Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows Update Client cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3083710
Giới thiệu về bản cập nhật này
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật có chứa một số cải tiến đối với khách hàng Cập nhật Windows trong Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1.
Cách nhận bản cập nhật này
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Làm thế nào để lấy bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.
hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên IA64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows Embedded Standard 7Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Embedded Standard 7Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Tham khảo
Tìm hiểu các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ia64 Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Wu.Upgrade.PS.dll7.6.7601.1901629,69625 tháng năm 201517:05IA-64
Wuapi.dll7.6.7601.190161,209,85625 tháng năm 201517:06IA-64
Wudriver.dll7.6.7601.19016192,51225 tháng năm 201517:06IA-64
Wups.dll7.6.7601.1901655,80825 tháng năm 201517:06IA-64
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,29725 tháng năm 201519:17không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng28,86825 tháng năm 201516:58không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng35,81425 tháng năm 201519:19không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng37.42625 tháng năm 201519:14không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,59925 tháng năm 201519:16không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng25,74125 tháng năm 201519:19không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng26,02325 tháng năm 201519:14không áp dụng
Wuapp.exe7.6.7601.1901676,28825 tháng năm 201517:05IA-64
Wuwebv.dll7.6.7601.19016354,30425 tháng năm 201517:06IA-64
Wuauclt.exe7.6.7601.19016193,53625 tháng năm 201517:05IA-64
Wuaueng.dll7.6.7601.190164,662,78425 tháng năm 201517:06IA-64
Wups2.dll7.6.7601.1901658,36825 tháng năm 201517:06IA-64
Windowsupdate.ADMXkhông áp dụng20,57203 tháng 6 năm 201520:21không áp dụng
Wucltux.dll7.6.7601.190164,211,20025 tháng năm 201517:06IA-64
Wuapi.dll7.6.7601.19016566,78425 tháng năm 201517:59x 86
Wudriver.dll7.6.7601.1901693,69625 tháng năm 201517:59x 86
Wups.dll7.6.7601.1901630,20825 tháng năm 201517:59x 86
Wuapp.exe7.6.7601.1901635,32825 tháng năm 201517:58x 86
Wuwebv.dll7.6.7601.19016174,08025 tháng năm 201517:59x 86
x 86 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Wu.Upgrade.PS.dll7.6.7601.1901611,77625 tháng năm 201517:58x 86
Wuapi.dll7.6.7601.19016566,78425 tháng năm 201517:59x 86
Wudriver.dll7.6.7601.1901693,69625 tháng năm 201517:59x 86
Wups.dll7.6.7601.1901630,20825 tháng năm 201517:59x 86
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng41,48025 tháng năm 201518:10không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng32,15325 tháng năm 201518:02không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng31,35825 tháng năm 201518:07không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,29725 tháng năm 201518:10không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng57,06825 tháng năm 201518:09không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng28,86825 tháng năm 201517:47không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,60325 tháng năm 201518:02không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng32,40425 tháng năm 201518:07không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng35,81425 tháng năm 201518:07không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng38,77925 tháng năm 201518:02không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng35,18125 tháng năm 201518:06không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,60625 tháng năm 201518:07không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng37.42625 tháng năm 201518:03không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,59925 tháng năm 201518:06không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng30.314 người25 tháng năm 201518:11không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng31,63925 tháng năm 201518:11không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng34,27525 tháng năm 201518:10không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,57425 tháng năm 201518:03không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng34,28625 tháng năm 201518:10không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng51,97925 tháng năm 201518:07không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng30,39025 tháng năm 201518:07không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,00225 tháng năm 201518:10không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng25,74125 tháng năm 201518:11không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng26,02325 tháng năm 201518:06không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng26,02325 tháng năm 201518:11không áp dụng
Wuapp.exe7.6.7601.1901635,32825 tháng năm 201517:58x 86
Wuwebv.dll7.6.7601.19016174,08025 tháng năm 201517:59x 86
Wuauclt.exe7.6.7601.19016136,19225 tháng năm 201517:58x 86
Wuaueng.dll7.6.7601.190162,061,82425 tháng năm 201517:59x 86
Wups2.dll7.6.7601.1901635,84025 tháng năm 201517:59x 86
Windowsupdate.ADMXkhông áp dụng20,57203 tháng 6 năm 201520:23không áp dụng
Wucltux.dll7.6.7601.190162,955,77625 tháng năm 201517:59x 86
Winsetupui.dll6.1.7601.1901673,72825 tháng năm 201517:58x 86
x 64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Wu.Upgrade.PS.dll7.6.7601.1901612,28825 tháng năm 201518:06x64
Wuapi.dll7.6.7601.19016696,32025 tháng năm 201518:07x64
Wudriver.dll7.6.7601.1901698,81625 tháng năm 201518:07x64
Wups.dll7.6.7601.1901636,86425 tháng năm 201518:07x64
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng41,48025 tháng năm 201519:16không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng32,15325 tháng năm 201519:24không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng31,35825 tháng năm 201519:17không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,29725 tháng năm 201519:23không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng57,06825 tháng năm 201519:21không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng28,86825 tháng năm 201518:00không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,60325 tháng năm 201519:30không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng32,40425 tháng năm 201519:23không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng35,81425 tháng năm 201519:24không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng38,77925 tháng năm 201519:13không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng35,18125 tháng năm 201519:19không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,60625 tháng năm 201519:25không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng37.42625 tháng năm 201519:22không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,59925 tháng năm 201519:18không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng30.314 người25 tháng năm 201519:23không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng31,63925 tháng năm 201519:13không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng34,27525 tháng năm 201519:24không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,57425 tháng năm 201519:29không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng34,28625 tháng năm 201519:18không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng51,97925 tháng năm 201519:29không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng30,39025 tháng năm 201519:24không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng33,00225 tháng năm 201519:12không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng25,74125 tháng năm 201519:12không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng26,02325 tháng năm 201519:15không áp dụng
Windowsupdate.ADMLkhông áp dụng26,02325 tháng năm 201519:12không áp dụng
Wuapp.exe7.6.7601.1901637,88825 tháng năm 201518:06x64
Wuwebv.dll7.6.7601.19016192,51225 tháng năm 201518:07x64
Wuauclt.exe7.6.7601.19016140,28825 tháng năm 201518:06x64
Wuaueng.dll7.6.7601.190162,607,10425 tháng năm 201518:07x64
Wups2.dll7.6.7601.1901637,88825 tháng năm 201518:07x64
Windowsupdate.ADMXkhông áp dụng20,57203 tháng 6 năm 201520:23không áp dụng
Wucltux.dll7.6.7601.190163,168,76825 tháng năm 201518:07x64
Winsetupui.dll6.1.7601.1901691,13625 tháng năm 201518:06x64
Wuapi.dll7.6.7601.19016566,78425 tháng năm 201517:59x 86
Wudriver.dll7.6.7601.1901693,69625 tháng năm 201517:59x 86
Wups.dll7.6.7601.1901630,20825 tháng năm 201517:59x 86
Wuapp.exe7.6.7601.1901635,32825 tháng năm 201517:58x 86
Wuwebv.dll7.6.7601.19016174,08025 tháng năm 201517:59x 86

Thông tin tệp bổ sung

ia64 Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpIa64_0358d1039ed347aa85566680c02cbdf1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_fe087b1cf1078f96.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_07ee73fc09084ab2768402e0ac103851_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_bdd9f2cb8145b673.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_0991ac681e7fcd4ed0081e88559da116_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_fdba68b9ee33f82f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_12c916b860a5dc2f53e89d05eec0bb13_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4bcd64669ce745e0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_1714e1c6fdd3cd0d2d6e264d24a1d5f7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_07c3a912e3e27c64.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_21ad04fa6a510674631f3ec129621d53_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_75bf4d659fe416c8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_2346d594ebcb22faca7bddfc3aa49c5b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cdc9bb5fce57b69d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,078
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_25c97df8534fd4f2dd293a1cbd0fe999_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e90ff372588568f2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.086
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_2c9697c6e66f9ce65852af9d168f321d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_52f334697d9f5857.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_528a30cb33d76a92578578d8cd0e97b8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_673a273d83c6ebd6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_57da99eb07f9889b931c3ef637561673_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_eef5522afbb7486a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_5cba71050c1eec86667225b43773dcd2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4d102c607a78e279.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_68f8d96cb13dd821d435b404b0b72537_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_117ae4e32e0c2e04.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.086
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_6ea630b0392141cd8ebd9892595fdd86_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1562ae2a7ffcc3d5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_7c945e917f9b84ee0d845e57b382da40_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8d913d6b1d4fe550.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.086
