Các máy in được hỗ trợ cho Windows 10 Mobile

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3083720
Tóm tắt
Bài viết này cung cấp một danh sách các máy in được hỗ trợ trên Windows 10 Mobile.

Lưu ý: Danh sách này được cập nhật định kỳ và có thể bao gồm tất cả các máy in mới tương hợp về sau với Windows 10 Mobile. Nếu bạn đang xem xét việc mua một máy in mới, hãy kiểm tra xem mô tả của nhà sản xuất sản phẩm và tra cứu Windows 10 Mobile trong danh sách hỗ trợ sản phẩm.
Thông tin thêm
Ngành công nghiệp Anh
Nhóm trai HL-S7000DN

Canon, Inc.
Canon LBP7680C
Canon LBP5280
Canon LBP9650C
Canon LBP7780C
Canon LBP5480
Canon LBP9660C
Canon LBP6680
Canon LBP3480
Canon LBP6710
Canon LBP6780
Canon LBP3580
Canon LBP8730
Canon LBP8780

Epson
Epson XP-320
Epson XP-322
Epson XP-323
Epson XP-324
Epson XP-325
Epson XP-332
Epson XP-332A
Epson XP-335
Epson XP-420
Epson XP-422
Epson XP-423
Epson XP-424
Epson XP-425
Epson XP-430
Epson XP-431
Epson XP-432
Epson XP-434
Epson XP-435
Epson XP-520
Epson XP-530
Epson XP-620
Epson XP-621
Epson XP-625
Epson XP-630
Epson XP-635
Epson XP-720
Epson XP-721
Epson XP-760
Epson XP-820
Epson XP-821
Epson XP-830
Epson XP-860
Epson XP-960
Epson WF-100
Epson WF-2630
Epson WF-2631
Epson WF-2650
Epson WF-2651
Epson WF-2660
Epson WF-2661
Epson WF-6090
Epson WF-6091
Epson WF-6093
Epson WF-6530
Epson WF-6590
Epson WF-6593
Epson L455
Epson L456
Epson L565
Epson L566
Epson L655
Epson L656
Epson ET-2550
Epson ET-4500
Epson ET-4550
Epson PM-400
Epson PM-401
Epson PX-S05W
Epson PX-S05BK
Epson PX-S05B
Epson PX-S860
Epson PX-M860F
Epson PX-M650F
Epson PX-M650A
Epson PX-437A
Epson PF-81
Epson EP-707A
Epson EP-777A
Epson EP-807AB
Epson EP-807AR
Epson EP-807AW
Epson EP-808AB
Epson EP-808AR
Epson EP-808AW
Epson EP-907F
Epson EP-977A3
Epson EP-978A3
Epson EP-10VA

