MS15-094: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3089548
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-094.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Đi đến Microsoft Security Bulletin MS15-094 để tìm các liên kết tải xuống bản cập nhật này.
Thông tin thêm

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:
3081455 Bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho bản Cập Nhật cho Windows 10: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3087038 MS15-094: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3087038-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của KB 3087038.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3087038-ia64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 9 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3087038-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của KB 3087038.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 11 cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3087038-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của KB 3087038.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3087038-ia64.msu
Internet Explorer 9 cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
IE9-Windows6.1-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3087038-x64.msu
Internet Explorer 11 cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x 64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3087038-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của KB 3087038.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3087038-x86.msu
Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3087038-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3087038-x86.msu
Cho Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3087038-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của KB 3087038.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3087038-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3087038-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của KB 3087038.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiBản cập nhật này là có sẵn thông qua Windows Update.
Khởi động lại yêu cầuKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpkhông áp dụng

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3081455-x86.msu
Cho Internet Explorer 11 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
Windows10.0-KB3081455-x64.msu
Microsoft Edge trong tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3081455-x86.msu
Microsoft Edge trong tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
Windows10.0-KB3081455-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của KB 3081455.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
IE10-Windows6.1-KB3087038-x64.msu07E0C21AF92DB03B1D7C2CF713642A1E950CEBF781050593844B653C635FA44B344B0E15595BED6D9981099273099C27D7FF9CC5
IE10-Windows6.1-KB3087038-x86.msu03C4E491C783CC0329079D4BE1F266578D475A817CDDD948A9081287909FA6AACC33AD19D67EC3F39296903712420051A8F2F4BB
IE11-Windows6.1-KB3087038-x64.msu7D99F7233369B551CF230C168018FD8CF5E6E69EF5E3DEA6B2C466A3145FCB54670F6E6201F9EE781757ECBB63897172B15292B7
IE11-Windows6.1-KB3087038-x86.msuABBB603BD0F631437E70016F941A411239F6811B7F0861953033E4DAE5F862E95BD55D9B087ABD0E85C409E2503F43E28253CB6B
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ara.exeF7BB9EC062AA34A446CCADF36AC5B012F00EE0D3AA8B02E55F76D54F4180255A1844A94FDF826A223990EEF4645330BE8E83A0DA
