Thông báo "HCW đã hoàn thành, nhưng đã không thể thực hiện các phần OAuth cấu hình kết hợp của bạn" khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3089172
VẤN ĐỀ
Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo cảnh báo sau đây:
HCW đã hoàn thành, nhưng đã không thể thực hiện các phần OAuth cấu hình kết hợp của bạn. Nếu bạn cần tính năng dựa trên OAuth https://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn497703 (v=exchg.150).aspx, bạn có thể thử HCW lại hoặc cấu hình OAuth bằng cách sử dụng các bước thủ công https://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn594521 (v=exchg.150).aspx.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố xảy ra rằng xác thực OAuth ngăn ngừa việc từ được cấu hình. Vấn đề có thể là một ngoại lệ tạm thời hoặc vĩnh viễn.
GIẢI PHÁP
Thực hiện một trong những thao tác sau nếu bạn cần các tính năng OAuth cung cấp:
THÔNG TIN KHÁC
Nếu bạn gặp sự cố với thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn có thể chạy các Chẩn đoán cấu hình kết hợp Exchange. Chẩn đoán này là một kinh nghiệm khắc phục sự cố tự động. Chạy trên cùng một máy chủ mà thuật sĩ cấu hình kết hợp không thành công. Thực hiện điều này thu thập Nhật ký thuật sĩ cấu hình kết hợp và phân tích chúng cho bạn. Nếu bạn gặp vấn đề, thư được hiển thị cho bạn biết những gì đã đi sai. Thông báo bao gồm các liên kết đến một bài viết có giải pháp. Hiện tại, chẩn đoán được hỗ trợ trong Internet Explorer.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 web site hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3089172 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2015 23:50:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3089172 KbMtvi
Phản hồi