Bản Cập Nhật tích luỹ cho Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3: ngày 1 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3092414
Tóm tắt
Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến để nâng cao tính năng của Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Nếu máy tính của bạn được cấu hình để chấp nhận các bản cập nhật Windows, bản Cập Nhật được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Tải xuống gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần web site danh mục cập nhật Microsoft.

Thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3

x 86 Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Microsoft.Windows.DSC.coreconfproviders.dll10.0.10514.6373,24826 tháng 8 năm 201523:15x 86
ActiveX.VCHkhông áp dụng603,12610 tháng 8 năm 201508:54không áp dụng
Flash.ocx18.0.0.23219,219,43210 tháng 8 năm 201508:54x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08810 tháng 8 năm 201508:54x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68810 tháng 8 năm 201508:54không áp dụng
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30410 tháng 8 năm 201508:54x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11210 tháng 8 năm 201508:54x 86
Dwmcore.dll10.0.10514.61,604,60826 tháng 8 năm 201521:39x 86
Urefs.dll10.0.10514.4462,84820 tháng 8 năm 201500:12x 86
MSHTML.dll11.0.10514.419,245,05620 tháng 8 năm 201500:13x 86
MSFS.sys10.0.10514.224,57613 tháng 8 năm 201503:57x 86
Refs.sys10.0.10514.41,168,85620 tháng 8 năm 201501:52x 86
Tpmtasks.dll10.0.10514.433,79219 tháng 8 năm 201523:52x 86
Vô hiệu hoá-dscdebug.cdxmlkhông áp dụng1,10414 tháng 5 năm 201501:45không áp dụng
Kích hoạt dscdebug.cdxmlkhông áp dụng1.399 người14 tháng 5 năm 201501:45không áp dụng
Get-dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.325 người09 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Get-dscconfigurationstatus.cdxmlkhông áp dụng1.525 người04 tháng 5 năm 201509:13không áp dụng
Get-dsclocalconfigurationmanager.cdxmlkhông áp dụng1.477 người09 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.format.ps1xmlkhông áp dụng17.452 người21 tháng 8 năm 201508:23không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.psd1không áp dụng4,58814 tháng 5 năm 201501:45không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.psm1không áp dụng183,80526 tháng 8 năm 201519:43không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.types.ps1xmlkhông áp dụng3.589 người15 tháng 4 năm 201508:58không áp dụng
Loại bỏ dscconfigurationdocument.cdxmlkhông áp dụng2.35615 tháng 4 năm 201508:58không áp dụng
Khôi phục dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.06509 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Stop-dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.40009 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Webdownloadmanager.psd1không áp dụng2,44621 tháng 8 năm 201508:23không áp dụng
Dsccore.dll10.0.10514.6337,40826 tháng 8 năm 201521:39x 86
Dsccore.MOFkhông áp dụng33,01821 tháng 8 năm 201508:23không áp dụng
Certificate.format.ps1xmlkhông áp dụng27,33809 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Diagnostics.format.ps1xmlkhông áp dụng27,10609 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Dotnettypes.format.ps1xmlkhông áp dụng148,65509 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Filesystem.format.ps1xmlkhông áp dụng23,54509 tháng 6 năm 201507:27không áp dụng
Getevent.types.ps1xmlkhông áp dụng15,60309 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Help.format.ps1xmlkhông áp dụng278,98021 tháng 8 năm 201508:23không áp dụng
Powershellcore.format.ps1xmlkhông áp dụng114,00804 tháng 5 năm 201509:13không áp dụng
Powershelltrace.format.ps1xmlkhông áp dụng18,61209 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Profile.ps1không áp dụng46109 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Psdiagnostics.psd1không áp dụng1.102 người09 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Psdiagnostics.psm1không áp dụng40,20209 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Registry.format.ps1xmlkhông áp dụng13.659 người09 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Types.ps1xmlkhông áp dụng221,90309 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Windows powershell.lnkkhông áp dụng2,23609 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Volsnap.sys10.0.10514.2344,02413 tháng 8 năm 201507:26x 86
x 64 Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
ActiveX.VCHkhông áp dụng144,83814 tháng 8 năm 201502:48không áp dụng
Flash.ocx18.0.0.23225,059,30414 tháng 8 năm 201502:48x64
Flashutil_activex.dll18.0.0.232615,40014 tháng 8 năm 201502:48x64
Flashutil_activex.exe18.0.0.232862,69614 tháng 8 năm 201502:48x64
Vmcompute.dll10.0.10514.2298,49613 tháng 8 năm 201507:17x64
Vmcompute.exe10.0.10514.2478,20813 tháng 8 năm 201507:17x64
Vmcomputeproxy.dllkhông áp dụng16,89613 tháng 8 năm 201507:17x64
Vmms.exe10.0.10514.213,539,84013 tháng 8 năm 201505:44x64
Wc_storage.dllkhông áp dụng254,46413 tháng 8 năm 201506:47x64
Dwmcore.dll10.0.10514.61,897,98426 tháng 8 năm 201521:59x64
Urefs.dll10.0.10514.4535,55220 tháng 8 năm 201500:36x64
MSHTML.dll11.0.10514.424,532,99220 tháng 8 năm 201500:41x64
MSFS.sys10.0.10514.231,23213 tháng 8 năm 201504:32x64
Refs.sys10.0.10514.41,362,40820 tháng 8 năm 201502:14x64
Tpmtasks.dll10.0.10514.440,96020 tháng 8 năm 201500:13x64
Vô hiệu hoá-dscdebug.cdxmlkhông áp dụng1,10415 tháng 5 năm 201506:25không áp dụng
Kích hoạt dscdebug.cdxmlkhông áp dụng1.399 người15 tháng 5 năm 201506:25không áp dụng
Get-dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.325 người09 tháng 4 năm 201500:57không áp dụng
Get-dscconfigurationstatus.cdxmlkhông áp dụng1.525 người05 tháng 5 năm 201500:17không áp dụng
Get-dsclocalconfigurationmanager.cdxmlkhông áp dụng1.477 người09 tháng 4 năm 201500:57không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.format.ps1xmlkhông áp dụng17.452 người16 tháng 8 năm 201503:28không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.psd1không áp dụng4,58815 tháng 5 năm 201506:25không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.psm1không áp dụng183,80526 tháng 8 năm 201519:43không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.types.ps1xmlkhông áp dụng3.589 người17 tháng 4 năm 201508:58không áp dụng
Loại bỏ dscconfigurationdocument.cdxmlkhông áp dụng2.35617 tháng 4 năm 201508:58không áp dụng
Khôi phục dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.06509 tháng 4 năm 201500:57không áp dụng
Stop-dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.40009 tháng 4 năm 201500:57không áp dụng
Webdownloadmanager.psd1không áp dụng2,44616 tháng 8 năm 201503:28không áp dụng