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_7cb4ba0a9016ad52f237a6ccecde1318_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4dcd304633de8680.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_84c05977c33495ae0263229de5e86129_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a5e6433c4caf39c8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_88e0d1405755ed3158e2eabc367e589b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5e5701c84ca996c4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_91ad03764ae884ed54817a9a70cf0781_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_777054629f012a63.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_9320cbf7113c9edcc39c82e398b9bb2d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2dcad3421f67f138.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_9990820527bed5d434a3229c656f5bae_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b04020598a4d54f5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_a0991034d9f3e34602b2aa09c3d8f46e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1d3a5ed73f8f619a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.086
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_bec6c3b96379a8c1d7ee4190dd3da152_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_67344c4a0d84e4d7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_c0fec98977955e9f12477e77a4ba2bbb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_71ad95bf0a657277.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.086
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_c1a652b857a53a7a36589314b307e8e3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_622179bcc8b0848d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.086
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_c1b64d8d740ed0df8a9778392966805e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8fc4878232da988a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_c9796749ea3f95f7a4d46c9fb1b24333_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e99bccaf6e01e0d6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_cf1d7704e509b068a7353eec8f808037_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c138d87c46c3581e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_d0aa96ff91653c10f0d26df877b64ab8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3706154a654af953.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_d4e8c791f55ad30634ebae4767aaa144_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f8b28b58c3001a86.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_d555a75860e669e3a9b5b2458d8fa8d4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5092804ba3727eec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_e229e682c24d0ba2bfe922eccb16a318_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0e28289350f2e7c9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.070
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_f2ffb514d9518476c634d47e13808424_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f54c0276be0f88bd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_f40e3fcd8f0a42e47d962d977e3fbc6f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c9b2ae98d57ca8f8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.086
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_492351858021115c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.356
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_f214277e6eff1d21.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.356
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:07
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_9496fa6161f82528.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.356
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_20e46fb52c451c81.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.356
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_c44e4c6a1eb5e397.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.356
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_519a91ec5620f733.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.356
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_5596cf425391d3a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.356
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cf80d6d0d0090d9d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5,243
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_37cb4a7af27319db.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,441
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_e0bc2073e15125a0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,441
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:07
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_833ef356d44a2da7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,441
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_0f8c68aa9e972500.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,441
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_b2f6455f9107ec16.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,441
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_40428ae1c872ffb2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,441
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_443ec837c5e3dc22.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,441
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_e1f8aa296d1ad2e0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.474 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_8ae980225bf8dea5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.474 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:06
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_2d6c53054ef1e6ac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.474 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_b9b9c859193ede05.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.474 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_5d23a50e0bafa51b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.474 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_ea6fea90431ab8b7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.474 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_ee6c27e6408b9527.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.474 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7158ed38c077cedc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp169,659
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de de_91827b02d701e041.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.467
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en us_3a7350fbc5dfec06.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.467
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:06
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr fr_dcf623deb8d8f40d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.467
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja jp_694399328325eb66.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.467
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko kr_0cad75e77596b27c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.467
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh cn_99f9bb69ad01c618.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.467
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh tw_9df5f8bfaa72a288.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.467
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1b63ad79662f00d8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,583
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-w... wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8b47b2ecacb775d9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp49,355
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_47d969d215dca441.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.774 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:16
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_08f4d6974cbbb88a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,487
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,171
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_486a4c0959dafd15.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_f15b220248b908da.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_93ddf4e53bb210e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_202b6a3905ff083a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_c39546edf86fcf50.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_50e18c702fdae2ec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_54ddc9c62d4bbf5c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d7ca8f18ad37f911.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp168,419
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:17
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_81d54f5952ef2b0d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,724
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:17
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp18,760
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0362c6bb1969552bcb321f6674468dbb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b46c03b83ff1b3bc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0556e5eec26d47bc8a9330443a511b68_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ed556b3f5ed808c3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_05aeff79724e6ec7ad80b4ff275be164_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5a4e265e01ca132e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0a722c121769418051f407a9e50a7de7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9af70cb1cf0cbf4c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0b35b65d7956d9e1b50317d31d630597_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_540164381a5889b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0d3efa7d082af12a7c8bc9fcc2a86ec7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ca10489632ed102e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0f683a260e750dff6267284f68d61ade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9c694e3596f51472.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0ff1f60375246a3db406aaf782906267_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_dc04fd336cc8f4aa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_114ffd3effc070389d0fae3fa56f4683_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ed21f49d6f2c9fdd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1152d5f7d11c1ddc4877564df7a857e1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2c1216a95cb6a9da.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_11916b4cf4d72aad7792d6b4ec06d3f6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_6270d4a79d0f14c1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1198ad4159a122158034874e60fe8151_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_781902e45388dccb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_149aba1296b43b5889886dba4c5f19f3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8e1c54cfb686e780.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_159ecde260a2b0c13f68333605e87f88_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a5b9dc3b61e8e8e3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_17ee0dd3db0b5e6487485a6b11a234e3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_767c357686e2dd85.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_18dd336e076bba6595ab35e78073c5d5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1693fbb33e3ae030.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1d0646eb5b3f630309e034cb0f367d60_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d6f4e29a4333543f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1dafef805fc9721ca683342208f0e351_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_bbcb35a5eec9c87f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2022305155a7d6dc8477f246dd162955_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5d6a30da27504499.