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-CHS.exe3049E1DC2518F7F6B8AF79A14596C91002B68974334F66DF9D090AC3D73DF563BEDD566BF05A61281AF261F1837424060BD277CF
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-cht.exe4BAD707CF231828118110A6C69D12EF7725270A8B2485B27CE9BDF13873743506EC05B7178DCE346507A9DEE7E2CBE31C1D8EB39
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-CSY.exe5F3C8970DC2D015D9923BE2D1FA5FD67ADFAE21DB1544C754156827D2D20277A4D72060C0FD2F570182D2CF5C24EAD5B1D7E26B2
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Dan.exe68E988027FF60194ABC3C7FD36DE3F8B38E7C89913217D1A5A2D03E7F2BD59BF192CD2802041D9842C2DDD01D5E8C57A61F25D70
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Deu.exe15C887741A0B3CCAC70E68666C11EACBAFF6A3BAE6E85963784CD045F36FD5AE75ADEBC3686F31D33069EA4EA4D6C7DCD729DD25
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ell.exe5F2F6F8DDA8686EF7F0FB6F62147B5A79BE0F4CB3C9604AD342889C1C047CBFBDB4C9C408C29E22927202640EAD3B4E073D8DA3F
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ENU.exe8A2E3218EC23A909A88AA8609D74D427B04DCC057C42724070AFCD7579ED5CA09E3CE94766033610D0CD7DCBD0F216DAD946C367
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ESN.exeF61ABABD40E0641CCD1A335AAB3CF41F99F41470CE9AF8D068AAEEF0C08FAFF3FF68B92333CB5905DF93EEF4FD33068F32A64D2D
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Fin.exeB85830F5FE4C1AC00FBB7377A4E4D20AA5E5EE2976DA00FF670DBF8E3065C0C4B50D1636F86693EB694596A33EB8E4AF10EBA186
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Fra.exeF15FCBE61D85E3B1E1D2DBA4D7DBB7765B2EC633EA75C42EBDDB3CDFB88675EC61DFCB05E9AC65AC0DB404404336E9E04D7E7F1A
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-HEB.exe5D697A612C1376D2DF1D7E6364986C322E2E628F7490ADD6A6D318BA6A8E98CEBB0E23E1277AB1EEFC0036441BFB1D0C6648AE5C
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-hun.exe87074590EC103A5BE868E62C5423EE117D795E4EB18B3E85B6CDDD1628E59016C430854CCB8D1650E346E68401A1CA754E8C3050
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ita.exeA55F1B3F41319EDFB36102E1EDF58BC9F657C2839A15D650B8AAD8E4F757B7A2B93598355BFB792B4F7F674C6E5E82417652DFB5
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-JPN.exe0509DF8D2BBDA772F095AECE1C41748646276C06DF47875C8DE06490E3651DEEBE6F1B1CD6A74C401F1A95B54063455A22648B11
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Kor.exe80F95C7EB80AEA9F9AAA9612DB161C5AF2D488F7500448474782C4FD91C52A5E786A654996C9356836C7B22C65B3FAEA9882C467
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-NLD.exe14A7868CFDE7A5249B235A7A54CCAD1DD8A40C2E09EA3228E9826CF0C4B9E3FBF94CC1144ADC2ED8BA5BADEC20F636EF64D735C6
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-NOR.exeAFD921DC180529FA58DF20FE98A5571E138D974EB876656ED6F7EDBAD353B0EA90AE4A14A369C78B30759CDB3EF829215BFE0599
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-PLK.exe1724042FF0D41F940DA7A3F8A8FD7244F646F4BDBCE3FB0B109B7E1F18F08028C9E738433ED7E8624B85579433B71DA1037656F5
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-PTB.exeA28E34F89FE1844A8D7C85A086AA792C22ED1C255476FE535D3A4AD2CE700A480AA77CB0EEACBBAAF98ED0609BA30518E3AFD843
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-PTG.exeE07F74625B030E0B34BF6ED7772E9D8A128FB4629714209EE1FE6C3B4EC4DAB33CA47C448F2292EFFE07A275B14DAA00CB847030
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Rus.exeFE314F4FCD9AAA5CCBB1AD4B2FCBD5A1011D70FBDFF475D6D62D7D723D9D1FCA2A9216B81E37BB97DC04F9C92019BC8CE07A2954
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-SVE.exeF7954BC7ED24EA36C6F93440E470503EEFC4937B8A551367D54FD7E3EFF5D5B9E4045BC1F4325445B7FC448A7044E2E23170B820
