Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục sự cố bản cập nhật phần mềm và bảo trì hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3092358
Tóm tắt
Bài viết này giới thiệu Cập nhật phần mềm trong Microsoft System Center 2012 quản lý cấu hình và cung cấp hướng dẫn để tìm hiểu quá trình và khắc phục sự cố nếu chúng xuất hiện.
Thông tin thêm
Cập nhật phần mềm trong trình quản lý cấu hình hệ thống Trung tâm 2012 cung cấp bộ công cụ và tài nguyên có thể giúp quản lý tác vụ phức tạp theo dõi và áp dụng bản cập nhật phần mềm cho máy tính khách hàng doanh nghiệp. Trình quản lý Cập nhật phần mềm có hiệu quả là cần thiết để duy trì hiệu quả hoạt động, khắc phục sự cố bảo mật và duy trì sự ổn định của cơ sở hạ tầng mạng.

Đồng bộ hoá bản cập nhật phần mềm trong trình quản lý cấu hình sử dụng Microsoft Update để tải phần mềm Cập Nhật siêu dữ liệu. Các web site Internet đồng bộ hóa với Microsoft Update lịch trình định trước hoặc khi bạn khởi động bằng tay đồng bộ hoá từ bàn điều khiển quản lý cấu hình. Khi trình quản lý cấu hình hoàn tất đồng bộ hoá bản cập nhật phần mềm cấp web site, đồng bộ hoá bản cập nhật phần mềm Bắt đầu từ web site con nếu có. Khi đồng bộ hoá hoàn tất mỗi web site chính hoặc phụ web site, web site rộng chính sách được tạo cung cấp máy tính khách với vị trí của các điểm Cập nhật phần mềm.

Sau khi khách hàng nhận được các chính sách, khách hàng Bắt đầu quét cho phần mềm Cập Nhật phù hợp và ghi thông tin vào phương tiện quản lý Windows (WMI). Thông tin phù hợp được gửi cho quản lý điểm. Từ đó, thông tin được gửi tới máy chủ web site. Đối với mỗi bản cập nhật phần mềm, thông báo trạm đậu được tạo ra có trạm đậu tuân thủ bản Cập Nhật. Thông báo trạm đậu được gửi với số lượng lớn khi quản lý và sau đó tới máy chủ web site. Có, trạm đậu tuân thủ được đưa vào bộ máy cơ sở dữ liệu web site. trạm đậu tuân thủ Cập nhật phần mềm được hiển thị trong Panel điều khiển quản lý cấu hình. Trong Panel điều khiển, bạn có thể triển khai và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật phần mềm trên máy tính yêu cầu các bản cập nhật thông qua một gói triển khai.

Bạn có thể sử dụng một gói triển khai bản cập nhật phần mềm để tải xuống bản cập nhật phần mềm sang một mục tin thư thoại được chia sẻ mạng và sao chép tệp nguồn bản cập nhật phần mềm thư viện nội dung trên trang chủ và điểm phân phối được xác định trong việc triển khai. Bằng cách sử dụng thuật sĩ Cập Nhật được tải xuống, bạn có thể tải xuống bản cập nhật phần mềm và thêm để triển khai gói trước khi bạn triển khai chúng. Thuật sĩ này cho phép bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật phần mềm trên điểm phân phối và xác minh rằng này là một phần của quá trình triển khai thành công trước khi bạn triển khai bản cập nhật phần mềm cho khách hàng.

Khi bạn triển khai bản Cập Nhật được tải xuống phần mềm bằng cách sử dụng hướng dẫn triển khai bản cập nhật phần mềm, việc triển khai tự động sử dụng gói triển khai chứa các bản cập nhật phần mềm. Khi cập nhật phần mềm không được tải xuống được triển khai, bạn phải chỉ định một gói triển khai mới hoặc hiện có trong hướng dẫn triển khai bản cập nhật phần mềm. Sau khi bạn thực hiện việc này, các bản cập nhật phần mềm được tải xuống khi thuật sĩ kết thúc.

Sau khi bạn triển khai bản cập nhật phần mềm, hoặc khi quy tắc triển khai tự động chạy và triển khai bản cập nhật phần mềm, chính sách nhiệm vụ triển khai được thêm vào chính sách máy cho web site. Các bản cập nhật phần mềm được tải xuống từ vị trí tải xuống, Internet hoặc mục tin thư thoại được chia sẻ mạng nguồn gói. Các bản cập nhật phần mềm sau đó sao chép từ nguồn gói thư viện nội dung trên trang chủ và sau đó sao chép vào thư viện nội dung trên các điểm phân phối.

Khi máy tính khách, thu thập mục tiêu cho việc triển khai nhận chính sách máy, đại lý khách hàng Cập nhật phần mềm Bắt đầu một quét đánh giá. Nhân viên khách hàng tải nội dung cập nhật phần mềm cần thiết từ một điểm phân phối vào bộ đệm ẩn cục bộ khách ngay sau khi nhận được triển khai. Tuy nhiên, đợi cho đến khi sau khi thời gian được chỉ định trong cài đặt chuyên biệt phần mềm có thời gian để triển khai trước khi phần mềm Cập Nhật có sẵn để cài đặt chuyên biệt. Cập nhật phần mềm trong tuỳ chọn triển khai (tức là, triển khai mà không có một hạn chót cài đặt) không được tải xuống cho đến khi người dùng theo cách thủ công Bắt đầu quá trình cài đặt chuyên biệt.

Thời hạn được cấu hình đi, đại lý khách hàng Cập nhật phần mềm sẽ thực hiện thao tác quét để xác minh rằng các bản cập nhật phần mềm vẫn yêu cầu. Sau đó, kiểm tra bộ đệm ẩn cục bộ trên máy tính để xác minh rằng các tệp nguồn bản cập nhật phần mềm vẫn còn có sẵn. Cuối cùng, khách hàng cài đặt chuyên biệt các bản cập nhật phần mềm. Nếu nội dung đã bị xoá khỏi bộ đệm ẩn của khách hàng cho phòng để triển khai khác, máy tính khách lại tải xuống các bản cập nhật phần mềm từ điểm phân phối vào bộ đệm ẩn của khách hàng. Cập nhật phần mềm luôn được tải xuống bộ nhớ cache của khách hàng bất kể kích thước bộ nhớ cache khách tối đa được cấu hình. Khi cài đặt chuyên biệt xong, các đại lý khách hàng kiểm tra các bản cập nhật phần mềm không được yêu cầu và sau đó gửi thông báo trạm đậu quản lý điểm để cho biết bản cập nhật phần mềm ngay bây giờ được cài đặt chuyên biệt trên máy tính khách.

Tham khảo
Để biết thêm thông tin về sự hiểu biết, duy trì và khắc phục sự cố phần mềm Cập Nhật trình, hãy xem các tài nguyên sau:
3090184 Làm thế nào để khắc phục các bản cập nhật phần mềm quét lỗi trong trình quản lý cấu hình hệ thống Trung tâm 2012
3090265 Sử dụng tệp nhật ký để theo dõi quá trình triển khai bản cập nhật phần mềm trong trình quản lý cấu hình Trung tâm 2012
3090264Làm thế nào để khắc phục sự cố triển khai bản cập nhật phần mềm trong trình quản lý cấu hình hệ thống Trung tâm 2012
3090526 Bảo trì cập nhật phần mềm trong trình quản lý cấu hình hệ thống Trung tâm 2012
ConfigMgr 2007 ConfigMgr 2012 R2 SCCM 2012 R2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3092358 - Xem lại Lần cuối: 09/15/2015 02:01:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1

  • kbmt KB3092358 KbMtvi
Phản hồi