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_207a9b3ae3396e9db7b4dd5092740cbc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c9a32c8913dbb796.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_20a5047079bb75f78cad7efaf6588796_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_40782ce856e13cf3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_20ce9db7cdeb364536a0edb756aa75a1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_452d671dd4a0774c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2669206d89b9960d5d0f5914e020adc3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c0f747125202a599.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_274276d77b6c88d34cebad260188a6b7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_61133558b061de59.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_288f5293c27a83c001775183b82f2fa1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_67d905328c384e19.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_28c89c0926d53aacb2908bfe973ef4f4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d0f30ac0c1e2d920.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2b41ca6a34bd9c5d81e16b31dc56a4fd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4ee10d5362d6945f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2bd69f1e9bfe9c734e7abce7ef2c490d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8308c29d2f4df5b3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2c15b09ac3dce72d1b0f2fa2a30c7013_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a862ee4de37c00f9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_31e28cb0ee11c8caa012cfb17d82613e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5dded8e999e64b58.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_347403b08b5a3d71e524aac1b8ad2a1f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a8a0397c781516c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3731331baf56822c5686b8de1816bf78_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_db9662cc3a5a7acc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3b4012f42cdf6d57ae1cc313496581a9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5e91a0a914204b31.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3b60bb0ec9b8be147c8051c7ba9f1f8b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3c36dd7cd8b7fddc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3f1ec9cead66d3bc547ad91df25640a4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_16f82fd01e9c8256.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_407664e38e942ba176d70ec17278cb02_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_51b8e8bf3bc4551e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_455096286aa6e5ef09069882fb926d44_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b593ab6edbde1a0a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_47c8cfc91fbf23408016e65047989cdd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_32b186ca052b82cb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4cc30940ba51e6b84a8b660dc5ef0cd9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cb403b99e69c3b93.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4f5b9739ff061e3b66127904e50cd9f3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_bb562cba3226468d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4f8955c1c4005976d7cd66bb3d5961dc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_49a87a7950777265.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4fe551bf559a8af06f9a4d8cf9846350_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4482b4cfbce27d0c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_500aaeff7952c572a2d4e909dcf69261_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a2d47a5614a3ff46.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_506e82de49a8d635a6cb5bc8dc134f3c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c1f9cb2e786d5167.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_52f3305ece41af5ec85acae55c12576c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_015fe37970b13a45.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_533459db8b65b4f01d9feec854f538c9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_695c171c0fd43a8f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_534c4c9b49c75b3ba9b00b9e8c247bcf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_fc7752a934a33206.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_580de17c2105508d548a3ce70d74ccea_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_11537d902803d7c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_594e6c0fc7c9014d42d04a3ea5ad44e7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8257adb499074e94.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_5dd68e45b59c4ad2daf1a2a72bfbe322_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f0f8db1d6bfc09fb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_613debbb12a3db667677db2a35d5073c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19016_none_63b72ed47baae7a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_61862aa00aef822d348e65ea28b24a3a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4c5cd2bc528450d0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_68c426cc3b25bf74c9d8ea75ff62b494_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3ab21c75cb83fff8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6cad93a99ed4298ff2ccd0e7f7dac58e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9da1e624a6f6944d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6e707250f7054f63849f0cc879424da8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8d86d49f2b7fe0fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6ed86d00fe4db59b29a142fe02f575e1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f78ddcc38c1553ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6f2dea4c51df4b41d15475ea5d6ac115_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e489f2d680f97283.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7044182ed7183d41466306f8f7e8b7c6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8ac59b89bcba9f59.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_714ed69928a5481f2fd3e5a4ea75017a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8cbe7b6ab820d1d6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_719f2ae2aa624c50be022bb99b177247_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0732a4e4c89ac68b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_733143404fab9f30f4d5f9b6b937c615_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_91fc685d7d40a243.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_73fe657b3ac4de6fc00ac3650c2f74bb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4605e9cb88f3d357.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_75b457fec69a8db1bebff04ab0b84646_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2063291cbdb5b138.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_781ec6248c12d2779b9bd6ce434724de_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0ef33613839001cc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_79b1a729c6be3199de0174290b550735_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8cbf946662bcb5b4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7a58191405e0a2bfc16b8a4dc29142c9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b90199d2601208c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7aef661deed52e71b7cc4144c1a9c38c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b3f3a6551ef7f8f0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7c6edf2eea29a7b686d3bf315eec6099_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_16a76a1b893a3851.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7d6158bedcc8c7c5329eca122cc7bd11_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_08c9be676b932580.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7e5d1df6da53f92143214f3696a0ac4d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_72717d0803bf8a01.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7e658552fb71b650fbf325810565e768_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7c0382d9d2678438.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7ef7bd36581e0d4c4db987a7a1f38178_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_abf88234f1e66c6c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7f4a9349b3d98c3b9d92efa3a737b19e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_64000b356bdda11e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_81bc5981adab9a4dbd6ddfaaa0c389ea_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cf8b7b488601170e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_81d7ac86a6ceca33339fcfda0a59c68d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3cf9817b35e608cf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_82feaa73df7e66c28b68532c9f727ecd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f5e86237b9ab904b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_8355e641a5dd2dbf3a19fb511baa4283_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cdcd1776c50c2656.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_838d2831e52064d8a64f8b3f7228cfd6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0fc15cf68b13dd12.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_83b73f6962f9459ec32d4672a0be430d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2b4a9ed7134266bf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_84e4f83ca60e5f5dc7f604051f3d4b28_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_bacb543ff2dfe567.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_87b5cd4165d59c2c3331e267c8f6037c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_69034d48b0929ed0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_897a302c865476857e096338ff2741b2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_17b336aae4c6552c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_8a64a0e4b3b62c30abc5e0d2ff75f108_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4d987801a5a2575a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_8e0d0207defa7eb34afe1c3f6488c4df_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f669390150a232d0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_8f738ba9aef555a7790132ed59821449_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0d31f1e81e3567f7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_9069c8bd3f8fae813c8b99b2eb8900ac_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_60ce74c3fdf1fada.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_917bc21828e2c5b5f126ce420788a7f3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_07ca229d0e3f0749.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_921f9ffd39e7e810c2a0e85cd1427575_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e01a29280b31c27a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_94f23af40ad749ed7e8ad0e52131ef9c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_6d0cb6677da95aef.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_97db54c86b35f751dfac5fe640d2bcdd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d03099d1b3da3e33.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_99cc14cfb3255113da6782e85fc274b2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9a24832ba1727b73.