MS15-099: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3085572
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-099.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3089664.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3089664.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành3054932.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Office 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
html32.cnv_1033html32.CNV32571215 tháng mười 2011:07
html32.cnv_1081html32.CNV32571215 tháng mười 2011:07
recovr32.cnv_1033recovr32.CNV3233615 tháng mười 2011:08
recovr32.cnv_1066recovr32.CNV3233615 tháng mười 2011:08
recovr32.cnv_1081recovr32.CNV3233615 tháng mười 2011:08
recovr32.cnv_1087recovr32.CNV3233615 tháng mười 2011:08
wpft532.cnv_1033wpft532.CNV18245615 tháng mười 2011:08
wpft532.cnv_1066wpft532.CNV18245615 tháng mười 2011:08
wpft532.cnv_1081wpft532.CNV18245615 tháng mười 2011:08
wpft532.cnv_1087wpft532.CNV18245615 tháng mười 2011:08
wpft632.cnv_1033wpft632.CNV23509615 tháng mười 2011:08
wpft632.cnv_1066wpft632.CNV23509615 tháng mười 2011:08
wpft632.cnv_1081wpft632.CNV23509615 tháng mười 2011:08
wpft632.cnv_1087wpft632.CNV23509615 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1025wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1026wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1028wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1029wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1030wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1031wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1032wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1033wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1035wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1036wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1037wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1038wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1040wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1041wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1042wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1043wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1044wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1045wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1046wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1048wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1049wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1050wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1051wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1053wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1054wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1055wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1057wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1058wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1060wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1061wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1062wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1063wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1066wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1081wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1086wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_1087wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_2052wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_2070wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_2074wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
wpequ532.dll_3082wpequ532.dll2012.1500.4454.10001444015 tháng mười 2011:08
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:12
epsimp32.flt_1057epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:12
epsimp32.flt_1066epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:12
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:12
epsimp32.flt_1086epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:12
gifimp32.flt_1033gifimp32.FLT19004815 tháng mười 2108:12
gifimp32.flt_1057gifimp32.FLT19004815 tháng mười 2108:12
gifimp32.flt_1081gifimp32.FLT19004815 tháng mười 2108:12
gifimp32.flt_1086gifimp32.FLT19004815 tháng mười 2108:12
pictim32.flt_1033pictim32.FLT6716015 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1081pictim32.FLT6716015 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1025html32.CNV32526415 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_1025recovr32.CNV3185615 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1025wpft532.CNV18245615 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1025wpft632.CNV23460815 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1026wpft532.CNV18397615 tháng mười 2108:12
wpft532.cnv_1029wpft532.CNV18244815 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1030html32.CNV32680015 tháng mười 2108:25
wpft532.cnv_1030wpft532.CNV18348015 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1031html32.CNV32728815 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_1031recovr32.CNV3290415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1031wpft532.CNV18347215 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1031wpft632.CNV23618415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1032wpft532.CNV18448815 tháng mười 2108:50
html32.cnv_3082html32.CNV32731215 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_3082recovr32.CNV3344015 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_3082wpft532.CNV18400015 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_3082wpft632.CNV23668815 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1061wpft532.CNV18244815 tháng mười 2108:12
wpft532.cnv_1035wpft532.CNV18296015 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1036html32.CNV32730415 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_1036recovr32.CNV3343215 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1036wpft532.CNV18348815 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1036wpft632.CNV23619215 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1037html32.CNV32422415 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_1037recovr32.CNV3185615 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1037wpft532.CNV18141615 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1037wpft632.CNV23412015 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1050wpft532.CNV18348015 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1038wpft532.CNV18244815 tháng mười 2108:12
recovr32.cnv_1057recovr32.CNV3233615 tháng mười 2108:12
wpft532.cnv_1057wpft532.CNV18296815 tháng mười 2108:12
wpft632.cnv_1057wpft632.CNV23560815 tháng mười 2108:12