Dsccore.dll10.0.10514.6452,60826 tháng 8 năm 201522:00x64
Dsccore.MOFkhông áp dụng33,01816 tháng 8 năm 201503:28không áp dụng
Certificate.format.ps1xmlkhông áp dụng27,33809 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Diagnostics.format.ps1xmlkhông áp dụng27,10609 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Dotnettypes.format.ps1xmlkhông áp dụng148,65509 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Filesystem.format.ps1xmlkhông áp dụng23,54505 tháng 6 năm 201518:22không áp dụng
Getevent.types.ps1xmlkhông áp dụng15,60309 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Help.format.ps1xmlkhông áp dụng278,98016 tháng 8 năm 201503:28không áp dụng
Powershellcore.format.ps1xmlkhông áp dụng114,00805 tháng 5 năm 201500:17không áp dụng
Powershelltrace.format.ps1xmlkhông áp dụng18,61209 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Profile.ps1không áp dụng46109 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Psdiagnostics.psd1không áp dụng1.102 người09 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Psdiagnostics.psm1không áp dụng40,20209 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Registry.format.ps1xmlkhông áp dụng13.659 người09 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Types.ps1xmlkhông áp dụng221,90309 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Windows powershell (x 86) .lnkkhông áp dụng2,23609 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Windows powershell.lnkkhông áp dụng2,23609 tháng 4 năm 201500:59không áp dụng
Svmprovisioning.dll10.0.10514.484,99220 tháng 8 năm 201500:14x64
Volsnap.sys10.0.10514.2382,42413 tháng 8 năm 201508:42x64
Microsoft.Windows.DSC.coreconfproviders.dll10.0.10514.6373,24826 tháng 8 năm 201523:39x 86
ActiveX.VCHkhông áp dụng603,12610 tháng 8 năm 201508:54không áp dụng
Flash.ocx18.0.0.23219,219,43210 tháng 8 năm 201508:54x 86
Flashplayerapp.exe18.0.0.232794,08810 tháng 8 năm 201508:54x 86
Flashplayercplapp.cpl18.0.0.232179,68810 tháng 8 năm 201508:54không áp dụng
Flashutil_activex.dll18.0.0.232547,30410 tháng 8 năm 201508:54x 86
Flashutil_activex.exe18.0.0.2321,179,11210 tháng 8 năm 201508:54x 86
Dwmcore.dll10.0.10514.61,604,60826 tháng 8 năm 201521:39x 86
MSHTML.dll11.0.10514.419,245,05620 tháng 8 năm 201500:13x 86
Vô hiệu hoá-dscdebug.cdxmlkhông áp dụng1,10414 tháng 5 năm 201501:45không áp dụng
Kích hoạt dscdebug.cdxmlkhông áp dụng1.399 người14 tháng 5 năm 201501:45không áp dụng
Get-dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.325 người09 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Get-dscconfigurationstatus.cdxmlkhông áp dụng1.525 người04 tháng 5 năm 201509:13không áp dụng
Get-dsclocalconfigurationmanager.cdxmlkhông áp dụng1.477 người09 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.format.ps1xmlkhông áp dụng17.452 người21 tháng 8 năm 201508:23không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.psd1không áp dụng4,58814 tháng 5 năm 201501:45không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.psm1không áp dụng183,80526 tháng 8 năm 201519:43không áp dụng
Psdesiredstateconfiguration.types.ps1xmlkhông áp dụng3.589 người15 tháng 4 năm 201508:58không áp dụng
Loại bỏ dscconfigurationdocument.cdxmlkhông áp dụng2.35615 tháng 4 năm 201508:58không áp dụng
Khôi phục dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.06509 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Stop-dscconfiguration.cdxmlkhông áp dụng1.40009 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Webdownloadmanager.psd1không áp dụng2,44621 tháng 8 năm 201508:23không áp dụng
Certificate.format.ps1xmlkhông áp dụng27,33809 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Diagnostics.format.ps1xmlkhông áp dụng27,10609 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Dotnettypes.format.ps1xmlkhông áp dụng148,65509 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Filesystem.format.ps1xmlkhông áp dụng23,54509 tháng 6 năm 201507:27không áp dụng
Getevent.types.ps1xmlkhông áp dụng15,60309 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Help.format.ps1xmlkhông áp dụng278,98021 tháng 8 năm 201508:23không áp dụng
Powershellcore.format.ps1xmlkhông áp dụng114,00804 tháng 5 năm 201509:13không áp dụng
Powershelltrace.format.ps1xmlkhông áp dụng18,61209 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Profile.ps1không áp dụng46109 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Psdiagnostics.psd1không áp dụng1.102 người09 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Psdiagnostics.psm1không áp dụng40,20209 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Registry.format.ps1xmlkhông áp dụng13.659 người09 tháng 4 năm 201501:10không áp dụng
Types.ps1xmlkhông áp dụng221,90309 tháng 4 năm 201501:11không áp dụng
Urefs.dll10.0.10514.4462,84820 tháng 8 năm 201500:12x 86

Thông tin tệp bổ sung

x 86 Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpMsil_microsoft.Windows.DSC.coreconfproviders_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_d94d1ba777fac41c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.737 người
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,120
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_12d7c8405c8a5fa9c8144ee785cf2ff7_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_de10197f27749ac4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp692
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_35fbabb1e473ccbf92a3391082d37c67_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_e0bb8d135220af24.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4cc98969880e7b082162cad5a454cdba_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_29ddaeb5f9d63b7a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6144f97ce95d126ae8b256063e59fdcf_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_1b2521003aa2c2af.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6f791b4339d64e9bd628ca4b7488fd4c_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_ddd3dc59069f541f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_74eabe1b1fff28f4371617b53b76447e_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_7e097caf5cea3e97.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp691
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_782ceb2141c50b9c4363b8fb860636c3_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_4a73224ae7869379.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_adobe flash cho windows_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_5c5097535b52541b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp31,844