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_9cc67de3822d40b8202f7fca66c8fda1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_95507e0e8d0d183f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_9e775258291e5fc73289cd78da0afc30_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4a579bb7cd04618b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_a4ca02d7625191ce4829a9bc1f5fe1a9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f10d21b550d7b729.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_a81d4061b6e42d006cbd491f1ec22cd6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b11933d7b7fc85fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_a9ae99afe9eb6614a7492f5779f35ca0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3454c3e47415416b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_aae3d7113047a402beaff6b6dd5d0d38_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_aab174b6db73b287.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ae5e6f04be1b84553a99aa5393bfc4a1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_20fcb54bc32029fa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_af0cae4b0290ad77cf7caab8d26bb08d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_930e942f5ff49722.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b1114ec0ec74b809e4670af0b2ba42c2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9dba02caa5db90c3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b1ece321417ac0c303e642844172964f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f0e764017060bf1a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b2bac7f50db1c8054ffcddcb2b1762be_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4bad5c2d4b6820db.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b799e83f1d7e362354a4f923acf163af_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c92c090e16f09cc2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b8c0fe25dc4febc1d6b7aca55e7eda44_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c1700aa6017939b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b95daac9037caec1e4a6d7046c76a596_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1bf262d923f9443a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_bb0904144cb9de4a931db02dfbcc1b97_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9f4c154a7a10bce3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_bc5292d1f4f6868c2e7dadcb78268e24_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_935aa9f1c4c98536.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_bc8d78e1456a652568ff39bed4436ee7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c83c1b6b19bca466.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c134a58dff48451402b2a8f54466a5e1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cb169d8c9fe70774.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c298c5f5788f34dd92b657a7a78fef15_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1aa238d58fdd3880.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c6ac5f8e72f8a503b9babfba23ea0dce_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_42578a86aeba2128.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c726038bcb75d3fa02fc81dbffa7c13c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4fd4f6824d9f0269.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ca022cd81a3747b0e500ad3da182f787_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ec4297f585637c4b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_cefc8f2bf4d6a9e82e7e83a639dcc02c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_fad10b9905300071.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d0cd136533b40950c06dfdbdc1cdd188_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7c630351c045cbb8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d221c7957bc15f390ebe5f27814938f7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3b8c3b550d614dee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d26acb70e7996f7ef5ca2a5ab3865ceb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f147bf806365dd94.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d672ae251cb0538777281c50c73fc4ca_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8d38507762ca1665.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d6ccbb54a1933d53ff214b5e8dc208a0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4ed64612b79633fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d8d5ae86fa5da5e01e2666e243bab9e4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7ce89feceb960ffe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_dd81a55e13eed575c78e0ecfcf7d68e7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_92c9c2cc94ca5faa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e1a05143a1de4ec13f64e38224329991_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_bbcade9ff04186f3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e4547235404067f3db02b0bd13e5f28a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a22eb68b6d126c6f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e4f1da7706c11a9a186fc1d9475f0ae5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_fe9a5a369155583f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e5abce4591344456592b5f49db3701fa_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1198ff14ffd4e505.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e88c110544ec92cf33869578295ea019_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_04f5c20ef31103b3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ea8f4322fad9f602bef6dd99997d2e71_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8347426b8aa74c53.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_eaeb338ded4cc9570f28fc7f2982b7ed_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1bc72bc929ec4247.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ebd76d06d5403c080aba6de2cc5ca6ab_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_454f6accb9ad8471.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_eec935c2227f154e68062f2ea911a1e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_100f63b55c1efb73.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_efa7f001b1b3129ca80367099746e862_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_60a2fd15e77cdd3d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f10405c1f3658cded4d02b70e122dfa6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_be6b3eebf4f67c23.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f177b8648d6e4c5b64b36e6e21487f45_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4f25c3bec8984925.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f1c76af08068f6f64bcc8033cef19efd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_73bebefa75b735d2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f42ad8ff3ab91c235a41adb36e4f7762_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2684a3cb060c794a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f52ee23f903628ae718ac6bacfb09033_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_989b42798c19942a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f5a558527ed2e9457f630a6363fc6138_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_52e2e0ec52bd478d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f6d0d94c02a5892cd7fb23b8ebd9a3dc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0c83c9e40f22b11a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f9dec4f1dfe30f3bc533f82252e72f24_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_84c248b20f70bb93.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_faa32dc3f81bcf92ef62d2f928432482_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3cbd7eaff6a06370.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:55
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar-sa_5d72e008a9fe8a45.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_bg-bg_03b2c1919a7edb9c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs-cz_aebc382c8806b7c7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da-dk_4bf618537e4cb3c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_4921ad8f80230860.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el-gr_f1b7db226f3870ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_f21283886f011425.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es-es_f1dde06c6f2805ca.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_et-ee_eb9dabfc732de259.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi-fi_90f8e5196441f7f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_9495566b61fa1c2c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he-il_d8b4fe0d48691d1a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:21
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hr-hr_dad1b0ed471c89e0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:21
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu-hu_dc05d6b34659eb48.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it-it_7ebd4cb2392c01aa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_20e2cbbf2c471385.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_c44ca8741eb7da9b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lt-lt_6817d47510dfa638.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lv-lv_68e542f9105de728.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb-no_acdf29a8f6dd0657.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl-nl_ab1e74e6f809102c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl-pl_f15acf68dd2b7de0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-br_f3aeba0cdbb511c4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-pt_f4908978db2481a0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ro-ro_38cb4fb0c18b4cfc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru-ru_3b339b3cc0060fcc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sk-sk_da4e9fe9b52001f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sl-si_d960c1a1b5ba14d9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng - ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sr-. -cs_78ea3e342f127821.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,375
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv-se_d72e85b1b72f1a27.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_th-th_7c38a764a873d768.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr-tr_803bcff8a5eb1c18.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_uk-ua_1c1bb29f9d1c4264.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_5198edf65622ee37.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-hk_5043e68456fe60c7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_55952b4c5393caa7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệplà 2.355 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cf7f32dad00b04a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5,242
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar-sa_4c1ad8fe1c5092c4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_bg-bg_f25aba870cd0e41b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs-cz_9d643121fa58c046.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da-dk_3a9e1148f09ebc45.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_37c9a684f27510df.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el-gr_e05fd417e18a796d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_e0ba7c7de1531ca4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es-es_e085d961e17a0e49.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_et-ee_da45a4f1e57fead8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi-fi_7fa0de0ed6940073.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_833d4f60d44c24ab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he-il_c75cf702babb2599.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hr-hr_c979a9e2b96e925f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:21
