Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS15-093: Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: 18 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3088903
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng bảo mật trong Internet Explorer có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted bằng cách sử dụng Internet Explorer. Kẻ đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể được quyền người dùng tương tự như người dùng hiện tại. Khách hàng có tài khoản được cấu hình để có ít hơn các quyền của người dùng trên hệ thống có thể bị ảnh hưởng nhỏ hơn các hoạt động với quyền của người dùng quản trị.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-093.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-093 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết cũng có thể chứa thông tin vấn đề.
  • 3081444 Cập Nhật tích luỹ Windows 10: 18 tháng 8 năm 2015
  • 3087985 Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: 18 tháng 8 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3087985-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3087985
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3087985-ia64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 9 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3087985-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3087985
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3087985-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3087985
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3087985-ia64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
IE9-Windows6.1-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3087985-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3087985-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3087985
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3087985-x86.msu
Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3087985-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3087985-x86.msu
Cho Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3087985-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt chuyên biệt Cập Nhậtxem, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3087985
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3087985-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3087985-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt chuyên biệt Cập Nhậtxem, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3087985
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiBản cập nhật này là có sẵn thông qua Windows Update.
Khởi động lại yêu cầuBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt chuyên biệt Cập Nhậtxem, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpkhông áp dụng

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
KB3081444-Win10-RTM-X 86-TSL.msu

Cho Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
KB3081444-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt chuyên biệt Cập Nhậtxem, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3081444
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
3081444

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8.1-KB3087985-arm.msuDE4F193E3C5475368D9D9E49103E8C189443495406A41C365243103643F33EB4BC134B4F753AB87B1C971F9811C7B680CB6C3AFF
Windows8-RT-KB3087985-x86.msuFCF7D27F50112C7B8614BC287F663C3801E4ED1C37B546CF8DB813663D7DF12486A4146E5B3C2BD2F02ECE89534B77BC6ACC406D
Windows8.1-KB3087985-x86.msu69BA4757AAF4DE16005CB17049AE15A8A25383541878D85FFBB7AC77AE8B36B1C58858E9645D24E204BE0BEFB81A4FF81A78F725
Windows8-RT-KB3087985-arm.msu9518781941BBF2466E4DC5F1186494EB2E702B8DC9A66926F3F9DE656C18AD8DC7115966ABD950A80CA71A0DEBCB850D6F8D07D3
Windows8-RT-KB3087985-x64.msuB5C1407E0CB3DC29154DF56A7EB69F18C64674CA51B552183DE142A962DCD71EF6B736E1E290259C372683D9D1D7185B4D6FDA5C
Windows8.1-KB3087985-x64.msu2560D8DEE5CEB0D67C785BA1C5CFFA4821358615F0480820C29C78CC429E9703029F4A4AFA8D89AB3C2C7B281B4360D0105C5FAB
IE10-Windows6.1-KB3087985-x86.msu1BA1C45833E2DF83D4E8BB348816163582CBE945FF8709023599257B2F71DA1200FA86B1991AD0F123DC7270051E36B9D27DBAA3
IE10-Windows6.1-KB3087985-x64.msu404AB9B2614D33776EB864E690BA2F030E16F82DF54EA5EFC93EEA28E2FEE03C95268CE1051A947B87284D73FC69B54033A0FB62
IE11-Windows6.1-KB3087985-x86.msu69A3F8B260328D0D015DE470BBB6AC6D9B59949290C477D2DA59ECF7845951D89823F2DE9867F6A7DB7119410A6C341269D76AE9
IE11-Windows6.1-KB3087985-x64.msu418E1BF2599727883596F79BB5ECEE8BF96A88B022F2903BB0EB1A961C3E629F55A6E073C47BA4A633E4BAA2E1D6E21324891422
Windows6.0-KB3087985-x86.msu159F6E4363AB9D15835B763890B9662268565AD689059C499289022560ED7BD4C8EB2B95A5E4299E35D18E3A70533CB3922DFFEB
Windows6.0-KB3087985-ia64.msu360BB20BB540D9D508EEB95B89B8A57C32534F29EFE865E819D1FD56FD1B3BFC4008387BBD48075CB460F8082B10C6C12C444530
Windows6.0-KB3087985-x64.msuA7087A093B25A7B447134D4D56FE0EC3C9604238DDD0C8C18936F76B07646C7953175A81CFF7D9991729D430139A0C3E54FA4DA8
Windows6.1-KB3087985-x86.msu250E7A092906F0B054C31A56ED080AF58A6AD466308646A7C2511C78CE6574009A9637A93ACAE74B491E67D0521033DA0033D0B1
Windows6.1-KB3087985-x64.msuFC11F2FC234C60CE30EFD7FD27BC205259921D9CCDE7BC677778DA3D6D5CC487A5EB2B26772F07E82F485BA4DE942E87BB86611B
IE8-Windows6.0-KB3087985-x86.msuB396D7FFCB74024E4D402D1AA5D9CFA28A04DDE51B2B5183123C1A46277CA9959B72BDF7F55072558E8D34A7CE7DA2EAFFB64FEC
IE8-Windows6.0-KB3087985-x64.msu7455ABF8E18E4A4FB0374B15CEFF8D3662DADC90EE966FC0D225AA9CB5BE85137D60974A02989005CC3DF127FB8CDD13236816B7
Windows6.1-KB3087985-ia64.msuCD01E5B7F2E1ADE2F700B558FE6D92A2D061E95C07A350AEA48E3E1B42D92EA4E3ED29C64B58A09BBD17AB0505C72F54E510556E
IE9-Windows6.1-KB3087985-x86.msuCCB6ADAB809E85435FE49B0E8D63B2159F99D7AD22C2D51051943EE9ADA48474580EF2F545C011A0C3095850C47C559D40EB86B5
IE9-Windows6.1-KB3087985-x64.msu96DC322CD7767BDF26CDF8E6F09C65D100BF9FB69DF4FA2DF97B1104CAC23B783BB09E7B4A76AD960C86C22093F534C5BEC048C8
IE9-Windows6.0-KB3087985-x86.msu9F62EAA044552004C5F3407CC10DF06A8FE664BF7C0532F63DD4CB91F4C385692A45F70550F38F4A31DE72D63491774B411BC68B
IE9-Windows6.0-KB3087985-x64.msu9FF0B50D8ADFA9CABAA7224A7E100ECE4A310F4AE3C26726AEBDAF2B0FC1B4DDB68363DA3EF91F4A1F555184A3433A34D252B57B

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3088903 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2015 16:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3088903 KbMtvi
Phản hồi
">