FujiXerox
FUJIXEROX 4112
FUJIXEROX 4127
FUJI XEROX ApeosPort-V C3375 T2
FUJI XEROX ApeosPort-II C2200
FUJI XEROX ApeosPort-III C6500
FUJI XEROX ApeosPort-III C5500
FUJI XEROX ApeosPort-V C7780
FUJI XEROX ApeosPort-V C3373
FUJI XEROX ApeosPort-IV C2270
FUJI XEROX ApeosPort-V C7785
FUJI XEROX ApeosPort-V C3376
FUJI XEROX ApeosPort-V C3375
FUJI XEROX ApeosPort-V C6680
FUJI XEROX ApeosPort-IV C3370
FUJI XEROX ApeosPort-V C6685
FUJI XEROX ApeosPort-V C2276
FUJI XEROX ApeosPort-III C2201
FUJI XEROX ApeosPort-V C2275
FUJI XEROX ApeosPort-II C3300
FUJI XEROX ApeosPort-III 7000
FUJI XEROX ApeosPort-V 5070
FUJI XEROX ApeosPort-III C6500
FUJI XEROX ApeosPort-IV C5575
FUJI XEROX ApeosPort-V C3320
FUJI XEROX ApeosPort-IV C5570
FUJI XEROX ApeosPort-IV C2275
FUJI XEROX ApeosPort-II C4300
FUJI XEROX ApeosPort-IV 7080
FUJI XEROX ApeosPort-III C4400
FUJI XEROX ApeosPort-IV C4430
FUJI XEROX ApeosPort-V C6680 T2
FUJI XEROX ApeosPort-II C4300
FUJI XEROX ApeosPort-V C5575 T2
FUJI XEROX ApeosPort-V C5580
FUJI XEROX ApeosPort-V C5585
FUJI XEROX ApeosPort-V C4475 T2
FUJI XEROX ApeosPort-V 7080
FUJI XEROX ApeosPort-IV 6080
FUJI XEROX ApeosPort-III C5500
FUJI XEROX ApeosPort-IV 3070
FUJI XEROX ApeosPort-IV 5070
FUJI XEROX ApeosPort-IV C4470
FUJI XEROX ApeosPort-III 4000
FUJI XEROX ApeosPort-IV C3375
FUJI XEROX ApeosPort-II 7000K
FUJI XEROX ApeosPort-IV C4475
FUJI XEROX ApeosPort-III C3300
FUJI XEROX ApeosPort-III 5000
FUJI XEROX ApeosPort-V C7775 T2
FUJI XEROX ApeosPort-III C4400
FUJI XEROX ApeosPort-III C4405
FUJI XEROX ApeosPort-V 6080
FUJI XEROX ApeosPort-V C7780 T2
FUJI XEROX ApeosPort-V C3373 T2
FUJI XEROX ApeosPort-III C7600
FUJI XEROX ApeosPort-IV 3070
FUJI XEROX ApeosPort-V 4020
FUJI XEROX ApeosPort-V C6675 T2
FUJI XEROX ApeosPort-IV C4470
FUJI XEROX ApeosPort-III 3010
FUJI XEROX ApeosPort-V C5575
FUJI XEROX ApeosPort-V C5576
FUJI XEROX ApeosPort-II C2200
FUJI XEROX ApeosPort-II 5000K
FUJI XEROX ApeosPort-II C3300
FUJI XEROX ApeosPort-IV C5570
FUJI XEROX ApeosPort-V C4475
FUJI XEROX ApeosPort-IV C5580
FUJI XEROX ApeosPort-V C4476
FUJI XEROX ApeosPort-V C5580 T2
FUJI XEROX ApeosPort-II 6000K
FUJI XEROX ApeosPort-IV C5580
FUJI XEROX ApeosPort-IV 6080
FUJI XEROX ApeosPort-V 3070
FUJI XEROX ApeosPort-IV 7080
FUJI XEROX ApeosPort-IV 4070
FUJI XEROX ApeosPort-IV C3371
FUJI XEROX ApeosPort-III C2200
FUJI XEROX ApeosPort-V 4070
FUJI XEROX ApeosPort-III C7600
FUJI XEROX ApeosPort-III 6000
FUJI XEROX ApeosPort-IV C7780
FUJI XEROX ApeosPort-IV C3370
FUJI XEROX ApeosPort-IV C4475
FUJI XEROX ApeosPort-IV C3375
FUJI XEROX ApeosPort-III C2205
FUJI XEROX ApeosPort-III C2200
FUJI XEROX ApeosPort-V 5080
FUJI XEROX ApeosPort-V C2275 T2
FUJI XEROX ApeosPort-V C3374
FUJI XEROX ApeosPort-IV C3373
FUJI XEROX ApeosPort-IV C7780
FUJI XEROX ApeosPort-V C6675
FUJI XEROX ApeosPort-V C6676
FUJI XEROX ApeosPort-IV C6680
FUJI XEROX ApeosPort-V C7775
FUJI XEROX ApeosPort-V C7776
FUJI XEROX ApeosPort-III C3305
FUJI XEROX ApeosPort-III C3300
FUJI XEROX ApeosPort-IV C6680
FUJI XEROX ApeosPort-IV C2270
FUJI XEROX ApeosPort-IV C5575
FUJI XEROX ApeosPort-IV C2275
FUJI XEROX ApeosPort-IV 5080
FUJI XEROX ApeosPort-IV 4070
FUJI XEROX màu C60
FUJI XEROX màu C70
FUJI XEROX D110
FUJI XEROX D125
FUJI XEROX D95
FUJI XEROX DocuCentre-III C3300
FUJI XEROX DocuCentre-IV 3060
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2263
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2260
FUJI XEROX DocuCentre-V C3375
FUJI XEROX DocuCentre-III C3300
FUJI XEROX DocuCentre-V C3376
FUJI XEROX DocuCentre-V C7785
FUJI XEROX DocuCentre-V C3373
FUJI XEROX DocuCentre-V C7780
FUJI XEROX DocuCentre-III C3305
FUJI XEROX traEntre-III C7600
FUJI XEROX DocuCentre-IV C5575
FUJI XEROX DocuCentre-IV 4070
FUJI XEROX DocuCentre-IV 3060
FUJI XEROX DocuCentre-IV C6680