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu-hu_caadcfa8b8abf3c7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it-it_6d6545a7ab7e0a29.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_0f8ac4b49e991c04.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_b2f4a1699109e31a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lt-lt_56bfcd6a8331aeb7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lv-lv_578d3bee82afefa7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb-no_9b87229e692f0ed6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl-nl_99c66ddc6a5b18ab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl-pl_e002c85e4f7d865f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-br_e256b3024e071a43.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-pt_e338826e4d768a1f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ro-ro_277348a633dd557b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru-ru_29db94323258184b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sk-sk_c8f698df27720a75.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sl-si_c808ba97280c1d58.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient - core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sr-. -cs_67923729a16480a0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.460 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv-se_c5d67ea7298122a6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_th-th_6ae0a05a1ac5dfe7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr-tr_6ee3c8ee183d2497.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_uk-ua_0ac3ab950f6e4ae3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_4040e6ebc874f6b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-hk_3eebdf79c9506946.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_443d2441c5e5d326.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,440
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar-sa_f64838ac96f84bc9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_bg-bg_9c881a3587789d20.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs-cz_479190d07500794b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da-dk_e4cb70f76b46754a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_e1f706336d1cc9e4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el-gr_8a8d33c65c323272.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_8ae7dc2c5bfad5a9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es-es_8ab339105c21c74e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_et-ee_847304a06027a3dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi-fi_29ce3dbd513bb978.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_2d6aaf0f4ef3ddb0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he-il_718a56b13562de9e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hr-hr_73a7099134164b64.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:21
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu-hu_74db2f573353accc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it-it_1792a5562625c32e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_b9b824631940d509.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_5d2201180bb19c1f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lt-lt_00ed2d18fdd967bc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lv-lv_01ba9b9cfd57a8ac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb-no_45b4824ce3d6c7db.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl-nl_43f3cd8ae502d1b0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl-pl_8a30280cca253f64.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-br_8c8412b0c8aed348.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-pt_8d65e21cc81e4324.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ro-ro_d1a0a854ae850e80.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru-ru_d408f3e0acffd150.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sk-sk_7323f88da219c37a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sl-si_72361a45a2b3d65d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient - aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sr-. -cs_11bf96d81c0c39a5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.493
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv-se_7003de55a428dbab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_th-th_150e0008956d98ec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr-tr_1911289c92e4dd9c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_uk-ua_b4f10b438a1603e8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_ea6e469a431cafbb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-hk_e9193f2843f8224b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_ee6a83f0408d8c2b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,473
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_71574942c079c5e0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp169,657
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar sa_a5d2098600df592a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs cz_f71b61a9dee786ac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da dk_945541d0d52d82ab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de de_9180d70cd703d745.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el gr_3a17049fc6193fd3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en us_3a71ad05c5e1e30a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es es_3a3d09e9c608d4af.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi fi_d9580e96bb22c6d9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr fr_dcf47fe8b8daeb11.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he il_2114278a9f49ebff.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu hu_246500309d3aba2d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it it_c71c762f900cd08f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja jp_6941f53c8327e26a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko kr_0cabd1f17598a980.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb no_f53e53264dbdd53c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl nl_f37d9e644ee9df11.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl pl_39b9f8e6340c4cc5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt br_3c0de38a3295e0a9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt pt_3cefb2f632055085.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru ru_8392c4ba16e6deb1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv se_1f8daf2f0e0fe90c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr tr_c89af975fccbeafd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh cn_99f81773ad03bd1c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh hk_98a31001addf2fac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh tw_9df454c9aa74998c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,465
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1b6209836630f7dc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,582
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w... wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8b460ef6acb96cdd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp49,352
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_47d7c5dc15de9b45.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,771
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_08f332a14cbdaf8e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,485
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:29
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19016_none_611560e823eb5c5f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,814
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:30
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_0048affc0685fb13609f3fe9f7d9716c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e6df07fee9ff5257.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.098
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_012555a5b672ac62352bc8271c56e9ec_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_89f073b15cd9c993.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_026e0b158e587c355e3d41f5a799442f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_30a4843712da0b19.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_07ec2c34462c3d3457a5ff9a6e79d99e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1c334cc56ee11e33.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_0cb3a9548137b8eef5071ff738cf66e6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_07bb3fde8a804462.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_10da7b8da18d5fe17337d91415fc73b1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d9aa4b8253aa7f3b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_123c579233d20b49f417884a8d7022c3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_996b278f83522af4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_123e841d133f531f3adf8cbbb1e48cd8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b9218ac91727e73b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_13d8fe243d2793c39b7bb5c1853dad2a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7d7489ec030d1255.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_147822d5af300e5e023f38f37743c0f4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e7db0a123fd1769e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_14b8030c786cf5d6351bcce92579c32d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2a6286acc81b5c8b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_15fd8dc99744c79d798e031815bf4f86_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a0c9cf82a5ef9a81.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_18d9923e324b3dff92deb0dfcd908c8c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3e59598039494e04.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1ce58f1c97781872c284a61af7b00836_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_58203749014e6a7c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1e3c4c506397d64ccc1c0033f83c8f2f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2044c8cd8d547967.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1ed346df53a9518ec36a4041f090cd4a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d33b8ffbfcfad224.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2584e3f4f8a55a1667780aaa386171d4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2ce83c2a203d450e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_29542b1d2de724bacc69200ae790e10e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d9a53366fa81b6a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2cd0b53eb7830de6718dd7c449c4a6e3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_147cc19b80abddfd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2da4b1594cf2bd740205185048869d71_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7e8bf038b71af825.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_32f61087802fd6adf5a5f9b4bc3c5f17_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3eb1f66feb7f0f35.