MS15-099: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3085560
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-099.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 2 dành cho Office 2010 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB 3089664.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3089664.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành3054965.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Office 2010

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,23221 tháng mười năm 201501:50
html32.cnv_1025html32.CNV2010.1400.4730.1010322,23214 tháng 5 năm 201512:23
wpft532.cnv_1025wpft532.CNV2010.1400.4730.1010180,92014 tháng 5 năm 201512:23
wpft632.cnv_1025wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,04814 tháng 5 năm 201512:23
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,20821 tháng mười năm 201501:50
wpft532.cnv_1026wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,95214 tháng 5 năm 201512:22
wpft632.cnv_1026wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,08014 tháng 5 năm 201512:22
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,23221 tháng mười năm 201501:50
html32.cnv_1029html32.CNV2010.1400.4730.1010322,73614 tháng 5 năm 201512:24
wpft532.cnv_1029wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,42414 tháng 5 năm 201512:24
wpft632.cnv_1029wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,59214 tháng 5 năm 201512:24
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,24821 tháng mười năm 201501:50
html32.cnv_1030html32.CNV2010.1400.4730.1010323,27214 tháng 5 năm 201512:24
wpft532.cnv_1030wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,94414 tháng 5 năm 201512:24
wpft632.cnv_1030wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,11214 tháng 5 năm 201512:24
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,24821 tháng mười năm 201501:50
html32.cnv_1031html32.CNV2010.1400.4730.1010323,76014 tháng 5 năm 201512:25
wpft532.cnv_1031wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,44814 tháng 5 năm 201512:25
wpft632.cnv_1031wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,08814 tháng 5 năm 201512:25
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,22421 tháng mười năm 201501:52
html32.cnv_1032html32.CNV2010.1400.4730.1010324,78414 tháng 5 năm 201512:25
wpft532.cnv_1032wpft532.CNV2010.1400.4730.1010183,47214 tháng 5 năm 201512:25
wpft632.cnv_1032wpft632.CNV2010.1400.4730.1010232,11214 tháng 5 năm 201512:25
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT2010.1400.7162.5001450,26420 tháng 10 năm 201501:49
html32.cnv_1033html32.CNV2010.1400.7151.5000322,23213 tháng 5 năm 201507:45
pictim32.flt_1033pictim32.FLT2010.1400.7006.100064,61621 tháng 11 năm 201203:26
wpft532.cnv_1033wpft532.CNV2010.1400.7151.5000180,92013 tháng 5 năm 201507:45
wpft632.cnv_1033wpft632.CNV2010.1400.7151.5000230,58413 tháng 5 năm 201507:45
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201501:51
html32.cnv_3082html32.CNV2010.1400.4730.1010324,29614 tháng 5 năm 201512:25
wpft532.cnv_3082wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,97614 tháng 5 năm 201512:25
wpft632.cnv_3082wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,61614 tháng 5 năm 201512:25
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,24821 tháng mười năm 201501:51
wpft532.cnv_1061wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,42414 tháng 5 năm 201512:26
wpft632.cnv_1061wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,57614 tháng 5 năm 201512:26
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201501:51
html32.cnv_1035html32.CNV2010.1400.4730.1010323,24814 tháng 5 năm 201512:26
wpft532.cnv_1035wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,93614 tháng 5 năm 201512:26
wpft632.cnv_1035wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,57614 tháng 5 năm 201512:26
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,28821 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_1036html32.CNV2010.1400.4730.1010323,77614 tháng 5 năm 201512:26
wpft532.cnv_1036wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,46414 tháng 5 năm 201512:26
