"HCW8018 địa chỉ IP bên ngoài đối tượng cấu hình kết hợp Thư mục Họat động được không đúng cách xóa" lỗi khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3087163
VẤN ĐỀ
Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

HCW8018 địa chỉ IP bên ngoài đối tượng cấu hình kết hợp Thư mục Họat động được không đúng bị xoá trong khi nâng cấp cấu hình kết hợp.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Mở Exchange Management Shell.
  2. Chạy lệnh sau để xoá các địa chỉ IP bên ngoài từ cấu hình kết hợp:
    Get-HybridConfiguration | Set-HybridConfiguration -ExternalIPAddresses $null
  3. Chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp lại.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 web site hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3087163 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2015 16:14:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid hcw8018 kbmt KB3087163 KbMtvi
Phản hồi