Một số lĩnh vực phải phù hợp để kích hoạt "Người dùng đăng ký" để thành công trong luồng công việc tự động chiến dịch

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3091782
Triệu chứng
Đích trang kiểm nhập không tiếp tục xuống đường dẫn kích hoạt "Người dùng đăng ký" trong luồng công việc tự động chiến dịch tích cực. Trường tên, họ, công ty và địa chỉ email phải phù hợp với "Người dùng đăng ký" kích hoạt thành công trong một chiến dịch tự động hoá công việc.
Nguyên nhân
kiểm nhập sẽ không tiếp tục xuống đường dẫn kích hoạt "Người dùng đăng ký" trong luồng công việc tự động chiến dịch tích cực trừ khi nhập các giá trị tên, họ, công ty và địa chỉ email chính xác như chúng xuất hiện trong bản ghi tiếp thị liên hệ tương ứng trong Microsoft Dynamics tiếp thị.
Giải pháp
Microsoft Dynamics tiếp thị khách hàng phải đảm bảo các liên lạc tiếp thị chứa thông tin chính xác trong các trường bốn và kiểm nhập sẽ khuyến khích nhập các chi tiết chính xác.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3091782 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2015 11:48:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Dynamics Marketing

  • kbmbsmigrate kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbfix kbmt KB3091782 KbMtvi
Phản hồi