hồi khi vấn đề được mô tả trong bài viết này xảy ra.)
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mup\EnableDeviceNameCreateRetry
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sửa đổi.
 4. Loại 1, sau đó nhấn ENTER.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Các Trung tâm dữ liệu chương trình và Windows 2000 Datacenter Server sản phẩm
Để thêm thông tin về cách cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Làm thế nào để cài đặt nhiều bản cập nhật Windows hoặc hotfixes với chỉ có một khởi động lại
Để thêm thông tin về cách cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

Thuộc tính

ID Bài viết: 308337 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:50:54 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbmt KB308337 KbMtvi
Phản hồi