html32.cnv_1040html32.CNV32732015 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_1040recovr32.CNV3344815 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1040wpft532.CNV18403215 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1040wpft632.CNV23616815 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1041html32.CNV32268815 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_1041recovr32.CNV3084015 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1041wpft532.CNV17936815 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1041wpft632.CNV23308815 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1042html32.CNV32267215 tháng mười 2108:25
recovr32.cnv_1042recovr32.CNV3084815 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1042wpft532.CNV17936815 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1042wpft632.CNV23307215 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1063wpft532.CNV18348015 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1062wpft532.CNV18296815 tháng mười 2108:50
recovr32.cnv_1086recovr32.CNV3235215 tháng mười 2108:13
wpft532.cnv_1086wpft532.CNV18296015 tháng mười 2108:13
wpft632.cnv_1086wpft632.CNV23509615 tháng mười 2108:13
wpft532.cnv_1044wpft532.CNV18296815 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1043html32.CNV32784015 tháng mười 2108:26
recovr32.cnv_1043recovr32.CNV3394415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1043wpft532.CNV18452815 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1043wpft632.CNV23670415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1045wpft532.CNV18348815 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1046html32.CNV32679215 tháng mười 2108:26
recovr32.cnv_1046recovr32.CNV3290415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1046wpft532.CNV18399215 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1046wpft632.CNV23616815 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_2070wpft532.CNV18450415 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1048html32.CNV32673615 tháng mười 2108:26
wpft532.cnv_1048wpft532.CNV18348015 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1048wpft632.CNV23612015 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1049html32.CNV32678415 tháng mười 2108:26
recovr32.cnv_1049recovr32.CNV3238415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1049wpft532.CNV18295215 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1049wpft632.CNV23563215 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1051wpft532.CNV18297615 tháng mười 2108:13
wpft532.cnv_1060wpft532.CNV18348815 tháng mười 2108:13
wpft632.cnv_1060wpft632.CNV23561615 tháng mười 2108:13
wpft532.cnv_2074wpft532.CNV18399215 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1053wpft532.CNV18348015 tháng mười 2108:50
recovr32.cnv_1054recovr32.CNV3238415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1054wpft532.CNV18245615 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1055wpft532.CNV18244815 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1058wpft532.CNV18295215 tháng mười 2108:50
html32.cnv_2052html32.CNV32113615 tháng mười 2108:26
recovr32.cnv_2052recovr32.CNV2982415 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_2052wpft532.CNV17834415 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_2052wpft632.CNV23153615 tháng mười 2108:50
html32.cnv_1028html32.CNV32115215 tháng mười 2108:26
recovr32.cnv_1028recovr32.CNV2983215 tháng mười 2108:50
wpft532.cnv_1028wpft532.CNV17887215 tháng mười 2108:50
wpft632.cnv_1028wpft632.CNV23206415 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1025gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1025pictim32.FLT6569615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:12
gifimp32.flt_1026gifimp32.FLT18909615 tháng mười 2108:12
pictim32.flt_1026pictim32.FLT6569615 tháng mười 2108:12
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT49528815 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1029gifimp32.FLT18913615 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1029pictim32.FLT6572815 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT49530415 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1030gifimp32.FLT18913615 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1030pictim32.FLT6572015 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT49530415 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1031gifimp32.FLT18860815 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1031pictim32.FLT6571215 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1032gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1032pictim32.FLT6570415 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_3082gifimp32.FLT18864015 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_3082pictim32.FLT6573615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT49530415 tháng mười 2108:12
gifimp32.flt_1061gifimp32.FLT18861615 tháng mười 2108:12
pictim32.flt_1061pictim32.FLT6572015 tháng mười 2108:12
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1035gifimp32.FLT18862415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1035pictim32.FLT6572015 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT49534415 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1036gifimp32.FLT18864015 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1036pictim32.FLT6572815 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1037gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1037pictim32.FLT6569615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1050gifimp32.FLT18912815 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1050pictim32.FLT6572815 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT49531215 tháng mười 2108:12
gifimp32.flt_1038gifimp32.FLT18860815 tháng mười 2108:12
pictim32.flt_1038pictim32.FLT6571215 tháng mười 2108:12
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT49531215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1040gifimp32.FLT18912015 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1040pictim32.FLT6573615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1041gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1041pictim32.FLT6569615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1087gifimp32.FLT18909615 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1087pictim32.FLT6570415 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1042gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1042pictim32.FLT6518415 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT49533615 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1063gifimp32.FLT18916815 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1063pictim32.FLT6573615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1062gifimp32.FLT18864015 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1062pictim32.FLT6573615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT49531215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1044gifimp32.FLT18915215 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1044pictim32.FLT6575215 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT49533615 