MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Publisher 2013: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3085561
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Publisher 2013 có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên cho biết rằng một web site muốn mở nội dung web trong chế độ được bảo vệ trong Internet Explorer. Xem Cập Nhật thay đổi cách mà Internet Explorer tương tác với tính năng của ứng dụng Microsoft Office để biết thêm chi tiết.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm văn phòng, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3104540.
Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3104540.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải Microsoft Office 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 đã cài đặt chuyên biệt.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Publisher 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
fontschm.ini_1025fontschm.ini349515 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1025mor6int.dll15.0.4442.100044760015 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1025pub6intl.dll15.0.4697.1000563728015 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1025pubcolor.SCM2816015 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1026pub6intl.dll15.0.4697.1000572432015 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1026pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1029mor6int.dll15.0.4454.100045730415 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1029pub6intl.dll15.0.4697.1000585488015 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1029pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1030mor6int.dll15.0.4442.100044760015 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1030pub6intl.dll15.0.4697.1000563318415 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1030pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1031fontschm.ini330915 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1031mor6int.dll15.0.4442.100044811215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1031pub6intl.dll15.0.4697.1000573302415 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1031pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1032fontschm.ini332715 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1032mor6int.dll15.0.4448.100046036015 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1032pub6intl.dll15.0.4697.1000599209615 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1032pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_3082fontschm.ini326515 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_3082mor6int.dll15.0.4442.100044862415 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_3082pub6intl.dll15.0.4697.1000570896815 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_3082pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1061fontschm.ini306015 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1061pub6intl.dll15.0.4697.1000577603215 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1061pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1035pub6intl.dll15.0.4697.1000567926415 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1035pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1036fontschm.ini323015 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1036mor6int.dll15.0.4442.100045018415 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1036pub6intl.dll15.0.4697.1000587280815 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1036pubcolor.SCM2867215 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1037fontschm.ini350715 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1037mor6int.dll15.0.4442.100045425615 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1037pub6intl.dll15.0.4697.1000572790415 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1037pubcolor.SCM2816015 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1081pub6intl.dll15.0.4697.1000582365615 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1081pubcolor.SCM2867215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1050pub6intl.dll15.0.4697.1000567260815 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1050pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1038mor6int.dll15.0.4442.100045323215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1038pub6intl.dll15.0.4697.1000586921615 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1038pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:13
scheme02.css_1038scheme02.CSS12947415 tháng mười 1407:13
scheme03.css_1038scheme03.CSS12675415 tháng mười 1407:13
scheme04.css_1038scheme04.CSS12768615 tháng mười 1407:13
scheme05.css_1038scheme05.CSS12652415 tháng mười 1407:13
scheme06.css_1038scheme06.CSS12828215 tháng mười 1407:13
scheme07.css_1038scheme07.CSS12747815 tháng mười 1407:13
scheme08.css_1038scheme08.CSS13161015 tháng mười 1407:13
scheme10.css_1038scheme10.CSS13289015 tháng mười 1407:13
scheme11.css_1038scheme11.CSS12598415 tháng mười 1407:13
scheme16.css_1038scheme16.CSS12914615 tháng mười 1407:13
scheme17.css_1038scheme17.CSS12696815 tháng mười 1407:13
scheme18.css_1038scheme18.CSS13235015 tháng mười 1407:13
scheme19.css_1038scheme19.CSS12714615 tháng mười 1407:13
scheme20.css_1038scheme20.CSS12772615 tháng mười 1407:13
scheme21.css_1038scheme21.CSS12646215 tháng mười 1407:13
scheme22.css_1038scheme22.CSS12976415 tháng mười 1407:13
scheme23.css_1038scheme23.CSS13282015 tháng mười 1407:13
scheme24.css_1038scheme24.CSS12418215 tháng mười 1407:13
scheme25.css_1038scheme25.CSS12860615 tháng mười 1407:13
scheme26.css_1038scheme26.CSS11895015 tháng mười 1407:13
scheme28.css_1038scheme28.CSS12049815 tháng mười 1407:13
scheme32.css_1038scheme32.CSS12393615 tháng mười 1407:13
scheme38.css_1038scheme38.CSS12810015 tháng mười 1407:13
scheme40.css_1038scheme40.CSS12495615 tháng mười 1407:13
scheme45.css_1038scheme45.CSS12442215 tháng mười 1407:13
scheme46.css_1038scheme46.CSS13019815 tháng mười 1407:13
scheme47.css_1038scheme47.CSS12693615 tháng mười 1407:13
scheme53.css_1038scheme53.CSS12414015 tháng mười 1407:13
scheme54.css_1038scheme54.CSS12628415 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1057fontschm.ini324715 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1057mor6int.dll15.0.4466.100044756015 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1057pub6intl.dll15.0.4697.1000564906415 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1057pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1040fontschm.ini322815 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1040mor6int.dll15.0.4442.100044864815 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1040pub6intl.dll15.0.4697.1000565264815 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1040pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1041fontschm.ini293615 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1041mor6int.dll15.0.4442.100044813615 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll_1041pub6intl.dll15.0.4697.1000557532815 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1041pubcolor.SCM2713615 tháng mười 1407:13
scheme01.css_1041scheme01.CSS12421215 tháng mười 1407:13
scheme02.css_1041scheme02.CSS12578015 tháng mười 1407:13
scheme03.css_1041scheme03.CSS12458815 tháng mười 1407:13
scheme04.css_1041scheme04.CSS12503415 tháng mười 1407:13
scheme05.css_1041scheme05.CSS12347815 tháng mười 1407:13
scheme06.css_1041scheme06.CSS12478415 tháng mười 1407:13
scheme07.css_1041scheme07.CSS12582815 tháng mười 1407:13
scheme08.css_1041scheme08.CSS12760815 tháng mười 1407:13
scheme09.css_1041scheme09.CSS12833015 tháng mười 1407:13
scheme10.css_1041scheme10.CSS12862215 tháng mười 1407:13
scheme11.css_1041scheme11.CSS12575415 tháng mười 1407:13
scheme12.css_1041scheme12.CSS12200215 tháng mười 1407:13
scheme13.css_1041scheme13.CSS12610615 tháng mười 1407:13
scheme14.css_1041scheme14.CSS12846015 tháng mười 1407:13
scheme15.css_1041scheme15.CSS12302815 tháng mười 1407:13
scheme16.css_1041scheme16.CSS12905815 tháng mười 1407:13
scheme17.css_1041scheme17.CSS12565815 tháng mười 1407:13
scheme18.css_1041scheme18.CSS13215215 tháng mười 1407:13
scheme19.css_1041scheme19.CSS13105815 tháng mười 1407:13
scheme20.css_1041scheme20.CSS12875215 tháng mười 1407:13
scheme21.css_1041scheme21.CSS12567015 tháng mười 1407:13
scheme22.css_1041scheme22.CSS13025015 tháng mười 1407:13
scheme23.css_1041scheme23.CSS12850615 tháng mười 1407:13
scheme24.css_1041scheme24.CSS12652015 tháng mười 1407:13
scheme25.css_1041scheme25.CSS13028615 tháng mười 1407:13
scheme26.css_1041scheme26.CSS11922215 tháng mười 1407:13
scheme27.css_1041scheme27.CSS12301615 tháng mười 1407:13
scheme28.css_1041scheme28.CSS12066015 tháng mười 1407:13
scheme29.css_1041scheme29.CSS12577015 tháng mười 1407:13
scheme30.css_1041scheme30.CSS12009815 tháng mười 1407:13
scheme31.css_1041scheme31.CSS12040215 tháng mười 1407:13
scheme32.css_1041scheme32.CSS12529615 tháng mười 1407:13
scheme33.css_1041scheme33.CSS12073615 tháng mười 1407:13
scheme34.css_1041scheme34.CSS11877215 tháng mười 1407:13
scheme35.css_1041scheme35.CSS13067215 tháng mười 1407:13
scheme36.css_1041scheme36.CSS12260415 tháng mười 1407:13
scheme37.css_1041scheme37.CSS13138815 tháng mười 1407:13
scheme38.css_1041scheme38.CSS12660415 tháng mười 1407:13
scheme39.css_1041scheme39.CSS12322815 tháng mười 1407:13
scheme40.css_1041scheme40.CSS12519415 tháng mười 1407:13
scheme41.css_1041scheme41.CSS12384815 tháng mười 1407:13
scheme42.css_1041scheme42.CSS12054415 tháng mười 1407:13
scheme43.css_1041scheme43.CSS12354015 tháng mười 1407:13
scheme44.css_1041scheme44.CSS12593215 tháng mười 1407:13
scheme45.css_1041scheme45.CSS12431015 tháng mười 1407:13
scheme46.css_1041scheme46.CSS12933415 tháng mười 1407:13
scheme47.css_1041scheme47.CSS12667215 tháng mười 1407:13
scheme48.css_1041scheme48.CSS12907615 tháng mười 1407:13
scheme49.css_1041scheme49.CSS12070015 tháng mười 1407:13
scheme50.css_1041scheme50.CSS12656815 tháng mười 1407:13
scheme51.css_1041scheme51.CSS12189615 tháng mười 1407:13
scheme52.css_1041scheme52.CSS12232415 tháng mười 1407:13
scheme53.css_1041scheme53.CSS12374815 tháng mười 1407:13
scheme54.css_1041scheme54.CSS12592415 tháng mười 1407:13
scheme55.css_1041scheme55.CSS12258015 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1087fontschm.ini343615 tháng mười 1407:13
mor6int.dll_1087mor6int.dll15.0.4454.100045728815 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1087pub6intl.dll15.0.4697.1000587485615 tháng mười 1407:13
pubcolor.scm_1087pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:13
fontschm.ini_1042fontschm.ini315415 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1042mor6int.dll15.0.4442.100044864815 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1042pub6intl.dll15.0.4697.1000556099215 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1042pubcolor.SCM2662415 tháng mười 1407:14
scheme01.css_1042scheme01.CSS12233415 tháng mười 1407:14
scheme02.css_1042scheme02.CSS12233615 tháng mười 1407:14
scheme03.css_1042scheme03.CSS12383415 tháng mười 1407:14
scheme04.css_1042scheme04.CSS12378615 tháng mười 1407:14
scheme05.css_1042scheme05.CSS12097815 tháng mười 1407:14
scheme06.css_1042scheme06.CSS12278015 tháng mười 1407:14