wpft632.cnv_1036wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,61614 tháng 5 năm 201512:26
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,23221 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_1037html32.CNV2010.1400.4730.1010321,19214 tháng 5 năm 201512:27
wpft532.cnv_1037wpft532.CNV2010.1400.4730.1010179,87214 tháng 5 năm 201512:27
wpft632.cnv_1037wpft632.CNV2010.1400.4730.1010229,53614 tháng 5 năm 201512:27
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT2010.1400.7162.5001450,26420 tháng 10 năm 201501:49
html32.cnv_1081html32.CNV2010.1400.7151.5000322,23213 tháng 5 năm 201507:45
pictim32.flt_1081pictim32.FLT2010.1400.7006.100064,61621 tháng 11 năm 201203:26
wpft532.cnv_1081wpft532.CNV2010.1400.7151.5000180,92013 tháng 5 năm 201507:45
wpft632.cnv_1081wpft632.CNV2010.1400.7151.5000230,58413 tháng 5 năm 201507:45
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201501:53
wpft532.cnv_1050wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,94414 tháng 5 năm 201512:28
wpft632.cnv_1050wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,09614 tháng 5 năm 201512:28
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,25621 tháng mười năm 201501:53
html32.cnv_1038html32.CNV2010.1400.4730.1010322,74414 tháng 5 năm 201512:26
wpft532.cnv_1038wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,42414 tháng 5 năm 201512:26
wpft632.cnv_1038wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,57614 tháng 5 năm 201512:26
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,25621 tháng mười năm 201501:53
html32.cnv_1040html32.CNV2010.1400.4730.1010324,31214 tháng 5 năm 201512:27
wpft532.cnv_1040wpft532.CNV2010.1400.4730.1010183,00814 tháng 5 năm 201512:27
wpft632.cnv_1040wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,64814 tháng 5 năm 201512:27
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,23220 tháng 10 năm 201501:53
html32.cnv_1041html32.CNV2010.1400.4730.1010319,64813 tháng 5 năm 201507:51
wpft532.cnv_1041wpft532.CNV2010.1400.4730.1010178,33613 tháng 5 năm 201507:51
wpft632.cnv_1041wpft632.CNV2010.1400.4730.1010228,51213 tháng 5 năm 201507:51
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,23221 tháng mười năm 201501:53
wpft532.cnv_1087wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,40814 tháng 5 năm 201512:28
wpft632.cnv_1087wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,56814 tháng 5 năm 201512:28
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000449,72821 tháng mười năm 201501:53
html32.cnv_1042html32.CNV2010.1400.4730.1010319,13614 tháng 5 năm 201512:28
wpft532.cnv_1042wpft532.CNV2010.1400.4730.1010178,33614 tháng 5 năm 201512:28
wpft632.cnv_1042wpft632.CNV2010.1400.4730.1010228,51214 tháng 5 năm 201512:28
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,28021 tháng mười năm 201501:53
wpft532.cnv_1063wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,94414 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1063wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,58414 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201501:53
wpft532.cnv_1062wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,94414 tháng 5 năm 201512:31
wpft632.cnv_1062wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,58414 tháng 5 năm 201512:31
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,25621 tháng mười năm 201501:54
html32.cnv_1044html32.CNV2010.1400.4730.1010322,74414 tháng 5 năm 201512:28
wpft532.cnv_1044wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,94414 tháng 5 năm 201512:28
wpft632.cnv_1044wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,58414 tháng 5 năm 201512:28
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,28021 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_1043html32.CNV2010.1400.4730.1010324,31214 tháng 5 năm 201512:29
wpft532.cnv_1043wpft532.CNV2010.1400.4730.1010183,50414 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1043wpft632.CNV2010.1400.4730.1010232,14414 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,25621 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_1045html32.CNV2010.1400.4730.1010323,80014 tháng 5 năm 201512:29