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3c68cd0fd23902d007077b24e2a21110_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_94519cafdb6ace5c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_41abb97256569e441116a18b6a666578_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b90f4d172f5c183d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_42abdddebe780c805c53a4ec9df81578_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cc6a0439e14c3cfb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_42d11c0a599388c7aad0ffdd2276c411_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_654c1fcdac3f0131.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_447c8e10cbb7212f57ed617c77c11177_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d4091c14f235d7e4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_449ea49907ff966543b54da942246115_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_6d813e08a3a87c4e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_45ab1242b7d7541b380c6abd6d37616d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0c7802eb02b9de7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4612c4dedfc0a38ed1933533fc89509f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_39d3b29757a076f9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_474676f750e5ab0aab7612936cfb5763_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_485f8a9ef919bc08.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_49386cd690e040afd36bc4e82041182d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_04c9d638c85738f0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4bd62db77424dc98d96870f6d46cb27e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a7937820658ba786.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4f89c94391c18c930b27f08b3aa755a2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e3e48bee26db3c68.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_55631a5edb0b5b9ffb5b88ffee87dfef_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3ce1e246a33e3035.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5caa7cd6adfe5047ea778295aac26da4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d2724de96d8b37fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5caf33aafd8d23759b92a0d96e2d5a97_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e12effcca815b59a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5cd9f87bacd2a1040ebd5ab0f2d10500_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b744380426ef4cf2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5f419dd0efb8581c3c4485ab010ef9e7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f1be13d083e374b1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_60550c9ee02fcbc21eb9e8ef4977f069_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_048a02d82d3b6cea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_622009323ef3125578e4323d4cd92ffe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_649b08053311d87c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_65685899a952ed198f5f9fd9e34babe4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_efc798f9d3af6780.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.080
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_659294a864a68bb464e77d2764b5fa5b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f91c5150ea5211a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_65e92cb77ae363f35001328a624f7561_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_137ba00851708fb9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6b0405fd8ccdafbee7bdaa899a3bc07a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_176af3c47db7c379.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6da98aee1548f2a95d095cc0eb4954ce_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f6bb470991d98d2e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6e6e01454a8473e9917cc2b642897ebe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5220075e3e82d5c9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_71a0c07c850c424509b1d2b211832dc1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_625f366086eff207.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7275782d5747ca5d96285ead94be764d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4ac69d7063266d28.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_734613d6f51902ef523f9cf66967afbd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_0425c8fe3094d8dc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_749f1db75268d2a79e498e3f2b11f430_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c0f020b7b014a9e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_74bbd8056a325aa4aa8d989f1f4ca8f4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cb453121bef85dc7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_74d36406cf6cec54d11a0d5a7505420a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_810ab11d55aa0ed9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,072
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7f4bf2cf8edb1ed82bff7743a5211fd1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1370abf49e0e657a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_81afeef4f5a3b3f5716492694cc47f06_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_70cc7b2d910e433d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_83ed02aa633268f490bc4dfb395aff96_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f51e5d95c654a5a0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_85c91610b44caeaff36591e9f5ed2b40_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_52b3b9a0a2143af4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_87d29357f2e974a183d8df47f0559931_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_36edf7b4fa675993.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8cbb1008174b3f231057371a512ce825_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b0e765005f097b7d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_911c9f29413d4bec0c7342133a2d8298_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_64136d0f239b8db7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_914874a6a61a19eb783bf9c7e1b1dd32_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_dc0c469e50d14d5e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_926bd933e5ae2ef3a430bd4498bf7fb1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ed4268734bbdf1d6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_94f543709852600828814b9d4688c06e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a6a8fe59d76e21e5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9633d5ad6cbfe345f4a80897e2146a6f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1da39dcd39e303de.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_96b5e5c893721a328910d4cdc7fd954c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8181681db5ae129e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_99348e60901814c658d0363a740aaa48_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d91b5c06d7e8591b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_99841158e64fb7bc3351969418aaece3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_21e046a7c0854e88.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9a2a7c9196dcdad156b2760e14b1424b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_215460edcfab535d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9b1da61949af28286c2dadb1d7c28a30_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3b76dfdae5978537.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9d3bee89cce6e01aaf4d1578382e3430_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ab6358a63eeffd3c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9f972b46fd204d712562d0a4d1b15d21_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c82e5ff5eee284bc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a2b7443b01c92bb225c6386252d9df68_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_597360be9826850c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a3eaa3fcec9f5537010db28ec50e9685_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_8312f9cc01fb6e3a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a3eca50ed42201343f91ae716c7ad0d1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7c7b15858095f915.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a3f1a4af98321275957b2d3280857eba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_77d76d0c3c1648a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a4181815c6e1ee98ee19d06bfecaf5d4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_6adf1363a4974258.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a451668fb4eee592a8a074a2bffa69a6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_371d5344d44bac34.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a50f41aadf434174dc1a4a9d6450f041_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_29ed0848202ef590.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a86baf08a3d4b64cd703a1c0034c3ad3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_68d44258d2da3f8a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_abe2286a3c04f76d67b4f0c8255efc81_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2e63d25a827aa432.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ae31caa3fb0d4d2645d8af150b38a3ac_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_faeedca08640c0f8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b03bde98409f7a27355f4e6833c39192_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7e7a6eeae519b6b7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b08432a9dab2a9813b7ec3db7d9190d3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ef9078ff81e61ed8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b2435510780dc23f9d91e1f2f3110e4d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_76969fef5b8b626f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b27d25a6055f49b4488446e14a31394c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_832a41fab9f24cd1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b394c6ec98171781efa2a1751a6357b2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_64893265583a0e6d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b5b6907bcf982da2ea38a8d002b0c0f0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c9fa25c2aa3fef3a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b5b6b1cd9aaa34772d9b1e905756a852_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e4db2c1af58e77c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b7037aabfd79df84e8adc66a297eca7f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4d1038e918484c26.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b874d8c7280419aa8329a1dc6c7b706a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_1989c8d845f515d1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b8ff493b3ce80a7590f47642785703fa_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_623bed86436a343a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b90be3aa3c7ba31f03108051af498cb3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_57c2ab4ee54b43ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bbf8c4c4c048d222b0f0981b1a7a99ae_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_06de559c8fe0bbb4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bd654a10c83592f83397139370d1de98_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_22847cf2466293f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_be1d649e8aefeffccfb11a8a36ef032b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4f87d486bceb509b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c02edd9b82fd14f4b9109a0abcbaa69d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9c9b0304d06c652a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c2bf306e98f5c43aba9703e49164cb3f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_6ea1851166678228.