scheme07.css_1042scheme07.CSS12316615 tháng mười 1407:14
scheme08.css_1042scheme08.CSS12282615 tháng mười 1407:14
scheme09.css_1042scheme09.CSS12495415 tháng mười 1407:14
scheme10.css_1042scheme10.CSS12488415 tháng mười 1407:14
scheme11.css_1042scheme11.CSS12413615 tháng mười 1407:14
scheme12.css_1042scheme12.CSS12089015 tháng mười 1407:14
scheme13.css_1042scheme13.CSS12229615 tháng mười 1407:14
scheme14.css_1042scheme14.CSS12459815 tháng mười 1407:14
scheme15.css_1042scheme15.CSS12302815 tháng mười 1407:14
scheme16.css_1042scheme16.CSS12905815 tháng mười 1407:14
scheme17.css_1042scheme17.CSS12565815 tháng mười 1407:14
scheme18.css_1042scheme18.CSS13215215 tháng mười 1407:14
scheme19.css_1042scheme19.CSS13105815 tháng mười 1407:14
scheme20.css_1042scheme20.CSS12875215 tháng mười 1407:14
scheme21.css_1042scheme21.CSS12567015 tháng mười 1407:14
scheme22.css_1042scheme22.CSS13025015 tháng mười 1407:14
scheme23.css_1042scheme23.CSS12850615 tháng mười 1407:14
scheme24.css_1042scheme24.CSS12652015 tháng mười 1407:14
scheme25.css_1042scheme25.CSS13028615 tháng mười 1407:14
scheme26.css_1042scheme26.CSS11695415 tháng mười 1407:14
scheme27.css_1042scheme27.CSS12020815 tháng mười 1407:14
scheme28.css_1042scheme28.CSS11884215 tháng mười 1407:14
scheme29.css_1042scheme29.CSS12253015 tháng mười 1407:14
scheme30.css_1042scheme30.CSS11858615 tháng mười 1407:14
scheme31.css_1042scheme31.CSS11910615 tháng mười 1407:14
scheme32.css_1042scheme32.CSS11996815 tháng mười 1407:14
scheme33.css_1042scheme33.CSS12037615 tháng mười 1407:14
scheme34.css_1042scheme34.CSS11662815 tháng mười 1407:14
scheme35.css_1042scheme35.CSS12937615 tháng mười 1407:14
scheme36.css_1042scheme36.CSS11843615 tháng mười 1407:14
scheme37.css_1042scheme37.CSS13052415 tháng mười 1407:14
scheme38.css_1042scheme38.CSS12257215 tháng mười 1407:14
scheme39.css_1042scheme39.CSS12121215 tháng mười 1407:14
scheme40.css_1042scheme40.CSS12358815 tháng mười 1407:14
scheme41.css_1042scheme41.CSS12287215 tháng mười 1407:14
scheme42.css_1042scheme42.CSS12083215 tháng mười 1407:14
scheme43.css_1042scheme43.CSS12174015 tháng mười 1407:14
scheme44.css_1042scheme44.CSS12130815 tháng mười 1407:14
scheme45.css_1042scheme45.CSS11985415 tháng mười 1407:14
scheme46.css_1042scheme46.CSS12674215 tháng mười 1407:14
scheme47.css_1042scheme47.CSS12392015 tháng mười 1407:14
scheme48.css_1042scheme48.CSS12164415 tháng mười 1407:14
scheme49.css_1042scheme49.CSS11939615 tháng mười 1407:14
scheme50.css_1042scheme50.CSS12282415 tháng mười 1407:14
scheme51.css_1042scheme51.CSS12068015 tháng mười 1407:14
scheme52.css_1042scheme52.CSS12102815 tháng mười 1407:14
scheme53.css_1042scheme53.CSS12041215 tháng mười 1407:14
scheme54.css_1042scheme54.CSS12534815 tháng mười 1407:14
scheme55.css_1042scheme55.CSS12142815 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1063pub6intl.dll15.0.4697.1000578372015 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1063pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1062pub6intl.dll15.0.4697.1000581340815 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1062pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
fontschm.ini_1086fontschm.ini324415 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1086mor6int.dll15.0.4442.100044762415 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1086pub6intl.dll15.0.4697.1000566236815 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1086pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1044pub6intl.dll15.0.4697.1000562755215 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1044pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
fontschm.ini_1043fontschm.ini324415 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1043mor6int.dll15.0.4442.100044811215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1043pub6intl.dll15.0.4697.1000566134415 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1043pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1045mor6int.dll15.0.4420.101745681615 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1045pub6intl.dll15.0.4697.1000591376815 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1045pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
fontschm.ini_1046fontschm.ini328615 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1046mor6int.dll15.0.4442.100044864815 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1046pub6intl.dll15.0.4697.1000569411215 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1046pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
fontschm.ini_2070fontschm.ini323415 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_2070mor6int.dll15.0.4442.100044862415 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_2070pub6intl.dll15.0.4697.1000570896815 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_2070pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1048pub6intl.dll15.0.4697.1000590761615 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1048pubcolor.SCM2867215 tháng mười 1407:14
fontschm.ini_1049fontschm.ini352415 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1049mor6int.dll15.0.4442.100044811215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1049pub6intl.dll15.0.4697.1000565161615 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1049pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
scheme01.css_1049scheme01.CSS12607415 tháng mười 1407:14
scheme02.css_1049scheme02.CSS12998415 tháng mười 1407:14
scheme03.css_1049scheme03.CSS12979615 tháng mười 1407:14
scheme04.css_1049scheme04.CSS12778415 tháng mười 1407:14
scheme05.css_1049scheme05.CSS12652415 tháng mười 1407:14
scheme06.css_1049scheme06.CSS13138415 tháng mười 1407:14
scheme07.css_1049scheme07.CSS12883015 tháng mười 1407:14
scheme08.css_1049scheme08.CSS13044215 tháng mười 1407:14
scheme09.css_1049scheme09.CSS13216415 tháng mười 1407:14
scheme10.css_1049scheme10.CSS13288615 tháng mười 1407:14
scheme11.css_1049scheme11.CSS12785615 tháng mười 1407:14
scheme12.css_1049scheme12.CSS12372615 tháng mười 1407:14
scheme13.css_1049scheme13.CSS12610615 tháng mười 1407:14
scheme14.css_1049scheme14.CSS12405815 tháng mười 1407:14
scheme15.css_1049scheme15.CSS12543615 tháng mười 1407:14
scheme16.css_1049scheme16.CSS12804215 tháng mười 1407:14
scheme17.css_1049scheme17.CSS12513015 tháng mười 1407:14
scheme18.css_1049scheme18.CSS13164615 tháng mười 1407:14
scheme19.css_1049scheme19.CSS12824215 tháng mười 1407:14
scheme20.css_1049scheme20.CSS13128415 tháng mười 1407:14
scheme21.css_1049scheme21.CSS12635815 tháng mười 1407:14
scheme22.css_1049scheme22.CSS12891215 tháng mười 1407:14
scheme23.css_1049scheme23.CSS13127815 tháng mười 1407:14
scheme24.css_1049scheme24.CSS12565015 tháng mười 1407:14
scheme25.css_1049scheme25.CSS12917415 tháng mười 1407:14
scheme26.css_1049scheme26.CSS11895015 tháng mười 1407:14
scheme27.css_1049scheme27.CSS12301615 tháng mười 1407:14
scheme28.css_1049scheme28.CSS12049815 tháng mười 1407:14
scheme29.css_1049scheme29.CSS12577015 tháng mười 1407:14
scheme30.css_1049scheme30.CSS12225815 tháng mười 1407:14
scheme31.css_1049scheme31.CSS12040215 tháng mười 1407:14
scheme32.css_1049scheme32.CSS12259215 tháng mười 1407:14
scheme33.css_1049scheme33.CSS12203215 tháng mười 1407:14
scheme34.css_1049scheme34.CSS12123615 tháng mười 1407:14
scheme35.css_1049scheme35.CSS13182415 tháng mười 1407:14
scheme36.css_1049scheme36.CSS12318015 tháng mười 1407:14
scheme37.css_1049scheme37.CSS13254015 tháng mười 1407:14
scheme38.css_1049scheme38.CSS12854015 tháng mười 1407:14
scheme39.css_1049scheme39.CSS12398015 tháng mười 1407:14
scheme40.css_1049scheme40.CSS12889415 tháng mười 1407:14
scheme41.css_1049scheme41.CSS12527215 tháng mười 1407:14
scheme42.css_1049scheme42.CSS12112015 tháng mười 1407:14
scheme43.css_1049scheme43.CSS12469215 tháng mười 1407:14
scheme44.css_1049scheme44.CSS12620415 tháng mười 1407:14
scheme45.css_1049scheme45.CSS12258215 tháng mười 1407:14
scheme46.css_1049scheme46.CSS12788415 tháng mười 1407:14
scheme47.css_1049scheme47.CSS12693615 tháng mười 1407:14
scheme48.css_1049scheme48.CSS12902815 tháng mười 1407:14
scheme49.css_1049scheme49.CSS12265215 tháng mười 1407:14
scheme50.css_1049scheme50.CSS12700015 tháng mười 1407:14
scheme51.css_1049scheme51.CSS12272815 tháng mười 1407:14
scheme52.css_1049scheme52.CSS12347615 tháng mười 1407:14
scheme53.css_1049scheme53.CSS12414015 tháng mười 1407:14
scheme54.css_1049scheme54.CSS12628415 tháng mười 1407:14
scheme55.css_1049scheme55.CSS12315615 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1051mor6int.dll15.0.4448.100045780015 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1051pub6intl.dll15.0.4697.1000588407215 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1051pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1060mor6int.dll15.0.4454.100045421615 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1060pub6intl.dll15.0.4697.1000579908015 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1060pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_2074pub6intl.dll15.0.4697.1000585129615 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_2074pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1053pub6intl.dll15.0.4697.1000566339215 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1053pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1054pub6intl.dll15.0.4697.1000565827215 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1054pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1055pub6intl.dll15.0.4697.1000585949615 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1055pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1058pub6intl.dll15.0.4697.1000577142415 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1058pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1066mor6int.dll15.0.4469.100045884015 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1066pub6intl.dll15.0.4697.1000592809615 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1066pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:14
fontschm.ini_2052fontschm.ini326015 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_2052mor6int.dll15.0.4442.100044657615 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_2052pub6intl.dll15.0.4697.1000552208015 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_2052pubcolor.SCM2662415 tháng mười 1407:14
scheme01.css_2052scheme01.CSS12577615 tháng mười 1407:14
scheme02.css_2052scheme02.CSS12904615 tháng mười 1407:14
scheme03.css_2052scheme03.CSS12602815 tháng mười 1407:14
scheme04.css_2052scheme04.CSS12726615 tháng mười 1407:14
scheme05.css_2052scheme05.CSS12579815 tháng mười 1407:14
scheme06.css_2052scheme06.CSS12677215 tháng mười 1407:14
scheme07.css_2052scheme07.CSS12985415 tháng mười 1407:14
scheme08.css_2052scheme08.CSS12835215 tháng mười 1407:14
scheme09.css_2052scheme09.CSS13099815 tháng mười 1407:14
scheme10.css_2052scheme10.CSS13159015 tháng mười 1407:14
scheme11.css_2052scheme11.CSS13013615 tháng mười 1407:14
scheme12.css_2052scheme12.CSS12246615 tháng mười 1407:14
scheme13.css_2052scheme13.CSS12538615 tháng mười 1407:14
scheme14.css_2052scheme14.CSS12788415 tháng mười 1407:14
scheme15.css_2052scheme15.CSS12232415 tháng mười 1407:14