FUJI XEROX DocuCentre-IV 7080
FUJI XEROX DocuCentre-IV C4475
FUJI XEROX DocuCentre-IV C4470
FUJI XEROX DocuCentre-IV C5575
FUJI XEROX DocuCentre-IV C5570
FUJI XEROX DocuCentre-III 3010
FUJI XEROX DocuCentre-IV C7780
FUJI XEROX DocuCentre-IV C3373
FUJI XEROX DocuCentre-V 5080
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2260
FUJI XEROX DocuCentre-II C4300
FUJI XEROX DocuCentre-IV C4475
FUJI XEROX DocuCentre-V C2275
FUJI XEROX DocuCentre-V C2276
FUJI XEROX DocuCentre-V C6685
FUJI XEROX DocuCentre-III C2200
FUJI XEROX DocuCentre-III C2205
FUJI XEROX DocuCentre-V C6680
FUJI XEROX DocuCentre-III C7600
FUJI XEROX DocuCentre-III 5000
FUJI XEROX DocuCentre-III C2200
FUJI XEROX DocuCentre-V C6680 T2
FUJI XEROX DocuCentre-IV C3371
FUJI XEROX DocuCentre-III C6500
FUJI XEROX DocuCentre-III C5500
FUJI XEROX DocuCentre-IV 3065
FUJI XEROX DocuCentre-III 2000
FUJI XEROX DocuCentre-V 3070
FUJI XEROX DocuCentre-V C3373 T2
FUJI XEROX DocuCentre-V C7780 T2
FUJI XEROX DocuCentre-IV 7080
FUJI XEROX DocuCentre-II C3300
FUJI XEROX DocuCentre-II C3300
FUJI XEROX DocuCentre-IV C5580
FUJI XEROX DocuCentre-IV C5570
FUJI XEROX DocuCentre-IV C4470
FUJI XEROX DocuCentre-II C2200
FUJI XEROX DocuCentre-II C2200
FUJI XEROX DocuCentre-V 6080
FUJI XEROX DocuCentre-V C5580 T2
FUJI XEROX DocuCentre-V C5585
FUJI XEROX DocuCentre-V C5580
FUJI XEROX DocuCentre-III C3100
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2265
FUJI XEROX DocuCentre-III 3007
FUJI XEROX DocuCentre-III 6000
FUJI XEROX DocuCentre-III 7000
FUJI XEROX DocuCentre-V C5576
FUJI XEROX DocuCentre-III C5500
FUJI XEROX DocuCentre-V C5575
FUJI XEROX DocuCentre-IV C3375
FUJI XEROX DocuCentre-V C6675 T2
FUJI XEROX DocuCentre-V 7080
FUJI XEROX DocuCentre-IV 3070
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2275
FUJI XEROX DocuCentre-IV C6680
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2270
FUJI XEROX DocuCentre-II C4300
FUJI XEROX DocuCentre-V C7775 T2
FUJI XEROX DocuCentre-IV C4430
FUJI XEROX DocuCentre C2101
FUJI XEROX DocuCentre-IV 6080
FUJI XEROX DocuCentre-IV C3375
FUJI XEROX DocuCentre-IV C7780
FUJI XEROX DocuCentre-IV C3370
FUJI XEROX DocuCentre-V C4475 T2
FUJI XEROX DocuCentre-III C2201
FUJI XEROX DocuCentre-III 3000
FUJI XEROX DocuCentre-III C4400
FUJI XEROX DocuCentre-III C4100
FUJI XEROX DocuCentre III 2007
FUJI XEROX DocuCentre-III C4400
FUJI XEROX DocuCentre-V C4476
FUJI XEROX DocuCentre-V C4475
FUJI XEROX DocuCentre-III C4405
FUJI XEROX DocuCentre-V C6676
FUJI XEROX DocuCentre-III C6500
FUJI XEROX DocuCentre-V C6675
FUJI XEROX DocuCentre-III 4000
FUJI XEROX DocuCentre-V C3374
FUJI XEROX DocuCentre-V C2275 T2
FUJI XEROX DocuCentre-IV C5580
FUJI XEROX DocuCentre-IV C3370
FUJI XEROX DocuCentre-IV 5070
FUJI XEROX DocuCentre-IV 2060
FUJI XEROX DocuCentre-V 5070
FUJI XEROX DocuCentre-V C3375 T2
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2263
FUJI XEROX DocuCentre-IV 6080
FUJI XEROX DocuCentre-V C5575 T2
FUJI XEROX DocuCentre-IV 4070
FUJI XEROX DocuCentre C1101
FUJI XEROX DocuCentre-V 4070
FUJI XEROX DocuCentre-IV C2270
FUJI XEROX DocuCentre-IV 5080
FUJI XEROX DocuCentre-IV 2060
FUJI XEROX DocuCentre-V C7776
FUJI XEROX DocuCentre-V C7775
FUJI XEROX DocuPrint C3350
FUJI XEROX DocuPrint 5100 d
FUJI XEROX DocuPrint 5105 d
FUJI XEROX DocuPrint M465 chạm
FUJI XEROX DocuPrint C2250
FUJI XEROX DocuPrint C5005 d
FUJI XEROX DocuPrint C5000 d
FUJI XEROX DocuPrint C2255
FUJI XEROX DocuPrint 3000
FUJI XEROX DocuPrint C3140
FUJI XEROX DocuPrint 5060
FUJI XEROX DocuPrint 4050
FUJI XEROX DocuPrint 4060
FUJI XEROX DocuPrint C4000 d
FUJI XEROX DocuPrint 3105
FUJI XEROX DocuPrint 3100
FUJI XEROX DocuPrint C3540
FUJI XEROX DocuPrint CM505 da
FUJI XEROX DocuPrint C3250
FUJI XEROX DocuPrint CM415 chạm
FUJI XEROX DocuPrint C3360
FUJI XEROX Versant 80 nhấn