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c394c13c1ab83a2fbd011d4db820b557_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9f444e2b8d53b91d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c5ad751e4019225071c2c9dd95c0681b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d40dbb4db6f664b8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c617ac64db8c1d54d544fcf400d7ea03_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_9c955b96297134e3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c620587c5dd4d0a22af5cb4590a62816_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_14ce6bbeb960d9e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c74cf2c8e3537ecfac8ae4f0e4c8a75a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_c59706145134ab7c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ca75d9bbedd0b59cf4837c8d0128d91e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2f13e97e8fcacf79.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cb0d11f230f506071b63e2d5a76b9bbd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_71a57f59c75e7e78.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cc1f15ab19e3ec63848e7cde37a7164a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4e45b0a4787d3286.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cee12785fd755ede2c9cc43bb2713a99_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_51acb7a09574221f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cf6924a0a7b7335feea379065fa45e0b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a2da45a541fd8e8a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d07edc02ef9b9a1255d1154e7e793ab3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_54d5441318e712da.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d1d13891018f3c9ea3f3d62365bec05a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_41292a0e8a101f90.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d224b0aa6fe20f2061016440d692c314_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7851cbd3b70cad70.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d297400ea3c750fb824674dc67ec2012_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_84172c19b218ec5b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d5c3f2d3ca06a67db567f329ced23f1b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_200df6aff5a85351.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d65f28d3a6401bcf1934472163f52554_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_32539a391cff7549.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d696a6e1c75f6bc407dbb483836cd9be_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2fcaa89d6d5a699f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d8a286831d0f43e48f0b4b9caf2733f3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_12ee1b66542e4371.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d8ab5e50750f8ea7aa5c20daa2b3119c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_90855bcb0794b3a7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d9f7e80b7133236092dc6783ba2ead41_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2218e1376dcb2b07.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_da40c673694b898d00c49ff98845bbb4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_deec70625df40d9f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dba311bc4fbef8d2cd67bc5c610c5a95_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3d40145ad150a130.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dbc6637f6cd3f194127f7d43aa07cc0e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ae2d8d8d029a429c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dc25070cdeb6cfdb8c44160b23098901_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a63f8a7c571a1f95.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dd2352f83170f79ff4465ceb66ae961e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4e79f6946e2889c2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dfcce1c5a48dfb2b9eea185b1a8b16a0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_900c5f06abb245f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e2ac6fa5df2f781a029049cd4cd26144_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_849bd956b375bb30.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e7713e3cd98bb8c5c8a71345de207e66_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2dc4d65edb7c727b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eaf9d727ecad3880a4c50ec1b95174e3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_92b888c99f316018.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_edbe68c2d6a6de4d7d2443b1e97a0791_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_4d5a891be45de3ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eea1a370356580961c007f3de11119f8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ae36d5e8e449fd18.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eea5937cce2446b2605217fcb425373e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b96275c496e05f82.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eebe24fd21f5d922a076463df7fb47d9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_435957d19b5297d1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f02055d808775d0f7e92eacfc152bfb8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_3a25aaefd1e0ffa5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f1d836adc4c61d484d0aa1fd904929eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19016_none_c8035354a915ea68.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f4c4e42b09b9868abad6b3f0dc17cba4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7987021d91134cf3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f4ddf26ee4981d1a0fe8365a2d6e07ed_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_f1dfa49ff93026da.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f6eb91d603836488ee544aa9c756c0e4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_5e9342351d19941f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f7f5bdbb8ca9ff7edfb99a3c5fb8f64c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_b11cf0d312e0b929.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f8c58de442e4fd3834295238e8b88abf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_ed15d25111569cf8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f9ef12cd1e401b68a8a504967b8b6a14_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7080d924134ceb2d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fbae4b97be37091347a1cd12326da18f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d7ae1f231a209535.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fd8525ed6a9db48af3924e0a35802b7d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_10d764e3e3092710.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ff98203147f599b4f2bcc0bce213c80d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a7e72d3e82d67fcd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.088 người
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar-sa_b9917b8c625bfb7b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_bg-bg_5fd15d1552dc4cd2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs-cz_0adad3b0406428fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da-dk_a814b3d736aa24fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_a540491338807996.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el-gr_4dd676a62795e224.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_4e311f0c275e855b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es-es_4dfc7bf027857700.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_et-ee_47bc47802b8b538f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi-fi_ed17809d1c9f692a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_f0b3f1ef1a578d62.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he-il_34d3999100c68e50.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hr-hr_36f04c70ff79fb16.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu-hu_38247236feb75c7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it-it_dadbe835f18972e0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_7d016742e4a484bb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:39
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_206b43f7d7154bd1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lt-lt_c4366ff8c93d176e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lv-lv_c503de7cc8bb585e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb-no_08fdc52caf3a778d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl-nl_073d106ab0668162.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl-pl_4d796aec9588ef16.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-br_4fcd5590941282fa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-pt_50af24fc9381f2d6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:46
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ro-ro_94e9eb3479e8be32.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru-ru_975236c078638102.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sk-sk_366d3b6d6d7d732c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sl-si_357f5d256e17860f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng - ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sr-. -cs_d508d9b7e76fe957.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.377 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv-se_334d21356f8c8b5d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_th-th_d85742e860d1489e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr-tr_dc5a6b7c5e488d4e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_uk-ua_783a4e235579b39a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_adb7897a0e805f6d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:39
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-hk_ac6282080f5bd1fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... khách hàng-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_b1b3c6d00bf13bdd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,357
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_2b9dce5e886875d7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5.244 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar-sa_a8397481d4ae03fa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_bg-bg_4e79560ac52e5551.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs-cz_f982cca5b2b6317c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da-dk_96bcaccca8fc2d7b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_93e84208aad28215.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el-gr_3c7e6f9b99e7eaa3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_3cd9180199b08dda.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es-es_3ca474e599d77f7f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_et-ee_366440759ddd5c0e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi-fi_dbbf79928ef171a9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_df5beae48ca995e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he-il_237b9286731896cf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hr-hr_2598456671cc0395.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu-hu_26cc6b2c710964fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:46