scheme16.css_2052scheme16.CSS12818815 tháng mười 1407:14
scheme17.css_2052scheme17.CSS12495615 tháng mười 1407:14
scheme18.css_2052scheme18.CSS13090015 tháng mười 1407:14
scheme19.css_2052scheme19.CSS12981815 tháng mười 1407:14
scheme20.css_2052scheme20.CSS12827215 tháng mười 1407:14
scheme21.css_2052scheme21.CSS12444615 tháng mười 1407:14
scheme22.css_2052scheme22.CSS12914015 tháng mười 1407:14
scheme23.css_2052scheme23.CSS12749815 tháng mười 1407:14
scheme24.css_2052scheme24.CSS12592615 tháng mười 1407:14
scheme25.css_2052scheme25.CSS12922015 tháng mười 1407:14
scheme26.css_2052scheme26.CSS11825415 tháng mười 1407:14
scheme27.css_2052scheme27.CSS12217215 tháng mười 1407:14
scheme28.css_2052scheme28.CSS11975415 tháng mười 1407:14
scheme29.css_2052scheme29.CSS12483415 tháng mười 1407:14
scheme30.css_2052scheme30.CSS11967415 tháng mười 1407:14
scheme31.css_2052scheme31.CSS11983015 tháng mười 1407:14
scheme32.css_2052scheme32.CSS12519615 tháng mười 1407:14
scheme33.css_2052scheme33.CSS12110415 tháng mười 1407:14
scheme34.css_2052scheme34.CSS11896215 tháng mười 1407:14
scheme35.css_2052scheme35.CSS13031215 tháng mười 1407:14
scheme36.css_2052scheme36.CSS12246015 tháng mười 1407:14
scheme37.css_2052scheme37.CSS13089215 tháng mười 1407:14
scheme38.css_2052scheme38.CSS12681215 tháng mười 1407:14
scheme39.css_2052scheme39.CSS12290815 tháng mười 1407:14
scheme40.css_2052scheme40.CSS12394815 tháng mười 1407:14
scheme41.css_2052scheme41.CSS12375215 tháng mười 1407:14
scheme42.css_2052scheme42.CSS12083215 tháng mười 1407:14
scheme43.css_2052scheme43.CSS12368415 tháng mười 1407:14
scheme44.css_2052scheme44.CSS12606015 tháng mười 1407:14
scheme45.css_2052scheme45.CSS12413415 tháng mười 1407:14
scheme46.css_2052scheme46.CSS12919015 tháng mười 1407:14
scheme47.css_2052scheme47.CSS12631215 tháng mười 1407:14
scheme48.css_2052scheme48.CSS12882415 tháng mười 1407:14
scheme49.css_2052scheme49.CSS12092415 tháng mười 1407:14
scheme50.css_2052scheme50.CSS12599215 tháng mười 1407:14
scheme51.css_2052scheme51.CSS12161615 tháng mười 1407:14
scheme52.css_2052scheme52.CSS12196415 tháng mười 1407:14
scheme53.css_2052scheme53.CSS12351615 tháng mười 1407:14
scheme54.css_2052scheme54.CSS12534015 tháng mười 1407:14
scheme55.css_2052scheme55.CSS12286815 tháng mười 1407:14
fontschm.ini_1028fontschm.ini357315 tháng mười 1407:14
mor6int.dll_1028mor6int.dll15.0.4442.100044711215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1028pub6intl.dll15.0.4697.1000553181615 tháng mười 1407:14
pubcolor.scm_1028pubcolor.SCM2662415 tháng mười 1407:14
scheme01.css_1028scheme01.CSS12637615 tháng mười 1407:14
scheme02.css_1028scheme02.CSS12969415 tháng mười 1407:14
scheme03.css_1028scheme03.CSS12672415 tháng mười 1407:14
scheme04.css_1028scheme04.CSS12793815 tháng mười 1407:14
scheme05.css_1028scheme05.CSS12607215 tháng mười 1407:14
scheme06.css_1028scheme06.CSS12741815 tháng mười 1407:14
scheme07.css_1028scheme07.CSS13061415 tháng mười 1407:14
scheme08.css_1028scheme08.CSS12914415 tháng mười 1407:14
scheme09.css_1028scheme09.CSS13186415 tháng mười 1407:14
scheme10.css_1028scheme10.CSS13269015 tháng mười 1407:14
scheme11.css_1028scheme11.CSS13088815 tháng mười 1407:14
scheme12.css_1028scheme12.CSS12274615 tháng mười 1407:14
scheme13.css_1028scheme13.CSS12581815 tháng mười 1407:14
scheme14.css_1028scheme14.CSS12817215 tháng mười 1407:14
scheme15.css_1028scheme15.CSS12270015 tháng mười 1407:14
scheme16.css_1028scheme16.CSS12877015 tháng mười 1407:14
scheme17.css_1028scheme17.CSS12537815 tháng mười 1407:14
scheme18.css_1028scheme18.CSS13187215 tháng mười 1407:14
scheme19.css_1028scheme19.CSS13077015 tháng mười 1407:14
scheme20.css_1028scheme20.CSS12847215 tháng mười 1407:14
scheme21.css_1028scheme21.CSS12538215 tháng mười 1407:14
scheme22.css_1028scheme22.CSS12997015 tháng mười 1407:14
scheme23.css_1028scheme23.CSS12821815 tháng mười 1407:14
scheme24.css_1028scheme24.CSS12624015 tháng mười 1407:14
scheme25.css_1028scheme25.CSS13000615 tháng mười 1407:14
scheme26.css_1028scheme26.CSS11893415 tháng mười 1407:14
scheme27.css_1028scheme27.CSS12272815 tháng mười 1407:14
scheme28.css_1028scheme28.CSS12037215 tháng mười 1407:14
scheme29.css_1028scheme29.CSS12548015 tháng mười 1407:14
scheme30.css_1028scheme30.CSS11981015 tháng mười 1407:14
scheme31.css_1028scheme31.CSS12011415 tháng mười 1407:14
scheme32.css_1028scheme32.CSS12521615 tháng mười 1407:14
scheme33.css_1028scheme33.CSS12124015 tháng mười 1407:14
scheme34.css_1028scheme34.CSS11878815 tháng mười 1407:14
scheme35.css_1028scheme35.CSS13103215 tháng mười 1407:14
scheme36.css_1028scheme36.CSS12282015 tháng mười 1407:14
scheme37.css_1028scheme37.CSS13174815 tháng mười 1407:14
scheme38.css_1028scheme38.CSS12652415 tháng mười 1407:14
scheme39.css_1028scheme39.CSS12346815 tháng mười 1407:14
scheme40.css_1028scheme40.CSS12497815 tháng mười 1407:14
scheme41.css_1028scheme41.CSS12448015 tháng mười 1407:14
scheme42.css_1028scheme42.CSS12083215 tháng mười 1407:14
scheme43.css_1028scheme43.CSS12390015 tháng mười 1407:14
scheme44.css_1028scheme44.CSS12591615 tháng mười 1407:14
scheme45.css_1028scheme45.CSS12429415 tháng mười 1407:14
scheme46.css_1028scheme46.CSS12969415 tháng mười 1407:14
scheme47.css_1028scheme47.CSS12680815 tháng mười 1407:14
scheme48.css_1028scheme48.CSS12890015 tháng mười 1407:14
scheme49.css_1028scheme49.CSS12094015 tháng mười 1407:14
scheme50.css_1028scheme50.CSS12620815 tháng mười 1407:14
scheme51.css_1028scheme51.CSS12221615 tháng mười 1407:14
scheme52.css_1028scheme52.CSS12268415 tháng mười 1407:14
scheme53.css_1028scheme53.CSS12401215 tháng mười 1407:14
scheme54.css_1028scheme54.CSS12628415 tháng mười 1407:14
scheme55.css_1028scheme55.CSS11998815 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1025pubwzint.dll15.0.4442.100041076015 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1029pubwzint.dll15.0.4448.100044858415 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1030pubwzint.dll15.0.4442.100044862415 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1031pubwzint.dll15.0.4442.100049319215 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1032pubwzint.dll15.0.4448.100052948015 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_3082pubwzint.dll15.0.4442.100046910415 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1061pubwzint.dll15.0.4442.100043838415 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1035pubwzint.dll15.0.4442.100043940815 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1036pubwzint.dll15.0.4442.100047576015 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1037pubwzint.dll15.0.4442.100037387215 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1081pubwzint.dll15.0.4442.100045888815 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1050pubwzint.dll15.0.4442.100045067215 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1038pubwzint.dll15.0.4442.100046244815 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1057pubwzint.dll15.0.4469.100047572015 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1040pubwzint.dll15.0.4442.100045067215 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1041pubwzint.dll15.0.4442.100035492815 tháng mười 1407:13
pubwzint.dll_1087pubwzint.dll15.0.4454.100046037615 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1042pubwzint.dll15.0.4442.100025560015 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1063pubwzint.dll15.0.4442.100046756815 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1062pubwzint.dll15.0.4460.100046189615 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1086pubwzint.dll15.0.4466.100049058415 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1043pubwzint.dll15.0.4442.100045479215 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1045pubwzint.dll15.0.4442.100044760015 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1046pubwzint.dll15.0.4693.100046044815 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_2070pubwzint.dll15.0.4567.100047837615 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1048pubwzint.dll15.0.4454.100049056815 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1049pubwzint.dll15.0.4442.100045425615 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1051pubwzint.dll15.0.4460.100046088815 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1060pubwzint.dll15.0.4454.100044040815 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_2074pubwzint.dll15.0.4460.100046240815 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1054pubwzint.dll15.0.4445.100042914415 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1066pubwzint.dll15.0.4481.100046548015 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_2052pubwzint.dll15.0.4442.100021464015 tháng mười 1407:14
pubwzint.dll_1028pubwzint.dll15.0.4442.100021620015 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll_1033pub6intl.dll15.0.4697.1000561987213 tháng mười 1510:07
morph9.dllmorph9.dll15.0.4703.100047995213 tháng mười 1510:07
mspub.exemspub.exe15.0.4763.10001075719213 tháng mười 1510:07
mspub.Manmspub.exe.manifest123913 tháng mười 1510:07
prtf9.dllprtf9.dll15.0.4763.100014397613 tháng mười 1510:07
ptxt9.dllptxt9.dll15.0.4763.100072109613 tháng mười 1510:07
pubconv.dllpubconv.dll15.0.4763.100063241613 tháng mười 1510:07
pubtrap.dllpubtrap.dll15.0.4763.10004985613 tháng mười 1510:07
mor6int.Rest.idx_dll_1025mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043908015 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1025pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150421060015 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1026mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1026pub6intl.dll.idx_dll15.0.4460.10006662415 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1026pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424541615 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1029mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1029pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006662415 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1029pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424080815 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1030mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1030pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006513615 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1030pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424234415 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1031mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1031pub6intl.dll.idx_dll15.0.4567.10006570415 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1031pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424695215 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1032mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1032pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006611215 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1032pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424797615 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1033mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15013962413 tháng mười 1510:07
pub6intl.Rest.idx_dll_1033pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150125671213 tháng mười 1510:07