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1043gifimp32.FLT18916815 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1043pictim32.FLT6575215 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT49531215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1045gifimp32.FLT18912815 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1045pictim32.FLT6572815 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1046gifimp32.FLT18863215 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1046pictim32.FLT6574415 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT49532815 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_2070gifimp32.FLT18864015 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_2070pictim32.FLT6573615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT49531215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1048gifimp32.FLT18860815 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1048pictim32.FLT6572015 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1049gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1049pictim32.FLT6569615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT49533615 tháng mười 2108:13
gifimp32.flt_1051gifimp32.FLT18915215 tháng mười 2108:13
pictim32.flt_1051pictim32.FLT6574415 tháng mười 2108:13
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:13
gifimp32.flt_1060gifimp32.FLT18912015 tháng mười 2108:13
pictim32.flt_1060pictim32.FLT6572015 tháng mười 2108:13
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_2074gifimp32.FLT18861615 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_2074pictim32.FLT6521615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT49530415 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1053gifimp32.FLT18912015 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1053pictim32.FLT6571215 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1054gifimp32.FLT18860815 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1054pictim32.FLT6572015 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1055gifimp32.FLT18913615 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1055pictim32.FLT6573615 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1058gifimp32.FLT18909615 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1058pictim32.FLT6570415 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT49527215 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_2052gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_2052pictim32.FLT6519215 tháng mười 2108:50
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT49532015 tháng mười 2108:50
gifimp32.flt_1028gifimp32.FLT18858415 tháng mười 2108:50
pictim32.flt_1028pictim32.FLT6570415 tháng mười 2108:50

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Office 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
html32.cnv_1033html32.CNV40712015 tháng mười 2011:09
html32.cnv_1081html32.CNV40712015 tháng mười 2011:09
recovr32.cnv_1033recovr32.CNV3899215 tháng mười 2011:10
recovr32.cnv_1066recovr32.CNV3899215 tháng mười 2011:10
recovr32.cnv_1081recovr32.CNV3899215 tháng mười 2011:10
recovr32.cnv_1087recovr32.CNV3899215 tháng mười 2011:10
wpft532.cnv_1033wpft532.CNV20293615 tháng mười 2011:10
wpft532.cnv_1066wpft532.CNV20293615 tháng mười 2011:10
wpft532.cnv_1081wpft532.CNV20293615 tháng mười 2011:10
wpft532.cnv_1087wpft532.CNV20293615 tháng mười 2011:10
wpft632.cnv_1033wpft632.CNV30216815 tháng mười 2011:10
wpft632.cnv_1066wpft632.CNV30216815 tháng mười 2011:10
wpft632.cnv_1081wpft632.CNV30216815 tháng mười 2011:10
wpft632.cnv_1087wpft632.CNV30216815 tháng mười 2011:10
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1057epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1066epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1086epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1033gifimp32.FLT25619215 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1057gifimp32.FLT25619215 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1081gifimp32.FLT25619215 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1086gifimp32.FLT25619215 tháng mười 2108:39
pictim32.flt_1033pictim32.FLT7648015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1081pictim32.FLT7648015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1025html32.CNV40665615 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1025recovr32.CNV3851215 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1025wpft532.CNV20293615 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1025wpft632.CNV30168015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1026html32.CNV40868815 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1026recovr32.CNV4006415 tháng mười 2108:39
wpft532.cnv_1026wpft532.CNV20445615 tháng mười 2108:39
wpft632.cnv_1026wpft632.CNV30323215 tháng mười 2108:39
html32.cnv_1029html32.CNV40767215 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1029recovr32.CNV3905615 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1029wpft532.CNV20292815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1029wpft632.CNV30224015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1030html32.CNV40820815 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1030recovr32.CNV3956815 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1030wpft532.CNV20396015 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1030wpft632.CNV30274415 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1031html32.CNV40869615 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1031recovr32.CNV3956015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1031wpft532.CNV20395215 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1031wpft632.CNV30323215 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1032html32.CNV40921615 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1032recovr32.CNV4004815 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1032wpft532.CNV20496815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1032wpft632.CNV30374415 tháng mười 2109:19
html32.cnv_3082html32.CNV40872015 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_3082recovr32.CNV4007215 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_3082wpft532.CNV20448015 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_3082wpft632.CNV30377615 tháng mười 2109:19
recovr32.cnv_1061recovr32.CNV3904815 tháng mười 2108:39
wpft532.cnv_1061wpft532.CNV20292815 tháng mười 2108:39
wpft632.cnv_1061wpft632.CNV30223215 tháng mười 2108:39
