Tài khoản Yammer ngưng bởi quản trị viên hệ thống""

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3089284
VẤN ĐỀ
Xem xét kịch bản sau đây.
  • Bạn đang sử dụng kiểm nhập Office 365 cho Yammer.
  • Như một quản trị viên xác minh Yammer mạng của bạn, bạn thấy người dùng trangLoại bỏ người dùngbạn thấy người dùng đã ngừng hoạt động củangười quản trị hệ thống.

    Ảnh chụp màn hình của trang tắt người dùng Yammer
  • Ngoài ra,suspended_by_typecột hiển thịngười quản trị hệ thốngcho những người dùng củaNgười dùng xuấtbáo cáo.

    Ảnh chụp màn hình của người dùng xuất báo cáo trong Yammer
THÔNG TIN KHÁC
Có ba quy trình có thể tạm ngưng người dùng trong Yammer và trạm đậu được hiển thị như treo củangười quản trị hệ thống.

Ánh xạ tài khoản là một phần của Office 365 kí nhập cho Yammer

Để cho phép người dùng kí nhập bằng uỷ nhiệm của Office 365 Yammer, Yammer tạo một liên kết (hoặc ánh xạ) giữa người dùng Office 365 và sử dụng Yammer. Trong quá trình này, người dùng Office 365 có nhiều Yammer tài khoản người dùng có thể bị treo. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
3046030 Người dùng Yammer được hiển thị là "Tài nguyên" khi bạn sử dụng kiểm nhập Office 365 Yammer

Yammer quản lý vòng đời người dùng trong Office 365

Vòng đời của người dùng đang sử dụng Office 365 ủy nhiệm của mình để kí nhập vào Yammer bây giờ được quản lý bởi Office 365. Người dùng sẽ bị xoá trong Office 365 sẽ bị tạm ngưng trong Yammer. Những người dùng sẽ được hiển thị như ngừng hoạt động củangười quản trị hệ thống. Khi người dùng bị xoá trong Office 365, thì có thể được phục hồi trong vòng 30 ngày. Yammer người dùng sẽ bị tạm ngưng trong Yammer 90 ngày.

Nếu người dùng được khôi phục trong Office 365, người dùng sẽ được khôi phục trong Yammer. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập web site sau của Microsoft:

Thư bị trả về

Email là phần chính của người dùng tham gia vào Yammer. Khi Yammer gửi thư email tới người dùng thư email trả lại nhiều lần, người dùng sẽ bị tạm ngưng trong Yammer. Những người dùng sẽ được hiển thị trong Yammer như treo bởi Quản trị viên hệ thống

Lưu ý: Người dùng có thể kích hoạt lại mình nếu họ có quyền truy cập vào tài khoản của họ. Ví dụ: khi họ sử dụng Office 365 uỷ nhiệm hoặc Yammer đăng nhập đơn (SSO), hoặc nếu họ có phép truy nhập hộp thư của mình bằng uỷ nhiệm usingYammer.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3089284 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2015 03:13:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Yammer

  • kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB3089284 KbMtvi
Phản hồi