wpft532.cnv_1045wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,46414 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1045wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,10414 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201502:02
html32.cnv_1046html32.CNV2010.1400.4730.1010323,77614 tháng 5 năm 201512:32
wpft532.cnv_1046wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,45614 tháng 5 năm 201512:32
wpft632.cnv_1046wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,09614 tháng 5 năm 201512:32
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,27221 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_2070html32.CNV2010.1400.4730.1010324,28814 tháng 5 năm 201512:32
wpft532.cnv_2070wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,96814 tháng 5 năm 201512:32
wpft632.cnv_2070wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,60814 tháng 5 năm 201512:32
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,25621 tháng mười năm 201501:55
wpft532.cnv_1048wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,45614 tháng 5 năm 201512:30
wpft632.cnv_1048wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,09614 tháng 5 năm 201512:30
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,23221 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_1049html32.CNV2010.1400.4730.1010323,74414 tháng 5 năm 201512:31
wpft532.cnv_1049wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,92814 tháng 5 năm 201512:31
wpft632.cnv_1049wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,56814 tháng 5 năm 201512:31
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,28021 tháng mười năm 201501:55
wpft532.cnv_1051wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,95214 tháng 5 năm 201512:32
wpft632.cnv_1051wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,59214 tháng 5 năm 201512:32
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_1060html32.CNV2010.1400.4730.1010323,27214 tháng 5 năm 201512:34
wpft532.cnv_1060wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,95214 tháng 5 năm 201512:34
wpft632.cnv_1060wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,10414 tháng 5 năm 201512:34
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000449,75221 tháng mười năm 201501:56
wpft532.cnv_2074wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,45614 tháng 5 năm 201512:32
wpft632.cnv_2074wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,60814 tháng 5 năm 201512:32
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,24821 tháng mười năm 201501:55
html32.cnv_1053html32.CNV2010.1400.4730.1010323,25614 tháng 5 năm 201512:32
wpft532.cnv_1053wpft532.CNV2010.1400.4730.1010182,45614 tháng 5 năm 201512:32
wpft632.cnv_1053wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,09614 tháng 5 năm 201512:32
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201501:58
html32.cnv_1054html32.CNV2010.1400.4730.1010322,74414 tháng 5 năm 201512:32
wpft532.cnv_1054wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,43214 tháng 5 năm 201512:32
wpft632.cnv_1054wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,07214 tháng 5 năm 201512:32
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,26421 tháng mười năm 201501:57
html32.cnv_1055html32.CNV2010.1400.4730.1010322,73614 tháng 5 năm 201512:32
wpft532.cnv_1055wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,42414 tháng 5 năm 201512:32
wpft632.cnv_1055wpft632.CNV2010.1400.4730.1010230,57614 tháng 5 năm 201512:32
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000450,23221 tháng mười năm 201501:57
wpft532.cnv_1058wpft532.CNV2010.1400.4730.1010181,92014 tháng 5 năm 201512:34
wpft632.cnv_1058wpft632.CNV2010.1400.4730.1010231,07214 tháng 5 năm 201512:34
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000449,72021 tháng mười năm 201501:57
html32.cnv_2052html32.CNV2010.1400.4730.1010317,60014 tháng 5 năm 201512:34
wpft532.cnv_2052wpft532.CNV2010.1400.4730.1010176.80014 tháng 5 năm 201512:34
wpft632.cnv_2052wpft632.CNV2010.1400.4730.1010226,97614 tháng 5 năm 201512:34
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000449,75221 tháng mười năm 201501:57
html32.cnv_1028html32.CNV2010.1400.4730.1010318,13614 tháng 5 năm 201512:35