mor6int.Rest.idx_dll_3082mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_3082pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424695215 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1061mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1061pub6intl.dll.idx_dll15.0.4463.10006611215 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1061pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424746415 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1035mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1035pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006667215 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1035pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1036mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1036pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424183215 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1037mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1037pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150422084015 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1081mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1081pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006616015 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1081pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424797615 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1050mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1050pub6intl.dll.idx_dll15.0.4463.10006664015 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1050pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424388015 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1038mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043856815 tháng mười 1407:13
pub6intl.dll.idx_dll_1038pub6intl.dll.idx_dll15.0.4448.10006612815 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1038pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424285615 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1040mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1040pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150422954415 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1041mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043908015 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1041pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150418858415 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1087mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1087pub6intl.dll.idx_dll15.0.4460.10006508815 tháng mười 1407:13
pub6intl.Rest.idx_dll_1087pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424746415 tháng mười 1407:13
mor6int.Rest.idx_dll_1042mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1042pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150418500015 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1063mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1063pub6intl.dll.idx_dll15.0.4463.10006612815 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1063pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1062mor6int.Rest.idx_dlllesedit.css_1030stylesedit.CSS12856915 tháng mười 1407:13
ppt.stylesread.css_1030stylesread.CSS10015715 tháng mười 1407:13
ppt.stylesview.css_1030stylesview.CSS424797615 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1044mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1044pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006564815 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1044pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424029615 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1043mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1043pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150423312815 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1045mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1045pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006720015 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1045pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424900015 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1046mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1046pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424848815 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_2070mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_2070pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006667215 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_2070pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1048mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1048pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006612815 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1048pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424592815 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1049mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1049pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424951215 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1051mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1051pub6intl.dll.idx_dll15.0.4466.10006612815 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1051pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1060mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1060pub6intl.dll.idx_dll15.0.4613.10006621615 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1060pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424541615 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_2074mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_2074pub6intl.dll.idx_dll15.0.4460.10006713615 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_2074pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424029615 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1053mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1053pub6intl.dll.idx_dll15.0.4561.10006621615 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1053pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150423978415 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1054mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15053959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1054pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006508815 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1054pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150524951215 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1055mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1055pub6intl.dll.idx_dll15.0.4553.10006672815 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1055pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424797615 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1058mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.dll.idx_dll_1058pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006560015 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1058pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424541615 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_2052mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_2052pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424900015 tháng mười 1407:14
mor6int.Rest.idx_dll_1028mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:14
pub6intl.Rest.idx_dll_1028pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424951215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1025pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416042415 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1026pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1029pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415837615 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1030pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415479215 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1031pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415837615 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1032pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416093615 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1033pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150117376813 tháng mười 1510:07
pubwzint.Rest.idx_dll_3082pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415735215 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1061pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1035pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415684015 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1036pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415940015 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1037pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415888815 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1081pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1050pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416298415 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1038pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415581615 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1040pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150414557615 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1041pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415837615 tháng mười 1407:13
pubwzint.Rest.idx_dll_1087pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415940015 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1042pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150414711215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1063pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416093615 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1062pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415991215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1044pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415479215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1043pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415428015 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1045pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416042415 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1046pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4693.100016093615 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_2070pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1048pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415991215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1049pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415735215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1051pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416144815 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1060pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416144815 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_2074pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416144815 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1053pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415735215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1054pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150515991215 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1055pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416298415 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1058pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416042415 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_2052pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416400815 tháng mười 1407:14