IE7-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-trk.exeAEEA8934AB68A6345B4CFCE9AE5AF8EC46435663B40030B6FBA8334AA8F5A17F99DAD8FFB9D67374676ACF0687BC88AA91C2C41A
IE8-Windows6.0-KB3087038-x64.msu8AEB3B03629122BD9A1B6CABB9DDCD2C240DF91B7567E244EB57EDC88E6B5E0B462C1BF0B836FD339EBCF8F4C0D9030E2D82546B
IE8-Windows6.0-KB3087038-x86.msu7B97C35F59B10C8DB83CE0D17ACB4EEC83278E69A9094869A58E3AA7A8FB6634997A134A5F8DF331526D4F562B342257D7140DB0
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ara.exe5E3404D294AE6B594F4A41B2EF49A6EB7E32DA6EF83468FB0F188838DDF2389B4A43D571A33AB71F397121D1E348B212F865F138
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-CHS.exe6C83932B06FF212401FF4D9223DE2D6BCAE29E37AA6967D71D220BD9228CB5F495BDE0B377725A358597FD7B983DB286D3066F50
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-cht.exe087CCF26DF1D4FF6E584F9CE6A9D0AAB551248E5D6159DEBC3DEF95D910C687E3F793CE787A72BE817FECEC333ADABAA96104526
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-CSY.exe58D666060D7835CB861C84C76C5A05DFE1EFACA8A471984B2AD26386E6C52DDB8ECBAD214EFBD04F26D26F3A5D44948473C68443
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Dan.exeFF71F81794352E47007F979B019FB478FAAEE1147BE9D0A151B8E473FF1BACA2124BC696B51FE36671DCA49F58C2DBBDC1FB6D5D
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Deu.exeB50E3A80FF09CD3299C87448A109FFB03463CB19B43670DB418D4242F90A6F2BCA9A0D08CE4D958BF07A0BB9C8B1D59D1A412309
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ell.exeD2D3E8AAEE1E8F281506FA7AECD61A81CCEB6034E5E9306F10D2D8B3CB1289F8805A017128B4CD5F8E7AE65D6CE3F5D70C0037F0
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ENU.exe9B951CB917246E56C99FB96F7BF0DB633181A7501A8A763C411DE3A20EDF1A4016CEB39923E02561C50AD3F26DC5CEDE9F799BD7
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ESN.exeD6DD284107EE664CBBC180D415603719B72D2333D3A71AE5F73035D65AE93414486A34480B5FFF376E602E67D47007DB156B075B
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Fin.exeE12598503CC27E8017E4278D0939012D86290D80867EBA3EC6CEBCEA04FEDC16B6FAFC0FD90221350D7FB105BEA49263028D695C
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Fra.exe79E5D9EE42603F56A27ABB3E8196B742C931D86193355E44AC8EEAFC77BC1B5F05F13540BC21F079FE399A6485C52D8B403405D1
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-HEB.exeEAE3F17D77306D86F374D59A9B1618F00E6870662FC2F47826AB4548B7DE172BF1A94D1A891479AF7B4DB12EEBCA520016DB9387
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-hun.exeF4FE8CA51AC6C7205212C8906E222B85F4168EF0055F9045FF60A719FDDED9D4F2D435D51F7619369C7DB27FEE3DE3A33DBE8B38
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-ita.exe516970C7B98105E8C199C2A92DA989D320CE2C38A99EE0B5FB753E05E58161473637868D81B07E68CFC613D49164CAA037B06395
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-JPN.exe4318B1258D73B2280206E86A99687EEC5EC8B392C788BBA3F5D7CFD9E8E63B3CBA18614DBEE26E343A7A7D4251BD6945D6FAB6BD
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Kor.exeD0BBC1FBBED5A8AFA31D660D1C4A3DDCC05F48D070F894658BF918696E4588B086541F3BE4742A4358C1715DD0887D7E52809BA5
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-NLD.exe1EB31E0DA76164C3EDCB3ED6630BC283ED190A0EEBA96974F49E5D5367262260ADA0AFFA3206E1707611D7096FD772B6F518CDAA
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-NOR.exeB09FD556879B6765016F251AD04BE794EDC609C87106B4079971D5965AE0FD9382E4518622B85608829198AC9CD879C518E89686
