"HCW8008 máy chủ không có vai trò máy chủ truy cập máy tính khách được cài đặt" lỗi khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3087157
VẤN ĐỀ
Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

HCW8008 Máy chủ <ServerName>được liệt kê như máy chủ truy cập máy tính khách trong đối tượng HybridConfiguration Thư mục Họat động, nhưng không có vai trò máy chủ truy cập máy tính khách được cài đặt chuyên biệt.</ServerName>
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn muốn loại bỏ vai trò máy chủ truy cập máy tính khách từ máy chủ bạn chọn một trong các máy chủ truy cập máy tính khách nhận trong thuật sĩ cấu hình kết hợp.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, làm như sau:
  • cài đặt chuyên biệt vai trò máy chủ truy cập máy tính khách trên máy chủ.
  • Chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp lại. Trên web site mà bạn chỉ định các máy chủ truy cập khách hàng nhận được, chọn máy chủ có vai trò máy chủ truy cập máy tính khách được cài đặt chuyên biệt.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 web site hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3087157 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2015 11:57:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid hcw8008 kbmt KB3087157 KbMtvi
Phản hồi