wpft532.cnv_1028wpft532.CNV2010.1400.4730.1010177,33614 tháng 5 năm 201512:35
wpft632.cnv_1028wpft632.CNV2010.1400.4730.1010227,51214 tháng 5 năm 201512:35

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Office 2010

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,44821 tháng mười năm 201501:37
html32.cnv_1025html32.CNV2010.1400.4730.1010398,52014 tháng 5 năm 201511:41
wpft532.cnv_1025wpft532.CNV2010.1400.4730.1010198,32814 tháng 5 năm 201511:41
wpft632.cnv_1025wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,02414 tháng 5 năm 201511:41
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,42421 tháng mười năm 201501:38
wpft532.cnv_1026wpft532.CNV2010.1400.4730.1010200,36014 tháng 5 năm 201511:42
wpft632.cnv_1026wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,05614 tháng 5 năm 201511:42
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,44821 tháng mười năm 201501:38
html32.cnv_1029html32.CNV2010.1400.4730.1010399,02414 tháng 5 năm 201511:42
wpft532.cnv_1029wpft532.CNV2010.1400.4730.1010198,83214 tháng 5 năm 201511:42
wpft632.cnv_1029wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,56814 tháng 5 năm 201511:42
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,46421 tháng mười năm 201501:38
html32.cnv_1030html32.CNV2010.1400.4730.1010399,56014 tháng 5 năm 201511:42
wpft532.cnv_1030wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,35214 tháng 5 năm 201511:42
wpft632.cnv_1030wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,08814 tháng 5 năm 201511:42
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,46421 tháng mười năm 201501:38
html32.cnv_1031html32.CNV2010.1400.4730.1010400,04814 tháng 5 năm 201511:44
wpft532.cnv_1031wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,85614 tháng 5 năm 201511:44
wpft632.cnv_1031wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,06414 tháng 5 năm 201511:44
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,44021 tháng mười năm 201501:38
html32.cnv_1032html32.CNV2010.1400.4730.1010401,07214 tháng 5 năm 201511:42
wpft532.cnv_1032wpft532.CNV2010.1400.4730.1010200,88014 tháng 5 năm 201511:42
wpft632.cnv_1032wpft632.CNV2010.1400.4730.1010295,08814 tháng 5 năm 201511:42
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT2010.1400.7162.5001715,48020 tháng 10 năm 201501:48
html32.cnv_1033html32.CNV2010.1400.7151.5000398,52013 tháng 5 năm 201507:45
pictim32.flt_1033pictim32.FLT2010.1400.7006.100073,81621 tháng 11 năm 201203:26
wpft532.cnv_1033wpft532.CNV2010.1400.7151.5000198,32813 tháng 5 năm 201507:45
wpft632.cnv_1033wpft632.CNV2010.1400.7151.5000293,56013 tháng 5 năm 201507:45
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201501:38
html32.cnv_3082html32.CNV2010.1400.4730.1010400,58414 tháng 5 năm 201511:42
wpft532.cnv_3082wpft532.CNV2010.1400.4730.1010200,38414 tháng 5 năm 201511:42
wpft632.cnv_3082wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,59214 tháng 5 năm 201511:42
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,46421 tháng mười năm 201501:38
wpft532.cnv_1061wpft532.CNV2010.1400.4730.1010198,83214 tháng 5 năm 201511:42
wpft632.cnv_1061wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,55214 tháng 5 năm 201511:42
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201501:38
html32.cnv_1035html32.CNV2010.1400.4730.1010399,53614 tháng 5 năm 201511:42
wpft532.cnv_1035wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,34414 tháng 5 năm 201511:42
wpft632.cnv_1035wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,55214 tháng 5 năm 201511:42
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,50421 tháng mười năm 201501:40
html32.cnv_1036html32.CNV2010.1400.4730.1010400,06414 tháng 5 năm 201511:43
wpft532.cnv_1036wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,87214 tháng 5 năm 201511:43
wpft632.cnv_1036wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,59214 tháng 5 năm 201511:43
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,44821 tháng mười năm 201501:39
html32.cnv_1037html32.CNV2010.1400.4730.1010397,48014 tháng 5 năm 201511:50
wpft532.cnv_1037wpft532.CNV2010.1400.4730.1010197,28014 tháng 5 năm 201511:50
