Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sử dụng tiêu chí tìm kiếm "Một từ hoặc cụm từ trong tệp" có thể không có tác dụng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn tìm kiếm những tệp có chứa văn bản bằng cách sử dụng tiêu chí tìm kiếm Một từ hoặc cụm từ trong tệp, thì kết quả tìm kiếm có thể không có các tệp có chứa văn bản mà bạn đã chỉ định. Ví dụ, các tệp .log, .dll, .js, .asp, .xml, .xsl, .hta, .css, .wsh, .cpp, .c, hoặc .h, hoặc các tệp không có phần mở rộng tên tệp, có thể không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm ngay cả khi các tệp đó có chứa văn bản mà bạn đã chỉ định. Vấn đề này có thể xảy ra ngay cả khi bạn đã chỉ định tên tệp hoặc loại tệp trong ô Tất cả hoặc một phần của tên tệp.
NGUYÊN NHÂN
Cấu phần bộ lọc không được đăng ký cho loại tệp có chứa văn bản bạn đã chỉ định, hoặc cấu phần bộ lọc bỏ qua văn bản bạn đã chỉ định. Đối với loại tệp được bao gồm trong kết quả tìm kiếm khi bạn sử dụng tiêu chí tìm kiếm Một từ hoặc cụm từ trong tệp, cấu phần bộ lọc hợp lệ phải được đăng ký cho loại tệp đó. Windows XP chỉ đăng ký cấu phần bộ lọc cho những loại tệp có liên quan tới các loại tài liệu chung. Các cấu phần bộ lọc chuẩn trong Windows XP bao gồm:
 • Mimefilt.dll: Lọc các tệp có Phần mở rộng Thư điện tử Đa mục tiêu (MIME) (MIME)
 • Nlhtml.dll: Lọc các tệp HTML 3.0 hoặc phiên bản trước đó
 • Offfilt.dll: Lọc các tệp Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, và Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: Các tệp văn bản thuần của bộ lọc (bộ lọc mặc định) và các tệp nhị phân (bộ lọc rỗng)
Cấu phần bộ lọc có thể bỏ qua một số văn bản do định dạng hoặc nội dung của các văn bản đó. Ví dụ, bộ lọc HTML 3.0 (Nlhtml.dll) bỏ qua văn bản được chứa trong chú thích của một tệp HTML (ví dụ, một tệp có phần mở rộng .htm hoặc .asp) vì văn bản này không được hiển thị khi bạn mở tệp đó trong một trình duyệt.

Trong Microsoft Windows 2000 và các phiên bản cũ hơn của Windows, nội dung mà bạn chỉ định được tìm kiếm ở tất cả các tệp. Windows XP không tìm kiếm tất cả các tệp để nâng cao hiệu năng tìm kiếm và để tránh kết quả không phù hợp. Hiện tượng này xảy ra cho dù bạn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ Đánh chỉ mục khi tìm kiếm.
GIẢI PHÁP

Phương pháp 1

Để giải quyết vấn đề này cho các loại sau, hãy lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP hoặc cài đặt " Cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows XP, ngày 25 tháng 10 năm 2001" từ Web site của Windows Update.
.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.csv
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mp2v
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
Để có thêm thông tin về bản cập nhật này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
309447 Không tìm kiếm toàn bộ loại tệp để tìm kiếm nội dung cho những chuỗi được chỉ định (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Để giải quyết vấn đề này cho những loại tệp khác, hãy cài đặt chương trình đăng ký một bộ lọc cho loại tệp bạn muốn tìm kiếm. Nếu chương trình cung cấp bộ lọc không có sẵn, bạn có thể sử dụng bộ lọc văn bản thuần cho một loại tệp. Để thực hiện việc này, thêm một khóa PersistentHandler bên dưới khóa loại tệp trong HKEY_CLASSES_ROOT và đặt tên giá trị chuỗi của nó (Mặc định) cho giá trị sau đây:
{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách thay đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn thay đổi sổ đăng ký không đúng cách. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục đăng ký trong Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Ví dụ, để sử dụng nhà cung cấp bộ lọc văn bản cho các tệp .zzz, phải tồn tại thiết đặt đăng ký sau:
HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Sau khi thêm giá trị này vào đăng ký, bạn phải đăng xuất và sau đó đăng nhập lại để làm cho thay đổi có hiệu lực.

