Nạp thư viện đã thất bại trong khi đăng ký tập tin DLL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:309288
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để đăng ký các tập tin Rsabase.dll, Rsaenh.dll hoặc Schannel.dll bằng cách sử dụng chương trình regsvr32.exe Regsvr32.exe, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây
Regsvr32

LoadLibrary("tên tệp.dll") đã thất bại.
GetlastError trả về 0x000001f
- hay -
Regsvr32

LoadLibrary("tên tệp.dll") đã thất bại.
GetlastError trả về 0x00000002
- hay -
Regsvr32

LoadLibrary("tên tệp.dll") đã thất bại.
GetlastError trả về 0x00000485
nơi tên tệp là tên tập tin .dll bạn cố gắng để đăng ký.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra khi một tập tin mà trên đó các tập tin Rsabase.dll, Rsaenh.dll hoặc Schannel.dll phụ thuộc là thiếu hoặc hỏng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, giải nén bản sao mới của các tập tin mà bạn cần từ danh sách sau đây. Các tập tin mà bạn cần phụ thuộc vào các tập tin được xác định trong thông báo lỗi.
 • Tập tin mà trên đó các tập tin Schannel.dll phụ thuộc:
  Msasn1.dll
  Msvcrt.dll
  Advapi32.dll
  Wsock32.dll
  Crypt32.dll
  Rpcrt4.dll
  Version.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • Tập tin mà trên đó các tập tin Rsabase.dll phụ thuộc:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • Tập tin mà trên đó các tập tin Rsaenh.dll phụ thuộc:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  Gdi32.dll
Để thêm thông tin về giải nén tập tin, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
129605 Làm thế nào để giải nén tập tin nén Windows gốc
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về gỡ rối các vấn đề sức mạnh mật mã trong Microsoft Internet Explorer, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
261328 Thuật toán mật mã mạnh xuất hiện như 0-Bit trong Internet Explorer
Để thêm thông tin về các thông báo lỗi tải thư viện không thành công, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
177855 Thông báo lỗi: LoadLibrary(rsabase.dl) không thành công
Để thêm thông tin về các Regsvr32 công cụ sử dụng và lỗi thư, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249873 Giải thích về cách sử dụng Regsvr32 và thông báo lỗi

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 309288 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 18:10:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kberrmsg kbprb kbmt KB309288 KbMtvi
Phản hồi