Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để xuất khẩu tên từ sổ địa chỉ XP của bạn đến một chương trình khác

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:308665
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết từng bước này mô tả làm thế nào bạn có thể xuất các tên từ sổ địa chỉ Windows XP cho một chương trình khác. Sổ địa chỉ cung cấp một nơi thuận tiện để lưu trữ thông tin liên lạc để dễ dàng Lấy từ các chương trình như Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting, và hệ thống điện thoại của Microsoft.

back to the top

Mở sổ địa chỉ

Mở sổ địa chỉ, nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, điểm đến Phụ kiện, sau đó bấm Sổ địa chỉ. Bạn cũng có thể mở sổ địa chỉ từ Outlook Express bằng cách nhấn vào Sổ địa chỉ trên các Công cụ trình đơn.

back to the top

Xuất chuyển sổ địa chỉ liên hệ tới sổ địa chỉ khác

Bạn có thể xuất chuyển các liên hệ sổ địa chỉ để các tệp sổ địa chỉ (.wab), cũng như Microsoft Exchange sổ địa chỉ cá nhân, hoặc một tệp phẩy các giá trị (.csv).

Xuất chuyển một sổ địa chỉ:
  1. Trong Sổ địa chỉ, điểm đến Xuất khẩu trên các Tệp trình đơn, và sau đó nhấp vào Address Book (WAB).
  2. Xác định vị trí và bấm vào tệp sổ địa chỉ Windows bạn muốn xuất chuyển sang và bấm Mở.
back to the top

Xuất chuyển sổ địa chỉ liên hệ để các định dạng cuốn sách địa chỉ khác

Bạn cũng có thể xuất khẩu các tệp sổ địa chỉ của bạn để tất cả các định dạng cuốn sách địa chỉ.

Để xuất khẩu sang các định dạng cuốn sách địa chỉ khác:
  1. Trong các Sổ địa chỉ, điểm đến Xuất khẩu trên các Tệp trình đơn, và sau đó nhấp vào Sổ địa chỉ khác.
  2. Bấm vào địa chỉ cuốn sách hoặc tập tin loại bạn muốn xuất chuyển sang và bấm Xuất khẩu.
back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 308665 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:59:54 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308665 KbMtvi
Phản hồi