HP. Inc
Máy đa chức năng HP Color LaserJet CM4540
HP Color LaserJet CP5520 nhóm
HP Color LaserJet Enterprise MFP cm4549
HP Color LaserJet dòng máy đa chức năng M680
HP Color LaserJet dòng máy đa chức năng M880
HP Color LaserJet M552
HP Color LaserJet M553
HP Color LaserJet M651
HP Color LaserJet M750
HP Color LaserJet M855
HP Color LaserJet MFP M277 Series
HP Color LaserJet MFP M277dw
HP Color LaserJet MFP M277n
HP Color LaserJet MFP M476dn
HP Color LaserJet MFP M476dw
HP Color LaserJet MFP M476nw
HP Color LaserJet MFP M680
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252 nhóm
HP Color LaserJet Pro M252dw
HP Color LaserJet Pro M252n
HP Color LaserJet Pro MFP M176
HP Color LaserJet Pro MFP M176n
HP Color LaserJet Pro MFP M176nb
HP Color LaserJet Pro MFP M176nr
HP Color LaserJet Pro MFP M176ns
HP Color LaserJet Pro MFP M176nx
HP Color LaserJet Pro MFP M176ny
HP Color LaserJet Pro MFP M176nz
HP Color LaserJet Pro MFP M177fb
HP Color LaserJet Pro MFP M177fr
HP Color LaserJet Pro MFP M177fs
HP Color LaserJet Pro MFP M177fw
HP Color LaserJet Pro MFP M177fx
HP Color LaserJet Pro MFP M177fy
HPMàu LaserJet Pro MFP M177fz
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP Color LaserJet Pro MFP M277 nhóm
HP LaserJet 100 màu máy đa chức năng M175a
HP LaserJet 100 màu máy đa chức năng M175nw
HP LaserJet 200 màu M251n
HP LaserJet 200 màu M251nw
HP LaserJet 200 color MFP M276n
HP LaserJet 200 color MFP M276nw
HP LaserJet 300 màu M351a
HP LaserJet 300 màu máy đa chức năng M375nw
Màu sắc HP LaserJet 400 M451dn
HP LaserJet 400 màu M451dw
Màu sắc HP LaserJet 400 M451nw
HP LaserJet 400 màu máy đa chức năng M475dn
HP LaserJet 400 màu máy đa chức năng M475dw
HP LaserJet 400 M401a
HP LaserJet 400 M401d
HP LaserJet 400 M401dn
HP LaserJet 400 M401dne
HP LaserJet 400 M401dw
HP LaserJet 400 M401n
HP LaserJet 400 máy đa chức năng M425dn
HP LaserJet 400 máy đa chức năng M425dw
HP LaserJet 500 màu xe tăng M551
HP LaserJet 500 color MFP M575
HP LaserJet 500 color MFP M570dn
HP LaserJet 500 color MFP M570dw
HP LaserJet 500 máy đa chức năng M525
HP LaserJet 600 M601
HP LaserJet 600 M602
HP LaserJet 600 M603
HP LaserJet 700 color MFP M775
HP LaserJet 700 M712
HP LaserJet CM1415fn
HP LaserJet CM1415fnw
HP LaserJet màu dòng máy đa chức năng M575
HP LaserJet CP 1025
HP LaserJet CP 1025nw
HP LaserJet CP1025
HP LaserJet CP1025nw
HP LaserJet dòng máy đa chức năng M525
HP LaserJet dòng máy đa chức năng M630
HP LaserJet dòng máy đa chức năng M830
Máy đa chức năng HP LaserJet M1536dnf
Máy đa chức năng HP LaserJet M4555
HP LaserJet m4559 MFP
HP LaserJet M604
HP LaserJet M605
HP LaserJet M606
HP LaserJet M806
HP LaserJet MFP M630
HP LaserJet MFP M725
HP LaserJet Pro 100 màu máy đa chức năng M175b
HP LaserJet Pro 100 màu máy đa chức năng M175c
HP LaserJet Pro 100 màu máy đa chức năng M175e
HP LaserJet Pro 100 màu máy đa chức năng M175nw
HP LaserJet Pro 100 màu máy đa chức năng M175p
HP LaserJet Pro 100 màu máy đa chức năng M175q
HP LaserJet Pro 100 màu máy đa chức năng M175r
HP LaserJet Pro 200 color M251b
HP LaserJet Pro 200 color M251e
HP LaserJet Pro 200 color M251g
HP LaserJet Pro 200 color M251j
HP LaserJet Pro 200 color M251k
HP LaserJet Pro 200 color M251p
HP LaserJet Pro 200 color M251q
HP LaserJet Pro 200 color M251r
HP LaserJet Pro 200 color M251u
HP LaserJet Pro 200 color M251v
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276b
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276e
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276g
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276j
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276k
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276p
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276q
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276r
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276u
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276v
HP LaserJet Pro 500 màu M570 máy đa chức năng
Máy đa chức năng HP LaserJet Pro M1537dnf
Máy đa chức năng HP LaserJet Pro M1538dnf
Máy đa chức năng HP LaserJet Pro M1539dnf
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201 nhóm
HP LaserJet Pro M201dw
HP LaserJet Pro M201n
HP LaserJet Pro M202dw
HP LaserJet Pro M202n
HP LaserJet Pro M701a
HP LaserJet Pro M701n
HP LaserJet Pro M706n
HP LaserJet Pro MFP M125a
HP LaserJet Pro MFP M125nw
HP LaserJet Pro MFP M125r
HP LaserJet Pro MFP M125ra
HP LaserJet Pro MFP M125rnw
HP LaserJet Pro MFP M126a
HP LaserJet Pro MFP M126nw
HP LaserJet Pro MFP M126ny
HP LaserJet Pro MFP M126nz
HP LaserJet Pro MFP M127fn
HP LaserJet Pro MFP M127fp
HP LaserJet Pro MFP M127fs
HP LaserJet Pro MFP M127fw
HP LaserJet Pro MFP M127fx
HP LaserJet Pro MFP M128fn
HP LaserJet Pro MFP M128fp
HP LaserJet Pro MFP M128fr
HP LaserJet Pro MFP M128fw
HP LaserJet Pro MFP M128fy
HP LaserJet Pro MFP M128fz
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225 nhóm
HP LaserJet Pro MFP M225dn
HP LaserJet Pro MFP M225dw
HP LaserJet Pro MFP M225rdn
HP LaserJet Pro MFP M226dn
HP LaserJet Pro MFP M226dw
HP LaserJet Pro MFP M435nw
Máy in HP LaserJet Pro MFP M435t
HP LaserJet Pro MFP M435td
HP LaserJet Pro MFP M521dn
HP LaserJet Pro MFP M521dw
HP LaserJet Pro MFP M521dx
HP LaserJet Pro MFP M521dz
HP LaserJet Professional CM1416fnw
HP LaserJet Professional CM1417fnw
HP LaserJet Professional CM1418fnw
HP LaserJet Professional CP1021
HP LaserJet Professional CP1022
HP LaserJet Professional CP1022nw
HP LaserJet Professional CP1023
HP LaserJet Professional CP1027nw
HP LaserJet Professional CP1028
HP LaserJet Professional CP1028nw
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1132
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1136
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1137
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1138
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1139
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1212nf
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1213nf
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1214nfh
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1216nfh
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1217nfw
Máy đa chức năng HP LaserJet Professional M1219nf
HP LaserJet Professional P1102Printerseries
HP LaserJet Professional P102w
HP LaserJet Professional P1102w
HP LaserJet Professional P1106
HP LaserJet Professional P1106w
HP LaserJet Professional P1107
HP LaserJet Professional P1107w
HP LaserJet Professional P1108
HP LaserJet Professional P1108w
HP LaserJet Professional P1109
HP LaserJet Professional P1109w
HP LaserJet Professional P1606dn
HP LaserJet Professional P1607dn
HP LaserJet Professional P1608dn
HP LaserJet Professional P1609dn
HP Deskjet 2540 nhóm
HP Deskjet 3510 nhóm
HP Deskjet 3540 nhóm
HP Deskjet 3830 nhóm
HP Deskjet 4510 nhóm
HP Deskjet 4670 nhóm
HP Deskjet 4720 nhóm
HP Deskjet 5520 nhóm
HP Deskjet 5570 nhóm
HP Deskjet 5730 nhóm
HP Deskjet 5820 nhóm
HP Deskjet 6520 series
HP ENVY 120 nhóm
HP ENVY 4.500 nhóm
HP ENVY 4500 e tất cả trong một máy in dòng
HP ENVY 4510 nhóm
HP ENVY 5530 nhóm
HP ENVY 5540 nhóm
HP ENVY 5640 nhóm
HP ENVY 5660 nhóm
HP ENVY 7640 nhóm
HP Officejet 3830 nhóm
HP Officejet 4630 nhóm
HP Officejet 4650 nhóm
HP Officejet 5740 nhóm
HP Officejet 6100
HP Officejet 6600
HP Officejet 6700
HP Officejet 6800
HP Officejet 7110 nhóm
HP Officejet 7510 nhóm
HP Officejet 7610 nhóm
HP Officejet 8040 nhóm
HP Officejet màu dòng máy đa chức năng X 585
HP Officejet Color MFP X585
HP Officejet màu X555
HP Officejet Enterprise màu dòng máy đa chức năng X585z
HP Officejet Enterprise Color MFP X 585
HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn
HP Officejet Enterprise Color MFP X585f
HP Officejet Enterprise Color X555
HP Officejet Enterprise Color X555dn
HP Officejet Enterprise Color X555xh
Máy in HP Officejet Pro 251dw
Máy đa chức năng HP Officejet Pro 276dw
HP Officejet Pro 3610
HP Officejet Pro 3620
HP Officejet Pro 6230
HP Officejet Pro 6830
HP Officejet Pro 8100
HP Officejet Pro 8600
HP Officejet Pro 8610
HP Officejet Pro 8620
HP Officejet Pro 8630
HP Officejet Pro 8640
HP Officejet Pro 8650
HP Officejet Pro 8660
Máy in HP Officejet Pro X451dn
Máy in HP Officejet Pro X451dw
Máy đa chức năng HP Officejet Pro X476dn
Máy đa chức năng HP Officejet Pro X476dw
Máy in HP Officejet Pro X551dw
Máy đa chức năng HP Officejet Pro X576dw
HP Photosmart 5510 người nhóm
HP Photosmart 5520 nhóm
HP Photosmart 6510 nhóm
HP Photosmart 6520 series
HP Photosmart 7520 nhóm

