Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Công cụ Dr. Watson cho Windows (Drwtsn32.exe)

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả công cụ gỡ lỗi chương trình Dr. Watson cho Windows có trong Windows XP.
THÔNG TIN THÊM
Dr. Watson cho Windows là một trình gỡ lỗi chương trình chuyên thu thập thông tin về máy tính của bạn khi một lỗi (hoặc một lỗi chế độ người dùng) xảy ra với một chương trình. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật có thể sử dụng thông tin mà Dr. Watson thu được và ghi lại để chẩn đoán một lỗi lỗi chương trình. Khi phát hiện lỗi, Dr. Watson sẽ tạo một tệp văn bản (Drwtsn32.log) có thể được chuyển tới nhân viên hỗ trợ theo cách họ muốn. Bạn cũng có tuỳ chọn tạo tệp kết xuất nhanh, là tệp nhị phân mà một lập trình viên có thể nạp vào trình gỡ lỗi.

Chú ý Windows XP cũng cung cấp dịch vụ Báo cáo lỗi. Dịch vụ này kiểm soát máy tính của bạn về các lỗi chế độ người dùng và chế độ lõi (thông báo lỗi "dừng" hoặc thông báo lỗi được hiển thị trên màn hình màu xanh, cũng như các sự kiện tắt máy không đúng cách) gây ảnh hưởng tới cả hệ điều hành và bất kỳ một chương trình nào. Dịch vụ này cho phép bạn gửi các báo cáo lỗi tới Microsoft khi lỗi xảy ra. Vì tất cả các báo cáo lỗi mang tính bảo mật và vô danh, nên Các chuyên gia Hỗ trợ của Microsoft không có quyền truy nhập vào bất kỳ báo cáo lỗi nào mà bạn đã gửi tới Microsoft qua mạng Internet bằng cách dịch vụ Báo cáo lỗi. Kết quả là bạn có thể cần gửi một tệp nhật ký Dr. Watson cho Windows tới một chuyên gia hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về dịch vụ Báo cáo lỗi trong Windows XP, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310414 CÁCH: Cấu hình và Sử dụng Báo cáo lỗi trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Nếu một lỗi chương trình xảy ra, Dr. Watson cho Windows sẽ tự động khởi động. Để cấu hình Dr. Watson, làm theo những bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
  2. Gõdrwtsn32, rồi bấm OK.
Theo mặc định, tệp nhật ký do Dr. Watson tạo ra được đặt tên là Drwtsn32.log và lưu ở vị trí sau:
ổ đĩa:\Documents và Settings\All Users.WINNT\Application Data\Microsoft\Dr Watson
Chú ý Drwatson.exe là trình gỡ lỗi chương trình cũ có trong với các phiên bản Windows NT trước. Microsoft khuyên bạn nên sử dụng Drwtsn32.exe thay cho Drwatson.exe trong Windows XP.
Thuộc tính

ID Bài viết: 308538 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2007 14:55:00 - Bản sửa đổi: 1.2

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbinfo kbproductlink KB308538
Phản hồi