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-PLK.exe1DDC7BCCA76CF61820AA48B98DB2C195B58752B3BFF93E945FFF6DB74B1DBE4212C1D3D46E9F14A5EA23E2B4AD51454CB470EAED
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-PTB.exeA2F393E91B50D4C355891A7A67CEC600FF28EA1119FCECDDA8606C8665881CBEA4919DB694E966911050E4329C249E66DD02215F
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-PTG.exe33304CBD72DF8FCA9EDA798B56EF70A47DAA8BD6B92190096FFC720154B02FB20E2D4D84C3764C73D6AEBACD24128485D9BEA67C
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-Rus.exeDEDCA66F65CBA8D1930788968202D85DDBDD92DF5F4963452824438D75EAB68FFE0DD212CBF4953AEF4F4530DA31671378D8DA1A
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-SVE.exeCE0BA06CEB41057059D99B1E52A40B3D045D4A32D6294B5AA84BD2DC9E31E59EAD6B6272D5C57ABD7E1D18E77BF66531D966C2AD
IE8-WindowsXP-KB3087038-x86-Embedded-trk.exeDC20CCC86E3CDA6EB5AC2FE8048917EB99992CF9658D606147A6A955355093285283354E8CCC0A911E13CF2809B7024B9854D5E7
IE9-Windows6.0-KB3087038-x64.msu9FDE1651B229CD7D69C000442AC865F2D98A28D46A1BDE0D2858A095B2B40DFE54042AAFB9422B4543040E3AC73D3E086ED684EA
IE9-Windows6.0-KB3087038-x86.msuF01C8A7A281A9ACD4ED50453A359A0E8F74A292DE4C8835BB0B0AE430E1CBC55C0DAF5737022A47FC410E334C11AA104D39F9D54
IE9-Windows6.1-KB3087038-x64.msu991472C0D2D1CEDF6B56F976B51BDB20D6874F51CEAB1B28A114C8581CD19B28A76CFC90AEFDD9F5B948C204986765BACDF89A4D
IE9-Windows6.1-KB3087038-x86.msuD281EF5CE820680B1B08FC1CC9D9ADA870C4B543EB9DEBA5EB306EF90D42304B562E64AA12D3889B62E92F7AA04302F7A7F6EA80
Windows6.0-KB3087038-ia64.msuB67B2C3E2AD98A96D9EFC2A0B8949A64E97DD7321ADA894B39310B3D3C3F3FB5FF58A177617863AE919F916556892D19D971F4C2
Windows6.0-KB3087038-x64.msu237ECE09DF76B298882C17F96F3122B951EFB27425C309871D692FB9B7FF8E509D1A5AFFEC0D13BADFFED92AFDC3460C4DACCC32
Windows6.0-KB3087038-x86.msu414E818675F3E45AC19A3647E3338B67F6EBEB27DC2947317737FDC0D6FF3B885B2A54FDFADCF439752D190D5C93C33099F892CC
Windows6.1-KB3087038-ia64.msuC3EB018A0EFFE44F3387DD1341442F1110F2A81F9B0F6B32A515FFD8CC1CF1147557CB0D6E94AF92B07B3C8A42602FCC2015682D
Windows6.1-KB3087038-x64.msuE66D41287092B900CD0B5AC55FFAA368C2C08F76C23E0CE23C168AE49F4413A65356EEBC48278F05747F5F01133590DD306B5697
Windows6.1-KB3087038-x86.msu3E7C1855AA04929B6563D0E2929C74001C5ACF52DC4311F53EC09949F6239681D6558F50FEF95F48850C8E3B0422918F1732219F
Windows8-RT-KB3087038-x64.msuF16E7ACA4994D148CE60CDC37A39068896224F89B99D0F65C489E9A898FB8E36D911FD32629B4ED6F8186F8316BA5FC96562C6B3
Windows8-RT-KB3087038-x86.msu8C692068C8FB2CB8DFCB40A6D973CC1DFF0A5200538A56920FB2DDD8DD64F859BD68CD6683DC077C1BEBE4499B34FC52FDC3247D
Windows8.1-KB3087038-x64.msuA89815474470544736006129900400DE3AB732F4DB66562C8888317CE7CD7583F071232F9F5D0EE25A3E1F42152CE4A2C2021F75
Windows8.1-KB3087038-x86.msu9C1C8A72CA205DAD45C8C39B8C197886BF8D9891B93514D55F780BA7427C66EF29BEA3B450F9B313E47FAE566F0D3CDB750ED935
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-ARA.exeCDC1E21879165BD72B1947A05E16C25DD16DB95A9ED4C33829FEF6A4F6D0F0EA6BAF265EA99192ABFA535B4F05B4FC8F3CD72BFE
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-CHS.exeECF7305FF3187DF66DF37055ECD9A2AFEA14A5964D061984529C4E10E46C6EE94E292F5F0D84ACF06AB6E4A27BCD781D5446744A
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-CHT.exe67B2F9E9DA302AC7F6491C11E2656D814132B108EF1C88D077EAAE5924BD31AACD8E682AE3192A3046A65FBCF2CED1C7077C2214
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-CSY.exeC1745B68BC630E51250823545CDD63AD7B0C62B57FD59CFEEB164BADEBE86EA10A29F21CE29B5C11CEFB9D47245CC0D64AD6A911
