Làm thế nào để: Chỉ định cài đặt máy chủ trao đổi cho hồ sơ người dùng Outlook 2002 trong thuật sĩ cài đặt tuỳ chỉnh trong Office XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:308997
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bằng cách sử dụng thuật sĩ cài đặt tùy chỉnh, bạn có thể xác định cài đặt Microsoft Exchange Server để sử dụng trong bản cài đặt tùy chỉnh của Outlook 2002. Bạn có thể sử dụng thủ tục này cho dù bạn đang cài đặt Outlook 2002 như là một sản phẩm độc lập hoặc như một phần của Office XP.

back to the top

Chỉ rõ thiết đặt Exchange cho hồ sơ người dùng Outlook trong thuật sĩ cài đặt tuỳ chỉnh

Bạn có một vài lựa chọn cho cấu hình kết nối Microsoft Exchange Server cho người sử dụng (bao gồm cả tùy chọn không cấu hình thông tin kết nối). Bạn có thể làm thay đổi cấu hình người dùng trao đổi mới và cho người dùng hiện tại.
 • Đối với người dùng cho người mà kết nối Exchange Server không được cấu hình, bạn có thể chỉ định tên người dùng và tên máy chủ, cũng như các thiết đặt gián tuyến.
 • Để người dùng có kết nối Exchange Server hiện có, bạn có thể giữ kết nối, hoặc bạn có thể thay thế cấu hình Exchange Server hiện tại với một hình mới.
Chỉ rõ thiết đặt Exchange cho hồ sơ người dùng Outlook:
 1. Trong thuật sĩ cài đặt tuỳ chỉnh trên các Outlook: Chỉ ra trao đổi thiết đặt Trang, nhấp vào Cấu hình kết nối Exchange Server.

  LƯU Ý: Nếu bạn đã chọn Cấu hình mới trong trang trước cấu hình này áp dụng cho tất cả người dùng Outlook.
 2. Sử dụng mặc định % UserName % thay đổi thiết đặt cho tên đăng nhập của người dùng.

  LƯU Ý: Bạn có thể chọn sử dụng một hệ thống tên biến. Ví dụ, bạn có thể chọn sử dụng một hệ thống tên biến nếu bạn có một tên người dùng riêng biệt để truy cập Outlook. Bạn phải chỉ định tên máy chủ Exchange. Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition (Me), tên người dùng không được xác định theo mặc định. Nếu biến này không được đặt trên các máy tính người dùng, tên đăng nhập Windows NT miền sẽ được sử dụng ở đây (nếu % UserName % là quy định cho tên đăng nhập trên trang này).
 3. Gõ tên của hệ phục vụ Exchange trên mạng của bạn. Tên này sẽ được thay thế với máy chủ trao đổi cụ thể cho mỗi người dùng cá nhân khi Outlook lần đầu tiên bắt đầu.
 4. Nhấp vào Cài đặt thêm cấu hình thiết đặt gián tuyến, và sau đó nhấp vào Ok.
 5. Chọn Ghi đè lên thiết đặt hiện có trao đổi Nếu kết nối Exchange tồn tại mà có thể sử dụng kết nối Exchange Server bạn xác định cho tất cả người dùng. Bước này chỉ áp dụng khi bạn sửa đổi cấu hình. Nếu bạn xác định cấu hình mặc định mới, các hồ sơ mà bạn xác định sẽ được sử dụng cho tất cả người dùng.
 6. Nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục thuật sĩ cài đặt tùy chỉnh.
back to the top


THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, duyệt đến Microsoft Office XP Resource Kit Web site sau:back to the top

offxp OL2002

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 308997 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 06:06:29 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308997 KbMtvi
Phản hồi