MS15-099: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2016: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3085635
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-099.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải ofMicrosoft Phiên bản Office 2016 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB 3089664.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3089664.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành2910993.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Office 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1057epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1066epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1086epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:28
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT52293615 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT52295215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT52295215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT52295215 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT52299215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT52296015 tháng mười 2203:59
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT52296015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT52298415 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT52296015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT52298415 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT52296015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT52297615 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT52296015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT52298415 tháng mười 2204:00
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:00
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_9242epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT52295215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT52292015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT52296815 tháng mười 2204:29

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Office 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1057epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1066epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1086epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT70213615 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT70215215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT70215215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT70215215 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT70219215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT70216015 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT70216015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT70218415 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT70216015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT70218415 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT70216015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT70217615 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT70216015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT70218415 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:02
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_9242epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT70215215 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT70212015 tháng mười 2204:29
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT70216815 tháng mười 2204:29

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3085635 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2015 09:50:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3085635 KbMtvi
Phản hồi