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-DAN.exeA4511E75246546FAB975B23F03EBC7D5441C297F3E7467BBCACAA35C7A5906022050CD5DA6607BA98092014BCBD0D5CA08A906C8
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-DEU.exe5AE53B785976A78EC565E0E8A9324AAF75E24733EB74E20323721F963D5CBE46BDB4CACC0C98D12F53C5DAAC79F029FD26DEA0A5
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-ELL.exeA66B8C55451C8F1CCA2DB9361867C2352DFC5270E33F7AE61BFB5DBA7BFF3EB40AE8FF4FAB80F4DFE0AACF26E58FF76D86623450
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-ENU.exe0004072C45C4C1E6E623253ABB46AD5A400C2A87C09864EBF135B7F0B5F1358ECD1AF2D20C0E4B07A800E39DF4524B34C0940A55
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-ESN.exe55AC7B3635767BD17BE74EF162373CC3214E1B36B93A56FF97B7E9D49E89CD8C93FEA34D0ED5FAA1C845CDD592929A71723F3EC1
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-FIN.exe64E748F22D8A84B176BAA291CB81589193CC277F31BEDA17270C43FAA25C76E7E3F44D5EEB3637E79A805ADC79B845AF1C54DBF7
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-FRA.exe4EADD1772BC51EFDD0DD8515BC7C3EA3B26D18A0BDDDA240B748BA54D7348B452A8C57089568C6397ADA901ADEE2C6DB133B09AC
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-HEB.exe0ED95F3BFFD5F6202FF408A516726A25C4429560901C6E078F780D7CC8BD01FF78727A302856BD9AAFACEFBCFEF7974F4CE2D8ED
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-HUN.exeA7B0E098F675E1CE5D97740D0A2E62DF0CC006FDDDD493C75D60BD990BE7CFAF978F3159C8832F4F89C53352F63FCE3EEB58A1B9
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-ITA.exeBE6C81FC927F396322B5D070810045F63C4C1E321207DE0B69E19FAFC61D3EE39466622DF7EDB60D634B83D548EEC7D4A5958A45
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-JPN.exeEE9C65FF7972A882096ECC9E5EBF06B693558CF5D442D8EBBBBB2887ADA1EA1F5F3F2B61675BC250452BC8E9E2B7908606B28E8C
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-KOR.exeEE152760380F15B0B9D0D07600CC342CF745EFB2DE25E9F35291C6147DE64FEBEC485503CC35C3A039ED001660CB6A67D42A3676
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-NLD.exe1476873031B389005CD7C12A7F30AEC51C755FCBD56CF31E0F87C51690B70A183B5FC16C7B9629C4F63F7D3CD94C2DA1EC42005C
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-NOR.exe6BA106E210689A8420D982D0809C2AE5BF7B1881955FDED9D055BE3D1DA4E03D59791EDBD32DBED8CA9673D2FBC72F4884EFA071
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-PLK.exe4D1760780B8863CDBA9F1167B0DF23B03BF74E23DC102CDF3823116C314BDA177748D5CFF72FD40EC7698AB415652893BEB29CBA
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-PTB.exeD4754F9FD378E6109908733A39A1C7F5978D024673805455990D238BFE125A57AF312B14658554E85B51382574D0C8938F7633F7
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-PTG.exeB6C7D4CA2BF9947444324C7BFB86927317C0A6D0D1700CDD8B8AECB9F74949DEE7EBA65CD0DD9872ADF6D56F30C15814A44D4625
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-RUS.exeA3107928E0E68E22A07983B6ACB7FB5BB236921CD77DE35946C19DB3FFBD477CA91D21295928EE71E6005295FD08DCAFA24D332A
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-SVE.exe28A08518DB15F84009DEE90ABE375691BF66DA9F8A5F7EAB11ADDCD0E0F98B601253AAC4DE9ED75C708EDE8688F637C7448DDA4A
WindowsXP-KB3087038-x 86-nhúng-TRK.exeB1DEC73E698A2610A8F1FD63666F8ABD8F7BB68CDCDDB5199A9CF182B34A83E4859F48D220BF215459122D5D3D3E825626F5FBDC

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3089548 - Xem lại Lần cuối: 09/13/2015 08:11:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 10, Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3089548 KbMtvi
Phản hồi