Cách cấu hình hữu ích Wi-Fi và trả phí bản ghi dịch vụ Windows 10 trong một doanh nghiệp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3085719
Tóm tắt
Wi-Fi nghĩa tự động có thể truy cập Wi-Fi kết nối vào máy tính của bạn để bạn có thể truy nhập trực tuyến nhanh chóng trong nhiều địa điểm. Wi-Fi hữu ích có thể kết nối bạn mở điểm nóng Wi-Fi được thu thập thông qua crowdsourcing hoặc mạng Wi-Fi liên hệ của bạn chia sẻ với bạn qua Wi-Fi hữu ích.

Thanh toán phí bản ghi dịch vụ cho phép bạn trực tuyến bằng cách mua Wi-Fi điểm truy cập qua cửa. Windows sẽ kết nối tạm thời để mở các điểm nóng xem trả Wi-Fiservices có sẵn.
Thông tin thêm
Để tắt hữu ích Wi-Fi và trả phí bản ghi dịch vụ trên các máy tính trong doanh nghiệp, sử dụng phương pháp sau, nếu phù hợp với trình quản lý thiết bị:


Quản trị viên CNTT có thể sử dụng chính sách nhóm để vô hiệu hoá truy cập Wi-Fi hữu ích và trả phí bản ghi dịch vụ.

Windows 10 phiên bản 1511 hoặc các phiên bản mới hơn của Windows

Cấu hình đối tượng chính sách nhóm cho phép Windows tự động kết nối tới điểm nóng được đề xuất mở, mạng chia sẻ liên hệ, và điểm nóng nhà cung cấp bản ghi dịch vụ thanh toán trong Máy tính Administrative Templates\Network\WLAN Service\WLAN Settings\.

Phiên bản Windows cũ hơn Windows 10 phiên bản 1511

Cấu hình chính sách nhóm để tạo và đặt giá trị DWORD kiểm nhập sau thành 0 để tắt Wi-Fi hữu ích:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config\AutoConnectAllowedOEM


Chú ý
nếu bạn sử dụng chính sách nhóm để vô hiệu hoá hữu ích Wi-Fi, này cũng vô hiệu hoá tính năng Wi-Fi nghĩa liên quan sau đây:

  • Kết nối tự động mở điểm nóng
  • Tự động kết nối với mạng chia sẻ liên hệ của tôi
  • Cho phép tôi chọn mạng chia sẻ liên hệ của tôi

Thông tin có sẵn trên TechNet: kiểm nhập mở rộng.

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3085719 - Xem lại Lần cuối: 12/21/2015 09:57:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 10 Pro, released in July 2015

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbmt KB3085719 KbMtvi
Phản hồi