Khắc phục: "không thể chèn khoá trùng lặp chỉ số duy nhất" lỗi xảy ra khi bạn chạy công việc sao lưu máy chủ BizTalk

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3088327
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn đặt cấu hình gửi bản ghi trong Microsoft BizTalk Server.
  • Bạn có một hoặc nhiều phiên bản của SQL Server và SQL Server Agent job truy cập nhiều bộ máy cơ sở dữ liệu qua việc bước không.
  • Bạn chạy lệnh sao BizTalk Server.
Trong trường hợp này, cấu hình vận chuyển kí nhập không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Thông báo lỗi 2601, mức 14, trạm đậu 1, quy trình bts_ImportSQLAgentJobs, dòng 59
Không thể chèn hàng khoá trùng lặp trong đối tượng 'đối tượng có tên> 'có chỉ số duy nhất'chỉ số tên>'
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thông tin về gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Thông tin về BizTalk hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3088327 - Xem lại Lần cuối: 12/31/2015 17:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3088327 KbMtvi
Phản hồi
'có chỉ số duy nhất''" lỗi xảy ra khi bạn sử dụng máy chủ BizTalk. " />
'có chỉ số duy nhất''" lỗi xảy ra khi bạn sử dụng máy chủ BizTalk. " />