Khắc phục: Windows Embedded Compact 7 thiết bị dừng đáp ứng khi bạn chèn lại USB hub nhanh

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3088663
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố trong đó bạn loại bỏ và chèn lại hub USB nhanh trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này phải được cài đặt chuyên biệt.
Triệu chứng
Khi bạn chèn lại hub USB nhanh trên thiết bị đang chạy Windows 7 Compact nhúng, Hệ thống ngừng đáp ứng.
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2015).

Lưu ý: Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:
  • Xây dựng menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Trên menu xây dựng , nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Hcd2lib.lib650,97212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2libc.lib677,89012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2lib.lib301,51012 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2libc.lib321,38612 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2lib.lib741,74612 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2libc.lib770,63812 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2lib.lib670,90212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2libc.lib698,61212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2lib.lib298,17612 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2libc.lib318,79612 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2lib.lib759,86212 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2libc.lib790,84212 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2lib.lib608,29212 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2libc.lib634,31412 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2lib.lib261,96012 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Hcd2libc.lib281,31212 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Hcd2lib.lib640,15212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2libc.lib668,01812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2lib.lib596,84612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2libc.lib621,64812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2lib.lib277,11812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2libc.lib295,36612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2lib.lib652,93412 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2libc.lib679,45812 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2lib.lib651,24812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2libc.lib678,14612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2lib.lib301,78412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2libc.lib321,66012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2lib.lib742,02412 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2libc.lib770,91812 tháng 8 năm 201507:54Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2lib.lib669,73412 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2libc.lib697,26212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2lib.lib297,92212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2libc.lib318,34812 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2lib.lib758,66812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2libc.lib789,41212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2lib.lib670,93812 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2libc.lib698,64812 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2lib.lib298,21212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2libc.lib318,83212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2lib.lib759,96612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Hcd2libc.lib790,93012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Cdevice.cpp245,22412 tháng 8 năm 201505:58Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com
EHCI.dll282,62412 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.rel230,37512 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.Map222,30612 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.Map210,95812 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.rel240,87312 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.dll290,81612 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.dll118,78412 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.rel93,08912 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.Map63,80712 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.Map55,26512 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.rel100,89012 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.dll131,07212 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.dll372,73612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.rel341,73512 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.Map231,46712 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.Map220,04012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.rel352,84212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.dll380,92812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.dll233,47212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.rel78,79212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.Map223,70112 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.Map212,35312 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.rel81,72112 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.dll241,66412 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.dll94,20812 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.rel30,65212 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.Map64,47912 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.Map55,94612 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.rel32,68212 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.dll102,40012 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.dll335,87212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.rel78,06712 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.Map233,18812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.Map221,76112 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.rel80,73512 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.dll348,16012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.dll192,51212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.rel102,51412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.Map222,27512 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.Map210,92012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.rel106,89312 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.dll200,70412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.dll77,82412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
EHCI.rel23,22812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.Map64,75312 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
EHCI.Map56,11112 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.rel25,89612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.dll81,92012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
EHCI.dll258,04812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.rel112,60612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.Map230,83112 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.Map219,40412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.rel116,57912 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.dll266,24012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.dll212,99212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.rel115,04212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.Map224,35912 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.Map213,00812 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.rel119,65312 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.dll221,18412 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.dll90,11212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.rel55,50512 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.Map65,26412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.Map56,72412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.rel58,92712 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.dll94,20812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.dll282,62412 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.rel135,16812 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.Map233,46112 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.Map222,03412 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.rel139,72112 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.dll290,81612 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.dll282,62412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.rel230,37512 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.Map222,30712 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.Map210,95912 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.rel240,87312 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.dll290,81612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.dll118,78412 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.rel93,08912 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.Map63,80712 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.Map55,26512 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.rel100,89012 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.dll131,07212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.dll372,73612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.rel341,73512 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.Map231,46612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.Map220,03912 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.rel352,84212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.dll380,92812 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.dll233,47212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.rel97,12012 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.Map223,70012 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.Map212,35212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.rel100,97712 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.dll241,66412 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.dll94,20812 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.rel30,76812 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.Map64,47912 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.Map55,94612 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.rel32,82712 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.dll102,40012 tháng 8 năm 201507:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.dll331,77612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.rel78,06712 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.Map233,19012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.Map221,76312 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.rel80,70612 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.dll344,06412 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.dll233,47212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.rel78,79212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.Map223,70012 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.Map212,35212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.rel81,72112 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.dll241,66412 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.dll94,20812 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.rel30,65212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.Map64,47912 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.Map55,94612 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.rel32,68212 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.dll102,40012 tháng 8 năm 201507:56Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.dll335,87212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.rel78,06712 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.Map233,18912 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.Map221,76212 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.rel80,73512 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.dll348,16012 tháng 8 năm 201507:55Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3088663 - Xem lại Lần cuối: 09/08/2015 16:59:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3088663 KbMtvi
Phản hồi