pubwzint.Rest.idx_dll_1028pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416400815 tháng mười 1407:14
mspub.veman.xmlmspub.visualelementsmanifest.xml33813 tháng mười 1510:07

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Publisher 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
fontschm.ini_1025fontschm.ini349515 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1025mor6int.dll15.0.4442.100044760015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1025pub6intl.dll15.0.4771.1000565264815 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1025pubcolor.SCM2816015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1026pub6intl.dll15.0.4771.1000573456815 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1026pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1029mor6int.dll15.0.4454.100045728815 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1029pub6intl.dll15.0.4771.1000586512815 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1029pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1030mor6int.dll15.0.4442.100044760015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1030pub6intl.dll15.0.4771.1000564292015 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1030pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1031fontschm.ini330915 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1031mor6int.dll15.0.4442.100044813615 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1031pub6intl.dll15.0.4771.1000574327215 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1031pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1032fontschm.ini332715 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1032mor6int.dll15.0.4448.100046036015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1032pub6intl.dll15.0.4771.1000600234415 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1032pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_3082fontschm.ini326515 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_3082mor6int.dll15.0.4442.100044862415 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_3082pub6intl.dll15.0.4771.1000571869615 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_3082pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1061fontschm.ini306015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1061pub6intl.dll15.0.4771.1000578628015 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1061pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1035pub6intl.dll15.0.4771.1000568951215 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1035pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1036fontschm.ini323015 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1036mor6int.dll15.0.4442.100045016015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1036pub6intl.dll15.0.4771.1000588304815 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1036pubcolor.SCM2867215 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1037fontschm.ini350715 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1037mor6int.dll15.0.4442.100045425615 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1037pub6intl.dll15.0.4771.1000574276015 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1037pubcolor.SCM2816015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1081pub6intl.dll15.0.4771.1000583389615 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1081pubcolor.SCM2867215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1050pub6intl.dll15.0.4771.1000568285615 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1050pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1038mor6int.dll15.0.4442.100045323215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1038pub6intl.dll15.0.4771.1000587946415 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1038pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:39
scheme02.css_1038scheme02.CSS12947415 tháng mười 1407:39
scheme03.css_1038scheme03.CSS12675415 tháng mười 1407:39
scheme04.css_1038scheme04.CSS12768615 tháng mười 1407:39
scheme05.css_1038scheme05.CSS12652415 tháng mười 1407:39
scheme06.css_1038scheme06.CSS12828215 tháng mười 1407:39
scheme07.css_1038scheme07.CSS12747815 tháng mười 1407:39
scheme08.css_1038scheme08.CSS13161015 tháng mười 1407:39
scheme10.css_1038scheme10.CSS13289015 tháng mười 1407:39
scheme11.css_1038scheme11.CSS12598415 tháng mười 1407:39
scheme16.css_1038scheme16.CSS12914615 tháng mười 1407:39
scheme17.css_1038scheme17.CSS12696815 tháng mười 1407:39
scheme18.css_1038scheme18.CSS13235015 tháng mười 1407:39
scheme19.css_1038scheme19.CSS12714615 tháng mười 1407:39
scheme20.css_1038scheme20.CSS12772615 tháng mười 1407:39
scheme21.css_1038scheme21.CSS12646215 tháng mười 1407:39
scheme22.css_1038scheme22.CSS12976415 tháng mười 1407:39
scheme23.css_1038scheme23.CSS13282015 tháng mười 1407:39
scheme24.css_1038scheme24.CSS12418215 tháng mười 1407:39
scheme25.css_1038scheme25.CSS12860615 tháng mười 1407:39
scheme26.css_1038scheme26.CSS11895015 tháng mười 1407:39
scheme28.css_1038scheme28.CSS12049815 tháng mười 1407:39
scheme32.css_1038scheme32.CSS12393615 tháng mười 1407:39
scheme38.css_1038scheme38.CSS12810015 tháng mười 1407:39
scheme40.css_1038scheme40.CSS12495615 tháng mười 1407:39
scheme45.css_1038scheme45.CSS12442215 tháng mười 1407:39
scheme46.css_1038scheme46.CSS13019815 tháng mười 1407:39
scheme47.css_1038scheme47.CSS12693615 tháng mười 1407:39
scheme53.css_1038scheme53.CSS12414015 tháng mười 1407:39
scheme54.css_1038scheme54.CSS12628415 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1057fontschm.ini324715 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1057mor6int.dll15.0.4466.100044756015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1057pub6intl.dll15.0.4771.1000565930415 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1057pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1040fontschm.ini322815 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1040mor6int.dll15.0.4442.100044864815 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1040pub6intl.dll15.0.4771.1000566288815 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1040pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1041fontschm.ini293615 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1041mor6int.dll15.0.4442.100044811215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1041pub6intl.dll15.0.4771.1000558506415 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1041pubcolor.SCM2713615 tháng mười 1407:39
scheme01.css_1041scheme01.CSS12421215 tháng mười 1407:39
scheme02.css_1041scheme02.CSS12578015 tháng mười 1407:39
scheme03.css_1041scheme03.CSS12458815 tháng mười 1407:39
scheme04.css_1041scheme04.CSS12503415 tháng mười 1407:39
scheme05.css_1041scheme05.CSS12347815 tháng mười 1407:39
scheme06.css_1041scheme06.CSS12478415 tháng mười 1407:39
scheme07.css_1041scheme07.CSS12582815 tháng mười 1407:39
scheme08.css_1041scheme08.CSS12760815 tháng mười 1407:39
scheme09.css_1041scheme09.CSS12833015 tháng mười 1407:39
scheme10.css_1041scheme10.CSS12862215 tháng mười 1407:39
scheme11.css_1041scheme11.CSS12575415 tháng mười 1407:39
scheme12.css_1041scheme12.CSS12200215 tháng mười 1407:39
scheme13.css_1041scheme13.CSS12610615 tháng mười 1407:39
scheme14.css_1041scheme14.CSS12846015 tháng mười 1407:39
scheme15.css_1041scheme15.CSS12302815 tháng mười 1407:39
scheme16.css_1041scheme16.CSS12905815 tháng mười 1407:39
scheme17.css_1041scheme17.CSS12565815 tháng mười 1407:39
scheme18.css_1041scheme18.CSS13215215 tháng mười 1407:39
scheme19.css_1041scheme19.CSS13105815 tháng mười 1407:39
scheme20.css_1041scheme20.CSS12875215 tháng mười 1407:39
scheme21.css_1041scheme21.CSS12567015 tháng mười 1407:39
scheme22.css_1041scheme22.CSS13025015 tháng mười 1407:39
scheme23.css_1041scheme23.CSS12850615 tháng mười 1407:39
scheme24.css_1041scheme24.CSS12652015 tháng mười 1407:39
scheme25.css_1041scheme25.CSS13028615 tháng mười 1407:39
scheme26.css_1041scheme26.CSS11922215 tháng mười 1407:39
scheme27.css_1041scheme27.CSS12301615 tháng mười 1407:39
scheme28.css_1041scheme28.CSS12066015 tháng mười 1407:39
scheme29.css_1041scheme29.CSS12577015 tháng mười 1407:39
scheme30.css_1041scheme30.CSS12009815 tháng mười 1407:39
scheme31.css_1041scheme31.CSS12040215 tháng mười 1407:39
scheme32.css_1041scheme32.CSS12529615 tháng mười 1407:39
scheme33.css_1041scheme33.CSS12073615 tháng mười 1407:39
scheme34.css_1041scheme34.CSS11877215 tháng mười 1407:39
scheme35.css_1041scheme35.CSS13067215 tháng mười 1407:39
scheme36.css_1041scheme36.CSS12260415 tháng mười 1407:39
scheme37.css_1041scheme37.CSS13138815 tháng mười 1407:39
scheme38.css_1041scheme38.CSS12660415 tháng mười 1407:39
scheme39.css_1041scheme39.CSS12322815 tháng mười 1407:39
scheme40.css_1041scheme40.CSS12519415 tháng mười 1407:39
scheme41.css_1041scheme41.CSS12384815 tháng mười 1407:39
scheme42.css_1041scheme42.CSS12054415 tháng mười 1407:39
scheme43.css_1041scheme43.CSS12354015 tháng mười 1407:39
scheme44.css_1041scheme44.CSS12593215 tháng mười 1407:39
scheme45.css_1041scheme45.CSS12431015 tháng mười 1407:39
scheme46.css_1041scheme46.CSS12933415 tháng mười 1407:39
scheme47.css_1041scheme47.CSS12667215 tháng mười 1407:39
scheme48.css_1041scheme48.CSS12907615 tháng mười 1407:39
scheme49.css_1041scheme49.CSS12070015 tháng mười 1407:39
scheme50.css_1041scheme50.CSS12656815 tháng mười 1407:39
scheme51.css_1041scheme51.CSS12189615 tháng mười 1407:39
scheme52.css_1041scheme52.CSS12232415 tháng mười 1407:39
scheme53.css_1041scheme53.CSS12374815 tháng mười 1407:39
scheme54.css_1041scheme54.CSS12592415 tháng mười 1407:39
scheme55.css_1041scheme55.CSS12258015 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1087fontschm.ini343615 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1087mor6int.dll15.0.4454.100045730415 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1087pub6intl.dll15.0.4771.1000588458415 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1087pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1042fontschm.ini315415 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1042mor6int.dll15.0.4442.100044864815 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1042pub6intl.dll15.0.4771.1000557124015 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1042pubcolor.SCM2662415 tháng mười 1407:39
scheme01.css_1042scheme01.CSS12233415 tháng mười 1407:39
scheme02.css_1042scheme02.CSS12233615 tháng mười 1407:39
scheme03.css_1042scheme03.CSS12383415 tháng mười 1407:39
scheme04.css_1042scheme04.CSS12378615 tháng mười 1407:39
scheme05.css_1042scheme05.CSS12097815 tháng mười 1407:39
scheme06.css_1042scheme06.CSS12278015 tháng mười 1407:39
scheme07.css_1042scheme07.CSS12316615 tháng mười 1407:39
scheme08.css_1042scheme08.CSS12282615 tháng mười 1407:39
scheme09.css_1042scheme09.CSS12495415 tháng mười 1407:39
scheme10.css_1042scheme10.CSS12488415 tháng mười 1407:39
scheme11.css_1042scheme11.CSS12413615 tháng mười 1407:39
scheme12.css_1042scheme12.CSS12089015 tháng mười 1407:39
