Khắc phục: Bộ điều hợp WCF SAP đôi-thoát kí tự đại diện trong dữ liệu từ hệ thống SAP BizTalk Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3088330
Triệu chứng
Bạn sử dụng bộ điều hợp WCF SAP trong Microsoft BizTalk Server để gọi RFC hệ thống SAP. Khi bộ điều hợp gửi dữ liệu, nó đôi-thoát kí tự đại diện trong dữ liệu từ hệ thống SAP đã thoát khỏi hệ thống SAP.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra khi bạn có dữ liệu trong hệ thống SAP có một ký (&). Khi bộ điều hợp gửi dữ liệu lại yêu cầu RFC SAP, SAP hệ thống thoát dữ liệu bằng cách sử dụng tham khảo số thực thể (&). Sau đó, bộ điều hợp BizTalk thoát dữ liệu lại bằng cách sử dụng tham chiếu thực thể được xác định trước để ký (&) trở thành "và" và "#38" "amp." Kết quả là "& amp;"
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Sửa chữa cho vấn đề này được bao gồm trongUpdate3 tích luỹ cho BizTalk Server 2013.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3088330 - Xem lại Lần cuối: 10/03/2015 14:15:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3088330 KbMtvi
Phản hồi