wpft632.cnv_1037wpft632.CNV2010.1400.4730.1010292,51214 tháng 5 năm 201511:50
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT2010.1400.7162.5001715,48020 tháng 10 năm 201501:48
html32.cnv_1081html32.CNV2010.1400.7151.5000398,52013 tháng 5 năm 201507:45
pictim32.flt_1081pictim32.FLT2010.1400.7006.100073,81621 tháng 11 năm 201203:26
wpft532.cnv_1081wpft532.CNV2010.1400.7151.5000198,32813 tháng 5 năm 201507:45
wpft632.cnv_1081wpft632.CNV2010.1400.7151.5000293,56013 tháng 5 năm 201507:45
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201502:00
wpft532.cnv_1050wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,35214 tháng 5 năm 201511:50
wpft632.cnv_1050wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,07214 tháng 5 năm 201511:50
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,47221 tháng mười năm 201501:39
html32.cnv_1038html32.CNV2010.1400.4730.1010399,03214 tháng 5 năm 201512:24
wpft532.cnv_1038wpft532.CNV2010.1400.4730.1010198,83214 tháng 5 năm 201512:24
wpft632.cnv_1038wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,55214 tháng 5 năm 201512:24
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,47221 tháng mười năm 201501:39
html32.cnv_1040html32.CNV2010.1400.4730.1010400,60014 tháng 5 năm 201512:30
wpft532.cnv_1040wpft532.CNV2010.1400.4730.1010200,41614 tháng 5 năm 201512:30
wpft632.cnv_1040wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,62414 tháng 5 năm 201512:30
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000724,66420 tháng 10 năm 201501:53
html32.cnv_1041html32.CNV2010.1400.4730.1010395,93613 tháng 5 năm 201507:50
wpft532.cnv_1041wpft532.CNV2010.1400.4730.1010195,74413 tháng 5 năm 201507:50
wpft632.cnv_1041wpft632.CNV2010.1400.4730.1010291,48813 tháng 5 năm 201507:50
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,44821 tháng mười năm 201501:40
wpft532.cnv_1087wpft532.CNV2010.1400.4730.1010198,81614 tháng 5 năm 201511:48
wpft632.cnv_1087wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,54414 tháng 5 năm 201511:48
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000714,94421 tháng mười năm 201501:40
html32.cnv_1042html32.CNV2010.1400.4730.1010395,42414 tháng 5 năm 201511:48
wpft532.cnv_1042wpft532.CNV2010.1400.4730.1010195,74414 tháng 5 năm 201511:48
wpft632.cnv_1042wpft632.CNV2010.1400.4730.1010291,48814 tháng 5 năm 201511:48
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,49621 tháng mười năm 201501:40
wpft532.cnv_1063wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,35214 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1063wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,56014 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201501:40
wpft532.cnv_1062wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,35214 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1062wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,56014 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,47221 tháng mười năm 201501:40
html32.cnv_1044html32.CNV2010.1400.4730.1010399,03214 tháng 5 năm 201512:09
wpft532.cnv_1044wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,35214 tháng 5 năm 201512:09
wpft632.cnv_1044wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,56014 tháng 5 năm 201512:09
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,49621 tháng mười năm 201501:40
html32.cnv_1043html32.CNV2010.1400.4730.1010400,60014 tháng 5 năm 201512:29
wpft532.cnv_1043wpft532.CNV2010.1400.4730.1010200,91214 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1043wpft632.CNV2010.1400.4730.1010295,12014 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,47221 tháng mười năm 201501:41
html32.cnv_1045html32.CNV2010.1400.4730.1010400,08814 tháng 5 năm 201512:31
wpft532.cnv_1045wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,87214 tháng 5 năm 201512:31
wpft632.cnv_1045wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,08014 tháng 5 năm 201512:31
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201501:41
html32.cnv_1046html32.CNV2010.1400.4730.1010400,06414 tháng 5 năm 201512:29