scheme13.css_1042scheme13.CSS12229615 tháng mười 1407:39
scheme14.css_1042scheme14.CSS12459815 tháng mười 1407:39
scheme15.css_1042scheme15.CSS12302815 tháng mười 1407:39
scheme16.css_1042scheme16.CSS12905815 tháng mười 1407:39
scheme17.css_1042scheme17.CSS12565815 tháng mười 1407:39
scheme18.css_1042scheme18.CSS13215215 tháng mười 1407:39
scheme19.css_1042scheme19.CSS13105815 tháng mười 1407:39
scheme20.css_1042scheme20.CSS12875215 tháng mười 1407:39
scheme21.css_1042scheme21.CSS12567015 tháng mười 1407:39
scheme22.css_1042scheme22.CSS13025015 tháng mười 1407:39
scheme23.css_1042scheme23.CSS12850615 tháng mười 1407:39
scheme24.css_1042scheme24.CSS12652015 tháng mười 1407:39
scheme25.css_1042scheme25.CSS13028615 tháng mười 1407:39
scheme26.css_1042scheme26.CSS11695415 tháng mười 1407:39
scheme27.css_1042scheme27.CSS12020815 tháng mười 1407:39
scheme28.css_1042scheme28.CSS11884215 tháng mười 1407:39
scheme29.css_1042scheme29.CSS12253015 tháng mười 1407:39
scheme30.css_1042scheme30.CSS11858615 tháng mười 1407:39
scheme31.css_1042scheme31.CSS11910615 tháng mười 1407:39
scheme32.css_1042scheme32.CSS11996815 tháng mười 1407:39
scheme33.css_1042scheme33.CSS12037615 tháng mười 1407:39
scheme34.css_1042scheme34.CSS11662815 tháng mười 1407:39
scheme35.css_1042scheme35.CSS12937615 tháng mười 1407:39
scheme36.css_1042scheme36.CSS11843615 tháng mười 1407:39
scheme37.css_1042scheme37.CSS13052415 tháng mười 1407:39
scheme38.css_1042scheme38.CSS12257215 tháng mười 1407:39
scheme39.css_1042scheme39.CSS12121215 tháng mười 1407:39
scheme40.css_1042scheme40.CSS12358815 tháng mười 1407:39
scheme41.css_1042scheme41.CSS12287215 tháng mười 1407:39
scheme42.css_1042scheme42.CSS12083215 tháng mười 1407:39
scheme43.css_1042scheme43.CSS12174015 tháng mười 1407:39
scheme44.css_1042scheme44.CSS12130815 tháng mười 1407:39
scheme45.css_1042scheme45.CSS11985415 tháng mười 1407:39
scheme46.css_1042scheme46.CSS12674215 tháng mười 1407:39
scheme47.css_1042scheme47.CSS12392015 tháng mười 1407:39
scheme48.css_1042scheme48.CSS12164415 tháng mười 1407:39
scheme49.css_1042scheme49.CSS11939615 tháng mười 1407:39
scheme50.css_1042scheme50.CSS12282415 tháng mười 1407:39
scheme51.css_1042scheme51.CSS12068015 tháng mười 1407:39
scheme52.css_1042scheme52.CSS12102815 tháng mười 1407:39
scheme53.css_1042scheme53.CSS12041215 tháng mười 1407:39
scheme54.css_1042scheme54.CSS12534815 tháng mười 1407:39
scheme55.css_1042scheme55.CSS12142815 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1063pub6intl.dll15.0.4771.1000579344815 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1063pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1062pub6intl.dll15.0.4771.1000582314415 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1062pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1086fontschm.ini324415 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1086mor6int.dll15.0.4442.100044760015 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1086pub6intl.dll15.0.4771.1000567261615 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1086pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1044pub6intl.dll15.0.4771.1000563780015 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1044pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1043fontschm.ini324415 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1043mor6int.dll15.0.4442.100044813615 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1043pub6intl.dll15.0.4771.1000567108015 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1043pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1045mor6int.dll15.0.4420.101745681615 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1045pub6intl.dll15.0.4771.1000592349615 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1045pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_1046fontschm.ini328615 tháng mười 1407:39
mor6int.dll_1046mor6int.dll15.0.4442.100044862415 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll_1046pub6intl.dll15.0.4771.1000570384815 tháng mười 1407:39
pubcolor.scm_1046pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:39
fontschm.ini_2070fontschm.ini323415 tháng mười 1407:40
mor6int.dll_2070mor6int.dll15.0.4442.100044864815 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_2070pub6intl.dll15.0.4771.1000571920815 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_2070pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1048pub6intl.dll15.0.4771.1000591735215 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1048pubcolor.SCM2867215 tháng mười 1407:40
fontschm.ini_1049fontschm.ini352415 tháng mười 1407:40
mor6int.dll_1049mor6int.dll15.0.4442.100044811215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1049pub6intl.dll15.0.4771.1000566186415 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1049pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:40
scheme01.css_1049scheme01.CSS12607415 tháng mười 1407:40
scheme02.css_1049scheme02.CSS12998415 tháng mười 1407:40
scheme03.css_1049scheme03.CSS12979615 tháng mười 1407:40
scheme04.css_1049scheme04.CSS12778415 tháng mười 1407:40
scheme05.css_1049scheme05.CSS12652415 tháng mười 1407:40
scheme06.css_1049scheme06.CSS13138415 tháng mười 1407:40
scheme07.css_1049scheme07.CSS12883015 tháng mười 1407:40
scheme08.css_1049scheme08.CSS13044215 tháng mười 1407:40
scheme09.css_1049scheme09.CSS13216415 tháng mười 1407:40
scheme10.css_1049scheme10.CSS13288615 tháng mười 1407:40
scheme11.css_1049scheme11.CSS12785615 tháng mười 1407:40
scheme12.css_1049scheme12.CSS12372615 tháng mười 1407:40
scheme13.css_1049scheme13.CSS12610615 tháng mười 1407:40
scheme14.css_1049scheme14.CSS12405815 tháng mười 1407:40
scheme15.css_1049scheme15.CSS12543615 tháng mười 1407:40
scheme16.css_1049scheme16.CSS12804215 tháng mười 1407:40
scheme17.css_1049scheme17.CSS12513015 tháng mười 1407:40
scheme18.css_1049scheme18.CSS13164615 tháng mười 1407:40
scheme19.css_1049scheme19.CSS12824215 tháng mười 1407:40
scheme20.css_1049scheme20.CSS13128415 tháng mười 1407:40
scheme21.css_1049scheme21.CSS12635815 tháng mười 1407:40
scheme22.css_1049scheme22.CSS12891215 tháng mười 1407:40
scheme23.css_1049scheme23.CSS13127815 tháng mười 1407:40
scheme24.css_1049scheme24.CSS12565015 tháng mười 1407:40
scheme25.css_1049scheme25.CSS12917415 tháng mười 1407:40
scheme26.css_1049scheme26.CSS11895015 tháng mười 1407:40
scheme27.css_1049scheme27.CSS12301615 tháng mười 1407:40
scheme28.css_1049scheme28.CSS12049815 tháng mười 1407:40
scheme29.css_1049scheme29.CSS12577015 tháng mười 1407:40
scheme30.css_1049scheme30.CSS12225815 tháng mười 1407:40
scheme31.css_1049scheme31.CSS12040215 tháng mười 1407:40
scheme32.css_1049scheme32.CSS12259215 tháng mười 1407:40
scheme33.css_1049scheme33.CSS12203215 tháng mười 1407:40
scheme34.css_1049scheme34.CSS12123615 tháng mười 1407:40
scheme35.css_1049scheme35.CSS13182415 tháng mười 1407:40
scheme36.css_1049scheme36.CSS12318015 tháng mười 1407:40
scheme37.css_1049scheme37.CSS13254015 tháng mười 1407:40
scheme38.css_1049scheme38.CSS12854015 tháng mười 1407:40
scheme39.css_1049scheme39.CSS12398015 tháng mười 1407:40
scheme40.css_1049scheme40.CSS12889415 tháng mười 1407:40
scheme41.css_1049scheme41.CSS12527215 tháng mười 1407:40
scheme42.css_1049scheme42.CSS12112015 tháng mười 1407:40
scheme43.css_1049scheme43.CSS12469215 tháng mười 1407:40
scheme44.css_1049scheme44.CSS12620415 tháng mười 1407:40
scheme45.css_1049scheme45.CSS12258215 tháng mười 1407:40
scheme46.css_1049scheme46.CSS12788415 tháng mười 1407:40
scheme47.css_1049scheme47.CSS12693615 tháng mười 1407:40
scheme48.css_1049scheme48.CSS12902815 tháng mười 1407:40
scheme49.css_1049scheme49.CSS12265215 tháng mười 1407:40
scheme50.css_1049scheme50.CSS12700015 tháng mười 1407:40
scheme51.css_1049scheme51.CSS12272815 tháng mười 1407:40
scheme52.css_1049scheme52.CSS12347615 tháng mười 1407:40
scheme53.css_1049scheme53.CSS12414015 tháng mười 1407:40
scheme54.css_1049scheme54.CSS12628415 tháng mười 1407:40
scheme55.css_1049scheme55.CSS12315615 tháng mười 1407:40
mor6int.dll_1051mor6int.dll15.0.4448.100045781615 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1051pub6intl.dll15.0.4771.1000589380015 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1051pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:40
mor6int.dll_1060mor6int.dll15.0.4454.100045423215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1060pub6intl.dll15.0.4771.1000580932015 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1060pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_2074pub6intl.dll15.0.4771.1000586154415 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_2074pubcolor.SCM2969615 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1053pub6intl.dll15.0.4771.1000567312815 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1053pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1054pub6intl.dll15.0.4771.1000566800815 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1054pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1055pub6intl.dll15.0.4771.1000586922415 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1055pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll_1058pub6intl.dll15.0.4771.1000578116015 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1058pubcolor.SCM2918415 tháng mười 1407:40
mor6int.dll_1066mor6int.dll15.0.4469.100045882415 tháng mười 1407:41
pub6intl.dll_1066pub6intl.dll15.0.4771.1000593783215 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_1066pubcolor.SCM3020815 tháng mười 1407:40
fontschm.ini_2052fontschm.ini326015 tháng mười 1407:40
mor6int.dll_2052mor6int.dll15.0.4442.100044660015 tháng mười 1407:41
pub6intl.dll_2052pub6intl.dll15.0.4771.1000553181615 tháng mười 1407:40
pubcolor.scm_2052pubcolor.SCM2662415 tháng mười 1407:40
scheme01.css_2052scheme01.CSS12577615 tháng mười 1407:40
scheme02.css_2052scheme02.CSS12904615 tháng mười 1407:40
scheme03.css_2052scheme03.CSS12602815 tháng mười 1407:40
scheme04.css_2052scheme04.CSS12726615 tháng mười 1407:40
scheme05.css_2052scheme05.CSS12579815 tháng mười 1407:40
scheme06.css_2052scheme06.CSS12677215 tháng mười 1407:40
scheme07.css_2052scheme07.CSS12985415 tháng mười 1407:40
scheme08.css_2052scheme08.CSS12835215 tháng mười 1407:40
scheme09.css_2052scheme09.CSS13099815 tháng mười 1407:40
scheme10.css_2052scheme10.CSS13159015 tháng mười 1407:40
scheme11.css_2052scheme11.CSS13013615 tháng mười 1407:40
scheme12.css_2052scheme12.CSS12246615 tháng mười 1407:40
scheme13.css_2052scheme13.CSS12538615 tháng mười 1407:40
scheme14.css_2052scheme14.CSS12788415 tháng mười 1407:40
scheme15.css_2052scheme15.CSS12232415 tháng mười 1407:40
scheme16.css_2052scheme16.CSS12818815 tháng mười 1407:40
scheme17.css_2052scheme17.CSS12495615 tháng mười 1407:40
scheme18.css_2052scheme18.CSS13090015 tháng mười 1407:40
scheme19.css_2052scheme19.CSS12981815 tháng mười 1407:40
scheme20.css_2052scheme20.CSS12827215 tháng mười 1407:40
scheme21.css_2052scheme21.CSS12444615 tháng mười 1407:40
scheme22.css_2052scheme22.CSS12914015 tháng mười 1407:40
scheme23.css_2052scheme23.CSS12749815 tháng mười 1407:40
scheme24.css_2052scheme24.CSS12592615 tháng mười 1407:40
scheme25.css_2052scheme25.CSS12922015 tháng mười 1407:40
scheme26.css_2052scheme26.CSS11825415 tháng mười 1407:40