html32.cnv_1035html32.CNV40767215 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1035recovr32.CNV3955215 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1035wpft532.CNV20344015 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1035wpft632.CNV30272015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1036html32.CNV40872815 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1036recovr32.CNV4008815 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1036wpft532.CNV20396815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1036wpft632.CNV30324815 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1037html32.CNV40563215 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1037recovr32.CNV3851215 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1037wpft532.CNV20189615 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1037wpft632.CNV30119215 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1050html32.CNV40821615 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1050recovr32.CNV3957615 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1050wpft532.CNV20396015 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1050wpft632.CNV30274415 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1038html32.CNV40769615 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1038recovr32.CNV3904015 tháng mười 2108:39
wpft532.cnv_1038wpft532.CNV20292815 tháng mười 2108:39
wpft632.cnv_1038wpft632.CNV30220815 tháng mười 2108:39
recovr32.cnv_1057recovr32.CNV3899215 tháng mười 2108:39
wpft532.cnv_1057wpft532.CNV20344815 tháng mười 2108:39
wpft632.cnv_1057wpft632.CNV30268015 tháng mười 2108:39
html32.cnv_1040html32.CNV40872815 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1040recovr32.CNV4010415 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1040wpft532.CNV20451215 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1040wpft632.CNV30324015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1041html32.CNV40408015 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1041recovr32.CNV3749615 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1041wpft532.CNV19984815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1041wpft632.CNV30014415 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1042html32.CNV40408015 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1042recovr32.CNV3748815 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1042wpft532.CNV19984815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1042wpft632.CNV30016015 tháng mười 2109:19
recovr32.cnv_1063recovr32.CNV3904015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1063wpft532.CNV20396015 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1063wpft632.CNV30272815 tháng mười 2109:19
recovr32.cnv_1062recovr32.CNV3904015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1062wpft532.CNV20344815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1062wpft632.CNV30275215 tháng mười 2109:19
recovr32.cnv_1086recovr32.CNV3900815 tháng mười 2108:39
wpft532.cnv_1086wpft532.CNV20344015 tháng mười 2108:39
wpft632.cnv_1086wpft632.CNV30216815 tháng mười 2108:39
html32.cnv_1044html32.CNV40768015 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1044recovr32.CNV3956015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1044wpft532.CNV20344815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1044wpft632.CNV30272815 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1043html32.CNV40924815 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1043recovr32.CNV4060015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1043wpft532.CNV20500815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1043wpft632.CNV30377615 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1045html32.CNV40822415 tháng mười 2108:55
recovr32.cnv_1045recovr32.CNV3956015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1045wpft532.CNV20396815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1045wpft632.CNV30326415 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1046html32.CNV40820015 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1046recovr32.CNV3958415 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1046wpft532.CNV20447215 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1046wpft632.CNV30324015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_2070html32.CNV40871215 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_2070recovr32.CNV4009615 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_2070wpft532.CNV20498415 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_2070wpft632.CNV30325615 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1048html32.CNV40814415 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1048recovr32.CNV3955215 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1048wpft532.CNV20396015 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1048wpft632.CNV30319215 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1049html32.CNV40817615 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1049recovr32.CNV3904015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1049wpft532.CNV20343215 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1049wpft632.CNV30272015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1051html32.CNV40768015 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1051recovr32.CNV3904815 tháng mười 2108:39
wpft532.cnv_1051wpft532.CNV20345615 tháng mười 2108:39
wpft632.cnv_1051wpft632.CNV30272815 tháng mười 2108:39
html32.cnv_1060html32.CNV40820815 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1060recovr32.CNV3957615 tháng mười 2108:39
wpft532.cnv_1060wpft532.CNV20396815 tháng mười 2108:39
wpft632.cnv_1060wpft632.CNV30268815 tháng mười 2108:39
html32.cnv_2074html32.CNV40872015 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_2074recovr32.CNV4008015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_2074wpft532.CNV20447215 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_2074wpft632.CNV30324015 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1053html32.CNV40820815 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1053recovr32.CNV3959215 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1053wpft532.CNV20396015 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1053wpft632.CNV30324815 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1054html32.CNV40716815 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1054recovr32.CNV3902415 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1054wpft532.CNV20293615 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1054wpft632.CNV30223215 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1055html32.CNV40717615 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1055recovr32.CNV3904015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1055wpft532.CNV20292815 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1055wpft632.CNV30222415 tháng mười 2109:19
recovr32.cnv_1058recovr32.CNV3953615 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1058wpft532.CNV20343215 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1058wpft632.CNV30270415 tháng mười 2109:19
html32.cnv_2052html32.CNV40254415 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_2052recovr32.CNV3648015 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_2052wpft532.CNV19882415 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_2052wpft632.CNV29862415 tháng mười 2109:19