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it-it_c983e12b63db7b5f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_6ba9603856f68d3a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_0f133ced49675450.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lt-lt_b2de68ee3b8f1fed.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lv-lv_b3abd7723b0d60dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb-no_f7a5be22218c800c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl-nl_f5e5096022b889e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl-pl_3c2163e207daf795.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-br_3e754e8606648b79.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-pt_3f571df205d3fb55.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:46
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ro-ro_8391e429ec3ac6b1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru-ru_85fa2fb5eab58981.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sk-sk_25153462dfcf7bab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sl-si_2427561ae0698e8e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient - core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sr-. -cs_c3b0d2ad59c1f1d6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,462
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv-se_21f51a2ae1de93dc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_th-th_c6ff3bddd323511d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr-tr_cb026471d09a95cd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_uk-ua_66e24718c7cbbc19.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_9c5f826f80d267ec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:39
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-hk_9b0a7afd81adda7c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_a05bbfc57e43445c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,442
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar-sa_5266d4304f55bcff.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_bg-bg_f8a6b5b93fd60e56.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs-cz_a3b02c542d5dea81.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da-dk_40ea0c7b23a3e680.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_3e15a1b7257a3b1a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el-gr_e6abcf4a148fa3a8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_e70677b0145846df.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es-es_e6d1d494147f3884.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_et-ee_e091a02418851513.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi-fi_85ecd94109992aae.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_89894a9307514ee6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he-il_cda8f234edc04fd4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hr-hr_cfc5a514ec73bc9a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu-hu_d0f9cadaebb11e02.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it-it_73b140d9de833464.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_15d6bfe6d19e463f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:39
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_b9409c9bc40f0d55.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lt-lt_5d0bc89cb636d8f2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lv-lv_5dd93720b5b519e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb-no_a1d31dd09c343911.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl-nl_a012690e9d6042e6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl-pl_e64ec3908282b09a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-br_e8a2ae34810c447e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-pt_e9847da0807bb45a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ro-ro_2dbf43d866e27fb6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru-ru_30278f64655d4286.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sk-sk_cf4294115a7734b0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sl-si_ce54b5c95b114793.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:32
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient - aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sr-. -cs_6dde325bd469aadb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.495
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv-se_cc2279d95c864ce1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_th-th_712c9b8c4dcb0a22.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr-tr_752fc4204b424ed2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_uk-ua_110fa6c74273751e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_468ce21dfb7a20f1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:39
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-hk_4537daabfc559381.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_4a891f73f8eafd61.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_cd75e4c678d73716.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp169,661
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar sa_01f0a509b93cca60.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs cz_5339fd2d9744f7e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da dk_f073dd548d8af3e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de de_ed9f72908f61487b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el gr_9635a0237e76b109.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en us_969048897e3f5440.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es es_965ba56d7e6645e5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:44
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi fi_3576aa1a7380380f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr fr_39131b6c71385c47.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he il_7d32c30e57a75d35.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu hu_80839bb455982b63.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it it_233b11b3486a41c5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja jp_c56090c03b8553a0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:39
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko kr_68ca6d752df61ab6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb no_515ceeaa061b4672.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl nl_4f9c39e807475047.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl pl_95d89469ec69bdfb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt br_982c7f0deaf351df.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt pt_990e4e79ea62c1bb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru ru_dfb1603dcf444fe7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv se_7bac4ab2c66d5a42.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr tr_24b994f9b5295c33.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:36
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh cn_f616b2f765612e52.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:39
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh hk_f4c1ab85663ca0e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdate adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh tw_fa12f04d62d20ac2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,469
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)19:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_7780a5071e8e6912.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10.584 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w... wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_e764aa7a6516de13.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp49,359
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_a3f6615fce3c0c7b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,777
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_6511ce25051b20c4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,489
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19016_none_bd33fc6bdc48cd95.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.816 người
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp36,174
Ngày (UTC)27 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)16:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ar-sa_5cbb7e8283b67efa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_bg-bg_02fb600b7436d051.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_cs-cz_ae04d6a661beac7c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_da-dk_4b3eb6cd5804a87b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_de-de_486a4c0959dafd15.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_el-gr_f100799c48f065a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_en-us_f15b220248b908da.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)17:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_es-es_f1267ee648dffa7f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_et-ee_eae64a764ce5d70e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fi-fi_904183933df9eca9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_fr-fr_93ddf4e53bb210e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_he-il_d7fd9c87222111cf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:21
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hr-hr_da1a4f6720d47e95.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:21
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_hu-hu_db4e752d2011dffd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_it-it_7e05eb2c12e3f65f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ja-jp_202b6a3905ff083a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ko-kr_c39546edf86fcf50.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lt-lt_676072eeea979aed.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_lv-lv_682de172ea15dbdd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nb-no_ac27c822d094fb0c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_nl-nl_aa671360d1c104e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pl-pl_f0a36de2b6e37295.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-br_f2f75886b56d0679.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_pt-pt_f3d927f2b4dc7655.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ro-ro_3813ee2a9b4341b1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_ru-ru_3a7c39b699be0481.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sk-sk_d9973e638ed7f6ab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sl-si_d8a9601b8f72098e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient - aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sr-. -cs_7832dcae08ca6cd6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.495
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_sv-se_d677242b90e70edc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_th-th_7b8145de822bcc1d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_tr-tr_7f846e727fa310cd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_uk-ua_1b64511976d43719.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-cn_50e18c702fdae2ec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-hk_4f8c84fe30b6557c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_zh-tw_54ddc9c62d4bbf5c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.475
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_d7ca8f18ad37f911.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp168,419
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:17
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w... pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19016_none_81d54f5952ef2b0d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,724
Ngày (UTC)25 tháng năm 2015
Thời gian (UTC)18:17
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3083710 - Xem lại Lần cuối: 10/20/2015 23:32:00 - Bản sửa đổi: 37.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3083710 KbMtvi
Phản hồi