scheme27.css_2052scheme27.CSS12217215 tháng mười 1407:40
scheme28.css_2052scheme28.CSS11975415 tháng mười 1407:40
scheme29.css_2052scheme29.CSS12483415 tháng mười 1407:40
scheme30.css_2052scheme30.CSS11967415 tháng mười 1407:40
scheme31.css_2052scheme31.CSS11983015 tháng mười 1407:40
scheme32.css_2052scheme32.CSS12519615 tháng mười 1407:40
scheme33.css_2052scheme33.CSS12110415 tháng mười 1407:40
scheme34.css_2052scheme34.CSS11896215 tháng mười 1407:40
scheme35.css_2052scheme35.CSS13031215 tháng mười 1407:40
scheme36.css_2052scheme36.CSS12246015 tháng mười 1407:40
scheme37.css_2052scheme37.CSS13089215 tháng mười 1407:40
scheme38.css_2052scheme38.CSS12681215 tháng mười 1407:40
scheme39.css_2052scheme39.CSS12290815 tháng mười 1407:40
scheme40.css_2052scheme40.CSS12394815 tháng mười 1407:41
scheme41.css_2052scheme41.CSS12375215 tháng mười 1407:41
scheme42.css_2052scheme42.CSS12083215 tháng mười 1407:41
scheme43.css_2052scheme43.CSS12368415 tháng mười 1407:41
scheme44.css_2052scheme44.CSS12606015 tháng mười 1407:41
scheme45.css_2052scheme45.CSS12413415 tháng mười 1407:41
scheme46.css_2052scheme46.CSS12919015 tháng mười 1407:41
scheme47.css_2052scheme47.CSS12631215 tháng mười 1407:41
scheme48.css_2052scheme48.CSS12882415 tháng mười 1407:41
scheme49.css_2052scheme49.CSS12092415 tháng mười 1407:41
scheme50.css_2052scheme50.CSS12599215 tháng mười 1407:41
scheme51.css_2052scheme51.CSS12161615 tháng mười 1407:41
scheme52.css_2052scheme52.CSS12196415 tháng mười 1407:41
scheme53.css_2052scheme53.CSS12351615 tháng mười 1407:41
scheme54.css_2052scheme54.CSS12534015 tháng mười 1407:41
scheme55.css_2052scheme55.CSS12286815 tháng mười 1407:41
fontschm.ini_1028fontschm.ini357315 tháng mười 1407:41
mor6int.dll_1028mor6int.dll15.0.4442.100044711215 tháng mười 1407:41
pub6intl.dll_1028pub6intl.dll15.0.4771.1000554154415 tháng mười 1407:41
pubcolor.scm_1028pubcolor.SCM2662415 tháng mười 1407:41
scheme01.css_1028scheme01.CSS12637615 tháng mười 1407:41
scheme02.css_1028scheme02.CSS12969415 tháng mười 1407:41
scheme03.css_1028scheme03.CSS12672415 tháng mười 1407:41
scheme04.css_1028scheme04.CSS12793815 tháng mười 1407:41
scheme05.css_1028scheme05.CSS12607215 tháng mười 1407:41
scheme06.css_1028scheme06.CSS12741815 tháng mười 1407:41
scheme07.css_1028scheme07.CSS13061415 tháng mười 1407:41
scheme08.css_1028scheme08.CSS12914415 tháng mười 1407:41
scheme09.css_1028scheme09.CSS13186415 tháng mười 1407:41
scheme10.css_1028scheme10.CSS13269015 tháng mười 1407:41
scheme11.css_1028scheme11.CSS13088815 tháng mười 1407:41
scheme12.css_1028scheme12.CSS12274615 tháng mười 1407:41
scheme13.css_1028scheme13.CSS12581815 tháng mười 1407:41
scheme14.css_1028scheme14.CSS12817215 tháng mười 1407:41
scheme15.css_1028scheme15.CSS12270015 tháng mười 1407:41
scheme16.css_1028scheme16.CSS12877015 tháng mười 1407:41
scheme17.css_1028scheme17.CSS12537815 tháng mười 1407:41
scheme18.css_1028scheme18.CSS13187215 tháng mười 1407:41
scheme19.css_1028scheme19.CSS13077015 tháng mười 1407:41
scheme20.css_1028scheme20.CSS12847215 tháng mười 1407:41
scheme21.css_1028scheme21.CSS12538215 tháng mười 1407:41
scheme22.css_1028scheme22.CSS12997015 tháng mười 1407:41
scheme23.css_1028scheme23.CSS12821815 tháng mười 1407:41
scheme24.css_1028scheme24.CSS12624015 tháng mười 1407:41
scheme25.css_1028scheme25.CSS13000615 tháng mười 1407:41
scheme26.css_1028scheme26.CSS11893415 tháng mười 1407:41
scheme27.css_1028scheme27.CSS12272815 tháng mười 1407:41
scheme28.css_1028scheme28.CSS12037215 tháng mười 1407:41
scheme29.css_1028scheme29.CSS12548015 tháng mười 1407:41
scheme30.css_1028scheme30.CSS11981015 tháng mười 1407:41
scheme31.css_1028scheme31.CSS12011415 tháng mười 1407:41
scheme32.css_1028scheme32.CSS12521615 tháng mười 1407:41
scheme33.css_1028scheme33.CSS12124015 tháng mười 1407:41
scheme34.css_1028scheme34.CSS11878815 tháng mười 1407:41
scheme35.css_1028scheme35.CSS13103215 tháng mười 1407:41
scheme36.css_1028scheme36.CSS12282015 tháng mười 1407:41
scheme37.css_1028scheme37.CSS13174815 tháng mười 1407:41
scheme38.css_1028scheme38.CSS12652415 tháng mười 1407:41
scheme39.css_1028scheme39.CSS12346815 tháng mười 1407:41
scheme40.css_1028scheme40.CSS12497815 tháng mười 1407:41
scheme41.css_1028scheme41.CSS12448015 tháng mười 1407:41
scheme42.css_1028scheme42.CSS12083215 tháng mười 1407:41
scheme43.css_1028scheme43.CSS12390015 tháng mười 1407:41
scheme44.css_1028scheme44.CSS12591615 tháng mười 1407:41
scheme45.css_1028scheme45.CSS12429415 tháng mười 1407:41
scheme46.css_1028scheme46.CSS12969415 tháng mười 1407:41
scheme47.css_1028scheme47.CSS12680815 tháng mười 1407:41
scheme48.css_1028scheme48.CSS12890015 tháng mười 1407:41
scheme49.css_1028scheme49.CSS12094015 tháng mười 1407:41
scheme50.css_1028scheme50.CSS12620815 tháng mười 1407:41
scheme51.css_1028scheme51.CSS12221615 tháng mười 1407:41
scheme52.css_1028scheme52.CSS12268415 tháng mười 1407:41
scheme53.css_1028scheme53.CSS12401215 tháng mười 1407:41
scheme54.css_1028scheme54.CSS12628415 tháng mười 1407:41
scheme55.css_1028scheme55.CSS11998815 tháng mười 1407:41
pubwzint.dll_1025pubwzint.dll15.0.4442.100041073615 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1029pubwzint.dll15.0.4448.100044858415 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1030pubwzint.dll15.0.4442.100044862415 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1031pubwzint.dll15.0.4442.100049319215 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1032pubwzint.dll15.0.4448.100052948015 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_3082pubwzint.dll15.0.4442.100046912815 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1061pubwzint.dll15.0.4442.100043840815 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1035pubwzint.dll15.0.4442.100043943215 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1036pubwzint.dll15.0.4442.100047576015 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1037pubwzint.dll15.0.4442.100037389615 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1081pubwzint.dll15.0.4442.100045888815 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1050pubwzint.dll15.0.4442.100045067215 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1038pubwzint.dll15.0.4442.100046244815 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1057pubwzint.dll15.0.4469.100047572015 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1040pubwzint.dll15.0.4442.100045067215 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1041pubwzint.dll15.0.4442.100035495215 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1087pubwzint.dll15.0.4454.100046036015 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1042pubwzint.dll15.0.4442.100025562415 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1063pubwzint.dll15.0.4442.100046756815 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1062pubwzint.dll15.0.4460.100046191215 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1086pubwzint.dll15.0.4466.100049058415 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1043pubwzint.dll15.0.4442.100045476815 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1045pubwzint.dll15.0.4442.100044760015 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_1046pubwzint.dll15.0.4693.100046045615 tháng mười 1407:39
pubwzint.dll_2070pubwzint.dll15.0.4567.100047837615 tháng mười 1407:40
pubwzint.dll_1048pubwzint.dll15.0.4454.100049056815 tháng mười 1407:40
pubwzint.dll_1049pubwzint.dll15.0.4442.100045425615 tháng mười 1407:40
pubwzint.dll_1051pubwzint.dll15.0.4460.100046087215 tháng mười 1407:40
pubwzint.dll_1060pubwzint.dll15.0.4454.100044039215 tháng mười 1407:40
pubwzint.dll_2074pubwzint.dll15.0.4460.100046240815 tháng mười 1407:40
pubwzint.dll_1054pubwzint.dll15.0.4445.100042912815 tháng mười 1407:40
pubwzint.dll_1066pubwzint.dll15.0.4481.100046548015 tháng mười 1407:41
pubwzint.dll_2052pubwzint.dll15.0.4442.100021466415 tháng mười 1407:41
pubwzint.dll_1028pubwzint.dll15.0.4442.100021620015 tháng mười 1407:41
pub6intl.dll_1033pub6intl.dll15.0.4697.1000562960013 tháng mười 1510:10
morph9.dllmorph9.dll15.0.4763.100061308013 tháng mười 1510:10
mspub.exemspub.exe15.0.4763.10001411335213 tháng mười 1510:10
mspub.Manmspub.exe.manifest123913 tháng mười 1510:10
prtf9.dllprtf9.dll15.0.4763.100017520813 tháng mười 1510:10
ptxt9.dllptxt9.dll15.0.4763.100098212013 tháng mười 1510:10
pubconv.dllpubconv.dll15.0.4763.100086393613 tháng mười 1510:10
pubtrap.dllpubtrap.dll15.0.4665.10006213613 tháng mười 1510:10
mor6int.Rest.idx_dll_1025mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043908015 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1025pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150421060015 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1026mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1026pub6intl.dll.idx_dll15.0.4460.10006664015 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1026pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424541615 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1029mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1029pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006662415 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1029pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424080815 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1030mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1030pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006513615 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1030pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424234415 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1031mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1031pub6intl.dll.idx_dll15.0.4567.10006570415 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1031pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424695215 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1032mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1032pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006612815 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1032pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424797615 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1033mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15013962413 tháng mười 1510:10
pub6intl.Rest.idx_dll_1033pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150125671213 tháng mười 1510:10