html32.cnv_1028html32.CNV40256015 tháng mười 2108:56
recovr32.cnv_1028recovr32.CNV3648815 tháng mười 2109:19
wpft532.cnv_1028wpft532.CNV19935215 tháng mười 2109:19
wpft632.cnv_1028wpft632.CNV29912015 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1025gifimp32.FLT25616015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1025pictim32.FLT7644815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1026gifimp32.FLT25668015 tháng mười 2108:39
pictim32.flt_1026pictim32.FLT7644815 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT65042415 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1029gifimp32.FLT25672015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1029pictim32.FLT7648015 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT65044015 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1030gifimp32.FLT25671215 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1030pictim32.FLT7646415 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT65044015 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1031gifimp32.FLT25618415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1031pictim32.FLT7646415 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1032gifimp32.FLT25616015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1032pictim32.FLT7644815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_3082gifimp32.FLT25622415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_3082pictim32.FLT7648815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT65044015 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1061gifimp32.FLT25619215 tháng mười 2108:39
pictim32.flt_1061pictim32.FLT7647215 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1035gifimp32.FLT25620015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1035pictim32.FLT7648015 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT65048015 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1036gifimp32.FLT25621615 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1036pictim32.FLT7648015 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1037gifimp32.FLT25616015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1037pictim32.FLT7645615 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1050gifimp32.FLT25670415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1050pictim32.FLT7648015 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT65044815 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1038gifimp32.FLT25618415 tháng mười 2108:39
pictim32.flt_1038pictim32.FLT7646415 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT65044815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1040gifimp32.FLT25670415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1040pictim32.FLT7648815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1041gifimp32.FLT25616015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1041pictim32.FLT7644815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1087gifimp32.FLT25668015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1087pictim32.FLT7644815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1042gifimp32.FLT25616815 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1042pictim32.FLT7593615 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT65047215 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1063gifimp32.FLT25675215 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1063pictim32.FLT7648815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1062gifimp32.FLT25622415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1062pictim32.FLT7648815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT65044815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1044gifimp32.FLT25672815 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1044pictim32.FLT7650415 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT65047215 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1043gifimp32.FLT25674415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1043pictim32.FLT7650415 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT65044815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1045gifimp32.FLT25670415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1045pictim32.FLT7647215 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1046gifimp32.FLT25620815 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1046pictim32.FLT7650415 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT65046415 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_2070gifimp32.FLT25622415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_2070pictim32.FLT7649615 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT65044815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1048gifimp32.FLT25619215 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1048pictim32.FLT7647215 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1049gifimp32.FLT25616015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1049pictim32.FLT7645615 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT65047215 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1051gifimp32.FLT25672815 tháng mười 2108:39
pictim32.flt_1051pictim32.FLT7649615 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2108:39
gifimp32.flt_1060gifimp32.FLT25669615 tháng mười 2108:39
pictim32.flt_1060pictim32.FLT7647215 tháng mười 2108:39
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_2074gifimp32.FLT25619215 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_2074pictim32.FLT7596815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT65044015 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1053gifimp32.FLT25669615 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1053pictim32.FLT7646415 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1054gifimp32.FLT25618415 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1054pictim32.FLT7648015 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1055gifimp32.FLT25671215 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1055pictim32.FLT7648815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1058gifimp32.FLT25667215 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1058pictim32.FLT7644815 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT65040815 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_2052gifimp32.FLT25616815 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_2052pictim32.FLT7593615 tháng mười 2109:19
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT65045615 tháng mười 2109:19
gifimp32.flt_1028gifimp32.FLT25616015 tháng mười 2109:19
pictim32.flt_1028pictim32.FLT7644815 tháng mười 2109:19

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3085572 - Xem lại Lần cuối: 11/15/2015 03:41:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3085572 KbMtvi
Phản hồi