Konica Minolta
KONICA MINOLTA 4750 nhóm
KONICA MINOLTA bizhub 40P
KONICA MINOLTA bizhub C20P
KONICA MINOLTA bizhub C31P
KONICA MINOLTA C3850 nhóm
KONICA MINOLTA C554Series
KONICA MINOLTA C754Series
KONICA MINOLTA magicolor 4650
KONICA MINOLTA magicolor 5650
KONICA MINOLTA pagepro 4650

Hãng
Hãng CS 205c
Hãng CS 250ci
Hãng CS 255
Hãng CS 2550ci
Hãng CS 2551ci
Hãng CS 255c
Hãng CS 300ci
Hãng CS 300i
Hãng CS 3010i
Hãng CS 305
Hãng CS 3050ci
Hãng CS 3051ci
Hãng CS 3500i
Hãng CS 3501i
Hãng CS 3510i
Hãng CS 3550ci
Hãng CS 3551ci
Hãng CS 400ci
Hãng CS 420i
Hãng CS 4500i
Hãng CS 4501i
Hãng CS 4550ci
Hãng CS 4551ci
Hãng CS 500ci
Hãng CS 520i
Hãng CS 5500i
Hãng CS 5501i
Hãng CS 552ci
Hãng CS 5550ci
Hãng CS 5551ci
Hãng CS 6500i
Hãng CS 6501i
Hãng CS 6550ci
Hãng CS 6551ci
Hãng CS 7550ci
Hãng CS 7551ci
Hãng CS 8000i
Hãng CS 8001i
Hãng ECOSYS M2030dn
Hãng ECOSYS M2035dn
Hãng ECOSYS M2035dn(J)
Hãng ECOSYS M2530dn
Hãng ECOSYS M2535dn
Hãng ECOSYS M2535dn(J)
Hãng ECOSYS M3040dn
Hãng ECOSYS M3040idn
Hãng ECOSYS M3540dn
Hãng ECOSYS M3540idn
Hãng ECOSYS M3540idn(J)
Hãng ECOSYS M3550idn
Hãng ECOSYS M3550idn(J)
Hãng ECOSYS M3560idn
Hãng ECOSYS M6026cdn
Hãng ECOSYS M6026cidn
Hãng ECOSYS M6030cdn
Hãng ECOSYS M6035cidn
Hãng ECOSYS M6526cdn
Hãng ECOSYS M6526cidn
Hãng ECOSYS M6530cdn
Hãng ECOSYS M6530cdn(J)
Hãng ECOSYS M6535cidn
Hãng ECOSYS M6535cidn(J)
Hãng ECOSYS P2135dn
Hãng ECOSYS P4040dn
Hãng ECOSYS P4040dn(J)
Hãng ECOSYS P6021cdn
Hãng ECOSYS P6026cdn
Hãng ECOSYS P6030cdn
Hãng ECOSYS P6035cdn
Hãng ECOSYS P6130cdn
Hãng ECOSYS P6130cdn(J)
Hãng ECOSYS P7035cdn
Hãng FS-1028MFP
Hãng FS-1030MFP
Hãng FS-1035MFP
Hãng FS-1128MFP
Hãng FS-1130MFP
Hãng FS-1135MFP
Hãng FS-1350DN
Hãng FS-1370DN
Hãng FS - 2020 D
Hãng FS - 2025 D
Hãng FS - 2100D
Hãng FS-2100DN
Hãng FS-3040MFP
Hãng FS-3040MFP +
Hãng FS-3140MFP
Hãng FS-3140MFP +
Hãng FS-3540MFP
Hãng FS-3640MFP
Hãng FS-3920DN
Hãng FS-3925DN
Hãng FS-4020DN
Hãng FS-4025DN
Hãng FS-4100DN
Hãng FS-4200DN
Hãng FS-4300DN
Hãng FS-6025MFP
Hãng FS-6030MFP
Hãng FS-6525MFP
Hãng FS-6530MFP
Hãng FS-6970DN
Hãng FS-6975DN
Hãng FS-C2026MFP
Hãng FS-C2026MFP +
Hãng FS-C2126MFP
Hãng FS-C2126MFP +
Hãng FS-C2526MFP
Hãng FS-C2626MFP
Hãng FS-C5100DN
Hãng FS-C5150DN
Hãng FS-C5200DN
Hãng FS-C5250DN
Hãng FS-C5300DN
Hãng FS-C5350DN
Hãng FS-C5400DN
Hãng FS-C8020MFP
Hãng FS-C8025MFP
Hãng FS-C8500DN
Hãng FS-C8520MFP
Hãng FS-C8525MFP
Hãng FS-C8600DN<Br ></Br >Chủ hãng FS-C8650DN
Hãng KM-2810
Hãng KM-2820
Hãng LS-1028MFP
Hãng LS-1035MFP
Hãng LS-1128MFP
Hãng LS-1135MFP
Hãng LS - 2020 D
Hãng LS-2100DN
Hãng LS-3140MFP
Hãng LS-3140MFP +
Hãng LS-3640MFP
Hãng LS-4020DN
Hãng LS-4200DN
Hãng LS-4300DN
Hãng LS-6970DN
Hãng LS-C8500DN
Hãng LS-C8600DN
Hãng LS-C8650DN
Hãng TASKalfa 205c
Hãng TASKalfa 206ci
Hãng TASKalfa 250ci
Hãng TASKalfa 255
Hãng TASKalfa 2550ci
Hãng TASKalfa 2550ci(J)
Hãng TASKalfa 2551ci
Hãng TASKalfa 2551ci(J)
Hãng TASKalfa 255c
Hãng TASKalfa 256ci
Hãng TASKalfa 256i
Hãng TASKalfa 265ci
Hãng TASKalfa 266ci
Hãng TASKalfa 300ci
Hãng TASKalfa 300i
Hãng TASKalfa 300i(J)
Hãng TASKalfa 3010i
Hãng TASKalfa 3010i(J)
Hãng TASKalfa 305
Hãng TASKalfa 3050ci
Hãng TASKalfa 3050ci(J)
Hãng TASKalfa 3051ci
Hãng TASKalfa 3051ci(J)
Hãng TASKalfa 306i
Hãng TASKalfa 3500i
Hãng TASKalfa 3500i(J)
Hãng TASKalfa 3501i
Hãng TASKalfa 3501i(J)
Hãng TASKalfa 3510i
Hãng TASKalfa 3510i(J)
Hãng TASKalfa 3550ci
Hãng TASKalfa 3550ci(J)
Hãng TASKalfa 3551ci
Hãng TASKalfa 3551ci(J)
Hãng TASKalfa 400ci
Hãng TASKalfa 420i
Hãng TASKalfa 420i(J)
Hãng TASKalfa 4500i
Hãng TASKalfa 4500i(J)
Hãng TASKalfa 4501i
Hãng TASKalfa 4501i(J)
Hãng TASKalfa 4550ci
Hãng TASKalfa 4550ci(J)
Hãng TASKalfa 4551ci
Hãng TASKalfa 4551ci(J)
Hãng TASKalfa 500ci
Hãng TASKalfa 520i
Hãng TASKalfa 520i(J)
Hãng TASKalfa 5500i
Hãng TASKalfa 5500i(J)
Hãng TASKalfa 5501i
Hãng TASKalfa 5501i(J)
Hãng TASKalfa 552ci
Hãng TASKalfa 5550ci
Hãng TASKalfa 5550ci(J)
Hãng TASKalfa 5551ci
Hãng TASKalfa 5551ci(J)
Hãng TASKalfa 6500i
Hãng TASKalfa 6500i(J)
Hãng TASKalfa 6501i
Hãng TASKalfa 6501i(J)
Hãng TASKalfa 6550ci
Hãng TASKalfa 6550ci(J)
Hãng TASKalfa 6551ci
Hãng TASKalfa 6551ci(J)
Hãng TASKalfa 7550ci
Hãng TASKalfa 7550ci(J)
Hãng TASKalfa 7551ci
Hãng TASKalfa 7551ci(J)
Hãng TASKalfa 8000i
Hãng TASKalfa 8000i(J)
Hãng TASKalfa 8001i
Hãng TASKalfa 8001i(J)