wpft532.cnv_1046wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,86414 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1046wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,07214 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48821 tháng mười năm 201501:42
html32.cnv_2070html32.CNV2010.1400.4730.1010400,57614 tháng 5 năm 201512:31
wpft532.cnv_2070wpft532.CNV2010.1400.4730.1010200,37614 tháng 5 năm 201512:31
wpft632.cnv_2070wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,58414 tháng 5 năm 201512:31
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,47221 tháng mười năm 201501:42
wpft532.cnv_1048wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,86414 tháng 5 năm 201512:29
wpft632.cnv_1048wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,07214 tháng 5 năm 201512:29
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,44821 tháng mười năm 201501:42
html32.cnv_1049html32.CNV2010.1400.4730.1010400,03214 tháng 5 năm 201511:56
wpft532.cnv_1049wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,33614 tháng 5 năm 201511:56
wpft632.cnv_1049wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,54414 tháng 5 năm 201511:56
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,49621 tháng mười năm 201501:42
wpft532.cnv_1051wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,36014 tháng 5 năm 201511:56
wpft632.cnv_1051wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,56814 tháng 5 năm 201511:56
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201501:42
html32.cnv_1060html32.CNV2010.1400.4730.1010399,56014 tháng 5 năm 201511:56
wpft532.cnv_1060wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,36014 tháng 5 năm 201511:56
wpft632.cnv_1060wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,08014 tháng 5 năm 201511:56
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000714,96821 tháng mười năm 201501:43
wpft532.cnv_2074wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,86414 tháng 5 năm 201512:24
wpft632.cnv_2074wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,58414 tháng 5 năm 201512:24
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,46421 tháng mười năm 201501:42
html32.cnv_1053html32.CNV2010.1400.4730.1010399,54414 tháng 5 năm 201512:24
wpft532.cnv_1053wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,86414 tháng 5 năm 201512:24
wpft632.cnv_1053wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,07214 tháng 5 năm 201512:24
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201501:43
html32.cnv_1054html32.CNV2010.1400.4730.1010399,03214 tháng 5 năm 201512:24
wpft532.cnv_1054wpft532.CNV2010.1400.4730.1010198,84014 tháng 5 năm 201512:24
wpft632.cnv_1054wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,04814 tháng 5 năm 201512:24
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,48021 tháng mười năm 201501:43
html32.cnv_1055html32.CNV2010.1400.4730.1010399,02414 tháng 5 năm 201512:24
wpft532.cnv_1055wpft532.CNV2010.1400.4730.1010198,83214 tháng 5 năm 201512:24
wpft632.cnv_1055wpft632.CNV2010.1400.4730.1010293,55214 tháng 5 năm 201512:24
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000715,44821 tháng mười năm 201501:43
wpft532.cnv_1058wpft532.CNV2010.1400.4730.1010199,32814 tháng 5 năm 201512:35
wpft632.cnv_1058wpft632.CNV2010.1400.4730.1010294,04814 tháng 5 năm 201512:35
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000714,93621 tháng mười năm 201501:43
html32.cnv_2052html32.CNV2010.1400.4730.1010393,88814 tháng 5 năm 201511:56
wpft532.cnv_2052wpft532.CNV2010.1400.4730.1010194,20814 tháng 5 năm 201511:56
wpft632.cnv_2052wpft632.CNV2010.1400.4730.1010289,95214 tháng 5 năm 201511:56
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT2010.1400.4740.1000714,96821 tháng mười năm 201501:43
html32.cnv_1028html32.CNV2010.1400.4730.1010394,42414 tháng 5 năm 201511:54
wpft532.cnv_1028wpft532.CNV2010.1400.4730.1010194,74414 tháng 5 năm 201511:54
wpft632.cnv_1028wpft632.CNV2010.1400.4730.1010290,48814 tháng 5 năm 201511:54

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3085560 - Xem lại Lần cuối: 11/15/2015 01:15:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office 2010 Service Pack 2

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3085560 KbMtvi
Phản hồi