mor6int.Rest.idx_dll_3082mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_3082pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424695215 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1061mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1061pub6intl.dll.idx_dll15.0.4463.10006612815 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1061pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424746415 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1035mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1035pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006668815 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1035pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1036mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1036pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424183215 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1037mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1037pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150422084015 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1081mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1081pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006617615 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1081pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424797615 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1050mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1050pub6intl.dll.idx_dll15.0.4463.10006664015 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1050pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424388015 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1038mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043856815 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1038pub6intl.dll.idx_dll15.0.4448.10006612815 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1038pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424285615 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1040mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1040pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150422954415 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1041mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043908015 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1041pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150418858415 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1087mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1087pub6intl.dll.idx_dll15.0.4460.10006508815 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1087pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424746415 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1042mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1042pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150418500015 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1063mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1063pub6intl.dll.idx_dll15.0.4463.10006611215 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1063pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1062mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1062pub6intl.dll.idx_dll15.0.4463.10006662415 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1062pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424797615 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1044mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1044pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006564815 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1044pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424029615 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1043mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1043pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150423312815 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1045mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.dll.idx_dll_1045pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006720015 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1045pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424900015 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_1046mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:39
pub6intl.Rest.idx_dll_1046pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424848815 tháng mười 1407:39
mor6int.Rest.idx_dll_2070mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_2070pub6intl.dll.idx_dll15.0.4442.10006667215 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_2070pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1048mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_1048pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006612815 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1048pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424592815 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1049mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15044010415 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1049pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424951215 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1051mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_1051pub6intl.dll.idx_dll15.0.4466.10006611215 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1051pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424644015 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1060mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_1060pub6intl.dll.idx_dll15.0.4613.10006621615 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1060pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424541615 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_2074mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_2074pub6intl.dll.idx_dll15.0.4460.10006713615 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_2074pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424029615 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1053mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_1053pub6intl.dll.idx_dll15.0.4561.10006621615 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1053pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150423978415 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1054mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15053959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_1054pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006508815 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1054pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150524951215 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1055mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_1055pub6intl.dll.idx_dll15.0.4553.10006672815 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1055pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424797615 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1058mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:40
pub6intl.dll.idx_dll_1058pub6intl.dll.idx_dll15.0.4454.10006560015 tháng mười 1407:40
pub6intl.Rest.idx_dll_1058pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424541615 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_2052mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:41
pub6intl.Rest.idx_dll_2052pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424900015 tháng mười 1407:40
mor6int.Rest.idx_dll_1028mor6int.Rest.idx_dll15.0.4569.15043959215 tháng mười 1407:41
pub6intl.Rest.idx_dll_1028pub6intl.Rest.idx_dll15.0.4569.150424951215 tháng mười 1407:41
pubwzint.Rest.idx_dll_1025pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416042415 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1026pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1029pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415837615 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1030pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415479215 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1031pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415837615 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1032pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416093615 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1033pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150117376813 tháng mười 1510:10
pubwzint.Rest.idx_dll_3082pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415735215 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1061pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1035pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415684015 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1036pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415940015 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1037pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415888815 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1081pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1050pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416298415 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1038pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415581615 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1040pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150414557615 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1041pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415837615 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1087pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415940015 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1042pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150414711215 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1063pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416093615 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1062pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415991215 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1044pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415479215 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1043pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415428015 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1045pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416042415 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_1046pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4693.100016092815 tháng mười 1407:39
pubwzint.Rest.idx_dll_2070pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416196015 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1048pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415991215 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1049pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415735215 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1051pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416144815 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1060pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416144815 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_2074pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416144815 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1053pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150415735215 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1054pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150515991215 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1055pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416298415 tháng mười 1407:40
pubwzint.Rest.idx_dll_1058pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416042415 tháng mười 1407:41
pubwzint.Rest.idx_dll_2052pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416400815 tháng mười 1407:41
pubwzint.Rest.idx_dll_1028pubwzint.Rest.idx_dll15.0.4569.150416400815 tháng mười 1407:41
mspub.veman.xmlmspub.visualelementsmanifest.xml33813 tháng mười 1510:07

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3085561 - Xem lại Lần cuối: 11/17/2015 03:50:00 - Bản sửa đổi: 41.0

Microsoft Publisher 2013

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3085561 KbMtvi
Phản hồi