Lexmark quốc tế
Lexmark C734
Lexmark C736
Lexmark E460dn
Lexmark E460dw
Lexmark E462dtn
Lexmark EG460dn
Lexmark T650
Lexmark T652
Lexmark T654
Lexmark T656
Lexmark TG654
Lexmark W850
Lexmark X463de
Lexmark X464de
Lexmark X466de
Lexmark X466dte
Lexmark X466dwe
Lexmark X651de
Lexmark X652de
Lexmark X654de
Lexmark X656de
Lexmark X658de
Lexmark X734de
Lexmark X736de
Lexmark X738de
Lexmark X860de
Lexmark X862de
Lexmark X864de
Lexmark 6500e nhóm
Lexmark C740 nhóm
Lexmark C790 nhóm
Lexmark C920 nhóm
Lexmark C950 nhóm
Lexmark CS310 nhóm
Lexmark CS410 nhóm
Lexmark CS510 nhóm
Lexmark CX310 nhóm
Lexmark CX410 nhóm
Lexmark CX510 nhóm
Lexmark M1100 nhóm
Lexmark M3100 nhóm
Lexmark M5100 nhóm
Lexmark MS310 nhóm
Lexmark MS410 nhóm
Lexmark MS510 nhóm
Lexmark MS610 nhóm
Lexmark MS710 nhóm
Lexmark MS810 nhóm
Lexmark MX310 nhóm
Lexmark MX410 nhóm
Lexmark MX510 nhóm
Lexmark MX610 nhóm
Lexmark MX6500e nhóm
Lexmark MX710 nhóm
Lexmark MX810 nhóm
Lexmark X548 nhóm
Lexmark X740 nhóm
Lexmark X790 nhóm
Lexmark X920 nhóm
Lexmark X950 nhóm
Lexmark XC2100 nhóm
Lexmark XM1100 nhóm
Lexmark XM3100 nhóm
Lexmark XM5100 nhóm
Lexmark XM7100 nhóm
Lexmark XM9100 nhóm
Lexmark MS910 nhóm
Lexmark MX910 nhóm

NEC
NEC màu MultiWriter 9600C
NEC màu MultiWriter 9950C
NEC màu MultiWriter 9900C
NEC màu MultiWriter 9100C
NEC màu MultiWriter 9800C
NEC màu MultiWriter 9750C
NEC màu MultiWriter 9350C
NEC màu MultiWriter 9300C

OKI
OKI ES4132
MÁY ĐA CHỨC NĂNG OKI ES4192
OKI ES5112
MÁY ĐA CHỨC NĂNG OKI ES5162
OKI ES6405
OKI ES6410
OKI ES7131
MÁY ĐA CHỨC NĂNG OKI ES7170
OKI ES7411
OKI ES8431
OKI ES8441
OKI ES9411
OKI ES9431
OKI ES9541
OKI MPS5501b
OKI MPS610c
OKI MPS711c
OKI B412
OKI B432
OKI B512
OKI B701
OKI B721
OKI B731
OKI C610
OKI C711
OKI C811
OKI C822
OKI C831
OKI C841
OKI C911
OKI C931
OKI C941
OKI MB472
OKI MB492
OKI MB562

