Bạn không thể cài đặt chuyên biệt hotfix trên máy chủ web site đang chạy Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3084061
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt hotfix trên máy chủ web site đang chạy Microsoft hệ thống Trung tâm Configuration Manager 2007 gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2), hotfix không được cài đặt chuyên biệt. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Thông báo lỗi

Sự cố này xảy ra do hotfix sẽ áp dụng cho cài đặt chuyên biệt hiện tại.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra nếu các điều kiện sau là đúng:
 • Hotfix 2676776 được cài đặt chuyên biệt trên máy chủ web site.
 • Bạn thực hiện bảo trì web site hoặc thiết lập lại trang chủ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix 2676776. Ví dụ: bạn có một trong các thao tác sau:
  • Bạn reapplying quyền mặc định tập tin và kiểm nhập trên máy chủ web site
  • Bạn thay đổi cấu hình Microsoft SQL Server.
  • Bạn thay đổi cấu hình nhà cung cấp SMS.
  Lưu ý Sự cố này xảy ra nếu bạn thực hiện một trong các hành động mà hotfix 2676776 không được cài đặt chuyên biệt trên máy chủ web site.
Sự cố này xảy ra do giá trị kiểm nhập SMS\Setup "Phiên bản đầy đủ" đã được thay đổi không đúng khi hotfix 2676776 được cài đặt chuyên biệt trên máy chủ web site.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, theo cách thủ công thay đổi giá trị kiểm nhập SMS\Setup "Phiên bản đầy đủ" 4.0.6487.2000.

Bạn có thể tìm thấy giá trị kiểm nhập SMS\Setup "Phiên bản đầy đủ" trong một trong các vị trí sau, tuỳ thuộc vào hệ điều hành:

Đối với hệ điều hành 64-bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\SMS\Setup

Đối với hệ điều hành 32-bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Setup
Quan trọng Bạn phải thay đổi giá trị kiểm nhập này nếu hotfix 2676776được cài đặt chuyên biệt trên máy chủ web site. Xin lưu ý rằng đây không phải là một sửa chữa một lần. Bạn phải thực hiện thao tác này mỗi lần bạn thực hiện bảo trì web site hoặc thiết lập lại trang chủ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3084061 - Xem lại Lần cuối: 08/01/2015 16:05:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

 • kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbmt KB3084061 KbMtvi
Phản hồi