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b799086bad8c5d8e9768b8fe7ae0be83_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_64ea0cbc6e834476.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp693
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c4f9b98388cec34ff89e1d3a8a38da61_31bf3856ad364e35_11.0.10514.4_none_36a7c44010c62a87.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d0a6616cea0b1752f79c603fc97df6f6_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_6adb85ba021f15aa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp691
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d45076989b308255e8cf313a60692694_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_eed1cfa778c4f4b4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_eed78e4586261e3fa3bb79b1620093ba_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_082b9ef6c17fc467.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_0f31d1a201c182a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp651
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-d... wmanager-compositor_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_36330a103120a91d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp171,489
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-f... mutilityrefslibrary_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_2ca9888d40d9704e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,203
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i... tmlrendering-legacy_31bf3856ad364e35_11.0.10514.4_none_76d442320ef2e3db.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,296
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:21
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-msfs_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_d720efbc0eaf2c9f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.948
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)11:19
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-refs_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_d72733ea0ea93ed2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5,953
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:27
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tpm-tasks_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_b6ba16b54ae17d4e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,246
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:26
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft.PowerShell.dsc_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_164984923a9ebeda.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp13.764 người
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft.Windows.DSC.core_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_3f31269f527ba5dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,888
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft.Windows.PowerShell.common_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_619007710cfbd780.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp23,362
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_volume.inf_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_46676701edd7c0d1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,096
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)11:19
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_006a5c0f18f307a4212eda0af7c1180e_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_12d3fd4bf12ee181.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_05f21a83c73702b186e4a26fe22ed8ac_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_fc021a528781c946.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_0797c5471c8994276061ce02475d4637_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_bf29d47b2d13e34b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1fad3503dcc5f34d56d5a81f895e8f2c_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_5604c6b0a6313e86.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2b9a4bd60631193e11155558df1af7b2_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_05f0b584ebe78929.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2c4ca42fbc563f02a88461418a4aafc3_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_912421f86774b53f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6f791b4339d64e9bd628ca4b7488fd4c_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_39f277dcbefcc555.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6f944b4ae4ecf5b34ba09a82fade9d31_31bf3856ad364e35_11.0.10514.4_none_9316b8d0b455a527.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,069
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_702247ada0e37db732d97ba51070daf8_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_0195b126220ebc79.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7d8142de9478a61a5beaa9640882c61c_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_dba33b91fe325137.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7f911caa1b7c33e73b73bd617e73aad7_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_793f8b3b2884c5a4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8cc24d39d90a58935e15735f5daf1eec_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_f1c7c8d6f573815b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a91dbc6a2108599dafa0ff97bf011b79_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_8378e902cb3de5fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.033
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_abb4071bd03d7d3147c36145b7aba263_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_96dfe5d3516f39b5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_adobe flash cho windows_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_b86f32d713afc551.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp30,007
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bd945966f66e2224fe0720a4c971c9ba_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_cfeead63e0e54b7b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c6aac745cd07bb33d94a7d0a72260616_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_73f049761203e1f5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d1b916046705b78ae0a4087bebec4fb2_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_22b17c577329261c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d45076989b308255e8cf313a60692694_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_4af06b2b312265ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d7ea31f660ae25bb0f368fd0dd880237_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_2ff41698242fc266.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e59cb14d0d077ac0c2087f0d8bba7da8_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_f4ee75fb624166d9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eb4ae2448dee808bb7d780c1fa918dc3_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_3d3c1634280dabd5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ebabc34a8321267ce9ab39c994b36fae_31bf3856ad364e35_11.0.10514.4_none_abfd503d0bbc4b8e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f6c3bdc360c57b82f63a3ffa07450d79_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_1507f62fc9301162.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-hyper-v-vstack-computelib_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_3a70845e65b2752f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp11.418