RICOH
Gestetner DSc1020
Gestetner DSc1025
Gestetner DSc1030
Gestetner DSc1045
Gestetner DSc1060
Gestetner DSc1120
Gestetner DSc530
Gestetner DSc935
Gestetner DSm1020
Gestetner DSm1025
Gestetner DSm1525
Gestetner DSm1530
Gestetner DSm1533
Gestetner DSm2525
Gestetner DSm2530
Gestetner DSm2535
Gestetner DSm2540
Gestetner DSm2550
Gestetner DSm2560
Gestetner DSm940
Gestetner DSm950
Gestetner MP2352/DSm923
Gestetner MP2852/DSm928
Gestetner MP3352/DSm933
Gestetner MP 2001
Gestetner MP 2501
Gestetner MP 2553
Gestetner MP 2554
Gestetner MP 301
Gestetner MP 3053
Gestetner MP 3054
Gestetner MP 3353
Gestetner MP 3554
Gestetner MP 4002
Gestetner MP 401SPF
Gestetner MP 4054
Gestetner MP 5002
Gestetner MP 5054
GestetnerP 6002
Gestetner MP 6054
Gestetner MP 7502
Gestetner MP 9002
Gestetner MP C2003
Gestetner MP C2503
Gestetner MP C3002
Gestetner MP C3003
Gestetner MP C305
Gestetner MP C306Z
Gestetner MP C3502
Gestetner MP C3503
Gestetner MP C401
Gestetner MP C401SR
Gestetner MP C406Z
Gestetner MP C4502
Gestetner MP C4502A
Gestetner MP C4503
Gestetner MP C5502A
Gestetner MP C5502
Gestetner MP C5503
Gestetner MP C6003
Gestetner MP C6502
Gestetner MP C8002
Gestetner MP CW2200
Gestetner MP W7100
Gestetner MP W8140
infotec MP 2001
infotec MP 2352
infotec MP 2501
infotec MP 2553
infotec MP 2554
infotec MP 2852
infotec MP 301
infotec MP 3053
infotec MP 3054
infotec MP 3352
infotec MP 3353
infotec MP 3554
infotec MP 4002
infotec MP 401SPF
infotec MP 4054
infotec MP 5002
infotec MP 5054
infotec MP 6054
infotec MP 7502
infotec MP 9002
infotec MP C2003
infotec MP C2003Z
infotec MP C2011
infotec MP C2503
infotec MP C2503Z
infotec MP C3002
infotec MP C3003
infotec MP C305
infotec MP C306Z
infotec MP C3502
infotec MP C3503
infotec MP C401
infotec MP C401SR
infotec MP C406Z
infotec MP C4502
infotec MP C4502A
infotec MP C4503
infotec MP C5502A
infotec MP C5502
infotec MP C5503
infotec MP C6003
infotec MP C8002
infotec Pro 8100S
infotec Pro 8110
infotec Pro 8110S
infotec Pro 8120
infotec Pro 8120S
infotec Pro C5110S
infotec Pro C7100
infotec Pro C7110
LANIER MP 2001
LANIER MP 2352
LANIER MP 2501
LANIER MP 2553
LANIER MP 2554
LANIER MP 2852
LANIER MP 301
LANIER MP 3053
LANIER MP 3054
LANIER MP 3352
LANIER MP 3353
LANIER MP 3554
LANIER MP 4002
LANIER MP 401SPF
LANIER MP 4054
LANIER MP 5002
LANIER MP 5054
LANIER MP 6002
LANIER MP 6054
LANIER MP 7502
LANIER MP 9002
LANIER MP C2003
LANIER MP C2503
LANIER MP C3002
LANIER MP C3003
LANIER MP C305
LANIER MP C306Z
LANIER MP C3502
LANIER MP C3503
LANIER MP C401
LANIER MP C401SR
LANIER MP C406Z
LANIER MP C4502A
LANIER MP C4502
LANIER MP C4503
LANIER MP C5502
LANIER MP C5502A
LANIER MP C5503
LANIER MP C6003
LANIER MP C6502
LANIER MP C8002
LANIER MP CW2200
LANIER MP W7100
LANIER MP W8140
LANIER Pro 8100S
LANIER Pro 8110
LANIER Pro 8110S
LANIER Pro 8120
LANIER Pro 8120S
LANIER Pro C5110S
LANIER Pro C7100
LANIER Pro C7100S
LANIER Pro C7110
LANIER Pro C7110S
LANIER SP 4510DN
LANIER SP 4510SF
LANIER SP 4520DN
LANIER SP 6430DN
LANIER SP 8300DN
LANIER SP C440DN
LANIER SP C730DN
LANIER SP C830DN
LANIER SP C831DN
NRG MP 2001
NRG MP 2352
NRG MP 2501
NRG MP 2553
NRG MP 2554
NRG MP 2852
NRG MP 301
NRG MP 3053
NRG MP 3054
NRG MP 3352
NRG MP 3353
NRG MP 3554
NRG MP 4002
NRG MP 401SPF
NRG MP 4054
NRG MP 5054
NRG MP 6002
NRG MP 6054
NRG MP 7502
NRG MP 9002
NRG MP C2003
NRG MP C2003Z
NRG MP C2011
NRG MP C2503
NRG MP C2503Z
NRG MP C3002
NRG MP C3003
NRG MP C305
NRG MP C306Z
NRG MP C3502
NRG MP C3503
NRG MP C401
NRG MP C401SR
NRG MP C4502
NRG MP C4502A
NRG MP C5502
NRG MP C5502A
NRG MP C5503
NRG MP C6003
NRG MP C6502
NRG MP C8002
NRG MP CW2200
NRG MP W8140
NRG Pro 8100S
NRG Pro 8110
NRG Pro 8110S
NRG Pro 8120S
NRG Pro C5110S
NRG Pro C7100
NRG Pro C7100S
NRG Pro C7110
NRG Pro C7110S
NRG SP 4510DN
NRG SP 4510SF
NRG SP 4520DN
NRG SP 6430DN
NRG SP 8300DN
NRG SP C440DN
NRG SP C730DN
NRG SP C830DN
NRG SP C831DN
RICOH Aficio MP 2352
RICOH Aficio MP 2852
RICOH Aficio MP 301
RICOH Aficio MP 3352
RICOH Aficio MP 4002
RICOH Aficio MP 5002
RICOH Aficio MP 6002
RICOH Aficio MP 7502
RICOH Aficio MP 9002
RICOH Aficio MP C3002
RICOH Aficio MP C305
RICOH Aficio MP C3502
RICOH Aficio MP C4502
RICOH Aficio MP C4502A
RICOH Aficio MP C5502A
RICOH Aficio MP C5502
RICOH Aficio SP 8300DN
RICOH Aficio SP C730DN
RICOH Aficio SP C830DN
RICOH Aficio SP C831DN
RICOH imagio MP 2552
RICOH imagio MP 3352
RICOH imagio MP 4002
RICOH imagio MP 6002
RICOH imagio MP 7502
RICOH imagio MP 9002T
RICOH imagio MP C2802
RICOH imagio MP C3302
RICOH imagio MP C4002A
RICOH imagio MP C4002
RICOH imagio MP C5002
RICOH imagio MP C5002A
RICOH imagio MP W4001
RICOH IPSiO SP C731
RICOH IPSiO SP C731M
RICOH MP 1301 JPN
RICOH MP 2001
RICOH MP 2001J
RICOH MP 2501
RICOH MP 2553
RICOH MP 2554
RICOH MP 2554 JPN
RICOH MP 2554J
RICOH MP 3053
RICOH MP 3054
RICOH MP 3054J
RICOH MP 3353
RICOH MP 3353 JPN
RICOH MP 3554
RICOH MP 3554 JPN
RICOH MP 401SPF
RICOH MP 401SPF JPN
RICOH MP 4054 JPN
RICOH MP 4054
RICOH MP 5054
RICOH MP 6054
RICOH MP 6054 JPN
RICOH MP C1803 NHẬT BẢN
RICOH MP C2003Z
RICOH MP C2011
RICOH MP C2503 JPN
RICOH MP C2503
RICOH MP C2503Z JPN
RICOH MP C2503Z
RICOH MP C3003
RICOH MP C3003 JPN
RICOH MP C305 JPN
RICOH MP C306Z
RICOH MP C306Z NHẬT BẢN
RICOH MP C3503
RICOH MP C3503 JPN
RICOH MP C3503Z NHẬT BẢN
RICOH MP C401
RICOH MP C401SR
RICOH MP C4503
RICOH MP C4503A NHẬT BẢN
RICOH MP C4503AZ NHẬT BẢN
RICOH MP C45NHẬT BẢN 3
RICOH MP C5503
RICOH MP C5503 JPN
RICOH MP C5503AZ NHẬT BẢN
RICOH MP C5503Z NHẬT BẢN
RICOH MP C6003 JPN
RICOH MP C6003
RICOH MP C6003Z JPN
RICOH MP C6502
RICOH MP C6502 JPN
RICOH MP C8002 JPN
RICOH MP CW1200 JPN
RICOH MP CW2200
RICOH MP W7100
RICOH MP W7100R
RICOH MP W8140R
RICOH MP W8140
RICOH Pro 6100 JPN
RICOH Pro 6100HE Nhật bản
RICOH Pro 6100HT Nhật bản
RICOH Pro 8100S
RICOH Pro 8110
RICOH Pro 8110HT Nhật bản
RICOH Pro 8110S
RICOH Pro 8110S Nhật bản
RICOH Pro 8110Y Nhật bản
RICOH Pro 8120
RICOH Pro 8120HT Nhật bản
RICOH Pro 8120S
RICOH Pro 8120S Nhật bản
RICOH Pro 8120Y Nhật bản
RICOH Pro C5100S
RICOH Pro C5100S Nhật bản
RICOH Pro C5110S Nhật bản
RICOH Pro C5110S
RICOH Pro C7100
RICOH Pro C7100S Nhật bản
RICOH Pro C7100S
RICOH Pro C7110
RICOH Pro C7110 JPN
RICOH Pro C7110S
RICOH Pro C7110S JPN
RICOH SP 4510DN
RICOH SP 4510SF
RICOH SP 4510SF JPN
RICOH SP 4520DN
RICOH SP 6430DN
RICOH SP C440DN
SAVIN MP 2352
SAVIN MP 2501
SAVIN MP 2553
SAVIN MP 2554
SAVIN MP 2852
SAVIN MP 301
SAVIN MP 3053
SAVIN MP 3054
SAVIN MP 3352
SAVIN MP 3353
SAVIN MP 3554
SAVIN MP 4002
SAVIN MP 4054
SAVIN MP 5002
SAVIN MP 5054
SAVIN MP 6002
SAVIN MP 6054
SAVIN MP 7502
SAVIN MP 9002
SAVIN MP C2003
SAVIN MP C2503
SAVIN MP C3002
SAVIN MP C3003
SAVIN MP C306Z
SAVIN MP C3502
SAVIN MP C3503
SAVIN MP C401
SAVIN MP C401SR
SAVIN MP C406Z
SAVIN MP C4502
SAVIN MP C4502A
SAVIN MP C4503
SAVIN MP C5502
SAVIN MP C5502A
SAVIN MP C5503
SAVIN MP C6003
SAVIN MP C6502
SAVIN MP C8002
SAVIN MP CW2200
SAVIN MP W7100
SAVIN MP W8140
SAVIN Pro 8100S
SAVIN Pro 8110
SAVIN Pro 8110S
SAVIN Pro 8120
SAVIN Pro 8120S
SAVIN Pro C5100S
SAVIN Pro C7100
SAVIN Pro C7100S
SAVIN Pro C7110
SAVIN Pro C7110S
SAVIN SP 4510DN
SAVIN SP 4510SF
SAVIN SP 6430DN
SAVIN SP 8300DN
SAVIN SP C440DN
SAVIN SP C730DN
SAVIN SP C830DN
SAVIN SP C831DN