CHÚ Ý:
 • Bộ lọc văn bản thuần có thể không hoạt động đối với tất cả các loại tệp. Nếu tính năng thêm bộ lọc văn bản thuần cho loại tệp không hoạt động, hãy liên hệ với nhà cung cấp loại tệp để có bộ lọc cho loại tệp đó.
 • Bộ lọc HTML 3.0 (Nlhtml.dll) bỏ qua văn bản được chứa trong chú thích của một tệp HTML (ví dụ, một tệp có phần mở rộng .htm hoặc .asp). Để tìm kiếm văn bản được chứa trong chú thích của các tệp HTML, sử dụng bộ lọc văn bản thuần hoặc phương pháp được mô tả trong phương pháp 2.

Phương pháp 2

Để cấu hình Windows XP nhằm tìm kiếm tất cả các tệp cho dù đó là loại tệp nào, lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP và sau đó bật tùy chọn Đánh chỉ mục các loại tệp có phần mở rộng chưa xác định.

Nếu bạn sử dụng phương pháp này, Windows XP sẽ tìm kiếm tất cả các tệp cho văn bản bạn chỉ định. Điều này có thể ảnh hưởng tới hiệu năng của chức năng tìm kiếm. Để làm việc này:
 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Tìm kiếm (hoặc trỏ tới Tìm kiếm, sau đó bấm Cho Tệp hoặc Cặp).
 2. Bấm Thay đổi sở thích, sau đó bấm Với Dịch vụ Đánh chỉ mục (để tìm kiếm cục bộ nhanh hơn).
 3. Bấm Thay đổi Thiết đặt Dịch vụ Đánh chỉ mục (Chuyên sâu). Chú ý rằng bạn không phải bật dịch vụ Đánh chỉ mục.
 4. Trên thanh công cụ, bấm Hiển thị/Ẩn Cây Điều khiển.
 5. Trong pa-nen trái, bấm chuột phải vào Dịch vụ Đánh chỉ mục trên Máy Cục bộ, sau đó bấm Thuộc tính.
 6. Trên tab Tạo, bấm để chọn hộp kiểm Đánh chỉ mục các tệp có phần mở rộng chưa xác định, sau đó bấm OK.
 7. Đóng bàn điều khiển Dịch vụ Đánh chỉ mục.
Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách thay đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn thay đổi sổ đăng ký không đúng cách. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục đăng ký trong Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Quản trị mạng có thể cấu hình thiết đặt này bằng cách sửa đổi đăng ký. Để thực hiện việc này, đặt giá trị DWORD FilterFilesWithUnknownExtensions thành 1 trong khóa đăng ký sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
THÔNG TIN THÊM
Các cấu phần bộ lọc được bao gồm là một phần của dịch vụ đánh chỉ mục. Dịch vụ đánh chỉ mục này là một dịch vụ cơ sở trong Windows XP nhằm giải nén nội dung từ các tệp và xây dựng catalô đã được đánh chỉ mục để dễ dàng tìm kiếm nhanh chóng và có hiệu quả. Dịch vụ Đánh chỉ mục giải nén nội dung bằng cách lọc--bằng cách sử dụng các cấu phần bộ lọc hiểu được định dạng của tệp. Cấu phần bộ lọc hỗ trợ giao diện IFilter cung cấp các phương pháp để đọc một tệp nhằm giải nén văn bản và thuộc tính. Sau đó dịch vụ Đánh chỉ mục kết hợp thông tin đã giải nén vào catalô của các chỉ mục để tìm kiếm có hiệu quả. Để biết thêm thông tin về giao diện Bộ lọc, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
Hướng dẫn Tìm kiếm
Thuộc tính

ID Bài viết: 309173 - Xem lại Lần cuối: 05/13/2008 17:15:28 - Bản sửa đổi: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbregistry kbenv kbprb KB309173
Phản hồi