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)12:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-hyper-v-vstack-compute_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_3739872536cd84c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp21,421
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)12:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-hyper-v-vstack-vmms_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_c36552a5090cecf6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,551,567
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)12:30
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-c... ers-lưu trữ-library_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_6437ac1a8eb24ef4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,852
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)12:34
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_6b506d25ba1ef3d7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp653
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)01:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-d... wmanager-compositor_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_9251a593e97e1a53.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp171,493
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:59
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-f... mutilityrefslibrary_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_88c82410f936e184.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.205 người
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)03:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-i... tmlrendering-legacy_31bf3856ad364e35_11.0.10514.4_none_d2f2ddb5c7505511.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.300
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-msfs_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_333f8b3fc70c9dd5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.950 người
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)12:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-refs_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_3345cf6dc706b008.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5.959
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)03:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tpm-tasks_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_12d8b239033eee84.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,250
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)03:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft.PowerShell.dsc_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_72682015f2fc3010.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp13,770
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)01:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft.Windows.DSC.core_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_9b4fc2230ad91713.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3.892 người
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)01:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft.Windows.PowerShell.common_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_bdaea2f4c55948b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp24,777
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)01:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft.Windows.svmprovisioning_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_ccc89dd1065a4581.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,855
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)03:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_volume.inf_31bf3856ad364e35_10.0.10514.2_none_a2860285a6353207.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.100
Ngày (UTC)13 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)12:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpMsil_microsoft.Windows.DSC.coreconfproviders_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_d94d1ba777fac41c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.737 người
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)01:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp12,733
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)22:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_adobe flash cho windows_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_c2c3dd294810874c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp30,896
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_75a51777ee7fb5d2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp653
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:53
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-d... wmanager-compositor_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_9ca64fe61ddedc4e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp171,493
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-i... tmlrendering-legacy_31bf3856ad364e35_11.0.10514.4_none_dd478807fbb1170c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.298 người
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft.PowerShell.dsc_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_7cbcca68275cf20b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp13,770
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft.Windows.PowerShell.common_31bf3856ad364e35_10.0.10514.6_none_c8034d46f9ba0ab1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp17,325
Ngày (UTC)27 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)00:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-f... mutilityrefslibrary_31bf3856ad364e35_10.0.10514.4_none_2ca9888d40d9704e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,203
Ngày (UTC)20 tháng 8 năm 2015
Thời gian (UTC)02:26
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3092414 - Xem lại Lần cuối: 01/09/2016 01:15:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server Technical Preview

  • kbqfe kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbmt KB3092414 KbMtvi
Phản hồi