Samsung
Samsung 8230 8240 nhóm
Samsung 881 x nhóm
Samsung 981 x nhóm
Samsung 982 x nhóm
Samsung C140x nhóm
Samsung C145x nhóm
Samsung C1810 nhóm
Samsung C1860 nhóm
Samsung C2620 nhóm
Samsung C2670 nhóm
Samsung C268x nhóm
Samsung C410 nhóm
Samsung C420 nhóm
Samsung C43x nhóm
Samsung C460 nhóm
Samsung C470 nhóm
Samsung C4820 nhóm
Samsung C48x nhóm
Nhóm Samsung CLP-360
Samsung CLP-410 nhóm
Samsung CLP-680 nhóm
Samsung CLX-3300 nhóm
Samsung CLX-4190 nhóm
Samsung CLX-6260 nhóm
Samsung CLX-8640 8650 nhóm
Samsung CLX-9252 9352 nhóm
Samsung K2200 nhóm
Samsung K3250 nhóm
Samsung K401 nhóm
Samsung K4350 nhóm
Samsung K703 nhóm
Samsung K7600 nhóm
Samsung M2020 nhóm
Samsung M2070 nhóm
Samsung M262x 282 x nhóm
Samsung M267x 287 x nhóm
Samsung M283x nhóm
Samsung M288x nhóm
Samsung M332x 382 x 402 x nhóm
Samsung M337x 387 x 407 x nhóm
Samsung M403x nhóm
Samsung M408x nhóm
Samsung M4370 5370 nhóm
Samsung M453x nhóm
Samsung M458x nhóm
Samsung M5270 nhóm
Samsung ML-1670 nhóm
Samsung ML-1865W Series
Samsung ML-2160 nhóm
Samsung ML-2950 Series
Samsung ML-551 x 651 x Series
Samsung SCX-3400 Series
Samsung SCX-4650 4x21S nhóm
Samsung SCX-470 x Series
Samsung SCX-472 x nhóm
Samsung SCX-483 x 5x3x nhóm
Samsung SCX-882 x Series
Samsung Fin-760 nhóm
Samsung X3220 nhóm
Samsung Nhóm
Samsung X4300 nhóm
Samsung X703 nhóm
Samsung X7600 nhóm

Toshiba
TOSHIBA e-STUDIO2020C
TOSHIBA e-STUDIO2040C
TOSHIBA e-STUDIO2050C
TOSHIBA e-STUDIO2055C
TOSHIBA e-STUDIO205L
TOSHIBA e-STUDIO206L
TOSHIBA e-STUDIO207L
TOSHIBA e-STUDIO2330C
TOSHIBA e-STUDIO2540C
TOSHIBA e-STUDIO255
TOSHIBA e-STUDIO2550C
TOSHIBA e-STUDIO2555C
TOSHIBA e-STUDIO256
TOSHIBA e-STUDIO257
TOSHIBA e-STUDIO2820C
TOSHIBA e-STUDIO2830C
TOSHIBA e-STUDIO287CS
TOSHIBA e-STUDIO3040C
TOSHIBA e-STUDIO305
TOSHIBA e-STUDIO3055C
TOSHIBA e-STUDIO306
TOSHIBA e-STUDIO307
TOSHIBA e-STUDIO307LP vòng-LP301
TOSHIBA e-STUDIO347CS
TOSHIBA e-STUDIO3520C
TOSHIBA e-STUDIO3530C
TOSHIBA e-STUDIO3540C
TOSHIBA e-STUDIO355
TOSHIBA e-STUDIO3555C
TOSHIBA e-STUDIO356
TOSHIBA e-STUDIO357
TOSHIBA e-STUDIO407CS
TOSHIBA e-STUDIO4520C
TOSHIBA e-STUDIO4540C
TOSHIBA e-STUDIO455
TOSHIBA e-STUDIO4555C
TOSHIBA e-STUDIO456
TOSHIBA e-STUDIO457
TOSHIBA e-STUDIO477S
TOSHIBA e-STUDIO5055C
TOSHIBA e-STUDIO506
TOSHIBA e-STUDIO507
TOSHIBA e-STUDIO527S
TOSHIBA e-STUDIO5520C
TOSHIBA e-STUDIO5540C
TOSHIBA e-STUDIO555
TOSHIBA e-STUDIO556
TOSHIBA e-STUDIO5560C
TOSHIBA e-STUDIO557
TOSHIBA e-STUDIO6520C
TOSHIBA e-STUDIO6530C
TOSHIBA e-STUDIO6540C
TOSHIBA e-STUDIO655
TOSHIBA e-STUDIO6550C
TOSHIBA e-STUDIO656
TOSHIBA e-STUDIO6560C
TOSHIBA e-STUDIO657
TOSHIBA e-STUDIO6570C
TOSHIBA e-STUDIO755
TOSHIBA e-STUDIO756
TOSHIBA e-STUDIO757
TOSHIBA e-STUDIO855
TOSHIBA e-STUDIO856
TOSHIBA e-STUDIO857
TOSHIBA vòng LP30 e-STUDIO306LP

UTAX
UTAX 206ci
UTAX 2500ci
UTAX 2550ci
UTAX 256ci
UTAX 256i
UTAX 260ci
UTAX 261ci
UTAX 3005ci
UTAX 3060i
UTAX 306i
UTAX 3505ci
UTAX 3555i
</Br />

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3083720 - Xem lại Lần cuối: 06/12/2016 10:10:00 - Bản sửa đổi: 4.0

  • kbprint kbprinters kbmt KB3083720 KbMtvi
Phản hồi